PDA

View Full Version : Nhật NgânLâm Đệ
26-01-2012, 10:04 AM
Tin buồn ... Nhạc sĩ Nhật Ngân đã ra đi vào 10 giờ sáng hôm nay (ngày 21, tháng 1, năm 2012) tại Nam California, hưởng thọ 70 tuổi. Trên 100 tắc phẩm của ông chắc sẽ sống mãi trong lòng của mọi người.

ZwH73MjtJIc&feature=related

9aWssRd2bEY