PDA

View Full Version : Trò chơi ma thuật6789
13-12-2011, 01:36 PM
Anh em thử vào link này và giải thích tại sao lại như vậy nhé?

http://www.diendantmdt.com/pic/mathuat.swf

hyh2
13-12-2011, 01:57 PM
Giả sử số mình nghĩ là ab (10a +b)
Ta có (10a+b) - (a+b) = 9a => kết quả cuối cùng là bội số của 9
Có rất nhiều biểu tượng nhưng những biểu tượng đứng cạnh số 9, 18, 27, 36... đều giống nhau nên cuối cùng kiểu gì nó chẳng đoán được biểu tượng

6789
13-12-2011, 02:03 PM
Giả sử số mình nghĩ là ab (10a +b)
Ta có (10a+b) - (a+b) = 9a => kết quả cuối cùng là bội số của 9
Có rất nhiều biểu tượng nhưng những biểu tượng đứng cạnh số 9, 18, 27, 36... đều giống nhau nên cuối cùng kiểu gì nó chẳng đoán được biểu tượng

Thế tại sao các biểu tượng khác nhau mà nó vẫn đoán ra?? Có lúc nghĩ số 9 ra biểu tượng số 9. Nghĩ số 36 ra biểu tượng số 36.... Thế mới là độc chứ...

hyh2
13-12-2011, 02:13 PM
Thế tại sao các biểu tượng khác nhau mà nó vẫn đoán ra?? Có lúc nghĩ số 9 ra biểu tượng số 9. Nghĩ số 36 ra biểu tượng số 36.... Thế mới là độc chứ...

Trong một lần chơi, các biểu tượng đi kèm số 9,18,27,36,... đều giống nhau, giả sử là biểu tượng =D>.
Nó mặc kệ mình nghĩ số nào, nó cứ đưa ra biểu tượng =D> là xong.

6789
13-12-2011, 02:17 PM
Trong một lần chơi, các biểu tượng đi kèm số 9,18,27,36,... đều giống nhau, giả sử là biểu tượng =D>.
Nó mặc kệ mình nghĩ số nào, nó cứ đưa ra biểu tượng =D> là xong.

OK, mỗi 1 lần chơi nó cho tất cả các biểu tượng trên đều giống nhau đánh lừa mình....

nhachoaloiviet
13-12-2011, 07:59 PM
Cái này là một trong những bài toán vui lâu rùi mà anh. Nó thay đổi phong cách thôi.