PDA

View Full Version : Thi đấu giao hữu thường niên ( VN - TQ )leanhvu_dn
25-12-2011, 12:33 PM
Trần Chánh Tâm (VN ) Thua Vương Bân ( TQ )
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3 5. H8+7 C2+4 6. P5+1 C8+4 7. R9+1 C2.3 8. E7+9 R1.2 9. R9.6 R2+6 10. R6+6 E7+5 11. R6.7 A6+5 12. A4+5 C8-1 13. P3+1 P7+1 14. H3+2 R8+5 15. R2+4 P7.8 16. R7+1 C3.8 17. C5.2 C8.1 18. R7.6 C1.9 19. A5-4 C9-1 20. A6+5 C9.5 21. K5.6 H7+6 22. C2.5 C5.7 23. E3+1 C7-4 24. R6-3 H6+7 25. C5.3 C7+3 26. E1+3 P8.7 27. R6-1 P7.6 28. R6.4 C7+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="56">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 28: 2eak4/4a4/4e4/p1p1p3p/9/2P2R3/1r4h2/ECH3c2/4A4/3K1A3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
=D>=D>=D>

leanhvu_dn
25-12-2011, 01:49 PM
Từ Thiên Hồng ( TQ ) Thắng Trương Á Minh ( VN )
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. C8.6 R1.2 8. H8+7 C2.1 9. R9+2 C9.7 10. R3.4 A6+5 11. R9.8 R2+7 12. C6.8 E7+5 13. R4+2 C1-1 14. C8+6 C7.9 15. C5.6 R8.6 16. R4.3 R6+4 17. C8.7 R6.4 18. A4+5 P5+1 19. P3+1 P5+1 20. P5+1 P7+1 21. P5+1 R4.5 22. C6.5 H3+5 23. H3+5 R5.7 24. C5+4 H7+5 25. R3.1 P7.6 26. E3+1 H5-7 27. R1.4 P6.5 28. H5+3 P3+1 29. H7+8 P3+1 30. H8+7 P3.4 31. C7.6 E5+3 32. C6.8 C1+5 33. R4-5 C1-2 34. H7-9 P1+1 35. R4+3 H7+8 36. R4.1 H8+7 37. C8-3 R7-2 38. H3+5 H7+9 39. R1.3 R7+1 40. H5+3 H9-7 41. C8+1 A5+4 42. H3-5 A4+5 43. C8.5 E3+5 44. H5-3 K5.6 45. H3+2 P1+1 46. P1+1 P5.6 47. P1+1 P4.5 48. C5.4 K6+1 49. P1+1 P1.2 50. H2+3 H7-8 51. C4.6 P2.3 52. P1.2 P3.4 53. H3-1 H8+7 54. H1-3 K6-1 55. H3+5 P4+1 56. H5-3 H7-6 57. C6.5 A5-4 58. H3+2 K6+1 59. P2.3 H6+8 60. P3+1 P6+1 61. P3.4 K6.5 62. H2+4 H8-7 63. H4-5 K5.4 64. C5.6 K4.5 65. H5-6 H7+5 66. P4.3 P5+1 67. C6+3 P6.7 68. C6.9 P7+1 69. K5.4 P5.6 70. C9-8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="139">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 70: 9/4k4/3a2P2/9/2eHh4/9/3p1p3/6p2/C3A4/2EA1K3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
b-(b-(b-(

CXQ
25-12-2011, 05:34 PM
Ván QTĐS Trần Chánh Tâm và Đại sư Vương Bân, xe của Trần Chánh Tâm sau khi hoàn thành sứ mệnh cao cả (thịt ngựa Vương bân) thì anh xoay trở cho xe trở về vị trí hỗ trợ hậu phương. Tuy nhiên, nhiêu đấy thôi cũng đủ thời gian cho Vương Bân lụi sạch đám lính tráng của ldtk rồi :)) B

mtuan2
25-12-2011, 07:58 PM
Thấy Đại sư cờ Trung Quốc thí quân sớm vậy thì thế cờ này chắc đã có trong Tượng kỳ niên giám.

Minh Ngọc
25-12-2011, 09:53 PM
Ván phế Mã trong trận này cũng là một biến hay được sử dụng.
Thắng thua cũng khó nói bên nào hơn.
Chúng ta thử xem 1 ván chính Vương Bân cầm tiên chơi với Nguyễn Thành Bảo trận này trong giải châu Á năm 2009:


http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=w193566.swf

caobathu2007
25-12-2011, 10:04 PM
Thấy mọi người bình luận là Thành Bảo thua ván cờ này vì nước yếu B5.1.

Minh Ngọc
25-12-2011, 10:17 PM
Thấy mọi người bình luận là Thành Bảo thua ván cờ này vì nước yếu B5.1.

Mình thấy nước B5.1 có gì đâu nhỉ? Nếu không thì đi nước nào hợp lý hơn?

Ta thử xem 1 biến khác: Ván Liễu Đại Hoa gặp Lý Trí Bình:


http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=m41695.swf

Honda-Fit
25-12-2011, 11:43 PM
Mình thấy nước B5.1 có gì đâu nhỉ? Nếu không thì đi nước nào hợp lý hơn?

Ta thử xem 1 biến khác: Ván Liễu Đại Hoa gặp Lý Trí Bình:


http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=m41695.swf

nước chốt 5 tiến 1 hầu như là thua bác ơi , Lữ Khâm có đánh mấy ván thắng bởi đối phương đi chốt 5 tiến 1 đó (từ thập niên 70 lận ) . Nước mạnh thường thấy hiện nay là chốt 7 tiến 1 .

laototphilao
25-12-2011, 11:55 PM
Nước thứ 13 Vuơng Bân đổi chiêu ăn tốt sang vây hãm thay vì pháo ăn tốt 5, chắc Trần Chánh Tâm không tính tới biến này bị ông blue vồ hết cả tốt di chuyển con pháo rất uy lực sang trái sang phải lúc xe về được phòng thủ thế cờ đã lép nặng rồi

Minh Ngọc
26-12-2011, 12:10 AM
Nước thứ 13 Vuơng Bân đổi chiêu ăn tốt sang vây hãm thay vì pháo ăn tốt 5, chắc Trần Chánh Tâm không tính tới biến này bị ông blue vồ hết cả tốt di chuyển con pháo rất uy lực sang trái sang phải lúc xe về được phòng thủ thế cờ đã lép nặng rồi

Nước 15 thay 15.X7.1 bằng 15.P8/2 có lẽ hay hơn chăng?o:-)

laototphilao
26-12-2011, 12:17 AM
trước giải Phương Trang cup Trần Chánh Tâm tiên thủ Tôn Dũng Chinh cũng bị thua trận như vậy nhưng thua tàn cục xe tốt, biến p8/2 là biến cũ lâu rồi bác vẫn thua cờ tàn, ván với Vuơng Bân đến nước 13 Vuơng Bân đổi nước là hết books, cho engine đánh nhau blue vẫn ưu thế rõ
ván đó đây
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=048013E13B0061
khai cục khởi mã nhưng chuyển thành trung pháo trực hoàng xa đối bình phong mã song pháo quá hà.
Trận này phải nói là quá phức tạp và nhiều biến ke ke, em xem cũng chỉ hiểu được 1 chút, Tâm rất hay dùng cuộc này nhưng trung cục Vuơng Bân cao thật nên thua cũng bình thường

Minh Ngọc
26-12-2011, 12:40 AM
trước giải Phương Trang cup Trần Chánh Tâm tiên thủ Tôn Dũng Chinh cũng bị thua trận như vậy nhưng thua tàn cục xe tốt, biến p8/2 là biến cũ lâu rồi bác vẫn thua cờ tàn, ván với Vuơng Bân đến nước 13 Vuơng Bân đổi nước là hết books, cho engine đánh nhau blue vẫn ưu thế rõ
ván đó đây
2010 4th Phuong Trang Cup Vietnam XiangQi Open Preliminary Stage - TranChanhTam LOSS Sun YongZheng (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=048013E13B0061)
khai cục khởi mã nhưng chuyển thành trung pháo trực hoàng xa đối bình phong mã song pháo quá hà.
Trận này phải nói là quá phức tạp và nhiều biến ke ke, em xem cũng chỉ hiểu được 1 chút, Tâm rất hay dùng cuộc này nhưng trung cục Vuơng Bân cao thật nên thua cũng bình thường

Vương Bân cũng hay dùng cuộc này.
Chắc cũng là sở trường của anh ta.