PDA

View Full Version : Cờ thế 01dinhviethung
20-08-2009, 11:08 AM
Góp vui với các Bạn, Đỏ đi truớc thắng.
http://i616.photobucket.com/albums/tt245/dinhviethung/cothe01.jpg

talata
20-08-2009, 11:11 AM
Thế này dễ quá!

dinhviethung
20-08-2009, 04:47 PM
Cụ thể là sao vậy Bạn ?

talata
20-08-2009, 08:57 PM
Thế này dễ quá!
Dễ cho Xanh quá. Vì tôi thấy tốt Xanh đứng sai vị trí. Bạn xem lại có đúng không?

trimy
20-08-2009, 09:12 PM
Pháo 4-1 la thắng.!

talata
20-08-2009, 09:14 PM
Pháo 4-1 la thắng.!

C9. 1 làm sao thắng?

song__sat
20-08-2009, 09:57 PM
p4_2 b3>1 p2>7 t1>1 t6_7 t1_2 t7>1 t2_3 p2<2 t3_4(van thua ko kip che mat tuong )))thayt3_4 di b1<3 thi p2_8 b3>5 p8_5 t3_4 tg5_6 la thang

song__sat
20-08-2009, 09:58 PM
p4_2 b3>1 p2>7 t1>1 t6_7 t1_2 t7>1 t2_3 p2<2 t3_4(van thua ko kip che mat tuong )))thayt3_4 di b1<3 thi p2_8 b3>5 p8_5 t3_4 tg5_6 la thang:-/

talata
20-08-2009, 10:04 PM
C3-4 rồi thì Đỏ đi sao mà thắng???

talata
20-08-2009, 10:09 PM
Song_sat chạy đâu rồi. Tốt đã kịp bình vào 4 rồi, bạn đi tiếp cho Đỏ thắng đi. Nhiệm vụ bất khả thi!

nhachoaloiviet
20-08-2009, 10:10 PM
p4_2 b3>1 p2>7 t1>1 t6_7 t1_2 t7>1 t2_3 p2<2 t3_4(van thua ko kip che mat tuong )))thayt3_4 di b1<3 thi p2_8 b3>5 p8_5 t3_4 tg5_6 la thang:-/

Chắc bạn giải không đúng rồi.

xephaoma
21-08-2009, 12:35 AM
Thế này C9 lùi về một nước thì Đỏ thắng được. Ở vị trí này mà thắng thì khiếp quá.

Kinh__Kha
21-08-2009, 11:23 AM
Dễ huề wa' !

dinhviethung
21-08-2009, 11:35 AM
Đỏ thắng, 100%, các Bạn xem kỹ lại lần nữa đi.

koleloi
21-08-2009, 11:38 AM
Thế này C9 lùi về một nước thì Đỏ thắng được. Ở vị trí này mà thắng thì khiếp quá.

Chuẩn không cần chỉnh, thế này kết thúc đuợc rồi :D

talata
21-08-2009, 01:26 PM
Đỏ thắng, 100%, các Bạn xem kỹ lại lần nữa đi.

Bạn mới phải là người xem kỹ. Bạn có dám cá với tôi không???

RomedaXerot
21-08-2009, 02:16 PM
Thế này cảm giác hòa !!!

thammong
21-08-2009, 02:28 PM
ây da mới nhìn sơ thôi, cũng có cảm giác thía, để xem kỹ lại xem sao

huyninhgiang
21-08-2009, 03:04 PM
ván cờ rất thực dụng, đơn giản mà hay

kemdau
21-08-2009, 03:12 PM
Theo mình là thế hòa, bạn nào có cách thắng gửi lên cho mọi người tham khảo với

dinhviethung
21-08-2009, 05:46 PM
Nếu C9 lùi về một nước thì giải không khó, các bạn thử xem còn cách giải nào nữa không.

taituthattinh
21-08-2009, 09:23 PM
Mình xin có ý kiến:
1. P4-1 C9.1
2. P1.1 C9.1
3. P1/1 C9.1
4. P1-4 ...
Nếu Đen 4....C9-8 hay 4....T7/9 thì 5. P4.5 sau đó Đỏ lên Tướng và cắm Pháo xuống đáy.Khi đó Đỏ có thể ăn được 2 Sỹ.Sau đó sẽ ăn nốt con Tốt.Đến đây mình chưa hiểu cờ tàn Pháo-Tốt vs đơn Tượng.
Không biết ý kiến như vậy thế nào?

nguoivodanh_
21-08-2009, 09:48 PM
Mình xin có ý kiến:
1. P4-1 C9.1
2. P1.1 C9.1
3. P1/1 C9.1
4. P1-4 ...
Nếu Đen 4....C9-8 hay 4....T7/9 thì 5. P4.5 sau đó Đỏ lên Tướng và cắm Pháo xuống đáy.Khi đó Đỏ có thể ăn được 2 Sỹ.Sau đó sẽ ăn nốt con Tốt.Đến đây mình chưa hiểu cờ tàn Pháo-Tốt vs đơn Tượng.
Không biết ý kiến như vậy thế nào?

Nguyên lý như vậy nhưng bắt tốt trước, sau đó bắt tượng và cuối cùng là thí ăn đôi sỹ

koleloi
21-08-2009, 09:53 PM
Khi đó còn pháo tốt đối đơn tượng, mình nghĩ là hòa bạn ạ.

taituthattinh
21-08-2009, 10:17 PM
Bắt Tốt phải đưa Tướng để làm ngòi cho Pháo theo hàng ngang,như vậy Đen có điều kiện bay Voi lên và chống Sỹ lên cao.Có vẻ như Đỏ cần phải có 1 con Voi để thắng.

HoangDau
21-08-2009, 10:23 PM
1.P4-1 c9.1
2.P4.1 c9.1
3.P4/1 c9.1
4.p1-3 c9-8*
5.p3.2 t7/9
6.p3.5 t9/7
7.p3-4 t7.9
8.p4-2 c8-7
9.Tg5.1 c7-6
10.c6-7 c6.1
11.Tg5.1 c6-7
12.c7.1 c7-6
13.p2/5 t9/7
14.p2-8 t7.5
15.p8-5 c6-7
16.Tg5-6 c7.1
17.c7-6(Thắng)
*(biến này nếu về tịnh thì giải tương tự nhờ nc p3.7)

Kinh__Kha
21-08-2009, 10:42 PM
Giải thử nhé !

1. P4-1 B9.1
2. P1.1 B9.1
3. P1/1 B9.1
4. P1-4 B9-8
5. P4.5 T7/9
6. P4-2 B8-7
7. Tg5.1 B7-6
8. P2.2 B6-7
9. B6-7 B7-6
10. B7.1 B6-7
11. P2/2 T9/7
12. P2-8 T7.5
13. P8-5 B7-6
14. Tg5-6

HoangDau
21-08-2009, 10:54 PM
nếu p1-4 dẩn đến Hòa cuộc.Phải p1-3 mới thắng dc.
P1-4 t7/9
p4.7 t9.7
p4-2 t7/5(hòa)

xephaoma
21-08-2009, 11:04 PM
Mình đã có cách thắng.

@Kinh_Kha: Nước thứ 6 Đen không bình tốt mà về tượng.
@HoangDau: Nước thứ 6 Đen không thoái tượng 7 mà lên tượng 7

Kinh__Kha
21-08-2009, 11:34 PM
Sửa thêm tí nữa :))
1. P4-1 B9.1
2. P1.1 B9.1
3. P1/1 B9.1
4. P1-2 B9-8
5. P2-3 !! T7/9
6. P3.7 T9/7
7. P3-4 Win

trimy
21-08-2009, 11:42 PM
Cờ này đỏ thắng 100%
P4-1 ,C9.1
P1.1, C9.1
P1/1, C9.1
P1-4,C9-8
P4.5,T7/9
Tg.1,C8-7
P4.2,C7-6
C6-7,T9.7
P4-2,T7/5
P2.1,T5/7
C7.1,C6-7
P2/3,C7-6
P2-8,T7.5
P8-5,C6-5
Tg 5-6, Đỏ thắng.
Đỏ thắng 100%, Cơ Bản Tốt 9 sẽ tấn 1 theo Pháo 4 bình 1 theo cục diện ta sẽ đi theo Pháo 1 bình 4 rồi tiến 7 sẽ thắng tuyệt đối.

Kinh__Kha
21-08-2009, 11:59 PM
Cờ này đỏ thắng 100%
P4-1 ,C9.1
P1.1, C9.1
P1/1, C9.1
P1-4,C9-8
P4.5,T7/9
Tg.1,C8-7
P4.2,C7-6
C6-7,T9.7
P4-2,T7/5
P2.1,T5/7
C7.1,C6-7
P2/3,C7-6
P2-8,T7.5
P8-5,C6-5
Tg 5-6, Đỏ thắng.
Đỏ thắng 100%, Cơ Bản Tốt 9 sẽ tấn 1 theo Pháo 4 bình 1 theo cục diện ta sẽ đi theo Pháo 1 bình 4 rồi tiến 7 sẽ thắng tuyệt đối.

Thắng 100% >:)

1. P4-1 B9.1
2. P1.1 B9.1
3. P1/1 B9.1
4. P1-4 B9-8
5. P4.5 T7/9
6. Tg5.1 B8-7
7. P4.2 T9.7 ( Thay thế cho B7-6)
Đỏ đi tiếp xem diễn biến thế nào >:)

xephaoma
22-08-2009, 12:15 AM
@Trimy: cách đi của trimy như thế là hòa ngay.
@Kinh_Kha & HoangDau: P1-3 là chính xác! Tuy nhiên ở cách giải của Kinh_Kha ở nước thứ 5 cho Tượng 7 thoái 9 là chưa tích cực, Đen sẽ ngoan cố đi C8-9, Đỏ phải đi tiếp 8.P3.2 C9-8. 9 P3-2 rồi mới đi như biến chính.

talata
22-08-2009, 09:14 AM
Hay quá nhỉ. Dịch tốt lên một nước mà vẫn thắng. Kỹ xảo quá.
Sory chủ topic nha. Tớ cứ nghĩ là bạn nhầm :D.
Nước Pháo bình 1 rồi kéo tốt xuống rất hay. Mấu chốt của ván cờ.

koleloi
22-08-2009, 09:45 AM
Rất hay và tinh tế. 'G

Kinh__Kha
22-08-2009, 09:56 AM
Mình đã có cách thắng.

@Kinh_Kha: Nước thứ 6 Đen không bình tốt mà về tượng.
@HoangDau: Nước thứ 6 Đen không thoái tượng 7 mà lên tượng 7

Nước thứ 6 pháo đỏ đang cầm giữ nước chiếu hết xanh chỉ có thể thoái tượng hoặc đi chốt thui !

dinhviethung
22-08-2009, 10:09 AM
Cách giải như Bạn "xephaoma" là chuẩn.

Kinh__Kha
22-08-2009, 11:10 AM
@Trimy: cách đi của trimy như thế là hòa ngay.
@Kinh_Kha & HoangDau: P1-3 là chính xác! Tuy nhiên ở cách giải của Kinh_Kha ở nước thứ 5 cho Tượng 7 thoái 9 là chưa tích cực, Đen sẽ ngoan cố đi C8-9, Đỏ phải đi tiếp 8.P3.2 C9-8. 9 P3-2 rồi mới đi như biến chính.
Ở lời giải cuối mình muốn thêm vào P1-2 & P2-3 và 7.P3-4 để cho lời giải mới thêm phần sinh động thui !

taituthattinh
22-08-2009, 11:57 AM
Hình như chỉ đánh theo ý 1 bên thôi.Đen cứ C8-7 rồi C7-8,cứ để con Voi ở đường 9 nếu Pháo chiếu thì bay về.Đỏ không có lí gì để ăn được Tốt trước khi ăn Sỹ.

xephaoma
22-08-2009, 12:42 PM
Hình như chỉ đánh theo ý 1 bên thôi.Đen cứ C8-7 rồi C7-8,cứ để con Voi ở đường 9 nếu Pháo chiếu thì bay về.Đỏ không có lí gì để ăn được Tốt trước khi ăn Sỹ.


Đọc kỹ lại lời giải!

CO_RAT_GA
11-10-2009, 05:05 PM
.,,,,ván cờ rất đơn sơ .Nhưng lời giải thì rất tuyệt ^ ^

xuan2009
11-10-2009, 06:59 PM
Góp vui với các Bạn, Đỏ đi truớc thắng.
http://i616.photobucket.com/albums/tt245/dinhviethung/cothe01.jpg

THẾ CỜ GIẢI NHƯ SAU:
1, P4-2 T7/9 2, P2.7 B1,1 3, B6-7 Tg5-4* 4, B7.1 Tg4-5 5, P2/2 T9/.7 6, P2-8 T7.5 7, P8- 5 B1-2 8, Tg5-4
* Nếu Tg5 Không bình 4 ta cũng đi vậy cáng nhanh thua

xuan2009
11-10-2009, 07:05 PM
Góp vui với các Bạn, Đỏ đi truớc thắng.
http://i616.photobucket.com/albums/tt245/dinhviethung/cothe01.jpg
GIẢI THẾ CỜ NÀY NHƯ SAU
1, P4-2 T7/9 2, P2.7 B1,1 3, B6-7 Tg5-4* 4, B7.1 Tg4-5 5, P2/2 T9/.7 6, P2-8 T7.5 7, P8- 5 B1-2 8, Tg5-4
* Nếu Tg5 Không bình 4 ta cũng đi vậy cáng nhanh thua, Cho thêm vài thế kho khó giải chovui

Congaco_H1R5
11-10-2009, 07:38 PM
Nước thứ 3 không đi Tg-4 mà đi C1-2 tranh thủ che trung lộ , xem ra phương án của bàn Xuan09 không khả thi , vì sao bắt Tướng ngồi ra để tốt có nước chiếu ???
Tướng cứ ngồi im đó mà đi tốt thôi

CO_RAT_GA
11-10-2009, 11:13 PM
GIẢI THẾ CỜ NÀY NHƯ SAU
1, P4-2 T7/9 2, P2.7 B1,1 3, B6-7 Tg5-4* 4, B7.1 Tg4-5 5, P2/2 T9/.7 6, P2-8 T7.5 7, P8- 5 B1-2 8, Tg5-4
* Nếu Tg5 Không bình 4 ta cũng đi vậy cáng nhanh thua, Cho thêm vài thế kho khó giải chovui

...đọc lại lời giải đi bạn..giải như xe pháo mã nói là chuẩn nhấtb-)

lu_kham87
10-12-2009, 11:35 PM
cho toi loi giai van nay

anhduy_bmt
11-12-2009, 08:54 AM
p4_2 b3>1 p2>7 t1>1 t6_7 t1_2 t7>1 t2_3 p2<2 t3_4(van thua ko kip che mat tuong )))thayt3_4 di b1<3 thi p2_8 b3>5 p8_5 t3_4 tg5_6 la thang:-/

-Pháo bình 1 là thắng rồi :) thế này lâu rồi các bạn

nguyen
11-12-2009, 11:12 AM
GIẢI THẾ CỜ NÀY NHƯ SAU
1, P4-2 T7/9 2, P2.7 B1,1 3, B6-7 Tg5-4* 4, B7.1 Tg4-5 5, P2/2 T9/.7 6, P2-8 T7.5 7, P8- 5 B1-2 8, Tg5-4
* Nếu Tg5 Không bình 4 ta cũng đi vậy cáng nhanh thua, Cho thêm vài thế kho khó giải chovui

Thế này mà giải như bác Xuan2009 là chưa chuẩn, bởi xanh đâu cần mất 2 nước vô ích (tg5-4, tg4-5) thay vào đó là nhanh chóng đi con tốt để che mặt là xong. Theo mình, thế này đi pháo 4-1 là chuẩn, khống chế đường đi của tốt và tượng, buộc con tốt xuống quá hàng cung tướng, để không còn tác dụng che mặt tướng nữa, trở về thế cờ cơ bản pháo tốt thắng tướng song sỹ đơn tượng. Thế này trên diễn đàn có lời giải rồi, mình không nhắc lại làm gì.

xuan2009
12-12-2009, 09:13 PM
Thế này mà giải như bác Xuan2009 là chưa chuẩn, bởi xanh đâu cần mất 2 nước vô ích (tg5-4, tg4-5) thay vào đó là nhanh chóng đi con tốt để che mặt là xong. Theo mình, thế này đi pháo 4-1 là chuẩn, khống chế đường đi của tốt và tượng, buộc con tốt xuống quá hàng cung tướng, để không còn tác dụng che mặt tướng nữa, trở về thế cờ cơ bản pháo tốt thắng tướng song sỹ đơn tượng. Thế này trên diễn đàn có lời giải rồi, mình không nhắc lại làm gì.

Thế này giãi như tôi là sai. Ngày mới tham gia thấy thế này giãi liền mà không chú ý đã có lời giãi, rồi khi biết giãi sai đã định giãi tiếp thì mới biết đã có lời giãi đúng do đó không tiếp tục. Lời giãi trên của thế cờ này của tôi sai bét, đừng quan tâm đến. Dù sao tôi cũng cảm ơn các bạn

chip
13-12-2009, 01:54 AM
Mình xin có ý kiến:
1. P4-1 C9.1
2. P1.1 C9.1
3. P1/1 C9.1
4. P1-4 ...
Nếu Đen 4....C9-8 hay 4....T7/9 thì 5. P4.5 sau đó Đỏ lên Tướng và cắm Pháo xuống đáy.Khi đó Đỏ có thể ăn được 2 Sỹ.Sau đó sẽ ăn nốt con Tốt.Đến đây mình chưa hiểu cờ tàn Pháo-Tốt vs đơn Tượng.
Không biết ý kiến như vậy thế nào?

Sau khi ăn được 2 sỹ+1 tốt mà vẫn còn pháo tốt. ăn mà không mất quân nào, chắc ăn bằng miệng:-|:-|:-|

chip
13-12-2009, 02:03 AM
Cờ này đỏ thắng 100%
P4-1 ,C9.1
P1.1, C9.1
P1/1, C9.1
P1-4,C9-8
P4.5,T7/9
Tg.1,C8-7
P4.2,C7-6
C6-7,T9.7
P4-2,T7/5
P2.1,T5/7
C7.1,C6-7
P2/3,C7-6
P2-8,T7.5
P8-5,C6-5
Tg 5-6, Đỏ thắng.
Đỏ thắng 100%, Cơ Bản Tốt 9 sẽ tấn 1 theo Pháo 4 bình 1 theo cục diện ta sẽ đi theo Pháo 1 bình 4 rồi tiến 7 sẽ thắng tuyệt đối.

Thế cờ tàn này nằm trong quyển tập 2 QTB (tạp chí người chơi cờ xuất bản). Giải như vậy la ok

casau
13-12-2009, 06:23 PM
Góp vui với các Bạn, Đỏ đi truớc thắng.
http://i616.photobucket.com/albums/tt245/dinhviethung/cothe01.jpg

Thế cờ này có 02 biến

1. Pháo 4 tấn 5 Tượng 7 thối 9
2. Pháo 4 bình 2 Chốt 9 tấn 1
3. Pháo 2 tấn 2 Chốt 9 bình 8
4. Chốt 6 bình 7 Chốt 8 bình 7
5. Chốt 7 tấn 1 Chốt 7 bình 6
6. Pháo 2 thối 2 Chốt 6 bình 5
(Hòa)

1. Pháo 4 bình 1 (1) Chốt 9 tấn 1
2. Pháo 1 tấn 1 Chốt 9 tấn 1 (2)
3. Pháo 1 thối 1 Chốt 9 tấn 1
4. Pháo 1 bình 4 Chốt 9 bình 8
5. Pháo 4 tấn 5 Tượng 7 thối 9
6. Pháo 4 bình 2 Chốt 8 bình 7
7. Tướng 5 tấn 1 Chốt 7 bình 6
8. Pháo 2 tấn 2 Chốt 6 bình 7
9. Chốt 6 bình 7 Chốt 7 bình 6
10. Chốt 7 tấn 1 Chốt 6 bình 7
11. Pháo 2 thối 2 Tượng 9 thối 7
12. Pháo 2 bình 8 Tượng 7 tấn 5
13. Pháo 8 bình 5 Chốt 7 bình 6
14. Tướng 5 bình 6

(1) Không cho Tượng về biên
(2) Chốt Xanh phải xuống hoài không thể bình 8 vì Đỏ có nước tấn Pháo chiếu bí. Còn nếu Xanh di Tượng 7 thối 5 thì Pháo 1 bình 5

trungdd
30-12-2009, 10:18 PM
Cờ này hòa nha anh em.

1
2
3
4
5 Pháo 4 bình 2 Tượng 9 thoái 7 Hòa Cờ

trungdd
30-12-2009, 10:26 PM
Thế cờ này có 02 biến

1. Pháo 4 tấn 5 Tượng 7 thối 9
2. Pháo 4 bình 2 Chốt 9 tấn 1
3. Pháo 2 tấn 2 Chốt 9 bình 8
4. Chốt 6 bình 7 Chốt 8 bình 7
5. Chốt 7 tấn 1 Chốt 7 bình 6
6. Pháo 2 thối 2 Chốt 6 bình 5
(Hòa)

1. Pháo 4 bình 1 (1) Chốt 9 tấn 1
2. Pháo 1 tấn 1 Chốt 9 tấn 1 (2)
3. Pháo 1 thối 1 Chốt 9 tấn 1
4. Pháo 1 bình 4 Chốt 9 bình 8
5. Pháo 4 tấn 5 Tượng 7 thối 9
6. Pháo 4 bình 2 Chốt 8 bình 7 (3)-----đây là nước cờ sai lầm dẫn đến thua cuộc, nên đi Tượng 9 thoái 7, không cho Pháo có cơ hội tấn 2.
7. Tướng 5 tấn 1 Chốt 7 bình 6
8. Pháo 2 tấn 2 Chốt 6 bình 7
9. Chốt 6 bình 7 Chốt 7 bình 6
10. Chốt 7 tấn 1 Chốt 6 bình 7
11. Pháo 2 thối 2 Tượng 9 thối 7
12. Pháo 2 bình 8 Tượng 7 tấn 5
13. Pháo 8 bình 5 Chốt 7 bình 6
14. Tướng 5 bình 6

(1) Không cho Tượng về biên
(2) Chốt Xanh phải xuống hoài không thể bình 8 vì Đỏ có nước tấn Pháo chiếu bí. Còn nếu Xanh di Tượng 7 thối 5 thì Pháo 1 bình 5

(3) đi Tượng 9 thoái 7 là có thể cầm Hòa.
Cố gằng không cho Pháo tấn 2 là nước chủ đạo, quyết định Hòa cờ.

doianmay
30-12-2009, 11:07 PM
(3) đi Tượng 9 thoái 7 là có thể cầm Hòa.
Cố gằng không cho Pháo tấn 2 là nước chủ đạo, quyết định Hòa cờ.

BÁc casau post sai nên mới có cơ hoà, nước 6 không phải pháo bình 2 mà là tấn 2, sau khi tốt xuống dưới cùng pháo mới bình 2 bác ơi.

doianmay
30-12-2009, 11:20 PM
Oé, đúng là hòa thật, P4.2 thì T9.7 còn nếu P4-2 thì T9/7. Đỏ đưa tốt sang lộ 7 thì xanh đưa tượng lộ 5. He he, hay quá, cảm ơn bác.

kiniem2112
30-12-2009, 11:35 PM
thế này dễ quá.

trinhung2005
31-12-2009, 09:41 AM
Wa hay ! Một thế cờ mà có quà nhiều nước biến. Biết đi thì đỏ vẫn tháng thôi

trungdd
31-12-2009, 11:33 AM
không thắng được bạn ơi, cờ Hòa mà.

dinhviethung
31-12-2009, 11:54 AM
Bạn vui lòng đọc kỹ các trang trước, bạn XePhaoMa đã giải rồi đó bạn.

doianmay
31-12-2009, 08:43 PM
Trước có đọc nhưng không để ý, chỉ nhìn bài sau cùng của bác Chip bảo rằng sách nói vậy là OK nên cứ nghĩ sách nói đúng. Hóa ra bác xephaoma giải khác đi 1 tý. Vậy thì đỏ win, có 1 trang mà thay đổi ý kiến 3 lần. Hic hic.

hung_999
03-03-2010, 03:58 PM
cho toi loi giai

minhtan155
03-03-2010, 04:39 PM
Khi đó còn pháo tốt đối đơn tượng, mình nghĩ là hòa bạn ạ.

Pháo chốt cao win.

haudau0205
13-03-2010, 03:34 AM
p4_2 v7/9. p2.7 t9.1. t6_7 t9_8. t7.1 t8_7. p2/2. v9/7. p2_8 v7.5. p8_5 t7_6. tg5_6 t6_5. t7_6. 1_0. cac ban thay toi giai the nao

tocxit
07-04-2010, 07:25 PM
phao 4 tan 5 rui binh 2 la win