PDA

View Full Version : Các bác cho em hỏi nhờ chút?6789
14-01-2012, 09:48 PM
Ai mà tự tin hôn "giỏi" trả lời 15 câu này hộ em cái nào? :D

1 Hôn con heo trong nhà gọi là
2 Mong được hôn gọi là
3 Vừa mới hôn gọi là
4 Hôn thêm cái nữa gọi là
5 Đang hôn mà bị đẩy ra gọi là
6 Không cho mà cứ hôn gọi là
7 Hẹn sẽ hôn gọi là
8 Vua hôn gọi là
9 Hôn chia tay gọi là
10 Vừa hôn vừa ngửi gọi là
11 Hôn vào không trung gọi là
12 Hôn trong mơ gọi là
13 Hôn mà quá sớm thì gọi là
14 Rất thích hôn gọi là
15 Hôn mà bị hôn lại gọi là

hp007hp
14-01-2012, 10:27 PM
E đoán phát:
2 Mong được hôn gọi là: hôn ước
6 Không cho mà cứ hôn gọi là: cưỡng hôn
7 Hẹn sẽ hôn gọi là: hứa hôn
9 Hôn chia tay gọi là: ly hôn
11 Hôn vào không trung gọi là: hôn gió
13 Hôn mà quá sớm thì gọi là: sớm hôm
14 Rất thích hôn gọi là: nghiện hôn
15 Hôn mà bị hôn lại gọi là: hợp hôn

kt22027
14-01-2012, 10:40 PM
3 Vừa mới hôn gọi là = tân hôn
4 Hôn thêm cái nữa gọi là = tái hôn
5 Đang hôn mà bị đẩy ra gọi là = từ hôn
8 Vua hôn gọi là = hoàng hôn
10 Vừa hôn vừa ngửi gọi là = hôn hít
12 Hôn trong mơ gọi là = hôn mê
14 Rất thích hôn gọi là = hôn mê
15 Hôn mà bị hôn lại gọi là = hồi hôn

6789
14-01-2012, 10:44 PM
Các bác cứ thoải mái trả lời, câu trả lời sẽ đến sau 24h đưa ra câu hỏi \:D/

HNN
14-01-2012, 10:47 PM
Chờ PREMIER LEAGUE...
E chỉ hôn đc thế này :D
1. Ko hôn con heo được ạ, tởm quá :D
2. Hôn ước
3. Tân hôn
4. Tái hôn
5. Từ hôn
6. Cưỡng hôn
7. Hứa hôn
8. Hoàng hôn
9. Ly hôn
10. Hôn hít
11. Hôn gió
12. Hôn mê
13. Tảo hôn
14. ?
15. Hồi hôn

hp007hp
14-01-2012, 10:53 PM
3 Vừa mới hôn gọi là = tân hôn
4 Hôn thêm cái nữa gọi là = tái hôn
5 Đang hôn mà bị đẩy ra gọi là = từ hôn
8 Vua hôn gọi là = hoàng hôn
10 Vừa hôn vừa ngửi gọi là = hôn hít
12 Hôn trong mơ gọi là = hôn mê
14 Rất thích hôn gọi là = hôn mê
15 Hôn mà bị hôn lại gọi là = hồi hôn

Hai đáp án 12, 14 giống nhau rồi bác ơi, e nghĩ các đáp án sẽ khác nhau mới hay chứ nhỉ?
E vẫn chưa ra 1 và 14

Tomato
14-01-2012, 11:21 PM
1. Hôn thú
2. Cầu hôn
3. Tân hôn
4. Tái hôn
5. Từ hôn
6. Ép hôn
7. Hứa hôn
8. Hoàng hôn
9. Ly hôn
10. Hôn hít
11. Hôn gió
12. Hôn ước
13. Tảo hôn
14. Kết hôn
...
Linh tinh hôn :-"

6789
14-01-2012, 11:32 PM
1. Hôn thú
2. Cầu hôn
3. Tân hôn
4. Tái hôn
5. Từ hôn
6. Ép hôn
7. Hứa hôn
8. Hoàng hôn
9. Ly hôn
10. Hôn hít
11. Hôn gió
12. Hôn ước
13. Tảo hôn
14. Kết hôn
...
Linh tinh hôn :-"

Bác này có vẻ khá kinh nghiệm đấy =))

Tomato
15-01-2012, 07:38 AM
Bác này có vẻ khá kinh nghiệm đấy =))

Win chưa cháu 8->