PDA

View Full Version : Lữ Khâm đả bại Liễu Đại Hoa, trung cục xuất thầnqloan
21-08-2009, 12:07 PM
Lữ KHâm đi tiên kích bại Liễu Đại Hoa ngày 19.8.2009/

1.C2.5 h8+7 2.P7+1 r9.8 3.h2+3 p7+1 4.h8+7 h2+3 5.h7+6 e3+5 6.C8.7 r1.2 7.R9.8 c2+4 8.P7+1 c2.3 9.P7.8 p3+1 10.C7.8 r2.3 11.P8.7 e5+3 12.C8.6 e3-5 13.R1.2 c8+4 14.R8+6 a4+5 15.A4+5 c3-2 16.P5+1 c3.4 17.C6.7 r3.4 18.R8+1 c8-1 19.R8.7 c4.3 20.R7-2 e5+3 21.h6+5 h7+5 22.C5+4 e3-5 23.e3+5 c8+1 24.h3+5 r8+3 25.C5-1 r4+5 26.C7.8 r4.5 27.h5+7 r5.4 28.R2+2 r4+1 29.C5-2 c8-1 30.R2+1 c8-1 31.e7+9 r4-1 32.C5+2 p7+1 33.P3+1 c8+1 34.C8+2 r4-1 35.P3+1 c8.2 36.R2+3

trung_cadan
21-08-2009, 12:09 PM
Ván cờ của bác Pháo nhìn xe ko thèm ăn , hix hix , chắc nhầm nhọt chút rồi :( !!!

koleloi
21-08-2009, 12:09 PM
Mình nghĩ Bro ghi sai phiên bản ván cờ rồi, từ nuớc thứ 5!

xiangqi_newbie
21-08-2009, 12:10 PM
Biên bản này từa lưa hột dưa rồi bác ui :D

123456
21-08-2009, 12:24 PM
biên bản này chắc có sai sót rồi bác ơi :(

qloan
21-08-2009, 12:34 PM
Vừa làm vừa sửa mà, xong rùi, mời anh em thưởng thức.

xiangqi_newbie
21-08-2009, 12:44 PM
Hehehehehe nước 35 Liễu chắc vừa bí vừa bực vác Pháo chém Pháo rồi tự động buông kiếm đầu hàng. Thanks bro