PDA

View Full Version : Trương Cường tiên thắng Tôn Dũng Chinh - Ván cờ hay của các danh thủlaototphilao
15-02-2012, 11:56 PM
Bắc Kinh Trương Cường tiên thắng Thượng Hải Tôn Dũng Chinh
Ngày 10 tháng 3 năm 2008
(Ngũ bát pháo tiến tam binh đối Bình phong mã đỏ lên chính mã)
(Dịnh Thùy Linh)

1. P2-5[/B ]
Đây là ván cờ hay tại vòng 6 Uy Khải Bôi năm 2008 cầm đỏ là đại sư Trương Cường Bắc Kinh, bên hậu là đại sư Tôn Dũng Chinh Thượng Hải. Phong thái chơi cờ của hai vị đại sư này giống như văn hóa của hai vùng đất này mỗi bên một vẻ.

[B]1. …M8.7 2. B3.1 B3.1 3. M2.3 m2.3 4. X1-2 X9-8 5. P8.4

Ngũ bát pháo là một trong những bố cục Đại sư Trương Cường gần đây rất yêu thích. Lý luận bố cục cho rằng tương đối bình ổn, đở có thể duy trì tiên thủ dần dần tiến thủ.

5. …T7.5 6. M8.7

Trước đây cách chơi thông thường là P8-7 giữ chắc tiên thủ áp chế mã đề phòng đối công, nhưng tốc độ ra quân cũng bị ảnh hưởng đen cầm hòa không khó. M8.7 là biến chiêu mới đây được Trương Cường hay sử dụng dành kết quả không tồi.

6. …M3.2

Tiến mã ngoài ý đồ phong tỏa xe. Đây là sự lựa chọn tương đối ổn định chắc chắn. Nếu đổi thành M3.4, P8-3, P2-3, X9-8, P8.4, X8.6 biến hóa tương đối kịch liệt đỏ có cơ hội nhiều.

7. P8-3 X1.1 8 X2.5

Kỵ hà xa phong đen tiến pháo phong tỏa đồng thời phục thủ đoạn B7.1 ép mã đen phải rời vị trí tiện cho xe phải xuất động, nước cờ quan trọng.

8. …M2.3 9. X9-8 P2-3 10. P5-4 X1-6 11. S6.5 P8-9 12. X2.4 M7/8 13. X8.4 M3/4 14. T7.5 P7-9

Hai bên đi y phổ hình cờ mỗi bên ăn một tốt lại đổi đi 1 xe cục thế bình ổn.

15. X8-6

Bình xe bắt mã nước cờ mới, đây là định liệu có từ trước khi đỏ chơi M8.7 ngoài ra còn biến B3.1.

15. …X6.3 16. M7.8

Còn nhớ trong ván Diêm Văn Thanh – Từ Thiên Hồng khi chơi đến cục diện này đã lựa chọn M7.8 kết quả đỏ thắng có thể thấy là người phối hợp rất ăn ý với đại sư Diêm Văn Thanh, đại sư Trương Cường lúc này tiến mã không hoàn toàn là nước ngẫu hứng.

16. …B3.1
Hiến tốt là sự lựa chọn duy nhất lúc này

17. X6-7 M8.9 18. M3.2 X6/1

Thoái xe là nước hỏng, lúc này Từ Thiên Hồng chỉ vì đi nước cờ này mà dẫn tới bại trận nên đổi thành B1.1, đen tuy ít tốt nhưng chưa có trở ngại gì lớn. Đen thoái xe rõ ràng chưa nghiên cứu qua ván Diêm Văn Thanh và Từ Thiên Hồng, hai vị không hẹn mà đều lựa chọn nước cờ xấu này? E rẳng mê hoặc của nước tiếp theo M9.7.

19. X7-5 M9.7

Tiến mã càng làm hình thế xấu hơn nếu đổi lại M4.2, P3-5, S6.5, B3.1 đen cũng là bại thế

20. M8.6 B5.1 21. M2.3 X6-7 22. X5.1 X7-4 23. P4.2

Những nước cờ đều trong dự liệu của đỏ. Lúc này thăng pháo hà khẩu chuẩn bị cho cuộc tấn công đen ở tình trạng tứ bề bị bao vây.

23. …S4.5 24. P4-6 X4-3 25. P6-8 P3-2 26. M6.5 T3.5 27. X5.2 X3-2 28. P8-5 Tg 5-4 29. X5-2

Tiên thí hậu thủ giành thêm hai tượng, thế thắng của đỏ đã định.

29. …X2-6 30 S5/6 X2-4

Đến đây đen thua, xét toàn cục mấu chốt việc đỏ thắng lợi là những tích lúy trong cục diện bình ổn đột nhiên tung ra phi đao gành hiệu quả tuyệt vời.

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u427043.swf