PDA

View Full Version : Tên được đặt bởi dân miền núikt22027
30-12-2011, 02:26 AM
Khi du lịch miền núi, đến những khu có nhiều đồng bào bãn xứ, để tiện việc xưng hô vả kêu gọi, bà con cho du khách một cái tên. Cách đặc tên như thế này:

Đầu tiên là họ của bạn : : lấy số cuối cùng trong năm sinh của bạn.
0: Đạp
1: Dãnh
2: Danh
3: Bành
4: Nạo
5: Đừ
6: Cầu
7: Tỏi
8: Chão
9: Ngọ

Kế đến là tên đệm : tháng sinh của bạn là tên đệm của bạn.
1 : Thị ....
2: Hôi ........
3: Trùm.........
4: Cùi ........
5: Nhòi
6: Dăng....
7: Tàn .......
8: Lũng .........
9: Cạp.......
10:Cà...
11: Mạc .....
12: Xì....

Cuối cùng là tên : Ngày sinh của bạn là tên của bạn.
1: Búa ....
2: Nhão....
3: Nghé...
4: Nhục...
5 :Hèn....
6 : Tòi.....
7:Héo.....
8: Thọt.....
9: Thòn.....
10: Mẹc.....
11: Nỡ.....
12: Bé ba
13 : Gờm.......
14: Khạp ....
15: Nhái......
16: Sò......
17 : Mực
18 : Hù.....
19 : Mùng .....
20: Thùi......
21 : Đíu...
22 :Yểu....
23 : Tọt....
24 : Hến....
25: Nổ ....
26: Hán.....
27 : Mắm
28: Sạt....
29 : Bóng......
30: Móng........
31 : Mén....

Dùng cách này tên tôi là: Chão Cà Búa!

Mời các bạn tự tìm tên cho mình ;)

nhachoaloiviet
30-12-2011, 11:29 AM
Em là Ngọ Tàn Nhái ! Tên này co lẽ hay hơn tên phim chưởng. Không biết có nên làm lại khai sinh không nhể.

Cuong_Model
30-12-2011, 02:02 PM
Tên em là Dãnh Nhòi Mén huhu sư phụ ơi!

hoanghm
30-12-2011, 04:03 PM
Còn tên mình là " CẦU LŨNG TÒI" :|

6789
30-12-2011, 08:29 PM
Em là Cầu Thị Sạt....Vãi lềnh cái tên :)):)):))

mum mum
30-12-2011, 09:08 PM
Em là Cầu Thị Sạt....Vãi lềnh cái tên :)):)):))

Nghe cứ như Cầu bị Sập bác nhờ :)):))

Tên em là Tỏi Nhòi Mực =P~=P~=P~=P~=P~

islamabad
30-12-2011, 10:05 PM
Híc, tên tôi là Nạo Tàn Mẹc hic hic, cứ như là não tàn.

chim_zunzun
31-12-2011, 12:54 AM
Đạp Dăng Nhái
Ựa ................................