PDA

View Full Version : Vịnh con thiêu thân !tranbinh
21-08-2009, 05:12 PM
Nhân có những chuyện tranh luận nho nhỏ xin tặng mọi người bài thơ sau:

Vội vàng đôi cánh mỏng
Bay lên náo nức lòng
Ngỡ gần đèn sẽ rạng
Phút chốc hóa hư không ....