PDA

View Full Version : Thử post thế cờ mà không cần hostingsaomai_08
30-01-2012, 09:16 PM
thử post thế cờ mà không cần hosting để up file *.sgf (nội dung của sgf được đưa vào trong lệnh flash)
http://www.gludion.com/go/goswf.swf?&url=(;GM[1]FF[4]SZ[19]HA[0]KM[0]AB[ca][cb][dc][hc][ic][kc][dd][ed][fd][gd]AW[da][fa][db][hb][ec][fc][gc]C[Advanced](;B[eb];W[ea(;B[ha];W[ib];B[jb];W[ga];B[fb];W[gb];B[ia];W[ja];B[ia]C[Correct.])(;B[ga]WV[];W[fb]C[Wrong.])(;B[gb]WV[];W[fb]C[Wrong.])(;B[ib]WV[];W[ha]C[Wrong.]))(;B[ha]WV[];W[ib(;B[jb];W[ga];B[eb];W[fb]C[Wrong.])(;B[eb];W[fb];B[jb];W[ga]C[Wrong.]))(;B[gb]WV[];W[fb]C[Wrong.])(;B[ga]WV[];W[eb]C[Wrong.])(;B[ib]WV[];W[ha]C[Wrong.]))

hình cờ trên được post theo mẫu sau
http://www.gludion.com/go/goswf.swf?&url=(;GM[1]FF[4]SZ[19]HA[0]KM[0]AB[ca][cb][dc][hc][ic][kc][dd][ed][fd][gd]AW[da][fa][db][hb][ec][fc][gc]C[Advanced](;B[eb];W[ea(;B[ha];W[ib];B[jb];W[ga];B[fb];W[gb];B[ia];W[ja];B[ia]C[Correct.])(;B[ga]WV[];W[fb]C[Wrong.])(;B[gb]WV[];W[fb]C[Wrong.])(;B[ib]WV[];W[ha]C[Wrong.]))(;B[ha]WV[];W[ib(;B[jb];W[ga];B[eb];W[fb]C[Wrong.])(;B[eb];W[fb];B[jb];W[ga]C[Wrong.]))(;B[gb]WV[];W[fb]C[Wrong.])(;B[ga]WV[];W[eb]C[Wrong.])(;B[ib]WV[];W[ha]C[Wrong.]))
trong đó
- phần màu đỏ là mẫu cố định, trong đó http://www.gludion.com/go/ là địa chỉ chứa goswf.swf (có thể đổi thành http://www.gokifu.com/swf/ hoặc http://igofan.free.fr/goswf/)
- phần màu xanh là nội dung sgfhttp://www.gludion.com/go/goswf.swf?&url=(;SZ[19]AB[fc][kc][qd][pq][qm]AW[dd][cf][dp][po](;W[qq];B[qp];W[pp];B[qo];W[qn];B[pn];W[rn];B[rq];W[qr];B[ro];W[oq];B[rm];W[on];B[pm]
;W[qf];B[pe];W[pf];B[pi]))

http://www.gludion.com/go/goswf.swf?&url=(;SZ[19]AB[fc][kc][qd][pq][qm]AW[dd][cf][dp][po](;W[qq];B[qp];W[pp];B[qo];W[qn];B[pn];W[rn];B[rq];W[qr];B[ro];W[oq];B[rm];W[on];B[pm]
;W[qf];B[pe];W[pf];B[pi]))

saomai_08
30-01-2012, 09:49 PM
gom cách post có lưu file sgf trên internet lại cùng chỗ cho dễ so sánh
ván cờ mới nhất trên gokifu.com

http://gokifu.com/swf/goswf.swf?url=http://gokifu.com/f/ttx-gokifu-20120128-Iyama_Yuuta-Tsuruyama_Atsushi.sgf

hình cờ trên được post theo mẫu sau
http://gokifu.com/swf/goswf.swf?&url=http://gokifu.com/f/ttx-gokifu-20120128-Iyama_Yuuta-Tsuruyama_Atsushi.sgf
trong đó
- phần màu đỏ là mẫu cố định, trong đó http://gokifu.com/swf/ là địa chỉ chứa goswf.swf
- phần màu xanh là địa chỉ của file *.sgf
đáng tiếc là tạm thời thì goswf.swf và *.sgf phải được lưu trên cùng 1 host, tuy nhiên điều đó cũng không cản trở nhiều, vì gokifu.com có sẵn newest games và swf. còn các sgf mà người dùng muốn post thì đã có cách post không cần hosting ở trên.

laototphilao
31-01-2012, 12:04 AM
Anh SaoMai biết cách chỉnh chiều dài và chiều rộng trẻn bàn cờ flash trên Thăng long kỳ đạo theo ý mình không, cái khoảng cách giữa khung bàn cờ và khung flash nó thừa ra 1 chút khác màu sắc nhìn hơi xấu, em thực sự chiệu luôn rồi không thể edit nổi ~X(

saomai_08
31-01-2012, 12:13 AM
cờ vây thì tạm chỉnh đc, còn cờ tướng tôi chỉ biết chỉnh ở chỗ này thôi
kích thước flash có thể tùy chỉnh (http://ttvnol.com/co/1415604)

http://www.gludion.com/go/goswf.swf?&url=(;SZ[19]AB[fc][kc][qd][pq][qm]AW[dd][cf][dp][po];W[qq];B[qp];W[pp];B[qo];W[qn];B[pn];W[rn];B[rq];W[qr];B[ro];W[oq];B[rm];W[on];B[pm]
(;W[od]C[biến hóa chính];B[pf];W[of];B[og];W[qc];B[rc];W[rd])
(;W[qf]C[đây là nước cờ đen mong trắng đi];B[pe];W[pf];B[pi]))

http://www.gludion.com/go/goswf.swf?&url=(;SZ[19]AB[fc][kc][qd][pq][qm]AW[dd][cf][dp][po](;SZ[19]AB[fc][kc][qd][pq][qm]AW[dd][cf][dp][po];W[qq];B[qp];W[pp];B[qo];W[qn];B[pn];W[rn];B[rq];W[qr];B[ro];W[oq];B[rm];W[on];B[pm]
(;W[od]C[biến hóa chính];B[pf];W[of];B[og];W[qc];B[rc];W[rd])
(;W[qf]C[đây là nước cờ đen mong trắng đi];B[pe];W[pf];B[pi]))

laototphilao
31-01-2012, 12:23 AM
Ý của em là viền màu xanh sát với vạch của flash mà không thừa ra khoảng trăng nữa

saomai_08
31-01-2012, 12:28 AM
quả đấy thì chịu, một diễn đàn khác có cách post như thế này
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=m45002.swf

thì kích thước sẽ cố định là 500x350 mà ko có khoảng trắng, nếu thiếu phần =500,350 sẽ có khoảng trắng, nhưng diễn đàn đó cũng bỏ cách post ấy rồi, giờ còn xấu hơn ở đây :))
chỉ có chỗ mà tôi cho bạn xem link thì post gì cũng ngon, vì nó luôn phục vụ >20k người xem, nên tech-admin của nó rất chăm.

saomai_08
01-02-2012, 06:44 PM
đây là một ván cờ hướng dẫn cho trẻ em, các bình luận hóm hỉnh ở tab bên cạnh giải thích rõ ràng cho từng nước cờ và mục đích ván cờ.

http://igofan.free.fr/goswf/goswf.swf?&url=(;SZ[9]C[I always teach kids using this method. It is clear and simple, and avoids too much confusion over rules. I do not teach them all of the rules at once, just this limited set. I then play with the kid or kids two or three times in a row. I give them a five stone handicap and encourage them to ask questions. The comments at each move are what I say to the kids as I am teaching.]AP[GoSWF:1.9]FF[4];B[ec]C[Start by demonstrating how to capture a single stone. Then show them how to form a group, and how to capture a group. Do not talk about eyes. Then tell them you would like to show them an example of how actual play might proceed and give them this sequence.];W[dc];B[gg];W[ed];B[cg];W[fc]C[With this move white puts black in "atari".];B[eb]C[Black doesn't want to lose her stone, so she adds a stone and forms a two stone group. Demonstrate where the three liberties are.];W[fb]C[White continues the chase.];B[db]C[Black says, " I can get more liberties by adding a stone to my group."];W[cb]C[White says, "un-uh, I am gonna get you."];B[cc]C[Black says, "oh yeah? now you are in atari!"];W[dd]C[If white doesn't play at D6, then Black can capture him and get away. So he adds the stone and now makes a group of three.

Ask the kid to show you where and how many liberties this new group has.];B[bb]C[But now it is Black's turn again and she goes into action with atari.];W[ca]C[White says no problem and adds a stone to this group like before. But this time he runs into the edge of the board, so he only has two liberties - not three. Now it is Black's turn again and she can make a really good move, or she can make a really bad one.

Sometimes I ask the kid or kids to take a stab at what the next move is. Sometimes I just show them. Either way, I show both moves so they understand it clearly.](;B[ba]C[Show them the other variation first and then come back to this one saying\:

This is the other way to do it. Now the two white stones are in atari so white adds a third one...];W[da]C[Now white has put black in atari, but he is still in atari himself, so black plays at E9];B[ea]C[And captures the three white stones. Explain that Go is like this, and the difference between winning and losing a group, or the whole game, frequently hangs on one move or the other.


Now explain this\:
Now, based on what I just showed you, you might think that the goal of the game is to capture stones. But actually it is about surrounding "territory". So what is territory? Well the three stone shape where black just captured is one form of it. Lets add some more stones and you can see how a real game might look...];W[fa]C[These moves don't matter so much, just create clearly defined territory on each side of the board and then show them how to count it.];B[cd];W[eg];B[de];W[ee];B[df];W[ef];B[dg];W[fh];B[dh];W[gf];B[eh];W[fg];B[gh];W[fi];B[ei];W[hg]C[Now explain why the two black stones are prisoners and may be taken at the end of the game. Then tell them the game ends when all the living groups are touching each other and neither player wants to try to attack the other player's space. If they ask why this is, show them how a solitary stone in the opponents space will be rapidly overwhelmed. Then explain how to count territory.

Now play a couple of games with the kid, giving thema five stone handicap. IF ko comes up explain it. IF an opportunity to make two eyes comes up, show them how to do it. Don't broach either subject unless you have to. Try to structure it so that they can either form two eyes with your help, or keep your group from forming eyes. You don't have to try to lose, the handicap and your instruction will probably take care of that. I lose about 50% of these games with first timers, and at the end I always shake their hand and say\: "Congratulations, you just won your first game of Go! Would you like to play again?"])(;B[da]C[If black tries it this way, it looks good at first. She is probably thinking " I can capture both of those white stones by playing at A on my next turn. And even if he adds a stone there now, I can still capture all three of them at B"]LB[ba:A][aa:B];W[ea]C[Unfortunately for black, with the same move that put her opponent into atari, she also put herself into atari.

Show the kid the shape of the dead four stones, and ask them to count the liberties. Then place the white stone down at E9 and remove the four black stones.

After doing this example, go back and show them the right way to do it.]))


lệnh flash

http://igofan.free.fr/goswf/goswf.swf?&url=(;SZ[9]C[I always teach kids using this method. It is clear and simple, and avoids too much confusion over rules. I do not teach them all of the rules at once, just this limited set. I then play with the kid or kids two or three times in a row. I give them a five stone handicap and encourage them to ask questions. The comments at each move are what I say to the kids as I am teaching.]AP[GoSWF:1.9]FF[4];B[ec]C[Start by demonstrating how to capture a single stone. Then show them how to form a group, and how to capture a group. Do not talk about eyes. Then tell them you would like to show them an example of how actual play might proceed and give them this sequence.];W[dc];B[gg];W[ed];B[cg];W[fc]C[With this move white puts black in "atari".];B[eb]C[Black doesn't want to lose her stone, so she adds a stone and forms a two stone group. Demonstrate where the three liberties are.];W[fb]C[White continues the chase.];B[db]C[Black says, " I can get more liberties by adding a stone to my group."];W[cb]C[White says, "un-uh, I am gonna get you."];B[cc]C[Black says, "oh yeah? now you are in atari!"];W[dd]C[If white doesn't play at D6, then Black can capture him and get away. So he adds the stone and now makes a group of three.

Ask the kid to show you where and how many liberties this new group has.];B[bb]C[But now it is Black's turn again and she goes into action with atari.];W[ca]C[White says no problem and adds a stone to this group like before. But this time he runs into the edge of the board, so he only has two liberties - not three. Now it is Black's turn again and she can make a really good move, or she can make a really bad one.

Sometimes I ask the kid or kids to take a stab at what the next move is. Sometimes I just show them. Either way, I show both moves so they understand it clearly.](;B[ba]C[Show them the other variation first and then come back to this one saying\:

This is the other way to do it. Now the two white stones are in atari so white adds a third one...];W[da]C[Now white has put black in atari, but he is still in atari himself, so black plays at E9];B[ea]C[And captures the three white stones. Explain that Go is like this, and the difference between winning and losing a group, or the whole game, frequently hangs on one move or the other.


Now explain this\:
Now, based on what I just showed you, you might think that the goal of the game is to capture stones. But actually it is about surrounding "territory". So what is territory? Well the three stone shape where black just captured is one form of it. Lets add some more stones and you can see how a real game might look...];W[fa]C[These moves don't matter so much, just create clearly defined territory on each side of the board and then show them how to count it.];B[cd];W[eg];B[de];W[ee];B[df];W[ef];B[dg];W[fh];B[dh];W[gf];B[eh];W[fg];B[gh];W[fi];B[ei];W[hg]C[Now explain why the two black stones are prisoners and may be taken at the end of the game. Then tell them the game ends when all the living groups are touching each other and neither player wants to try to attack the other player's space. If they ask why this is, show them how a solitary stone in the opponents space will be rapidly overwhelmed. Then explain how to count territory.

Now play a couple of games with the kid, giving thema five stone handicap. IF ko comes up explain it. IF an opportunity to make two eyes comes up, show them how to do it. Don't broach either subject unless you have to. Try to structure it so that they can either form two eyes with your help, or keep your group from forming eyes. You don't have to try to lose, the handicap and your instruction will probably take care of that. I lose about 50% of these games with first timers, and at the end I always shake their hand and say\: "Congratulations, you just won your first game of Go! Would you like to play again?"])(;B[da]C[If black tries it this way, it looks good at first. She is probably thinking " I can capture both of those white stones by playing at A on my next turn. And even if he adds a stone there now, I can still capture all three of them at B"]LB[ba:A][aa:B];W[ea]C[Unfortunately for black, with the same move that put her opponent into atari, she also put herself into atari.

Show the kid the shape of the dead four stones, and ask them to count the liberties. Then place the white stone down at E9 and remove the four black stones.

After doing this example, go back and show them the right way to do it.]))