PDA

View Full Version : Ủng hộ các thành viên tham dự giải đôi nam nữ và giao lưu ngày 12/02 XMLfilippo
08-02-2012, 11:26 AM
Hi các ae,

CN 12/02: theo dõi giải đôi nam nữ.
- Địa điểm: Kỳ đài Đất Việt.

Nhân tiện có giải, thân mời các ae sắp xếp lên ủng hộ và giao lưu cùng nhau. Đồng thời thảo luận về giải cá nhân và đồng đội KHQ 2012.

Riêng giải đồng đội KHQ

Từ kinh nghiệm của năm 2011 là có rất nhiều thành viên muốn được thi đấu nhưng ko được ra sân do giới hạn số bàn. Điều này là trái với tiêu chí của CLB KHQ.

Vi vậy, để tạo điều kiện cho tất cả các thành viên KHQ được thi đấu nhiều hơn nữa. Filippo xin đề nghị như sau:

+ Mỗi đội được đăng ký tối đa 10 thành viên
+ Thi đấu mỗi trận là 5 vdv (bàn 1: 2 vdv có điểm cao nhất, bàn 5: 2 vdv có điểm thấp nhất, bàn 2-4: xếp tuỳ ý)
+ Đội đi tiên được đi trước 4 ván và 1 ván đi hậu (đội đi hậu khi đăng ký vdv thi đấu sẽ được đề xuất đi tiên 1 ván cho bàn 2-4, bàn 1 và bàn 5 vẫn phải đi hậu).
+ Chỉ được thay đổi hoặc bổ sung thành viên khi hết lượt đi.

Các ae vui lòng đóng góp ý kiến để năm sau luôn tốt hơn năm trước nha!

PS: Đề xuất 1 buổi tổng kết năm 2011 (Filippo sẽ phụ trách trình bày), giới thiệu bổ sung thêm các thành viên mới, giới thiệu BCH cùng các lãnh đội, lấy ý kiền từ các thành viên KHQ . Nếu được thì làm "Khai niên" luôn!

filippo
08-02-2012, 04:50 PM
Các ae vào cho ý kiến nha!

Nếu sắp xếp được thì cố gắng lên sinh hoạt ngày 12/2, bất kể thành viên củ hay mới.

Sẽ có 1 số hoạt động hấp dẫn chờ đợi các ae.