PDA

View Full Version : Up ván cờ một cách nhanh nhất!!!dangtrang90
23-08-2009, 06:51 PM
Bước 1: Khi tạo 1 chủ đề mới hoặc sửa bài. Click vào biểu tượng quân cờ trên thanh công cụ như hình bên dưới:


http://i571.photobucket.com/albums/ss156/diendanbongdanet/h1.gif
Khi đó ta sẽ có cặp thẻ "demo" như sau: [*demo][*/demo] (Bỏ dấu *)
Bước 2: Nhập vào giữa cặp thẻ "demo" nước đi đầu tiên.
Bước 3: Chọn Nút "coi lại bài" sẽ được một hình bàn cờ. Trên bàn cờ đó, dùng tay đi hết ván cờ muốn post lên topic.
Bước 4: Sau đó click chuột phải vào hình bàn cờ thấy hiện lên một văn bản, trong đó có một dòng là ký hiệu nước đi theo chuẩn quốc tế. Copy dòng đó rồi paste vào giữa 2 thẻ[*DEMO][/*DEMO].

Ghi chú: Đây chỉ là 1 mẹo lấy ký hiệu nước đi theo chuẩn quốc tế mà kô cần dùng phần mềm gì cả:).

choidep
23-04-2011, 10:16 PM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="5">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 3: r1eakae1r/9/1ch3hc1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C2C1H2/9/RHEAKAER1 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

nguoihung
22-05-2011, 05:25 PM
van khong hieu

tvh1
07-06-2011, 02:22 PM
Huong dan: Mình làm được rồi. Cám ơn bạn nhiều

1. C2.5 C8.5 2. C5+4 C5+4

NamKTS_37
12-09-2011, 08:57 PM
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1+1 r9.8 4. R1.6 a6+5 5. R6+7 h2+1 6. R9+1 c2+7 7. C8+5 c2-2 8. C8.3 c2.7 9. C5+4 r1.2 10. R9.6 k5.6 11. R++1 a5-4 12. R6.4 c5.6 13. R4+6 k6.5 14. R4+1

NamKTS_37
12-09-2011, 08:59 PM
Thế làm sao để up được cờ thế nhỉ

Congaco_H1R5
12-09-2011, 09:01 PM
Có 2 cách up ván cờ thế bằng Flash.
Bạn xem trong mục hướng dẫn chung.

tanolofast
03-10-2011, 11:32 PM
Cho mình hỏi cách úp ván cờ vua.hoặc có chương trình nào up được ván cờ vua ra word thì cho minh nhé.thanks

cuongpy123
07-10-2011, 11:05 AM
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. H8+9 P1+1 5. C8.7 H2+1 6. R9.8 R1.2 7. R8+6 R9.4 8. A4+5 R4+3 9. R8.7 C2+6 10. R7+3 R2+6 11. R2+4 C2.1 12. C5.6 C1+1 13. E3+5 P5+1 14. R2.4 A6+5 15. R4+2 P5+1 16. R4.3 H7-6 17. R7-4 R4+3 18. A5+6 R2+1 19. P5+1 R2.3 20. K5+1 R3+2 21. R3+3 R3-2 22. R7+2 R3.1 23. K5.4 C5.6 24. R7.9 R1.4 25. H3+5 R4-1 26. H5+3 R4.6 27. K4.5 R6.7 28. E5-7 C1.4 29. R9.5 R7-1 30. R5+1 A4+5 31. R3-5 H6+5 32. P5+1 C4-9 33. P5+1 H5-3 34. R3.7 C6-1 35. R7.4 K5.6 36. R4+2 C4.5 37. E7+5 H3+2 38. R4.1 H2+4 39. E5+7 H4-3 40. P5+1 H3-4 41. K5.6 H4+5 42. R1.5 A5+4 43. R5.4 H5+4 44. R4-3 H4+5 45. E7-5 H5+3

Cám ơn bạn hướng dẫn

phuongthao
07-10-2011, 05:06 PM
c2-5

Huong dan: Mình làm được rồi. Cám ơn bạn nhiều

1. C2.5 C8.5 2. C5+4 C5+4


c2.5applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 H7+6 6. H8+7 E3+5 7. R2-2 C2-1 8. R2.4 C8+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="16">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 8: r2akaer1/1c7/2h1e4/p1p1p3p/5hpc1/2P2R3/P3P1P1P/1CH1C1H2/9/R1EAKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

war_genius
19-09-2012, 08:42 PM
aaaaaaaaaa 1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3 5. R2+6 C8.9