PDA

View Full Version : Thế cờ "Phản chinh đông"taituthattinh
18-08-2009, 02:53 PM
http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/phanchinhdong.jpg

Về hình thức nó gần giống ''Khóa Hải Chinh Đông'',nhưng vì con Tốt lộ 6 của Tiên bị dời ra lộ 7 nên làm giảm khả năng phản công,mặt khác Hậu lại được tăng cường thêm 3 con Tốt ở biên phải có thể tạo thêm nhiều áp lực.Thêm vào sự thay đổi vị trí của Xe va Pháo đã làm nó trở thành Phản Chinh Đông.Những thay đổi đó có tạo nên sự khó khăn hay thuận lợi cho Tiên hay không?
Mời các bạn tham gia bình luận nhé!

mtuan
18-08-2009, 08:18 PM
Thế này phế 2 pháo, đấu xe thành cờ hòa.
1. P8=6 X6+1
2. P9=6 X6=8
3.C5=4 Tg6+1
4.P4/4 X8+2
5.X1=2 Tg6=5
6.C7=6 Tg5=4
7.X2=6 Tg4=5
8.X2/2 ăn tốt hòa cờ

huyninhgiang
27-08-2009, 08:39 PM
Danh cuộc giang hồ đâu có dễ phá như vậy hả bạn

taituthattinh
27-08-2009, 11:07 PM
Thế này không phải GHDC,phá như vậy là đúng.Nhưng chúng ta đừng nên đưa nguyên văn nội dung phá giải trong sách mà nên có sự phân tích người khác hiểu.
MỤC ĐÍCH LÀ CÙNG NHAU CHIA SẺ!

luong
23-09-2009, 10:43 AM
neu de toi di thi se ko biet chuyen gi se xay ra
do thang roi