PDA

View Full Version : Giải trí với game flash trí tuệCXQ
14-12-2011, 04:18 AM
Game 1: Cấp độ dễ như ăn xơm : Khởi động. Cừu ăn rau, cáo ăn cừu. Tìm cách đưa rau, cừu & cáo qua sông
http://a5bmt.com/blog/A-Z/game/RauSoiCuu.swf


Game 2: Nóng tí nữa nè : Bên bờ sông có 3 nhà sư cùng với 3 con quỷ. Bạn hãy tìm cách đưa được 3 nhà sư sang bờ sông bên kia an toàn nhé, biết rằng mỗi lần thuyền chỉ chở được hai người, và nếu số lượng quỷ mà nhiều hơn số người trên bờ sau mỗi lần chở thì tính mạng của các nhà sư sẽ bị quỷ tiêu diêt. Và điều dặc biệt là chỉ có duy nhất 1 con thuyền

http://a5bmt.com/blog/A-Z/game/su_qa_cau.swfGame 3:Khó rầu đây. Đưa tất cả số ếch mỗi màu sang phía đối diện. Click vào các con ếch để chúng nhảy
- Các con ếch không nhảy lùi
- Các con ếch hoặc nhảy tới hòn đá trống phía trước, hoặc nhảy qua đầu 1 con ếch khác và đáp xuống 1 hòn đá trống phía sau

http://a5bmt.com/blog/A-Z/game/ech_quacau.swf


Game 4: Đưa tất cả 5 người qua sông- 1 hoặc 2 người qua cầu cùng lúc
- Có 30s để qua cầu. Tốc độ nhanh chậm có thông báo rồi nhá.Chiến nào (Xong cái này là bốc khói)

http://a5bmt.com/blog/A-Z/game/quacau30s.swf


Lưu ý: Tự làm trước khi cầu cứu mr. Gu-gồ nhé các chiến hữu.

ngoclong_sp
14-12-2011, 12:16 PM
Done ròi !! =)) "I'm ok" đúng là đàn bà con gái khó chịu thật. =)) Game chơi vui phết :D

CXQ
14-12-2011, 05:13 PM
Giải Game 4 nè bà con: đầu tiên cho 1 và 3 qua
sau đó cho 1 về
cho 12 và 8 qua
cho 3 về
cho 1 và 6 qua
cho 1 về
cuối cùng 1 và 3 cùng qua
-> còn dư 1s

CXQ
14-12-2011, 05:17 PM
Trò 6 con ếch (game 3)
Đưa một con ếch xanh 1 lên. Cho con ếch nâu 1 nhẩy qua đầu.
Cho con ếch nâu thứ 2 nhẩy lên một bước nữa. Cho con ếch xanh 1 nhẩy qua đầu
Cho con ếch xanh 2 nhẩy qua đầu,Cho con ếch xanh 3 tiến 1 bước
Cho con ếch nâu 1 nhẩy qua đầu. Cho con ếch nâu 2 nhẩy qua đầu.
Cho con ếch nâu 3 nhẩy qua đầu. một con ếch xanh 1 tiến 1 bước
Cho con ếch xanh 2 nhẩy qua đầu,Cho con ếch xanh 3 nhẩy qua đầu
Cho con ếch nâu 2 tiến 1 bước, Cho con ếch nâu 3 nhẩy qua đầu
Cho con ếch xanh 3 tiến 1 bước => OK