PDA

View Full Version : Thực chiến giữa các danh kỳ Việt Nam và Trung Quốctuanseed
04-09-2009, 08:33 AM
Nhân sự kiện cờ tướng Việt Nam đoạt cú ăn ba: Nguyễn Thành Bảo huy chương bạc cá nhân nam, Ngô Lan Hương huy chương bạc cá nhân nữ và đồng đội nam Việt Nam đoạt huy chương bạc tại giải Vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 11, tôi xin trích đăng nhận định sau đây của bạn Inter..: "Kể từ khi lần đầu hội nhập quốc tế trở lại vào năm 1993 đến bây giờ, cờ tướng Việt Nam trải qua bao thăng trầm, gian khó giờ mới có được kỳ thủ đoạt ngôi Á quân thế giới một cách đầy xứng đáng, đánh bại hàng loạt cao thủ quốc tế khác và chỉ chịu thua kém những danh thủ hàng đầu Trung Quốc, cường quốc số 1 về cờ tướng một số điểm sít sao, không quá chênh lệch....Với Trung Quốc, cờ tường Việt Nam đã thực sự trở thành một đối thủ xứng tầm, đáng phải dè chừng, e ngại cho ngôi vị bá chủ của Trung Quốc trong tương lai."

Trong khí thế hừng hực, nhưng cũng cần tỉnh táo để nhận định thế đứng của cờ tướng đất Việt trên kỳ đàn thế giới; với tính chất "Ôn cố tri tân", tôi xin post lên những ván đấu của một số danh kỳ Việt Nam với các danh thủ Trung Quốc. Trong số các danh kỳ đất Việt, ở đây tôi chỉ chọn post các ván đấu của Trềnh A Sáng và Mai Thanh Minh (đại diện cho lứa danh thủ hiện ở tuổi trung niên), Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân (đại diện cho lứa danh thủ hiện ở tuổi thanh niên). Các ván đấu này, có thể có người biết, người chưa biết. Các bạn tha hồ thẩm cờ, bình luận, rút ra kinh nghiệm từ những ván thực chiến này để đánh giá họ hơn ta ở những điểm nào ? (Về các ván đấu của các kỳ thủ nữ, tôi đã có post lên trong chuyên mục Các ván đấu lưu trữ)

Các bạn thông cảm không thể post một lúc nhiều ván cờ, vì việc hiển thị sẽ chậm.

Trước tiên xin post các ván đấu của Trềnh A Sáng với các danh kỳ Trung Quốc. (Bạn nào có thể cung cấp thêm các thông tin về danh thủ Trềnh A Sáng, thanks)

Ván 1: TRENH A Sang (D) WU GuiLin
EVENT World Xiangqi Championships ; 1997

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 p1+1 8. P9+1 r1+5 9. R2+4 e7+5
10. R9.4 r1.4 11. R4+3 r4+1 12. R4.9 a6+5
13. A4+5 c8+2 14. C5.4 p3+1 15. C4+1 p3.2
16. R9+4 r4-4 17. R9.6 e3+1 18. R6-1 a5+4
19. P3+1 p7+1 20. H9+8 c8.9 21. R2.4 r8+6
22. C4-3 r8.7 23. E3+5 p7+1 24. R4.5 h7+6
25. H8-9 h6+4 26. C4.3 r7.8 27. C7.6 p7+1
28. C6+1 c9.7 29. H3-1 r8+2 30. C3+5 e5+7
31. C6-2 r8+1 32. E5-3 a4-5 33. A5+6 c2.5
34. R5.3 h4+5 35. K5+1 h5+7 36. C6.3 r8-1
37. R3-1 r8.9 38. K5-1 h2+4 39. C3+4 r9.6
40. C3.2 k5.6 41. A6+5 h4+6 42. A5+4 r6-1
43. C2-2 h6-5 44. A6-5 r6-2 45. E3+5 r6.8
46. P7+1 c5.9 47. P1+1 c9+3 48. C2.1 k6.5
49. H9+7 a5-6 50. A5+6 r8+4 51. K5+1 r8-6
52. P5+1 h5-7 53. R3+2 h7-6 54. R3-1 c9-1
55. H7+9 h6+4 56. R3+1 c9+1 57. R3-1 c9-1
58. R3+1 c9+1 59. R3-1 c9-1 60. R3+1 c9+1
61. R3-1


Ván 2: Lv Qin (W) Trenh A Sang
DATE 21/111997
EVENT World Xiangqi Championships ; 1997

1. P7+1 e3+5 2. C2.5 h8+7 3. H2+3 p7+1
4. R1.2 c8+2 5. H8+7 h2+3 6. H7+6 c2-1
7. R2+1 p3+1 8. C8.7 h3+4 9. P7+1 e5+3
10. R9.8 c2.4 11. P3+1 p7+1 12. H6+4 h4-6
13. H4+6 p9+1 14. R8+8 c4+1 15. R8.4 h6-5
16. R4-1 r1+2 17. C5+4 h5+4 18. R4.3 c8.5
19. C7.5 c5+3 20. E3+5 r9+3 21. C5-1 r9.6
22. R3-3 h4-6 23. R2+4 r1.2 24. R3+4 r2+1
25. C5-1 r6.7 26. R3.4 r7+1 27. R2.3 h6+7
28. R4-3 h7-8 29. R4.7 r2.6 30. R7.6 r6-1
31. H3+2 c4.1 32. A4+5 k5+1 33. H2+4 h8+7
34. H4+6 r6.4 35. R6.5 e7+5 36. R5.4 e5-7
37. H6-7 r4.7 38. C5.3 h7-8 39. R4+4 r7.4
40. P5+1 c1.3 41. P5+1 c3+2 42. R4-5 r4+1
43. C3-1 r4+3 44. C3.5 k5.4 45. P5.4 r4-2
46. C5.4 e7+5 47. H7-5 r4-1 48. R4.2 h8-7
49. R2.5 r4-1 50. R5+2


Ván 3: Xu Yinchuan (D) Trenh A Sang
DATE 23/11/1997
EVENT World Xiangqi Championships ; 1997

1. P7+1 c2.3 2. H2+3 h8+7 3. H8+7 p7+1
4. H7+6 e3+5 5. R9.8 h2+4 6. C8.6 r1+1
7. C2-1 h7+8 8. R1+1 c8+6 9. R1.2 r9.8
10. E7+5 h8-7 11. R2+8 h7-8 12. R8+5 a4+5
13. P3+1 p7+1 14. E5+3 h8+7 15. E3-5 c3-2
16. H3-5 c3.4 17. H5+7 r1.3 18. E5+3 p3+1
19. P7+1 e5+3 20. C6.3 h7-9 21. E3+5 e7+5
22. R8+1 p1+1 23. C3.4 r3+1 24. H6+5 r3.2
25. R8+1 h4+2 26. C4.1 c4+3 27. P5+1 c4.2
28. A6+5 h9-7 29. H5-6 h7+6 30. C1+4 c2.8
31. C1+1 a5+4 32. H6-8 c8+2 33. E3-1 p1+1
34. P9+1 c8.1 35. H7+5 a6+5 36. H5+3 e5+7
37. C1-2 e3-5 38. P5+1 h2+3 39. H8+7 e5+3
40. P5+1 e3-1 41. C1.2 c1.6 42. H3+1 e7-9
43. P5.4 h6+4 44. C2.5 k5.4 45. C5.6 k4.5
46. H1+2 c6.2 47. P4.5 h4+2 48. H2+1 k5.6
49. H1-3 e9-7 50. E1-3 h2+4 51. P5.4 e1+3
52. C6.1 e7+5 53. C1+4 h4+2 54. E5+7 h2+3
55. K5.6 c2-4 56. H3-1 k6.5 57. P1+1 h3-2
58. E3+5 c2.4 59. A5+6 h2+4 60. P4.5 a5+6
61. H1+2 k5+1 62. P1+1 h4-5 63. K6.5 h5-7


Ván 4: XU YinChuan (D) TRENH A Sang
DATE 22/12/2002
EVENT Asia Cup ; 2002

1. P7+1 h8+7 2. H8+7 p7+1 3. C2.5 h2+3
4. H2+3 e3+5 5. R1.2 r9.8 6. C8+2 c2+2
7. R2+6 c8.9 8. R2+3 h7-8 9. R9+1 h8+7
10. P3+1 p7+1 11. C8.3 h7+6 12. H3+4 a4+5
13. C5.4 h6-8 14. C3-1 r1.4 15. R9.2 h8-6
16. E7+5 c9+4 17. C3+4 r4+3 18. R2.8 c2+2
19. P5+1 c2.3 20. C4+5 a5+6 21. R8.4 c9.4
22. C3-5 a6-5 23. H4+2 r4+1 24. H2+4 a5+6
25. H4-3 a6+5 26. H3+2 p3+1 27. P7+1 r4.3
28. R4.6 r3.4 29. A6+5 c4.7


Ván 5: TRENH A Sang (W) LEI Kam Fun
DATE 22/12/2002
EVENT Asia Cup ; 2002

1. C2.4 p7+1 2. H2+1 h8+7 3. R1.2 r9.8
4. R2+6 h2+3 5. P7+1 c8.9 6. R2.3 c9-1
7. H8+7 a4+5 8. E7+5 c9.7 9. R3.4 h7+8
10. R4.1 h8+7 11. H1+3 c7+5 12. C8+4 r8+6
13. A6+5 e3+5 14. R9.6 c2.1 15. C8.5 h3+5
16. R1.5 r1.3 17. P1+1 c7.1 18. R6.8 p1+1
19. R8+5 p1+1 20. C4+2 c-+1 21. R5-1 c-+1
22. R5+1 c--1 23. R5-1 r8-3 24. R5.6 r8.4
25. P7+1 r4.5 26. R8+1 r3.4 27. C4.5 e5+3
28. R6-1 c--1 29. R8.7 r5-1 30. R6.9 c+.4
31. R7-1 c1.4 32. H7+8 c+-3 33. R9+2 c-.2
34. R7.6

HuaNganXuyen
04-09-2009, 09:27 AM
ván 3 là Hứa để anh Sáng hòa bởi hơn 2 tốt hòa kiểu gì ?

Kinh__Kha
04-09-2009, 10:42 AM
Nước cuối anh Sáng bớ được một con rùi. Chịu mẻ tí ti nhưng chắc cầm huề được !

Song_Kiem_Hoa_Bay
04-09-2009, 11:06 AM
anh a sáng đánh hay nhỉ ?.kiên cường thật,hèn gì vô địch toàn quốc mấy lần liền.

tuanseed
04-09-2009, 11:54 AM
Ván 6: TRENH A Sang (L) HU RongHua
DATE 11/8/2002
EVENT Vietnam Team visit China; 2002

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P3+1 p3+1 5. C8.7 a4+5 6. H8+9 h3+2
7. R9+1 e3+5 8. R9.6 c8+4 9. H3+4 r1.2
10. R6+5 c2.4 11. C7+3 c8-2 12. H4+3 c8.7
13. R2.1 c7.6 14. R1+1 c6-1 15. R6-1 e5+3
16. R1.8 r8+9 17. R6.7 r8.7 18. P3+1 h2-1
19. R8.4 e7+5 20. R7+2 c6-1 21. H3+5 r7-5
22. R4+5 c4+6 23. R7-3 c4.9 24. R7.2 r2+8
25. C5+4 r2.4 26. R4+1 k5.4 27. R2-4 r4+1Ván 7: TRENH A Sang (L) XU Chao
DATE 15/8/2002
EVENT Vietnam Team visit China; 2002

1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. P3+1 r9+1
4. H8+7 r9.4 5. R1.2 h2+3 6. P7+1 r1+1
7. A6+5 r4+5 8. E7+9 r4.3 9. R9.7 r1.6
10. C8+2 p3+1 11. R2+5 p7+1 12. R2.3 h7+6
13. C5.4 h6+5 14. H7+5 c5+4 15. C4.5 r3+3
16. E9-7 e3+5 17. R3.2 p3+1 18. H3+5 p3.2
19. H5+4 h3+4 20. C5.4 r6.3 21. H4+2 h4+6
22. E3+5 h6+4 23. C4-1 r3.6 24. C4.3 a6+5
25. R2-2 h4-5 26. C3+8 k5.6 27. C3.1 h5+6
28. R2-2 c2+2 29. A5+4 c2.5 30. K5.6 c5.4
31. K6.5 c4.5 32. K5.6 h6+4 33. K6+1 h4+2
34. R2+4 h2-3 35. K6-1 h3+2 36. K6+1 h2-3
37. K6-1 h3+2 38. K6+1 a5+6 39. E5+7 r6.8
40. C1.6 r8.4 41. K6.5 r4-1 42. H2+4 r4+6
43. R2.4 r4.5 44. K5.6 h2-3 45. K6-1 h3+2
46. K6+1 r5+3 47. R4-2 c5+2Ván 8: XU YinChuan (D) TRENH A Sang
DATE 07/8/2002
EVENT Vietnam Team visit China; 2002

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. R1.2 r9.8
4. R2+6 h2+3 5. H8+7 a4+5 6. C8.9 r1.2
7. R9.8 h7+6 8. R8+4 e3+5 9. H3-5 p3+1
10. C5.2 c2+1 11. R2-2 p7+1 12. R2.3 c8.9
13. P7+1 p3+1 14. R3.7 h3+4 15. R8+1 h6+5
16. H7+5 h4+5 17. R7.5 r8+7 18. E7+5 r8-4
19. R5-1 c9+4 20. P3+1 c9-2 21. C9+4 p5+1
22. C9.2 c9.2 23. R5+2 c++5 24. E5-7 r2.4
25. H5+7 c+.1 26. E3+5 r4+8 27. A4+5 c2+6
28. C2.7 c2-2 29. C7-2 p9+1 30. P9+1 p9+1
31. K5.4 c2-7 32. C7.5 p9+1 33. R5.8 c2.3
34. R8+4 k5.4 35. H7+8 r4-5 36. P9+1 p9.8
37. P9+1 r4.5 38. C5.6 k4.5 39. H8+6 a5+6
40. H6+7 r5.6 41. K4.5 a6+5 42. C6+4 c3.4
43. P9.8 c1.2 44. P8.7 c2.1 45. C6-2 p8+1
46. C6.5 k5.6 47. H7+6 a5-4 48. R8.6 k6+1
49. R6-1 k6-1 50. P7.6 p8.7 51. R6.9 c1.2
52. R9+1 k6+1 53. R9.3 c2-3 54. P3+1 c2.5
55. R3-3 r6+3 56. C5.4 a6-5 57. P3.2 p7.6
58. C4-4 r6+1 59. R3-6Ván 9: LI LaiQun (W) TRENH A Sang
DATE 16/8/2002
EVENT Vietnam Team visit China; 2002

1. P7+1 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9.8
4. H8+7 p7+1 5. E7+5 h2+1 6. P9+1 c2.4
7. C2+2 c4+4 8. P9+1 p1+1 9. R9+5 r8+4
10. R9.6 c4.7 11. C2.6 r8+5 12. H3-2 e7+9
13. C6+5 r1+1 14. C8+7 r1.2 15. C8.9 a6+5
16. R6.9 a5-4 17. R9+2 h7+6 18. R9.7 r2.1
19. R7+2 k5+1 20. A4+5 h6+5 21. H7+5 c5+4
22. R7-3 p5+1 23. H2+3 p5+1 24. H3+5 p5+1
25. R7.5 k5.6 26. R5-3 r1-1 27. R5.3 r1+3
28. R3.6 r1.3 29. R6+6 p7+1 30. R6-1 k6-1
31. R6-1


Ván 10: Lu Qin (W) TRENH A Sang
EVENT The World mind sports games; 2008

1. P7+1 h8+7 2. H8+7 r9+1 3. C2.5 r9.4
4. H2+3 p7+1 5. R1.2 c8+2 6. R2+4 h2+3
7. C8.9 r1.2 8. R9.8 r4+5 9. R8+6 e3+5
10. C5.4 a4+5 11. P3+1 p7+1 12. R2.3 c8.7
13. H3+4 r4+2 14. C9+4 h7+8 15. R3.2 c7.5
16. A4+5 h8+6 17. R2.4 c2.1 18. R8.7 h3+1
19. R7.9 c1.3 20. R9.7 c3-2 21. R4.6 r4.3
22. E3+5 c5.2 23. R6-2 c2+3 24. H7+6 c2+2
25. C4-1 r3-2 26. H6+4 e5+7 27. H4+6 a5+4
28. H6-5 r3.5 29. H5+4 r5.6 30. R6.8 r2.1
31. A5+4


Ván 11: SUN YongZheng (D) TRENH A Sang
EVENT Asia Cup ; 2008

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. R1.2 r9.8
4. R2+6 h2+3 5. H8+7 p3+1 6. R9+1 c2+1
7. R2-2 e3+5 8. P7+1 c8+2 9. R9.6 a4+5
10. R6+7 r1.3 11. H3-5 h3+4 12. P7+1 r3+4
13. C8-1 c8-3 14. R6-2 c8+2 15. R6+2 h4+3
16. C8.7 r3.4 17. R6-3 h3-4 18. H7+6 c8.7
19. R2+5 h7-8 20. C5+4 h8+7 21. C5.7 c7+3
22. H5+7 c2-1 23. P5+1 h4+6 24. H6+8 c2.4
25. C-.9 e5+3 26. H8-7 h7+5 27. C9+5 h5+4
28. H++6 h6+8 29. H7+6 c4+3 30. C9+3 a5+6
31. C7+3 k5+1 32. H6+7 k5.4 33. C7-4 h8+7
34. K5+1 c7.8 35. K5.6 c8.4 36. K6.5 c+.8
37. K5.6 c8.4 38. K6.5 c+.8 39. K5.6 c8.4
40. K6.5 c+.8 41. K5.6 c8.4 42. K6.5 c+.8


Ván 12: TRENH A Sang (D) LIU DianZhong
DATE 06-8-2005
EVENT World Xiangqi Championships ; 2005

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 r9.8
4. P7+1 p7+1 5. R2+6 e7+5 6. R2.3 r8.7
7. H8+7 c8+2 8. C8+4 p3+1 9. P3+1 p3+1
10. P3+1 c8-3 11. P5+1 p3+1 12. H7+5 p3.4
13. P5+1 p4.5 14. H3+5 h3+2 15. R3.2 c8.5
16. P3+1 h7-9 17. R2.1 p5+1 18. H5+3 e5+7
19. A6+5 c2.5 20. R9.8 h2+4 21. C5+5 e3+5
22. C8+3 e5-3 23. E7+5 h4+6 24. P3+1 h6+7
25. K5.6 c5.4 26. R8+8 h9+7 27. R1.7 a6+5
28. H3+5 r1.2 29. R8+1 h-+5 30. K6+1 r7+2
31. A5+4 a5+4 32. K6.5 c4.5 33. K5.6 c5.4
34. K6.5 c4.5

internazionale
04-09-2009, 11:59 AM
Bạn tuanseed tổng hợp được nhiều ván giữa các cao thủ Việt-Hoa hay quá.Cái này thực sự rất hiếm.Cám ơn bạn rất nhiều vì những đóng góp đáng quý và rất nhiệt tình này,hihi :D

tuanseed
04-09-2009, 03:47 PM
Ván 13: TRENH A Sang (D) LIU DianZhong
DATE 08/6/2005
EVENT World Xiangqi Championships ; 2005

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 c2.5
4. R2+6 c8.9 5. R2+3 h7-8 6. H8+7 h2+3
7. R9.8 r1.2 8. C8+4 p3+1 9. P3+1 c9.7
10. H3+4 c7+3 11. H4+5 h3+5 12. C5+4 a6+5
13. E7+5 h8+7 14. C5-1 c7+1 15. P5+1 r2+2
16. A6+5 p7+1 17. P9+1 k5.6 18. C5.6 h7+5
19. C6.5 h5-7 20. C5.6 h7+5 21. C6.5 h5-7
22. P9+1 c5+3 23. R8+4 p3+1 24. R8.7 r2+1
25. R7.5 e7+5 26. P9+1 r2.1 27. R5-1 r1.5
28. R5.4 k6.5 29. C5+2 e3+5 30. R4.3 h7+6
31. R3.6 r5.4 32. R6.2 h6+4 33. R2.6 h4-6
34. R6.2 h6+4 35. R2.6Ván 14: XU YinChuan (W) TRENH A Sang
DATE 06-11-2006
EVENT Asia Cup ; 2006

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 r9.8
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 p1+1 8. P9+1 r1+5 9. R2+4 e7+5
10. R9.4 r1.4 11. R4+3 r4+1 12. A4+5 h2+3
13. H9+8 r4-3 14. C7+3 c2.3 15. C5.7 e3+1
16. C+-1 c8+2 17. H8-9 c8.2 18. H9+7 r4+3
19. R2+5 h7-8 20. K5.4 r4.3 21. R4+5 k5+1
22. R4.2 r3+1 23. E3+5 c2+4 24. R2-1 k5-1
25. R2.8 c2.4 26. A5+6 r3.4 27. H3+4 c3+7
28. A6+5 r4.3 29. R8.6 r3+1 30. C7-4 r3+1
31. A5-6 r3.4 32. K4+1 c4-6 33. H4+3 r4-1
34. K4-1 r4-4 35. H3+5 r4.6 36. K4.5 a4+5
37. H5+3 r6-3 38. H3-2 c4.5 39. P3+1 c5+4
40. K5.6 p5+1 41. R6-4 r6+5 42. P1+1 c5.3
43. P3.4 c3-4 44. P4.5 c3.4 45. K6.5 e1-3
46. R6+2 r6.7 47. R6.5 r7-4 48. H2-3 r7.9
49. R5.7 e3+5 50. H3+4 r9-1 51. R7+1 c4+4
52. K5.6 p9+1 53. P5+1 e5-7 54. H4+5 c4-6
55. R7+2Ván 15: TRENH A Sang (D) LIU DaHua
DATE 30-10-2007
EVENT Asian Indoor Games; 2007

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P7+1 p7+1 5. R2+6 e7+5 6. H8+7 r1+1
7. C8.9 c2+4 8. R9.8 c2.7 9. E3+1 r1.4
10. R8+7 c8.9 11. R2+3 h7-8 12. H7+8 h8+6
13. C5.7 c7.8 14. E7+5 r4+7 15. P7+1 p3+1
16. C7+5 c9.3 17. R8.7 p7+1 18. R7+1 h6+8
19. E5+3 r4-1 20. H3-5 r4.9 21. R7.2 r9.2
22. R2-1 c8.1 23. C9+4 r2-2 24. E3-5 p9+1
25. R2-1 r2+2 26. E5-7 c1.9 27. R2.3 c9+3
28. R3-6 c9-4 29. H5+3 r2-2 30. H3+1 r2.8
31. R3+3 p3+1 32. C9-4 p5+1 33. C9.5 p5+1
34. P5+1 c9.5 35. A6+5 r8-2 36. R3.6 r8.7
37. H1+2 a6+5 38. K5.6 r7+1 39. H2+1 r7-2
40. H1-2 r7+2 41. H2+1 k5.6 42. R6.4 k6.5
43. R4.6 k5.6
Ván 16: TRENH A Sang (L) ZHANG ShenHong
DATE 15-10-2006
EVENT Vietnam Team visit China ; 2006

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. P7+1 c8.9
4. H8+7 r8+5 5. E7+9 p7+1 6. R1+1 e3+5
7. R1.6 h2+3 8. C8+2 r8+1 9. C8-1 r8-5
10. P5+1 a4+5 11. R9+1 h7+6 12. R6.4 h6+7
13. R4+2 h7-8 14. R9.2 r1.4 15. H3+4 r8.6
16. R2+4 p7+1 17. P5+1 p7.6 18. R4.7 p5+1
19. R2.5 r6.7 20. C8+1 r7+8 21. C8.4 r4+3
22. A6+5 c9.7 23. C4-2 r7-6 24. A5-6 r4.6
25. A4+5 r7+6 26. C4-2 c7.8 27. R7.2 c8.6
28. C5.4 c6+5 29. A5+4 r6+4 30. A6+5 r6.3
31. R2.8 c2-2 32. R8+4 r3.1 33. R5.6 r1-1
34. R6+3 r1+3 35. R6-8 r1-1 36. R6+8 r7-1Ván 17: TRENH A Sang (D) WANG Bin
DATE 27-12-2007
EVENT Chinese Xiangqi Team visit Vietnam; 2007

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. P7+1 p7+1
4. H8+7 h2+3 5. R1+1 e3+5 6. R1.4 c2+4
7. P5+1 a4+5 8. R4+2 c2-2 9. C8.9 r1.2
10. R9.8 c8.9 11. C9-1 r8+6 12. R8+3 c2.1
13. R8+6 h3-2 14. C9.5 p7+1 15. R4.8 h2+3
16. P5+1 p5+1 17. P9+1 r8.7 18. R8+4 h7+6
19. P9+1 r7+1 20. C-+4 r7-1 21. H7+6 h6+5
22. E7+9 h5-4 23. H6+4 p7.6 24. P7+1 p3+1
25. C+.7 r7-3 26. R8.9 p6.5 27. C7-4 r7.6
28. H4-3 p5+1 29. H3+5 r6.7 30. C5.6 h4+6
31. C7.6 r7.5 32. H5+6 a5+4 33. A6+5 p5.4
34. C+.8 p4.3 35. R9.7 r5.4 36. C8.6 r4.5
37. R7-4 p1+1 38. C-.9 r5+1 39. R7.4 h6-5
40. C6.5TB: Kế tiếp sẽ đăng các ván của danh thủ Mai Thanh Minh

tuanseed
06-09-2009, 10:24 AM
Ván 1: : Mai Thanh Minh (W) Lữ Khâm
Chơi ngày 06/11/1994 tại Ma Cao trong Giải vô địch đồng đội cờ tướng Châu Á lần thứ 8.

Theo Blog của Mai Quí Lân: Ván này Mai Thanh Minh đi tiên dùng Quá Cung Pháo tấn công Pháo đầu của Lữ Khâm lúc đó vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao của Trung Quốc. Sau khai cục, Mai Thanh Minh có phần hơi lép nhưng trung tàn là hết sức ghê gớm, đi những nước cờ trói buộc rất hay buộc Lữ Khâm phải rơi vào thế kém. Lữ Khâm chống đỡ đến cùng, tỏ ra rất dẻo dai nhưng rốt cuộc đến nước thứ 60, Lữ Khâm đành phải đầu hàng. Từ đó tên tuổi của Mai Thanh Minh càng được chú ý hơn rất nhiều. Bốn ngày sau đó, Mai Thanh Minh dù đi sau đã lại bức hoà được Hứa Ngân Xuyên càng khiến nhiều người nể phục.

Đường link:
Dĩ kỳ kết hữu: Một thời vang bóng của Mai Thanh Minh(1994) (http://maiquylan.blogspot.com/2009/03/mot-thoi-vang-bong-cua-mai-thanh.html)
(Nếu kỳ hữu nào không xem được ván này, hãy hỏi bạn Inter..)

Ván 2: Xu Yinchuan (D) Mai Thanh Minh
DATE 10/11/1994
EVENT Asia Cup ; 1994

1. C2.5 h2+3 2. H2+3 c8.6 3. R1.2 h8+7
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 e7+5 6. C8.7 r1.2
7. R9.8 c2+4 8. P7+1 p3+1 9. P3+1 p7+1
10. R2+4 c2.3 11. R8.9 h3+4 12. R2.7 c6+4
13. P5+1 c6.7 14. E3+1 a6+5 15. R7.6 c3+3
16. R9.7 h4+6 17. C5.6 r9.6 18. A6+5 r2+6
19. R7.8 r2.1 20. R8+2 h6+7 21. C7.3 h7+6
22. R6.8 h6+5 23. C6-2 r6+8 24. R-.6 h5+7
25. R6.3 c7.5 26. R3.5 c5.8 27. R8-2 p1+1
28. C6.9 r1.7 29. R5.3 c8+3 30. E1-3 r6.7
31. R3-1 r7+2 32. R8.2 r7+1 33. C9+5 c8.9
34. R2.1 p7+1 35. H9+8 p7.6 36. C9+1 p9+1
37. H8-6Ván 3: Zhao Guorong (D) Mai Thanh Minh
DATE 04/4/1993
EVENT World Xiangqi Championships ; 1993

1. C2.5 h2+3 2. H2+3 c8.6 3. P3+1 p3+1
4. H8+9 e7+5 5. C8.6 r1.2 6. R9.8 h8+7
7. R8+6 a6+5 8. R1.2 c6+1 9. R8-2 c2.1
10. R8.4 c6-3 11. P9+1 r2+4 12. A4+5 c6.7
13. C5.4 p7+1 14. P3+1 c7+4 15. E3+5 r9.7
16. H3+2 r7.8 17. C4.2 r8.6 18. R4+5 a5-6
19. R2.4 h3+4 20. C2.3 c7.8 21. R4+3 r2-3
22. R4.3 h7-8 23. H2+4 r2.6 24. H4+6 c1.4
25. P5+1 a6+5 26. C6+2 h8+9 27. C3.1 c8-1
28. C1+4 c8.4 29. C1.6 h9+8 30. R3.2 r6+3
31. H9+8 p3+1 32. P7+1 h4+2 33. C-.8 r6.4
34. C6.7 c4.1 35. C8+2 c1+3 36. C8.5 c1.5
37. C7.8 r4.7 38. R2.5 h8+7 39. C8-5 r7-1
40. C8.7 e3+1 41. C5.4 r7.6 42. R5.3 r6+2
43. R3.5 p1+1 44. C7.9 e1-3 45. C9.7 e3+1
46. A5+4 p1+1 47. C7.6 e5-3 48. C6.7 c5-3
49. A6+5 r6.8 50. R5+3 r8+4 51. A5-4 r8-6
52. R5-2 r8+2 53. C7.5 r8.5 54. C5+3 p1.2Ván 4: Wu Guilin (W) Mai Thanh Minh
DATE 14/9/1998
EVENT Forshang cup world Championship ; 1998

1. P7+1 h8+7 2. H8+7 p7+1 3. C8.9 h2+3
4. R9.8 r1.2 5. C2.6 r9+1 6. H2+3 h7+8
7. A4+5 e3+5 8. E3+5 r9.4 9. R8+3 c2.1
10. R8+6 h3-2 11. R1.4 h2+3 12. R4+4 a4+5
13. H7+6 r4.2 14. H6+7 c1-1 15. C6+4 r2+3
16. C6.1 c1.3 17. P3+1 c3+2 18. C1.7 c8.7
19. H3+2 p7+1 20. R4.3 r2.4 21. P1+1 c7+2
22. E5-3 r4+2 23. C9.3 c7.5 24. P5+1 c5.4
25. R3+1 p5+1 26. R3.5 h8+6 27. R5.4 h6+7
28. H2-3 c4-4 29. E3+5 r4.7 30. H3-4 c4.1
31. H4+2 r7-3 32. C7.4 c1+6 33. H2+4 c1-2
34. H4+3 c1+1 35. R4.5 c1+1 36. R5.4 c1-1
37. H3-4 c1-1 38. C4+2 r7.9 39. C4.3 r9+2
40. C3-1 h3-4 41. H4+3 r9-3 42. C3-1 c1+1
43. H3-4 r9+7 44. C3-6 r9-6 45. P5+1 h4+3
46. R4-2 c1.2 47. R4.8 c2-2 48. H4+3 a5+6
49. P7+1 e5+3 50. C3+9 a6+5 51. C3-2 h3-4
52. R8.2 e3-5 53. R2+6 a5-6 54. H3+2 k5+1
55. R2-1 h4+6 56. A5-4 c2+2 57. C3-7 k5-1
58. H2+4 a6+5 59. R2+1 a5-6 60. C3+9 k5+1
61. R2-5 c2-2 62. R2.7 c2.3 63. C3-1 k5-1
64. R7.5 a6+5 65. C3.5 r9.6 66. P5+1 r6-1
67. C5.6 h6+8 68. P5+1 h8+7 69. R5-1 r6+4
70. R5+2 h7+8 71. C6-7 k5.6 72. A6+5 c3+3
73. R5.6 r6.5 74. R6+4 k6+1 75. R6-1 k6-1
76. P5+1Ván 5: Lv Qin (W) Mai Thanh Minh
DATE 09/11/1994
EVENT Asia Cup ; 1994

1. P7+1 c2.3 2. C2.5 e3+5 3. H2+3 r9+1
4. H8+7 r9.2 5. R1.2 h2+4 6. C8.9 h8+9
7. H7+6 p9+1 8. C5.6 r1+1 9. A6+5 r2+3
10. R2+6 c8.6 11. C6-2 r2+3 12. E3+5 h4+2
13. H6+5 r1.4 14. R2-2 r4+7 15. R2.6 r4-3
16. H5-6 p3+1 17. R9.8 r2+2 18. C6.8 p3+1
19. E5+7 h2+3 20. E7+5 c3.1 21. C8+5 c1+4
22. P3+1 c1.2 23. H6+4 h3-2 24. C9.8 a4+5
25. C+.1 c2.1 26. C1+1 h9-7 27. C1.9 p7+1
28. P3+1 e5+7 29. C8+4 c1-2 30. H4-6 e7-5
31. H6+5 h7-9 32. P5+1 h9+8 33. P5+1 c6+4
34. P5.4 c6.2 35. H5+7 c2.4 36. E7-9 c4.3
37. H7-6 c3-2 38. H6+4 h8+6 39. P4+1 h2-3
40. P4.5 c3.8 41. P5.6 c1.5 42. K5.6 k5.4
43. H3+4 c8+5 44. E5-3 h3+1 45. C8-5 h1+3
46. C9.7 c5+1 47. H4+2 c8-3 48. H2-3 c5-1
49. E9+7 c8-5 50. P1+1 c8.7 51. H3+4 e5+7
52. E3+5 c7.8 53. P1+1 c8+8 54. E5-3 c8-4
55. P1.2 e7+9 56. C8+5 c8.4 57. P2+1 e9-7
58. E7-5 c4.6 59. K6.5 k4.5 60. P2.3 e7+5
61. P3.4 e5-7 62. P4.5Ván 6: Yu Youhua (W) Mai Thanh Minh
DATE 04/11/1995
EVENT Asia City Championship ; 1995

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 p1+1 8. P9+1 r1+5 9. R2+4 e7+5
10. R9.4 a6+5 11. R4+5 h2+1 12. C7-1 c2+5
13. R4-2 p3+1 14. C5-1 p3.4 15. R2+1 r1.2
16. R2.9 r2+1 17. C7.9 h1-2 18. C9.8 c2.3
19. C8+4 r2+1 20. C8.2 c8.9 21. C5.2 r8.7
22. R4-2 p4+1 23. C+-3 p4.3 24. H3+2 r2-1
25. C++1 c3.2 26. C-.8 p3+1 27. C8+2 c2.6
28. C2-1 c6+1 29. E7+5 c6.7 30. C2.7 r7.8
31. H2-3 p7+1 32. P3+1 c7-4 33. R9.6 r8+8
34. A6+5 r8.6 35. H3+2 c9-1 36. H2-4 c7.8
37. R6.2 h7+8 38. C7-1 r6-2 39. C8.4 c9+5
40. P5+1 c9-2 41. C4.5 h8+7 42. H9+7 k5.6
43. C5.4 h7-8 44. A5-6 p5+1 45. C7.5 c9+2
46. H7+6 p5+1 47. H6-4 h8-6 48. C5+3Ván 7: Mai Thanh Minh (L) Hu Ronghua
DATE 09/12/2001
EVENT World Xiangqi Championships ; 2001

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+9 p7+1 5. C8.7 r1.2 6. R9.8 c2+2
7. R2+6 h7+6 8. R8+4 e3+5 9. P9+1 p3+1
10. R2-3 a4+5 11. C7-1 h6-7 12. R2+3 c2-1
13. R2-2 h7+6 14. R2-1 r8+1 15. R8.4 c8.6
16. R2+5 c6+3 17. R2-4 c6.4 18. R2.4 c4+2
19. P7+1 c4.7 20. P7+1 c7.1 21. C7+6 c2+6
22. R4+1 r2+6 23. P5+1 r2-1 24. P5+1 p5+1
25. R4.5 c1+2 26. R5-2 c2.4 27. R5.9 c1.2
28. R9.6 c4.6 29. E7+9 c6-4 30. E9+7 c2.7
31. C5+2 r2+3 32. R6+3 c6.8 33. R6.2 c8+3
34. C7-1 p9+1 35. R2-4 c7.8 36. R2.1 r2-2
37. C7.5 c+.7 38. R1.2 c8.9 39. R2.1 c9.8
40. R1.2 c8.9 41. P7+1 r2+3 42. K5+1 r2-1
43. K5-1 c7-1 44. K5.4 r2.6 45. K4.5 r6.3
46. K5.4 c9+1 47. C-+1 r3+1 48. K4+1 r3-1
49. K4-1 r3+1 50. K4+1 r3-1 51. K4-1 r3.4
52. R2.1 c9.8 53. R1.2 c8.9 54. C+.1 r4+1
55. K4+1 r4-5 56. C5.1 c9-5 57. P1+1 p7+1
58. P1+1 p7+1 59. R2.4 r4+2 60. C1.5 p7.6
61. R4.8 k5.4 62. P7+1 e5-3 63. C5.8 c7-6
64. C8+3 e3+5 65. P7+1 c7-1 66. P7+1 k4+1
67. K4.5 c7+3 68. C8-6 r4.5 69. E7-5 c7.5Ván 8: Zhao Ruquan (W) Mai Thanh Minh
DATE 12/12/2001
EVENT World Xiangqi Championships ; 2001


1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P7+1 p7+1 5. R2+6 c8.9 6. R2.3 c9-1
7. H8+7 a4+5 8. H7+6 c9.7 9. R3.4 r8+5
10. C8+2 e3+5 11. C5.6 p3+1 12. P3+1 r8-1
13. P7+1 e5+3 14. C8.7 h3+4 15. R4+2 c2-1
16. C6+3 c2.6 17. C6.2 h7+8 18. P3+1 h8-7
19. P3+1 c7+2 20. H3+4 r1.4 21. H6+5 h7+5
22. H4+5 e3-5 23. R9.8 r4+6 24. E7+5 r4.5
25. H5+7 a5-4 26. R8+6 c7-1 27. H7-6 r5-2
28. R8.6 c6.7 29. A6+5 c+.6 30. H6+8 p9+1
31. R6.4 c6.9 32. R4+2 r5-1 33. H8-6 c7+3
34. H6+4 c9.7 35. C7.2 a4+5 36. C2+2 r5+3
37. C2+3 r5.7 38. R4.5 k5.4 39. E3+1 r7.1
40. R5-1 r1+3 41. E5-7 r1.3 42. A5-6 r3.4
43. K5+1 r4-6 44. H4+2

trung_cadan
06-09-2009, 09:34 PM
Những bài viết chất lượng , cám ơn bạn nhiều !!!

tuanseed
07-09-2009, 08:34 AM
Ván 9: MAI Thanh Minh (D) ZHUANG YuTing
DATE 07/8/2002
EVENT Vietnam Team visit China; 2002

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+9 p3+1 5. P3+1 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 r1+3 8. R9.6 a6+5 9. R2+6 e7+5
10. P5+1 h2+1 11. C7-1 r1.2 12. R6+3 c8.9
13. R2+3 h7-8 14. R6-1 p1+1 15. R6.2 h8+7
16. H3+4 h1+3 17. H4+3 c9-1 18. H3+1 c2-1
19. C7.3 h7-6 20. C5.2 r2.4 21. A4+5 r4+1
22. E3+5 p1+1 23. H9-7 h3+1 24. H7+6 h1-2
25. H6-4 c9.6 26. H1-3 c6.7 27. C2.1 h6+7
28. H3+1 c7.6 29. C1-1 h7+8 30. H1+3 a5+6
31. H3-2 a4+5 32. P3+1 c6+6 33. P3.2 c6-4
34. C3+7 c2+3 35. C3.2 k5.4 36. R2.4 c6.7
37. R4+3 c7+3 38. R4-3 c7-6 39. C2+1 k4+1
40. P5+1 r4.5 41. A5+6 c7+8 42. R4-2 c7-2
43. R4+3 c7.4 44. A6-5 c4-3 45. R4.8 c4.8
46. P2+1 p3+1 47. R8.7 r5.7 48. R7.6 a5+4
49. R6.4 c2.5 50. K5.4 c5.6 51. R4.3 r7+1
52. E5+3 p5+1 53. P2.1 p5+1 54. C2-6Ván 10: SHEN Peng (W) MAI Thanh Minh
DATE 18/8/2002
EVENT Vietnam Team visit China; 2002

1. C2.5 h2+3 2. H2+3 c8.6 3. R1.2 h8+7
4. C8.6 r1.2 5. H8+7 p7+1 6. R9.8 r9+1
7. R2+6 r9.4 8. A4+5 r4+5 9. R2.3 c6-1
10. R8+7 r2+2 11. R3+1 c6.5 12. R3+2 r2+2
13. P3+1 p7+1 14. R3-5 r4-2 15. E3+1 c5+1
16. P7+1 a4+5 17. H7+6 r4.7 18. R3.4 r7+2
19. R4-2 r2.8 20. C6.7 r7.5 21. H6+4 r5-2
22. H4+5 e3+5 23. R4+1 h3-4 24. H3+5 r5.2
25. R4+3 h4+3 26. R4.1 r2+2 27. H5-3 r2.7
28. C5+5 k5.4 29. H3+5 r7-4 30. C7.6 r8+5
31. A5-4 r8-2 32. A6+5 r7.5 33. H5+6 r8.4
34. A5+6 r5.4 35. R1-1 r4+1 36. A4+5 k4.5
37. E7+5 h3-4 38. H6-4 h4+2 39. R1+1 h2+4
40. R1.5 r4+2 41. H4+3 r4+1 42. R5.7 r4.1
43. P1+1 r1-2 44. R7.6 r1+5 45. A5-6 r1-3
46. E1-3 p1+1 47. P7+1 r1.3 48. P7+1 r3-2
49. H3+5 p1+1 50. H5+3 k5.4 51. H3-4 k4.5
52. R6+1Ván 11: MAI Thanh Minh (L) ZHANG Jiang
DATE 17/8/2002
EVENT Vietnam Team visit China; 2002

1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1+1 r9.8
4. R1.6 r8+4 5. H8+7 c2+2 6. P7+1 h2+3
7. R6+6 r1+2 8. H7+6 a6+5 9. R6-1 p3+1
10. H6+7 r1-1 11. R6-2 c5.6 12. R9+1 c6+1
13. E7+9 r1.3 14. C5.7 c6.3 15. C7+3 e3+1
16. R6+2 e1+3 17. R6.7 e3-5 18. P7+1 r8.3
19. R7-1 e5+3 20. C8.7 c2+2 21. C7+1 c2+3
22. A6+5 p7+1 23. R9-1 c2-4 24. R9.8 c2.8
25. R8+4 c8-3 26. P3+1 r3.4 27. P3+1 r4+5
28. R8.2 c8.9 29. C7+1 e3-5 30. R2+3 h7-6
31. P3+1 r4-2 32. H3+4 r4.7 33. C7+2 c9+4
34. E3+1 c9.1 35. R2-2 r7.8 36. H4+2 e5+7
37. P3.4 h6+5 38. C7-2 p5+1 39. H2+3 a5-6
40. P4.5 h5+7 41. P+.4 h7+9 42. C7+2 a4+5
43. H3-1 h9+8 44. K5.6 e7+5 45. H1-2 p1+1
46. E1-3 p1+1Ván 12: ZHENG YiHong (D) MAI Thanh Minh
DATE 27-12-2007
EVENT Chinese Xiangqi Team visit Vietnam ; 2007

1. P7+1 p7+1 2. C2.3 c8.5 3. H8+7 h8+7
4. E7+5 h2+1 5. A6+5 c2.3 6. H7+8 h7+6
7. R9.6 r9.8 8. C3+3 c5+4 9. H2+3 c5-1
10. C3-1 c3.7 11. R1.2 r8+9 12. H3-2 e3+5
13. H2+1 a4+5 14. P1+1 r1.4 15. R6+9 k5.4
16. H8+9 p5+1 17. C3+2 h6+7 18. H1+3 c7+4
19. C3.6 k4.5 20. C8+5 c7.6 21. K5.6 c5.4
22. C6.5 c4.5 23. C5-2 p5+1 24. P9+1 c6-3
25. H9-8 h1+2 26. P9+1 h2+4 27. P9.8 p5+1
28. C8.9 c6-2 29. P8+1 p3+1 30. P7+1 e5+3
31. H8+6 c6.9 32. C9-1 c9+4 33. C9.1 c9-1
34. H6+4 c9.5 35. H4+3 k5.4 36. C1.6 c5.4
37. K6.5 h4-6 38. C6.3 h6-7TB: Sắp đến sẽ đăng những ván đấu của Nguyễn Vũ Quân

tuanseed
07-09-2009, 03:38 PM
Tiện cho thêm cái phiên âm tên thì hay!

Những tên này cứ tưởng các bác biết hết rồi.

- WU GuiLin: Ngô Quí Lâm
- Lu Qin: Lữ Khâm
- Xu Yinchuan: Hứa Ngân Xuyên
- LEI Kam Fun: Lý Cẩm Hoan
- HU RongHua: Hồ Vinh Hoa
- XU Chao: Từ Siêu
- LI LaiQun: Lý Lai Quần
- SUN YongZheng: Tôn Dũng Chinh
- LIU DianZhong: Lưu Điện Trung
- LIU DaHua: Liễu Đại Hoa
- WANG Bin: Vương Bân
- ZHANG ShenHong: Trương Thân Hoành
- Zhao Guorong: Triệu Quốc Vinh
- Zhao Ruquan: Triệu Nhữ Quyền
- Yu Youhua: Vu Ấu Hoa
- ZHUANG YuTing: Trang Ngọc Đình
- SHEN Peng: Thân Bằng
- ZHANG Jiang: Trương Giang
- ZHENG YiHong: Trịnh Nhất Hoằng

tuanseed
08-09-2009, 03:40 PM
Trong số các kỳ thủ Việt Nam khi đối đầu với các danh thủ Trung Quốc thì Nguyễn Vũ Quân và Nguyễn Thành Bảo có nhiều ván đấu tương đối thành công.
Ở đây ta cùng xem một số ván đấu của Nguyễn Vũ Quân.

Ván 1: Nguyễn Vũ Quân (D) WU Kui Lin
DATE 23/11/2004
EVENT Asia Cup ; 2004

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+9 p7+1 5. C8.7 r1.2 6. R9.8 c2+4
7. R2+4 h7+6 8. P9+1 p7+1 9. R2.3 c8.5
10. A6+5 r8+5 11. R3.2 h6+8 12. P3+1 h8+7
13. C7.3 e7+9 14. P7+1 c5+4 15. H9-7 c2+2
16. H7+6 a4+5 17. P1+1 r2+4 18. C3+1 e3+5
19. K5.6 c5-1 20. C3.5 c5+2 21. E7+5 e9-7
22. K6.5 r2.4 23. H6+8 c2.3 24. R8.7 r4.2
25. R7+1 r2+1 26. C5.1 r2-1 27. C1+3 p5+1
28. R7.6 p3+1 29. R6.7 p5+1 30. P7+1 r2.3
31. R7+4 e5+3 32. P3+1 h3+2 33. C1.8 p5.4
34. P3.4 e3-5 35. P4.5 k5.4 36. A5+6 k4.5
37. A4+5 k5.4 38. P1+1 k4.5 39. P1.2 k5.4
40. C8.1 h2+3 41. C1-2 h3+1 42. P2+1 h1+3
43. K5.4 h3-2 44. C1+1 h2-3Ván 2: NGUYEN Vu Quan (W) LEI Kam Fun
DATE 02/8/2005
EVENT World Xiangqi Championships ; 2005

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 c2.5
4. H8+7 p3+1 5. R2+5 h2+3 6. C8+4 c5-1
7. C8.3 e7+5 8. R9+1 c5.7 9. R2+1 r1+1
10. R9.4 h3+4 11. P3+1 h4+3 12. C3.1 r1.4
13. C1+1 h3+5 14. E7+5 r4+6 15. C1.3 r4.5
16. H3-5 r5.4 17. R4+7 c7+4 18. R4-4 c7-1
19. H7+8 c8-1 20. C3+1 r4-6 21. C3-2 r8.9
22. H8+7 r4.3 23. P1+1 c8.7 24. E3+5 r3+1
25. H5+7 r9+2 26. H-+6 c+.4 27. R4+4 c7+1
28. R2-1 e5+7 29. R4-3 r9+1 30. R4.6 r9.7
31. R6+1 c7.5 32. H6+4 c5-1 33. A6+5 c5.2
34. H4-6 a4+5 35. P5+1 e7-5 36. P5+1 a5+4
37. R6.5 r7+3 38. H7+5 e3+5 39. R5+1 k5.4
40. R2+3 c2.7 41. H6+4 r7+1 42. H4+2 c7+2
43. R2.4 r7.5 44. R4+1 k4+1 45. R4-1 k4-1
46. R5.3 a4-5 47. R3-1 r3.4 48. R3+3 k4+1
49. H2+4 r4.6 50. R4-1 a5+6 51. P5.6 p3+1
52. R3-3 p1+1 53. R3.7 p3.4 54. P1+1 p4+1
55. P6+1 k4.5 56. P6+1 p4+1 57. R7.6 p4.3
58. P1.2 p3+1 59. P2.3 r5.1 60. R6.5 k5.6
61. P6.5Ván 3: LIU DianZhong (W) NGUYEN Vu Quan
DATE 03/8/2005
EVENT World Xiangqi Championships ; 2005

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. R1.2 r9.8
4. R2+6 h2+3 5. P7+1 c8.9 6. R2.3 c9-1
7. H8+7 a4+5 8. C8.9 r1.2 9. R9.8 c9.7
10. R3.4 h7+8 11. R4+2 c7+5 12. E3+1 c2+4
13. P5+1 c7.3 14. C9+4 p3+1 15. C9+3 r2.1
16. R8+3 c3+3 17. A6+5 c3-4 18. H7+5 r1+3
19. P5+1 p5+1 20. C5+3 e3+5 21. H5+7 p3+1
22. H3+4 r8+3 23. H4+2 r1.5 24. C5.9 r5+1
25. C9+4 h3+2 26. R4-4 r8+1 27. R4.7 a5+4
28. R7+5 k5+1 29. R7.4Ván 4: NGUYEN Vu Quan (D) CHIU Yu Kuen
DATE 04/8/2005
EVENT World Xiangqi Championships ; 2005

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+9 p3+1 5. C8.7 h3+2 6. R2+6 e3+5
7. R9+1 a4+5 8. R9.6 c8.9 9. R2+3 h7-8
10. C5+4 r1.4 11. R6+8 k5.4 12. P3+1 h8+7
13. C5-1 h2+1 14. C7.6 k4.5 15. C6+1 c2.1
16. E3+5 p1+1 17. C5.9 h7+5 18. P5+1 h5+4
19. C9-1 p7+1 20. P3+1 e5+7 21. A4+5 c1+2
22. C6.3 e7-5 23. H3+5 h1+3 24. H5-7 c1+3
25. C3.6 c1.2 26. H7+5 c2-1 27. C6.8 h4+2
28. H5+3 h2+3 29. K5.4 h3-4 30. C9-1 h4-6
31. K4.5 e5+7 32. C9+2 e7-5 33. P5+1 c9.7
34. H3-2 c7.8 35. P5.4 h6+8 36. H2-1 c8.9
37. C9-2 h8+9 38. A5+4 a5+4 39. P4.5 c9-1
40. A6+5 c9.3 41. E5+7 c3.9 42. E7+9 p9+1
43. E9-7 c9.5 44. P5.6 c5.4 45. P6.5 c4.5
46. P5.6 c5.4 47. P6.5 c4.5 48. P5.6 c5.4
49. P6.5 c4.9 50. E7+5 c9.5 51. P5.4 c5.9
52. E5+3 k5.4 53. E3-1 k4.5 54. C9-1 c9.7
55. P4+1 h9-7 56. H1+2 h7-6 57. H2+4 c7.9
58. C9+2 h6-4Ván 5: Lu Qin (W) NGUYEN Vu Quan
DATE 05/8/2005
EVENT World Xiangqi Championships ; 2005

1. C2.5 h8+7 2. P3+1 r9.8 3. H2+3 p3+1
4. R1.2 h2+3 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 e7+5 8. H3+4 p1+1 9. P9+1 r1+5
10. R9.4 h2-3 11. R2+6 c2+1 12. P7+1 p7+1
13. R2-2 p7+1 14. R2.3 h7+6 15. P7+1 r1.3
16. R4.7 a6+5 17. C7+1 c2+4 18. P7+1 r3-2
19. H4+6 h3+1 20. R3.4 r8.6 21. R7.8 c2-5
22. C5.7 r3.4 23. C-+7 e5-3 24. R8+6 a5+4
25. R8-1 r4+1 26. R8.9 c8.5 27. R9.7 r6+2
28. C7+6 a4+5 29. C7.9 k5.6 30. H9+8 r4+1
31. C9-5 r4-2 32. R7+3 k6+1 33. H8+7Ván 6: NGUYEN Vu Quan (W) WU Kui Lin
DATE 18/10/2007
EVENT World Xiangqi Championships ; 2007

1. P7+1 p7+1 2. H8+7 h8+7 3. R9+1 e3+5
4. E3+5 h2+4 5. H2+4 r1.3 6. H7+6 r9+1
7. R1.3 c8+3 8. R9.6 r9.6 9. P3+1 c8.4
10. R6+3 p7+1 11. C2.4 r3+2 12. P7+1 e5+3
13. R3+4 c2.1 14. H4+2 r6.8 15. C4-1 h4+2
16. C4.2 r8.6 17. C2.3 r3.6 18. A4+5 r-.4
19. R6.8 h2-3 20. R3+2 e7+5 21. R8.5 c1.2
22. C3.1 r4.8 23. C1.2 r8.6 24. R3.5 r++1
25. R+.4 r6+2 26. H2+3 r6-2 27. R5.6 c2+1
28. C8.9 a6+5 29. R6.8 h3+4 30. P5+1 r6+5
31. P9+1 h7+8 32. C9+4 c2-2 33. H3-2Ván 7: NGUYEN Vu Quan (D) HONG Zhi
DATE 19/10/2007
EVENT World Xiangqi Championships ; 2007

1. C2.5 c8.5 2. H2+3 r9+1 3. R1.2 h8+7
4. H8+7 r9.4 5. P3+1 h2+3 6. P7+1 c2.1
7. R9.8 r4+5 8. R2+6 r4.3 9. R2.3 r3+1
10. R3+1 r1.2 11. C8+4 p3+1 12. R3+2 c5.7
13. H3-5 r3-2 14. R3-1 r3.7 15. E3+1 r7.8
16. H5+3 r8.4 17. C5.7 r4.3 18. C7.4 p9+1
19. C4+4 a4+5 20. A4+5 r3.4 21. C4.1 c7.9
22. C1.2 c9.8 23. C2.1 c8.9
Ván 8: XU YinChuan (W) NGUYEN Vu Quan
DATE 21/10/2007
EVENT World Xiangqi Championships ; 2007

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. R1.2 r9.8
4. R2+6 h2+3 5. H8+7 p3+1 6. R9+1 c2+1
7. R2-2 e3+5 8. P3+1 p7+1 9. R2.3 h7+6
10. R9.4 c2+1 11. R4.2 r1+1 12. P7+1 p3+1
13. R3.7 r8+1 14. R7.4 e5+3 15. C5.4 c8.6
16. R2+7 r1.8 17. R4.7 c6+5 18. C8.4 e7+5
19. H3+4 r8+6 20. A6+5 a6+5 21. E7+5 r8-2
22. R7.8 h6-7 23. C4.3 h7+8 24. C3+2 h8+6
25. R8.4 c2-4 26. R4.8 c2.1 27. R8+2 c1.3
28. H7+8 a5+6 29. P9+1 r8+1 30. C3.7 h3-5
31. C7+5 h5-3 32. R8.5 r8.9 33. H8+9 a4+5
34. P9+1 r9-2 35. P9.8 h3+4 36. P5+1 e3-1
37. H9+7 e5-3 38. R5.6 r9.6 39. H7-6 h4-6
40. H6-7 p9+1 41. P8+1 a5-4 42. H7-6 a6-5
43. H6+5 r6.7 44. H5+7 r7-1 45. R6-1 p9+1
46. H7+6 a5+4 47. P8.7 a4+5 48. R6.1 p9.8
49. R1.2 p8.9 50. P5+1 r7.6 51. P5.4 r6.5
52. R2-2 h6+7 53. R2.6 h7-8 54. R6.4 h8+9
55. P4+1 r5+1 56. H6-7 r5.3 57. P7.6 h9+7
58. R4.5 k5.4 59. P6+1 a5+4 60. R5.6 k4.5
61. R6+4 p9.8 62. R6.3 k5+1 63. R3+1 k5+1
64. R3.6 h7+5 65. P4.5 k5.6 66. R6.5

internazionale
09-09-2009, 10:33 AM
Em xin bổ sung thêm một số ván đấu nữa giữa Nguyễn Vũ Quân và các kỳ thủ Trung Quốc:

Ván 9:Tưởng Xuyên(Trung Quốc) tiên hòa Nguyễn Vũ Quân(Việt Nam)

Cờ nhanh,ván 1,tháng 10/2008 tại Đại hội Thể thao trí tuệ toàn cầu 1 ở Bắc Kinh1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1
5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 P1+1 8. P9+1 R1+5
9. R2+4 E7+5 10. R9.4 P3+1
11. P3+1 P7+1 12. P7+1 H2+1
13. C7-1 R1.3 14. R2.7 H1-3
15. H3+4 A6+5 16. H9+7 H3+5
17. H4+6 H5-4 18. H7+6 R8.6
19. H6+4 R6+2 20. C7+5 P5+1
21. C5.7 E5+3 22. C+.5 E3+5
23. C5.9 C2.1 24. A6+5 P7+1
25. C9.8 C1.2 26. C8.9 C2.1
27. R4+1 C8.9 28. C9.8 C1.2
29. C8.9 C2.1 30. C9.8 C1.2

internazionale
09-09-2009, 10:43 AM
Ván 10:Nguyễn Vũ Quân(Việt Nam) tiên bại Tưởng Xuyên(Trung Quốc)

Cờ nhanh,ván 2,tháng 10/2008 tại Đại hội Thể thao trí tuệ toàn cầu 1 ở Bắc Kinh1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+7 R1+1 8. C8.9 R1.6
9. R3-1 C2.1 10. R9+1 C9.7
11. R3.8 H7+8 12. H7+6 H8+6
13. R9.4 R6+1 14. R8+2 R8+2
15. R4+2 C1+4 16. P5+1 H6+8
17. R4.9 H8+7 18. K5+1 R6+7
19. H6+5 E7+5 20. R8.7 C7+6
21. C9-1 H7-5 22. K5+1 R6.4
23. H5-4 C7+1 24. C9+1 R4.5
25. K5.6 R5.3

internazionale
09-09-2009, 10:52 AM
Ván 11:Nguyễn Vũ Quân(Việt Nam) tiên bại Uông Dương(Trung Quốc)

Cờ nhanh,ván 1,tháng 10/2008 tại Đại hội Thể thao trí tuệ toàn cầu 1 ở Bắc Kinh1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H2+3
5. H7+6 R1+1 6. C8+2 R1.4
7. R1.2 C8+3 8. C5.6 R4.8
9. E7+5 C2.1 10. R9.7 E7+5
11. H6+7 C8.2 12. R2+8 R8+1
13. H7-8 R8.2 14. H8+7 C1+4
15. P7+1 H7+6 16. P7.6 R2+5
17. A4+5 H6+7 18. H7+5 E3+5
19. R7+7 C1+3 20. E5-7 A6+5
21. P6+1 R2-3 22. P6.5 R2.5
23. C6.8 R5.2 24. C8.5 R2+6
25. C5+5 K5.6 26. E3+5 H7+9
27. A5+4 P7+1 28. R7-1 P7+1
29. R7.4 A5+6 30. H3-1 R2-1
31. R4+1 K6.5 32. A4-5 H9+7
33. R4-6 H7-6 34. C5.2 R2-2

internazionale
09-09-2009, 11:00 AM
Ván 12:Uông Dương(Trung Quốc) tiên thắng Nguyễn Vũ Quân(Việt Nam)

Cờ nhanh,ván 2,tháng 10/2008 tại Đại hội Thể thao trí tuệ toàn cầu 1 ở Bắc Kinh1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+7 R8+8 8. C8.9 R1.2
9. R9.8 C9.7 10. R3.4 H7+8
11. R4.3 H8-7 12. R3.4 H7+8
13. R4.3 H8-9 14. R3-1 E3+5
15. R3-1 C2+2 16. P7+1 P3+1
17. H7+6 C7.2 18. H6+8 C2+8
19. H8+7 R2+2 20. C5+4 E5+7
21. C9.7 R8.4 22. A4+5 P3+1
23. R3.7 C2.1 24. C7.4 R4-6
25. C4+2 H9+7 26. C4.5 H7+5
27. R7+1 R2+7 28. E3+5 R4+6
29. K5.4 C1.3 30. K4+1 C3-1
31. K4+1 C3-1 32. R7-3 R2-8
33. E5-3 R2.6 34. K4.5 R6.2
35. P3+1

tuanseed
09-09-2009, 11:36 AM
Cảm ơn bạn Inter đã góp sức post 04 ván đấu giữa Nguyễn Vũ Quân với Tưởng Xuyên và Uông Dương !
Một số ván khác như sau:


Ván 13: Tạ Tịnh (D) Nguyễn Vũ Quân
EVENT Asia Cup ; 2008

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. P7+1 r9.8
4. H8+7 h2+3 5. R1+1 e3+5 6. R1.4 a4+5
7. C8.9 c2+4 8. P5+1 c8+4 9. R9.8 r1.2
10. R4+3 r8+4 11. A6+5 p7+1 12. R4.3 h7+6
13. R3.4 h6-4 14. H3+5 p3+1 15. P5+1 p5+1
16. R4+2 p5+1 17. R4.6 p5+1 18. C5.2 r8.5
19. R6.7 h3+5 20. H7+6 r5.4 21. R7.5 r4+1
22. P7+1 e5+3 23. C9+4 e3-5 24. E7+5 p5+1
25. E3+5 r4+1 26. C9.1 r4.7 27. R5.6 r2.4
28. R6+3 a5-4 29. C1.5 a6+5 30. P1+1 c8.9
31. C2.1 c9.8 32. C1.2 c8.9 33. C2.1 c9.8Ván 14: Nguyễn Vũ Quân (W) Lữ Khâm
DATE 6-11-2006
EVENT Asia Cup ; 2006

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 p3+1
4. P3+1 h2+3 5. C8+4 e7+5 6. H8+7 h3+4
7. C8.3 c2.3 8. R9.8 r1+1 9. R2+5 h4+3
10. C5.4 c8.9 11. R2+4 h7-8 12. E7+5 r1.6
13. A6+5 r6+2 14. P3+1 c9.7 15. R8+4 c7+2
16. H3+4 c7.6 17. C3.5 r6.5 18. C4+3 h3+5
19. E3+5 c3+5 20. P5+1 a6+5 21. C4.6 r5.6
22. P5+1 h8+7 23. C6+3 p1+1 24. C6-3 c3.1
25. C6-2 c1+2 26. C6.5 r6.8 27. P1+1 h7+8
28. H4+6 r8.7 29. P5.4 r7+3 30. R8.2 h8-7
31. R2+2 c1.2 32. H6+4 k5.6 33. H4+6 a5+6
34. C5+1 r7.6 35. R2.3 h7-9 36. R3.4 h9-7
37. H6-5 a4+5 38. C5+3 r6.1 39. R4.8 e3+5
40. R8-6 a5-4 41. R8+7 r1+3 42. A5-6 r1-2
43. R8.5 r1.5 44. A6+5 a4+5 45. R5.7 h7+8
46. R7+2 k6+1 47. R7.2 h8+6 48. H5-4 h6-4
49. H4+3 r5.7 50. A5+4 r7-2 51. R2.3 r7.5
52. A4-5 a5-4 53. P4+1 r5-1 54. H3+2 k6.5
55. R3.6 h4+6 56. H2-4 r5-1 57. H4+2 p3+1
58. H2+3 k5.6 59. H3-4 r5.2 60. H4-5 k6.5
61. K5.6 p3+1 62. R6-1 k5+1 63. R6-1 k5-1
64. H5+4 r2+6 65. K6+1 r2-9 66. R6+1 k5+1
67. H4+2 r2+3 68. H2+4
Ván 15: Ngô Quí Lâm (L) Nguyễn Vũ Quân
DATE 3-8-2005
EVENT World Xiangqi Championships ; 2005

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. R1.2 r9.8
4. R2+6 h2+3 5. H8+7 p3+1 6. R9+1 c2+1
7. R2-2 e3+5 8. P7+1 c8+2 9. R9.6 a4+5
10. R6+7 r1.3 11. P3+1 p3+1 12. P3+1 p3+1
13. H7-5 e5+7 14. R2.7 e7-5 15. H3+4 c8.3
16. R6-2 h3-1 17. C5.4 r8+5 18. E7+5 c2+3
19. R7-1 c2.5 20. H4-3 r8+1 21. C4+6 h7+6
22. R6-1 c5-2 23. R6.5 r8.3 24. R5.4 h1+2
25. C4.2 r-.4Ván 16: Triệu Nhữ Quyền (D) Nguyễn Vũ Quân
DATE 4-11-2006
EVENT Asia Cup ; 2006

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. P7+1 h2+3
4. H8+7 r9.8 5. C8+2 e7+5 6. R1.2 r1+1
7. P3+1 c2+2 8. P3+1 h7+8 9. H3+2 e5+7
10. C5.2 h8-7 11. E7+5 e7-5 12. C2+5 r8+2
13. R2+2 h7+6 14. H2-4 r8.6 15. A6+5 r1.4
16. H4+2 r6.8 17. H2-4 r8+5 18. H4-2 r4+5
19. H2+3 r4.3 20. R9.7 a6+5 21. P9+1 p3+1
22. P7+1 r3-2 23. C8.7 c2-2 24. C7+3 r3-2
25. H7+8 r3+7 26. E5-7 c2+2 27. E7+5 h6+4
28. P5+1 h4-3 29. H8-6Ván 17: Hứa Ngân Xuyên (W) Nguyễn Vũ Quân
DATE 29-10-2007
EVENT Asian Indoor Games ; 2007

1. C2.5 h8+7 2. P3+1 r9.8 3. H2+3 p3+1
4. R1.2 h2+3 5. H8+7 e7+5 6. C8+4 h3+4
7. C8.3 c2.3 8. R9.8 r1+1 9. R8+6 r1.6
10. R2+5 h4+6 11. H3+4 r6+4 12. C5+4 h7+5
13. R8.5 p3+1 14. R5.7 p3.4 15. A6+5 r8.7
16. E7+5 a6+5 17. P7+1 p1+1 18. C3.5 r7+3
19. P3+1 r7.6 20. P7+1 c8.6 21. H7+8 p4.3
22. R2+4 c6-2 23. H8+9 c3-1 24. P7.6
Ván 18: Lý Cẩm Hoan (L) Nguyễn Vũ Quân
DATE 27-10-2007
EVENT Asian Indoor Games ; 2007

1. P3+1 p3+1 2. H2+3 h2+3 3. R1+1 e7+5
4. E7+5 h8+6 5. R1.4 r1+1 6. H8+6 r9.7
7. R9.7 p7+1 8. E3+1 c2.1 9. P7+1 p3+1
10. R7+4 p7+1 11. E1+3 c1+4 12. C8.9 r1.2
13. R7-1 c1-2 14. R7+3 r2+7 15. R4+7 r2.4
16. A4+5 a6+5 17. H3+4 c1.2 18. R7.8 c8.6
19. R4.2 c2.6 20. H4-3 c-+1 21. R8-3 c+.3
22. C9.7 c3.1 23. R2-2 c6+3 24. P5+1 c1+5
25. R8-3 c1-2 26. R2.4 r4-2 27. R8+2 c1+2
28. R8-2 c1-2 29. H3-4 r7+5 30. C7+7 e5-3
31. C2.9 r7.5 32. R4.1 h3+4Ván 19: Nguyễn Vũ Quân (D) Hồng Trí
DATE 19-10-2007
EVENT World Xiangqi Championships ; 2007

1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9+1
4. H8+7 r9.4 5. P3+1 h2+3 6. P7+1 c2.1
7. R9.8 r4+5 8. R2+6 r4.3 9. R2.3 r3+1
10. R3+1 r1.2 11. C8+4 p3+1 12. R3+2 c5.7
13. H3-5 r3-2 14. R3-1 r3.7 15. E3+1 r7.8
16. H5+3 r8.4 17. C5.7 r4.3 18. C7.4 p9+1
19. C4+4 a4+5 20. C4.2 c7.8Ván 20: Lữ Khâm (W) Nguyễn Vũ Quân
DATE 24-5-2009
EVENT Hàn Tín Cúp; 2009

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. P7+1 p7+1
4. H8+7 h2+3 5. C8+2 e7+5 6. R1.2 r1+1
7. R9+1 c8+2 8. H7+6 r1.6 9. C5.7 c8+1
10. E3+5 r8+1 11. C8-1 r6.4 12. H6+7 r4+5
13. C8+1 c8+1 14. P3+1 r4.3 15. C7-1 p7+1
16. C8.3 h7+6 17. R9.8 c2+4 18. C7.5 c2.5
19. H3+4 c5+2 20. A4+5 r3.7 21. R8+6 h3-5
22. H4+6 h5+7 23. C3.4 r7.6 24. C4.5 a6+5
25. H7+6 k5.6 26. H-+5 h6-4 27. H5-7 h7+8
28. C5.6 h4+5 29. H6-5 r8.7 30. H5-7 h5-4
31. C6-3 r7+6 32. C6+1 r7-4 33. R8.7 c8.1
34. R7.2 h8-7 35. H++6 c1.5 36. H7+5 h7+5
37. R++2 k6+1 38. R-+8 k6+1 39. R+.4 k6.5

HuaNganXuyen
10-09-2009, 01:29 PM
còn ván Hồng Trí tiên thắng Nguyễn Vũ Quân mà mấy bro
1st HanXin Cup International Xiangqi Tournament - Hong Zhi WIN NGUYEN Vu Quan (http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0450070E1A4C13)

tuanseed
10-09-2009, 03:10 PM
Ván 21: Ván mà bạn huanganxuyen đã post lên.

Ván 22: Nguyễn Vũ Quân (D) Triệu Nhữ Quyền
DATE 24-5-2009
EVENT Hàn Tín Cúp; 2009

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 e3+5 8. R2+6 r1+3 9. R9.6 c8.9
10. R2+3 h7-8 11. C7-1 a6+5 12. P5+1 h2+1
13. R6+2 h1-2 14. H3+2 p1+1 15. C7.2 h8+7
16. H2+3 p1+1 17. H9-7 p1.2 18. H3+1 e7+9
19. C2+6 e9-7 20. P3+1 p2.3 21. R6.4 c2-1
22. P3+1 h7-8 23. C2-1 r1+2 24. R4+1 p++1
25. C5.2 h8+9 26. H7+5 r1+1 27. C+.5 h2-3
28. C5-1 h9+7 29. C2+7 e7+9 30. R4.3 r1-3
31. H5+4 h7+5 32. R3+5 a5-6 33. R3-2 k5+1
34. P5+1 r1.6 35. H4+6 h3+4 36. P5.6 e9-7
37. R3-5 c2.3 38. A6+5 r6.8 39. C2.1 p++1
40. E7+9 p+.4 41. C1-1 k5-1 42. C1.6 p4.3
43. R3.8 r8.1 44. E3+5 p9+1 45. E9-7 a6+5
46. R8+6 c3-1 47. R8-4 r1.3 48. E7+9 r3.1
49. E9-7 r1+5 50. P1+1 p9+1 51. R8.1 p+.4
52. R1.6 c3+9 53. R6-3 r1+1 54. P6.7 e5+3
55. R6.9 r1-1 56. E5-7 a5+4 57. C6.4Ván 23: Nguyễn Vũ Quân (W) Từ Siêu
DATE 26-5-2009
EVENT Hàn Tín Cúp; 2009

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. P7+1 c8.9
4. H8+7 p7+1 5. R1+1 e3+5 6. H7+6 h2+4
7. R1.6 a4+5 8. C8.6 r1+1 9. E3+1 c2-2
10. R9+1 r8+6 11. C6+6 r1.4 12. H6+5 r4+7
13. R9.6 h7+5 14. C5+4 r8.7 15. C5.3 r7.6
16. R6+3 r6-3 17. C3+2 c2+5 18. P7+1 c2+2
19. R6.4 r6.7 20. R4.8 c2.9 21. R8+5 a5-4
22. C3.9 c++2 23. K5+1 p7+1 24. C9+1 p7+1
25. H3-2 e5+3 26. P5+1Ván 24: Từ Siêu (D) Nguyễn Vũ Quân
DATE 26-5-2009
EVENT Hàn Tín Cúp; 2009

1. P7+1 c8.3 2. E7+5 r9+2 3. H2+1 r9.4
4. R1.2 h8+7 5. C2.3 e3+5 6. R2+4 r4+2
7. H8+7 p3+1 8. P7+1 r4.3 9. H7+8 c2+5
10. C3.8 c3.4 11. R9.7 r3+5 12. E5-7 h2+3
13. R2.6 a4+5 14. P3+1 p7+1 15. R6+2 r1.3
16. P3+1 e5+7 17. H1+3 c4.6 18. R6.7 c6+1
19. R7-1 e7+9 20. H3+5 c6.7 21. E3+5 e7-5
22. R7-4 p5+1 23. H5-3 h3+5 24. R7.4 h5+3
25. H3+2 c7.8 26. R4+5 h7+8 27. R4.2 h8+9
28. H8+7 h3+4 29. A6+5 h9+7 30. R2.3 e9+7
31. C8-1 r3.2 32. R3.6 r2+8 33. R6-3Ván 25: Nguyễn Vũ Quân (D) Uông Dương
DATE 26-5-2009
EVENT Hàn Tín Cúp; 2009

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P7+1 p7+1 5. R2+6 c8.9 6. R2.3 c9-1
7. H8+7 a4+5 8. H7+6 c9.7 9. R3.4 r8+5
10. C8+2 e3+5 11. C5.6 p3+1 12. P3+1 r8-1
13. P7+1 e5+3 14. C8.7 h3+4 15. C6+3 p7+1
16. C6+3 c7.4 17. C7.3 r8.7 18. E7+5 c2+1
19. R4-2 c2+2 20. H6+5 h7+5 21. R4.8TB: Sắp đến sẽ là những ván đấu của đương kim Á quân cờ tướng thế giới.

xiangqi_newbie
10-09-2009, 09:56 PM
Ván 23 sao mới tới nước thứ 26 đó là Vũ Quân thắng vậy bác tuanseed, bác xem lại biên bản giúp em cái nhỉ!?

HuaNganXuyen
10-09-2009, 11:26 PM
Ván 23 sao mới tới nước thứ 26 đó là Vũ Quân thắng vậy bác tuanseed, bác xem lại biên bản giúp em cái nhỉ!?

ván nè là Từ Siêu hết time thầy Bảo nói với tôi thế .VN mình chuối thật toàn ăn TQ những bàn về time .Thầy còn nói đoạn cuối nếu Từ Siêu nó ko bị hết time thì Quân thua cơ 8-|

nightduke
11-09-2009, 06:44 AM
Cái gì mà chuối? Thắng giờ cũng là thắng. Nếu trong trận đánh không hay thì sao ăn giờ được?

trung9th
11-09-2009, 08:18 AM
ván 3 là Hứa để anh Sáng hòa bởi hơn 2 tốt hòa kiểu gì ?
Cờ tàn Hứa Ngân Xuyên đi sót nước. Cờ tàn HNX lúc đó chắc chưa cao bằng lúc đỉnh cao hoặc bây giờ.

HuaNganXuyen
11-09-2009, 09:25 AM
Cờ tàn Hứa Ngân Xuyên đi sót nước. Cờ tàn HNX lúc đó chắc chưa cao bằng lúc đỉnh cao hoặc bây giờ.

lúc đó Hứa 2 lần vô địch TQ và đang lúc đỉnh cao nhất đấy bro .Nhưng con người cũng có lúc sai sót chứ ....

tuanseed
14-09-2009, 09:58 AM
Trong số các kỳ thủ Việt Nam hiện nay, có vẻ đối thủ Trung Quốc "săm soi" Nguyễn Vũ Quân và Nguyễn Thành Bảo nhất. Bằng chứng là trong dữ liệu của trang 01xq.com mục các kỳ thủ Việt Nam đến nay, hai kỳ thủ Việt Nam được đăng nhiều ván đấu nhất là: 1. Nguyễn Vũ Quân (62), 2. Nguyễn Thành Bảo (49), 3. Ngô Lan Hương (43), 4. Trềnh A Sáng (33), 5. Nguyễn Hoàng Lâm (25).
Và trong giải Vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 11 vừa qua, ở bảng nam mỗi kỳ thủ phải đấu 09 ván, trừ hai kỳ thủ Trung Quốc chủ nhà được post lên 9 ván (100%), còn lại kỳ thủ các nước, chỉ có Nguyễn Thành Bảo được đăng nhiều nhất là 8 ván (trong khi Quí quân Mâu Hải Cần chỉ được post lên 04 ván).

Học tập đội bạn, chúng ta cùng "săm soi" các ván đấu của Nguyễn Thành Bảo.

Ván 1: Nguyễn Thành Bảo (W) Hồng Trí
DATE 04/08/2001
EVENT Asia City Championship ; 2001

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 r9.8
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 a4+5 6. R9+1 e3+5
7. P7+1 p3+1 8. R9.7 h3+4 9. R7+3 h4-2
10. R7-2 h2-4 11. R7+5 h4+3 12. C8.7 c8+4
13. C7+2 c2+5 14. H3+2 c8+1 15. C5.7 h3-4
16. H2+3 r1.2 17. C+.5 r2+6 18. H3+5 r2.5
19. E3+5 r5-1 20. H5+3 k5.4 21. C7.6 r5.4
22. A6+5 r8+4 23. R7+2 k4+1 24. P3+1 c8.4
25. P3.2 c4.1 26. E7+9 h4+5 27. R2+3 c2+2
28. A5+6 h5+4 29. A4+5 h4+2 30. K5.6 r4.2
31. R7-1 k4-1 32. R7-7 h7+6 33. R7.8 h6+4
34. K6.5 c2.1 35. E9+7 a5+4 36. P9+1 r2-2
37. R2.6 h2-4 38. R8+5 h-+6 39. R8.6 h4-3
40. R6-1Ván 2: Nhiếp Thiết Văn (D) Nguyễn Thành Bảo
DATE 05/08/2001
EVENT Asia City Championship ; 2001

1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 p7+1
4. H8+7 h2+3 5. P7+1 r9+1 6. R2+4 r9.4
7. A6+5 r1+1 8. C8+2 h7+6 9. R2.4 r4+3
10. P5+1 h6-7 11. H3+5 r4+2 12. E7+9 r1.4
13. P3+1 p7+1 14. R4.3 c5-1 15. R3.4 r-+1
16. R9.6 r++3 17. A5-6 r4.6 18. R4+3 c2.6
19. H5+3 h7+6 20. P5+1 p5+1 21. C5+6 c6.5
22. A6+5 a6+5 23. H3+5 h3+5 24. H5+7 c5.7
25. E9-7 h5+7 26. E7+5 h7+6 27. C8-3 e7+5
28. H+-8 c7.9 29. H8+9 c9+4 30. H9+7 p9+1
31. P9+1 p9+1 32. P9+1 p9.8 33. P9+1 p8+1
34. H+-6 p8.7 35. P9.8 p7+1 36. P8.7 c9+3
37. H6-4 p7+1 38. H4-2 h-+4 39. H7+6 h6-4
40. H2-3 c9-1 41. P+.6 h4+6 42. H3+4 c9.2
43. P7+1 c2-2 44. P7+1 c2.5 45. P6.5 c5-1
46. P5.4 c5.6 47. H4+2 c6.1 48. P7+1 e5-7
49. P7+1 e3+5 50. A5-6 c1+1 51. P7.6 c1.9
52. H2+1 c9.4 53. K5+1 c4-4 54. K5.4 c4+2
55. H1-3 c4.6 56. H3+2 c6.4 57. P4.3 a5+4
58. P6.7 a4+5 59. P3+1 c4.1 60. P3+1 a5+6
61. H2-4 a4-5 62. P3.4 k5.4 63. H4-6 e5+3
64. H6+7 c1+2 65. H7+5 c1-5Ván 3: Lý Cẩm Hoan (L) Nguyễn Thành Bảo
DATE 06/08/2001
EVENT Asia City Championship ; 2001

1. H8+9 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9.8
4. R9+1 h2+1 5. C2+4 c2+4 6. P7+1 c2.7
7. C8.5 a4+5 8. R9.4 r1.2 9. R4+5 c7+3
10. R2.3 r8+3 11. H3+4 r2+4 12. R4.3 r8+2
13. H4-3 r8.3 14. R++1 r3+4 15. A4+5 r3-2
16. C5+4 r3.1 17. R-.4 k5.4 18. C5+2 a6+5
19. R4+8 e7+9 20. K5.4 r2.7 21. R3-2 e9+7
22. H3+4 k4.5 23. H4+6 r1.8 24. R4.1 r8+2
25. K4+1 r8-9 26. R1-2 r8.6 27. A5+4 r6+4
28. H6+4 c5.6 29. A6+5 p1+1 30. K4-1 h1+2
31. P1+1 h2+4 32. P1+1 e7-9 33. P5+1 h4+2
34. K4.5 k5.4Ván 4: Nguyễn Thành Bảo (L) Hồng Trí
DATE 06/08/2001
EVENT Asia City Championship ; 2001

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+9 p7+1 5. C8.7 r1.2 6. R9.8 c8+4
7. R8+6 c2.1 8. R8.7 r2+2 9. R7-2 h3+2
10. R7.8 h2-4 11. R8.6 h4+2 12. R6.8 h2-4
13. R8.6 h4+2 14. C7+7 a4+5 15. R6.7 c1+4
16. P3+1 p7+1 17. R7.3 h7+6 18. R3.8 h6+5
19. H3+4 h5-7 20. R2+1 r8+2 21. R2.3 c8.5
22. C5.8 h2+4 23. C8+5 h4+5 24. A4+5 h5+7
25. K5.4 r8.2 26. R8+3 c5.6 27. K4+1 h+-8
28. A5-4 h7+6 29. K4.5 h8-6 30. E3+5 h++8
31. R8+2 h6+4 32. K5.6 h8+6 33. K6+1 c6-4
34. C7-5 a5-4 35. C7+5 a4+5 36. C7-5 a5-4
37. C7.5 a6+5 38. R8-2 h4-3 39. R8-3 p5+1
40. C5-1 c1.5Ván 5: Hứa Ngân Xuyên (W) Nguyễn Thành Bảo
DATE 17/10/2007
EVENT World Xiangqi Championships ; 2007

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+9 p3+1 5. C8.7 h3+2 6. R2+6 e7+5
7. R9+1 r1+1 8. R9.4 r1.4 9. P3+1 r4+6
10. C7-1 r4.2 11. H3+4 h2+3 12. C5.3 h3+1
13. C3.9 c8-1 14. H4+3 c8.1 15. R2+3 h7-8
16. R4.6 c1.7 17. C9+4 h8+7 18. H3+1 c7+4
19. R6+7 r2.3 20. C9.7 r3.2 21. E3+5 c7+1
22. C+.9 r2.3 23. C7.3 a6+5 24. R6-2 c2+7
25. C9.5 h7+5 26. H1+3 k5.6 27. R6.5 r3.5
28. A4+5 k6+1 29. C3.4 r5.7 30. R5.4 a5+6
31. R4.3Ván 6: Ngô Quí Lâm (D) Nguyễn Thành Bảo
DATE 19/10/2007
EVENT World Xiangqi Championships ; 2007

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 r9.8
4. P3+1 p3+1 5. C8+4 h3+2 6. H8+9 r1+1
7. R9+1 r1.4 8. C8.3 e7+5 9. R2+4 r4+3
10. R9.4 a6+5 11. R4+3 p1+1 12. P9+1 p1+1
13. R4.9 c8.9 14. R2+5 h7-8 15. C5.4 r4.8
16. E7+5 h2-3 17. R9.6 h3+4 18. H9+8 p3+1
19. R6.7 h8+6 20. C3+3 h6+8 21. C3-1 h4+5
22. R7.5 h5+7 23. C3-6 p5+1 24. R5-1 h8+6
25. R5.3 h6+5 26. R3.5 c9+4 27. P7+1 r8-1
28. A6+5 c9-2 29. C3.1 r8.2 30. H8-7 c9+1
31. C4.2 c2.3 32. C1+1 c9.8 33. C2.1 c8-3
34. C++1 h5+3 35. R5+2 h3+1 36. R5.6 c8+6
37. A5-6 r2.8 38. C-.3 r8+4 39. H7+5 h1+3
40. R6-4 c8.9 41. H5-7 r8.7 42. R6.7 c9-2
43. R7.1 r7-1 44. H7+6 p9+1 45. C1.2 r7.8
46. H6+4 p9+1 47. C2+2 r8.6 48. H4-6 r6.4
49. H6+4 r4.6 50. H4-6 r6-1 51. H6+5 c9.5
52. A6+5 r6.7Ván 7: Nguyễn Thành Bảo (D) Hồng Trí
DATE 21/10/2007
EVENT World Xiangqi Championships ; 2007

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 p7+1
4. R2+6 h2+3 5. H8+7 p3+1 6. R9+1 c2+1
7. R2-2 e3+5 8. P3+1 p7+1 9. R2.3 h7+6
10. P7+1 p3+1 11. R3.7 c8.7 12. R9.4 r8+4
13. H3+4 r8.7 14. H4-2 r7.8 15. H2+4 r8.7
16. H4-2 r7.8 17. R4+2 c7.6 18. C5.2 c6+4
19. C2+3 h6+7 20. R7+3 c6.8 21. C2+4 h7-6
22. H7+6 c8-4 23. R7-3 h6-7 24. C2.1 r1.3
25. R7+5 e5-3 26. C8.5 c2-1 27. C5+4 h7+5
28. H6+5 c2.5 29. E7+5 c5+4 30. A6+5 e3+5
31. H5-6 e5+3 32. H6+5 e3-5 33. H5-4 e5+7
34. H4+6 c5-2 35. P9+1 c8.2 36. H6+8 a4+5
37. C1.2 c5-1 38. C2-6 p9+1 39. K5.6 c5.9
40. C2.9 e7-5 41. H8-7 c9+3 42. C9+3 p9+1
43. C9.5 c2.4 44. P9+1 p9.8 45. P9.8 c4-1
46. K6.5 c9-3 47. C5-1 k5.4 48. P8+1 c9-1
49. P8.7 k4.5 50. P7.6 k5.4 51. C5-2 e5+7
52. H7+5 e7-5 53. H5+7 c4.3 54. H7-6 p8+1
55. H6+4 c3.4 56. C5+1 c9.8 57. C5.1 c8.9
58. H4+2 c9+1 59. H2-3 p8.7 60. C1.2 c9-3
61. C2+5 c4.1 62. H3+4 k4.5 63. P6.5 e5-3
64. C2-4 e3+5 65. P5.6 p7.6 66. H4-3 c9.8
67. H3+5 p6.7 68. H5-7 c8+3 69. C2.5 k5.4
70. P6.7 c1.4 71. P7+1 c8-1 72. P7+1 c4+1
73. C5.8 e5+3 74. H7+5 c4.2 75. C8-1 c8-1
76. P7+1 k4+1 77. C8.6 e7+5 78. H5+3 c8-1Ván 8: Nguyễn Thành Bảo (D) Lữ Khâm
DATE 22/10/2008
EVENT Asia Cup ; 2008

1. E3+5 p7+1 2. P7+1 h2+1 3. H8+7 e7+5
4. R9+1 r1+1 5. R9.4 h8+7 6. H2+3 r1.4
7. R4+3 a6+5 8. P3+1 r4+3 9. R1.3 p1+1
10. P3+1 r4.7 11. H3-5 r7+5 12. H5-3 r9.6
13. R4+5 k5.6 14. H3+4 h7+8 15. C2+5 c2.8
16. H7+6 h8+9 17. H6+5 k6.5 18. H5+3 a5+6
19. H4+5 a4+5 20. H5+6 c8+4 21. P5+1 c8.2
22. C8.9 c2-3 23. H3-4 h9+8 24. A4+5 h8-7
25. H6+4 a5+6 26. H4-3 c2.1 27. C9+3 c1+3
28. H3+4 h1+2 29. H4+2 a6-5 30. C9+4 e3+1
31. H2+3 k5.6 32. C9.8 p3+1 33. P7+1 e1+3
34. C8-3 h2+3 35. P5+1 c1-2 36. P5+1 h3-5
37. C8-3 c1-3 38. H3-2 p9+1 39. C8.4 k6.5
40. C4+2 h5-7 41. P5.4 h7+6 42. C4-1 k5.4
43. H2-4 a5+4 44. H4+6 c1.4 45. H6+8 p9+1
46. K5.4 p9.8 47. C4.9 h6-7 48. C9+1 c4.6
49. K4.5 h7+5 50. P4.5 a4-5 51. C9-1 p8+1
52. E5+7 h5-7 53. P5.4 p8.7 54. C9-3 h7+5
55. P4.5 c6+1 56. H8-6Ván 9: Nguyễn Thành Bảo (D) Ngô Quí Lâm
DATE 23/10/2008
EVENT Asia Cup ; 2008

1. E3+5 c2.4 2. R9+1 h2+1 3. R9.6 e7+5
4. P9+1 r1.2 5. H8+9 r2+4 6. R6+3 p1+1
7. H9+8 r2.8 8. C2+5 c4.8 9. H2+3 p1+1
10. H8+6 h1+2 11. H6+8 r9+1 12. R6.9 h2+3
13. R9.7 h3+2 14. A4+5 r8.2 15. R7+2 r2+3
16. R1.2 h8+6 17. H8+7 k5+1 18. P3+1 r2-5
19. H3+4 r2.3 20. R7+1 c8.3 21. H4+6 c3.4
22. P3+1 r9+1 23. R2+4 e5+7 24. R2.8 c4-1
25. R8-3 r9.4 26. H6+8 r4+3 27. R8.7 e7-5
28. R7+5 p9+1 29. H8-7 k5-1 30. H+-8 c4+1
31. H8+7 c4-1 32. H+-8 c4+1 33. H8+7 c4-1(Còn nữa)

xiangqi_newbie
14-09-2009, 10:21 AM
Các bác cho hỏi, ván thứ #5. làm sao đến đó Thành Bảo đã thua được nhỉ? Hay bọn tàu Khựa lại cắt ngắn biên bản?

internazionale
14-09-2009, 10:28 AM
Ván 5,Bảo buông cờ rồi.Theo em TQ nó không cắt ngắn đâu.Đến đó Bảo chỉ có thể vào tướng Tg6-5 thì anh Xuyên chỉ cần đi nước đơn giản X3-8(em cũng không rõ có nước sát cục nào khác nữa) Bảo mất Pháo đáy.Nếu Bảo không vào Tướng mà vào Pháo che thì mất Xe,vào Xe thì bị Sĩ ăn cũng mất Xe.Nếu về Sĩ thì anh Xuyên thoái Mã chiếu rồi lại thoái Mã về 5 thì Bảo cũng mất Pháo.Vậy mọi đường đều mất Pháo,thế kém không có cách gì phản kích mặt khác anh Xuyên Quảng Đông cờ không phải gà như em chẳng hạn thì anh Bảo nhà mình lấy cơ sở gì mà đánh tiếp phải không ?.:D

HuaNganXuyen
14-09-2009, 11:10 AM
Ván 5,Bảo buông cờ rồi.Theo em TQ nó không cắt ngắn đâu.Đến đó Bảo chỉ có thể vào tướng Tg6-5 thì anh Xuyên chỉ cần đi nước đơn giản X3-8(em cũng không rõ có nước sát cục nào khác nữa) Bảo mất Pháo đáy.Nếu Bảo không vào Tướng mà vào Pháo che thì mất Xe,vào Xe thì bị Sĩ ăn cũng mất Xe.Nếu về Sĩ thì anh Xuyên thoái Mã chiếu rồi lại thoái Mã về 5 thì Bảo cũng mất Pháo.Vậy mọi đường đều mất Pháo,thế kém không có cách gì phản kích mặt khác anh Xuyên Quảng Đông cờ không phải gà như em chẳng hạn thì anh Bảo nhà mình lấy cơ sở gì mà đánh tiếp phải không ?.:D

Lân ơi vô tướng đi x3-8 là thua luôn Lân à bởi chỉ còn mỗi nước xuất tướng chiếu lên tầng 3 rồi m3/4 cục .Còn về sỹ mất pháo thì cũng ko khác là bao :(

tuanseed
15-09-2009, 10:43 AM
Ván 10: Nguyễn Thành Bảo (W) Triệu Nhữ Quyền
DATE 24/10/2008
EVENT Asia Cup ; 2008

1. P7+1 h8+7 2. P3+1 c2.3 3. H8+9 c8.9
4. C2.5 r9.8 5. H2+3 p1+1 6. R9.8 p1+1
7. P9+1 r1+5 8. C8+4 r8+4 9. R1.2 r8+5
10. H3-2 h2+1 11. C8.5 h7+5 12. C5+4 r1.3
13. E7+5 r3-1 14. C5-2 r3.1 15. R8+2 k5+1
16. R8+6 c3-1 17. H9+8 r1.2 18. R8-3 h1+2
19. H2+3 k5.4 20. H3+4 c9.5 21. H8+6 a4+5
22. H4+3 k4-1 23. C5+1 h2+3 24. H6-7 c3+5
25. C5.3 e7+9 26. H3+1 c3.9 27. C3+4 k4+1
28. H1-3 c9.7 29. C3-1 a5+6 30. H3+5 c7-5
31. H5+4 k4-1 32. P5+1 p9+1 33. P3+1 c7.1
34. H4-2 a6-5 35. H2-3 c1+3 36. P3.4 p9+1
37. A6+5 p9+1 38. H3-4 p3+1 39. P5+1 e3+1
40. H4+2 p9.8 41. H2+3 k4.5 42. H3-5 p8.7
43. H5+6 c1.2 44. H6-8 a5+4 45. H8+9 c2-4
46. H9-8 p7.6 47. P5+1 c2+1 48. P4.5 p6.5
49. P-.6 a4-5 50. H8-6 c2.4 51. H6+7 p5.4
52. H7-9 p3+1 53. P5+1 a5-4 54. H9-7 c4.1
55. H7-5 p3+1 56. P6+1 c1+1 57. P6+1 c1.5
58. P6.5 k5.6 59. E5-7 p4.5 60. A5-6 p3.4
61. K5+1 p4.3 62. H5-3 p3.4 63. H3+4 k6+1
64. E7+9 k6-1 65. H4-6 p5.6 66. K5.4 k6.5
67. H6+4 k5.6 68. H4-3 k6+1 69. E9-7 k6-1
70. H3+5 p4.5 71. H5+6 k6+1 72. H6+8 a4+5
73. H8-9Ván 11: Lý Cẩm Hoan (L) Nguyễn Thành Bảo
DATE 05-11-2006
EVENT Asia Cup ; 2006

1. C2.5 h8+7 2. P3+1 r9.8 3. H2+3 c8.9
4. H8+7 p3+1 5. C8+4 e7+5 6. C8.3 h2+3
7. R9.8 r1.2 8. R8+6 h3+4 9. R1+1 p3+1
10. R8.6 h4+2 11. R1.6 a6+5 12. H7-5 p3+1
13. R-.7 p3+1 14. H5+7 h2+3 15. R7+1 c2+7
16. R6.8 r2+3 17. C3.8 h7+6 18. P3+1 h6+4
19. R7+2 h4+5 20. E3+5 r8+7 21. C8-4 c9+4
22. R7.2 c9+3 23. K5+1 r8.9 24. K5.6 e5+7
25. R2+5 a5-6 26. R2-3 e7-5 27. R2.5 r9-3
28. C8+2 r9.4 29. K6.5 r4.2 30. R5-2 a4+5
31. H3+1 r2.9 32. C8-1 r9.4 33. H1+3 e5+7
34. E5-3 e3+5 35. R5+2 r4.2 36. C8.6 c9.6
37. R5.7 r2.4 38. C6.8 c6-8 39. C8+3 k5.4
40. C8.1 r4+4 41. K5+1 a5+6 42. E7+9 c6.5
43. C1.5 e5-7 44. C5-2 r4-3 45. R7-2 r4+2
46. K5-1 r4+1 47. K5+1 r4-2 48. K5-1 r4+2
49. K5+1 r4-4 50. K5-1 c5.7 51. C5.6 r4.2
52. C6-3 c2.7 53. K5-1 c-.5 54. C6.5 e7+5
55. R7.6 k4.5 56. R6+2 p1+1 57. R6.4 c5.9
58. H3-2 c7.8 59. R4.1 c9+1 60. H2+4 a6+5
61. H4+5 r2.4 62. C5+1 c8-2 63. E9-7 k5.4Ván 12: Nguyễn Thành Bảo (L) Lý Hồng Gia
DATE 06-11-2006
EVENT Asia Cup ; 2006

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P7+1 p7+1 5. R2+6 c8.9 6. R2.3 c9-1
7. H8+7 a4+5 8. H7+6 c9.7 9. R3.4 r8+5
10. C8+2 e3+5 11. R9+2 c2-1 12. C5.7 c2.3
13. P3+1 r8-1 14. P7+1 r1.4 15. H6+8 p7+1
16. H8+7 r8.3 17. E3+5 r4+2 18. A4+5 r3.2
19. H7-9 r4.1 20. C7+6 c7.3 21. R4.3 r1+1
22. C8.7 c3+4 23. R3+1 c3-1 24. R3-3 c3.7
25. R3.1 c7.9 26. P9+1 r2.7 27. H3+4 r7.6
28. R1.2 c9.7 29. H4-6 p3+1
30. R2.6 r1.2 31. P9+1 a5-4 32. H6+8 p5+1
33. E5-3 r6+2 34. H8+9 r6-3 35. R9+2 a6+5
36. E7+5 c7-2 37. P1+1 r6.7 38. P5+1 p5+1
39. R6.5 e5-3 40. R5.4 c7.1 41. R4.5 e7+5
42. A5-4 c1-1 43. A4+5 a5+6 44. R5.4 a4+5
45. R4.2 a5-6 46. R2.6 a6-5 47. A5-4 c1+1
48. R6.5 r7.4 49. E5-7 r4.5 50. P9.8 c1+3Ván 13: Tưởng Xuyên (L) Nguyễn Thành Bảo
DATE 06-10-2008
EVENT The world mind sports games ; 2008

1. P7+1 p7+1 2. C2.3 c8.5 3. H8+7 h8+7
4. E7+5 r9.8 5. C3+3 c2.3 6. H2+3 e7+9
7. C3-1 p3+1 8. H7+6 r8+4 9. C8.6 p3+1
10. C3.7 h2+1 11. R9.8 a4+5 12. R1+1 c3.4
13. C6+5 a5+4 14. P3+1 r8.4 15. H6-7 p1+1
16. R1.8 h7+6 17. A6+5 c5.7 18. H3+4 r4.3
19. E3+1 c7.6 20. H4-3 h6+7 21. E1-3 a4-5
22. H7+6 r3.4 23. R-.6 h1+2 24. H6-7 r4.8
25. R8.6 r8+3 26. R++4 h2-3 27. R+.7 e3+5
28. R7+1 r1+2 29. C7+3 r1.3 30. R7+1 c6.3
31. H7+6 r8.7 32. H6+4 e9-7 33. R6+6 r7+1
34. R6.5 h7+6 35. R5.7 c3.4 36. R7.9 r7+1
37. H4+2 k5.4 38. R9+3 k4+1 39. H2-4 r7.8
40. R9.7 a5+6 41. R7.4 r8-5 42. R4-1 k4-1
43. H4+5 k4.5 44. H5+6 r8.2 45. R4.8 c4.2
46. R8.6 a6-5 47. H6-8 c2.8Ván 14: Nguyễn Thành Bảo (L) Tưởng Xuyên
DATE 06-10-2008
EVENT The world mind sports games ; 2008

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P3+1 p3+1 5. C8+4 h3+2 6. H8+9 r1+1
7. C8.3 e7+5 8. R9+1 r1.4 9. R9.4 a6+5
10. P9+1 p3+1 11. P7+1 c2.3 12. R4.8 h2+4
13. R8.6 h4+5 14. R6+7 h5+7 15. K5+1 c8+6
16. R2+1 r8+8 17. R6-3 r8-5 18. P3+1 h++9
19. H3+4 r8+2 20. H4+2 e5+7 21. R6.3 e3+5
22. R3.4 r8+3 23. K5-1 c3+1 24. H2+4 h9-7
25. K5+1 c3-2 26. R4-3 h+-8 27. R4-1 r8.6
28. K5.4 a5+6 29. C3.5 k5.6 30. H4-3 h7+6
31. E7+5 h6+4 32. C5.4 k6.5 33. A4+5 c3.1
34. H9+7 a4+5 35. K4-1 c1.2 36. H7+5 c2+8
37. E5-7 h4+3 38. A5+6 h3+4 39. H5+6 h8-6
40. H6+7 k5.4 41. C4.6 h6+7 42. K4.5 h4-3
43. E7+5 h3+1 44. A6-5 h1+3 45. C6-6 c2.4
46. E5-7 c4.7 47. H3-4 c7.9 48. H7-5 h7+8
49. A5-4 h8-9 50. K5+1 c9-3 51. H4+2 c9.5
52. H2+3 h9+7 53. H3+4 h7-6 54. K5+1 c5-3
55. E7+9 p9+1 56. H4-2 h6-5 57. K5.4 c5.6
58. H5-6 c6-3 59. H6+7 k4+1 60. H7-5 k4-1
61. K4.5 p9+1 62. H2-1 c6.5 63. H1+3 h5-7
64. K5.4 c5.6 65. H5+7 k4+1 66. H3+5 k4+1
67. H5-7 k4-1 68. K4-1 h7+5 69. H-+5 k4+1
70. H5-7 k4-1 71. H++8 k4-1 72. H8-7 k4+1
73. H-+5 k4+1 74. H7-6 h5+4 75. H6+8 k4.5
76. H8+7 k5.4 77. H5+3 c6+2 78. H7-6 h4+2
79. P7+1 h2-1 80. P7+1 k4-1 81. K4.5 h1+2


(Ghi chú: Bảo thua vì hết giờ)


Ván 15: Nguyễn Thành Bảo (W) Triệu Nhữ Quyền
DATE 28-10-2007
EVENT Asian Indoor Games; 2007

1. P7+1 h8+7 2. P3+1 c8.9 3. H2+1 r9.8
4. R1.2 r8+4 5. C2.3 r8.2 6. C8+5 c9.2
7. H8+7 e3+5 8. E7+5 p7+1 9. R2+6 p7+1
10. R2.3 r1+1 11. A6+5 r1.4 12. E5+3 r4+3
13. R9.6 r4+5 14. A5-6 h2+4 15. E3-5 h7-8
16. H1+3 h8+9 17. R3.1 p3+1 18. R1-1 r2+4
19. P7+1 r2.7 20. H7-5 h4+6 21. R1.4 h6+5
22. P5+1 c2+7 23. E5-7 h5+3 24. H3-5 r7.8
25. R4-2 r8-4 26. R4.8 c2.1 27. R8.7 r8.3
28. H+-7 c1.2 29. H7+6 r3-1 30. C3.7 c2-4
31. H6-4 h9+7 32. E3+5(Còn nữa)

HuaNganXuyen
15-09-2009, 08:22 PM
he he Quyền (HK) thì ko ngán gì Quân gặp toàn huề nhưng nhìn thấy Bảo béo như cua gặp ếch :D !

laototphilao
15-09-2009, 08:40 PM
he he Quyền (HK) thì ko ngán gì Quân gặp toàn huề nhưng nhìn thấy Bảo béo như cua gặp ếch :D !

Giờ Nhữ Quyền già rồi, truớc đánh ăn thua với Lý Lai Quần và Hồ Vinh Hoa đó, trong tuyển "những ván cờ lừng danh Trung Quốc" Lý Lai Quần đi tiên dùng "sĩ giác pháo" bị Nhữ Quyền đánh cho tan xác Giả Đề Thao bình rất hay nuớc x9.1 là "dừng xe hỏi đuờng" , ván đó chính xác là hều nhưng Lý Lai Quần hơi "tinh vi" nếu cứ "nhất thí , nhất bắt" là hòa nhưng đi nuớc xe thý cây hơn voi về sau thua, còn Bảo béo từ lúc "bôn tẩu" giang hồ sau khi vô địch toàn quốc sức cờ rất ổn định

tuanseed
16-09-2009, 11:00 AM
Ván 16: Nguyễn Thành Bảo (L) Vương Bân
DATE 25-12-2007
EVENT Chinese Xiangqi Team visit Vietnam ; 2007

1. E3+5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9.8
4. H8+7 h2+3 5. P7+1 r8+4 6. C2.1 r8+5
7. H3-2 r1+1 8. H2+3 p5+1 9. R9+1 r1.4
10. R9.4 r4+5 11. P3+1 p5+1 12. P5+1 h3+5
13. H3+4 c5+3 14. A6+5 r4.9 15. C1.3 r9.7
16. H4+5 h7+5 17. R4+4 r7+1 18. R4.5 c2.8
19. R5-1 c8+7 20. E5-3 r7.3 21. R5+2 a6+5
22. C8+7 c8-7 23. A5+4 c8.5 24. R5.7 r3+2
25. K5+1 r3.2 26. C8.9 r2-7 27. P7+1 p9+1
28. R7.3 c5.7 29. P3+1 p9+1 30. P3.4 p9.8
31. R3-3 r2.5 32. E3+5 a5-6 33. P4.5 p8+1
34. R3+3 p8+1 35. P5+1 r5.2 36. K5.6 r2.4
37. P5.6 r4.1 38. C9.8 r1.2 39. C8.9 c7.5
40. R3+3 r2+6 41. K6-1 r2-2 42. P6.5 c5+5
43. R3-4 r2.4 44. K6.5 r4.5 45. P5.4 p8.7
46. R3.4 a6+5 47. P7.8 r5-4 48. R4.7 r5.2
49. R7+4 r2+2 50. R7-7 r2-4 51. R7.5 r2.1
52. R5+5 p7.6 53. R5.1 p6.5 54. R1+2 a5-6
55. R1-7 r1+2 56. R1.5 a4+5 57. R5.8 r1.5
58. K5.6 a5-4 59. R8+4 r5.4Ván 17: Triệu Nhữ Quyền (D) Nguyễn Thành Bảo
DATE 18/11/2008
EVENT YANG QuanLin Cup Champion ; 2008

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 p1+1 8. P9+1 r1+5 9. R2+4 e7+5
10. R9.4 r1.4 11. R4+3 r4+1 12. C7-1 r4+2
13. A4+5 c8+2 14. C5.4 c8.5 15. R2+5 h7-8
16. K5.4 a6+5 17. P5+1 c5.8 18. C4.6 h2-3
19. C7+1 h8+7 20. P7+1 h3+4 21. P5+1 p5+1
22. P7+1 p5+1 23. R4+1 p7+1 24. R4.3 c2.3
25. R3.6 c3+5 26. H9+7 c8.3 27. H3+2 p5+1
28. H2+3 r4.3 29. E7+9 c+.2 30. H7+9 c2+2
31. K4+1 c3-2 32. H3+1 p5.6 33. R6-2 c2-8
34. R6.4 h7+5 35. H1-3 h5+4 36. R4.2 c2+7
37. R2+6 a5-6 38. R2.4 k5+1 39. K4+1 c3+5
40. C6+1 r3.4 41. R4-1 k5-1 42. C6.5 h4-5
43. R4+1 k5+1 44. H3-5 k5.4 45. H5+7 h5-3
46. H7-8 a4+5 47. R4-1 c2-2 48. C5.6 h3+1
49. H8+9 r4-2 50. H+-8 r4+1 51. K4-1 r4.7
52. H9-8 c3.1 53. A5+6 r7+1 54. K4-1 r7+1
55. K4+1 r7-1 56. K4-1 r7.3 57. R4-5 c1+2
58. H--9 c2+3 59. A6+5 r3+1 60. K4+1 c2-1
61. A5+4 r3.1 62. R4.6 a5+4 63. H8+7 k4.5
64. R6+4 c2.4 65. R6.8 r1-3 66. P1+1 r1.9
67. H7-5 r9+2 68. K4-1 r9-3 69. R8+1 k5-1
70. R8-2 r9-1 71. H5+4 k5.4 72. H4-2 r9.4
73. R8.4 e3+1 74. K4.5 e1+3 75. H2+3 k4+1
76. R4.1Ván 18: Nguyễn Thành Bảo (W) Triệu Quốc Vinh
DATE 15/10/2008
EVENT The world mind sports games ; 2008

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 p7+1
4. R2+6 h2+3 5. H8+7 p3+1 6. R9+1 c2+1
7. R2-2 e3+5 8. P7+1 c8+2 9. R9.6 a4+5
10. R6+7 r1.3 11. H7-5 h3+4 12. C8.7 c2-1
13. R6-2 h7+6 14. P7+1 r3+4 15. R6.9 c2.4
16. C5+4 r8+3 17. C7.6 h4-3 18. R9+3 c4-2
19. C5-2 h6+7 20. C5.7 r3.2 21. C6+1 h7-6
22. H3+4 p7+1 23. R2.3 c8+1 24. H5+3 c8.6
25. H3+4 h3+5 26. A4+5 h5+6 27. R3.4 r8.5
28. C7.5 r2+2 29. C6-1 r2.5 30. C5.9 r-+1
31. R4.6 r-.3 32. R6+4 c4.3 33. E7+5 r5.1
34. C9+4Đến đây, dữ liệu cờ của mình về các ván đấu của Trềnh A Sáng, Mai Thanh Minh, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo với các danh kỳ Trung Quốc đã cạn. Bạn nào có những ván đấu khác của 4 danh thủ này với các kỳ thủ Trung Quốc post thêm lên để anh em học hỏi.
Với những ván đã đưa lên, các bạn để ý với hai danh thủ Hồ Vinh Hoa và Hứa Ngân Xuyên, 4 kỳ thủ Việt Nam chưa có ván thắng nào.
- Với Hồ Vinh Hoa, Trềnh A Sáng và Mai Thanh Minh đều có 01 ván thua khi đi tiên.
- Với Hứa Ngân Xuyên, có một điều ngẫu nhiên là trong các ván nêu trên, khi bốc thăm cả 4 kỳ thủ Việt Nam đều đi hậu khi đối đầu với danh thủ này. Mai Thanh Minh có 01 ván hòa năm 1994, Nguyễn Vũ Quân có 02 ván thua năm 2007, Nguyễn Thành Bảo cũng có 01 ván thua năm 2007. Riêng với Trềnh A Sáng, có 4 lần đối đầu với "Kim cương bất hoại": 01 lần năm 1997, 02 lần năm 2002 và 01 lần năm 2006; với kết quả 4 lần đi hậu khi đối đầu với Hứa Ngân Xuyên, có 03 ván hoà và 01 ván thua, chứng tỏ "Tuý kỳ tiên" khi ở đỉnh cao phong độ, công lực rất cao siêu.

Để kết thúc, xin chúc các danh kỳ đất Việt sẽ có những kết quả tốt đẹp hơn khi đối đầu với các kỳ thủ Trung Quốc trong tương lai.

HuaNganXuyen
16-09-2009, 11:23 AM
he he còn 2 ván Trịnh A Sáng tiên thủ thua Hứa Ngân Xuyên nhưng mới chỉ có 1 ván của bro Tâm :D ! Ngoài ra Hứa đã thắng cả Trương Á Minh và Diệp Khai Nguyên .Hình như Trần Văn Ninh cũng hòa Hứa Ngân Xuyên 1 ván vào khoảng năm 1999 .Nhưng ko thể nào tìm ra được.... Theo thống kê hiện nay duy chỉ có Kim Cương Bất Hoại Hứa Ngân Xuyên thi đấu đến 20 ván với các danh thủ VN tiền hậu đủ cả nhưng chỉ có thắng với hòa .Hồ Vinh Hoa cũng vậy .
Tiên đây bro Tâm có thể pót luôn ván Hứa Ngân Xuyên hậu thủ thắng Trịnh A Sáng .....

HuaNganXuyen
16-09-2009, 11:31 AM
Ván 16: Nguyễn Thành Bảo (L) Vương Bân
DATE 25-12-2007
EVENT Chinese Xiangqi Team visit Vietnam ; 2007- Với Hứa Ngân Xuyên, có một điều ngẫu nhiên là trong các ván nêu trên, khi bốc thăm cả 4 kỳ thủ Việt Nam đều đi hậu khi đối đầu với danh thủ này. Mai Thanh Minh có 01 ván hòa năm 1994, Nguyễn Vũ Quân có 02 ván thua năm 2007, Nguyễn Thành Bảo cũng có 01 ván thua năm 2007. Riêng với Trềnh A Sáng, có 4 lần đối đầu với "Kim cương bất hoại": 01 lần năm 1997, 02 lần năm 2002 và 01 lần năm 2006; với kết quả 4 lần đi hậu khi đối đầu với Hứa Ngân Xuyên, có 03 ván hoà và 01 ván thua, chứng tỏ "Tuý kỳ tiên" khi ở đỉnh cao phong độ, công lực rất cao siêu.

Để kết thúc, xin chúc các danh kỳ đất Việt sẽ có những kết quả tốt đẹp hơn khi đối đầu với các kỳ thủ Trung Quốc trong tương lai.

Hứa đi tiên là do tính toán của đoàn Trung Quốc .Bởi thực ra tiền hậu với VN và TQ là ngang nhau .Năm 2007 khi đánh giải thế giới VN có Bảo và Quân còn Trung Quốc cử Xuyên và Trí .Năm đó Trung Quốc bố trí Xuyên lãnh án tiên phong còn Trí sẽ nhận trách nhiệm hậu thủ .Bởi theo tính toán của Trung Quốc ,Hứa Ngân Xuyên lúc đó cao hơn Trí sẽ nhận trách nhiệm huy chương Vàng còn Trí lãnh trách nhiệm huy chương bạc .Kết quả Xuyên đi tiên 2 ván với Bảo lẫn Quân đều thắng còn Trí hậu thủ hòa Quân và Bảo .Kết quả ai cũng rõ Xuyên nhất , Trí nhì

Tidu
27-10-2009, 12:13 PM
Có bác nào save thành png với, cái java này máy cơ quan, chịu ko đọc đc

nguyen
27-10-2009, 03:59 PM
Ván 16: Nguyễn Thành Bảo (L) Vương Bân
DATE 25-12-2007
EVENT Chinese Xiangqi Team visit Vietnam ; 2007

1. E3+5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9.8
4. H8+7 h2+3 5. P7+1 r8+4 6. C2.1 r8+5
7. H3-2 r1+1 8. H2+3 p5+1 9. R9+1 r1.4
10. R9.4 r4+5 11. P3+1 p5+1 12. P5+1 h3+5
13. H3+4 c5+3 14. A6+5 r4.9 15. C1.3 r9.7
16. H4+5 h7+5 17. R4+4 r7+1 18. R4.5 c2.8
19. R5-1 c8+7 20. E5-3 r7.3 21. R5+2 a6+5
22. C8+7 c8-7 23. A5+4 c8.5 24. R5.7 r3+2
25. K5+1 r3.2 26. C8.9 r2-7 27. P7+1 p9+1
28. R7.3 c5.7 29. P3+1 p9+1 30. P3.4 p9.8
31. R3-3 r2.5 32. E3+5 a5-6 33. P4.5 p8+1
34. R3+3 p8+1 35. P5+1 r5.2 36. K5.6 r2.4
37. P5.6 r4.1 38. C9.8 r1.2 39. C8.9 c7.5
40. R3+3 r2+6 41. K6-1 r2-2 42. P6.5 c5+5
43. R3-4 r2.4 44. K6.5 r4.5 45. P5.4 p8.7
46. R3.4 a6+5 47. P7.8 r5-4 48. R4.7 r5.2
49. R7+4 r2+2 50. R7-7 r2-4 51. R7.5 r2.1
52. R5+5 p7.6 53. R5.1 p6.5 54. R1+2 a5-6
55. R1-7 r1+2 56. R1.5 a4+5 57. R5.8 r1.5
58. K5.6 a5-4 59. R8+4 r5.4Ván 17: Triệu Nhữ Quyền (D) Nguyễn Thành Bảo
DATE 18/11/2008
EVENT YANG QuanLin Cup Champion ; 2008

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 p1+1 8. P9+1 r1+5 9. R2+4 e7+5
10. R9.4 r1.4 11. R4+3 r4+1 12. C7-1 r4+2
13. A4+5 c8+2 14. C5.4 c8.5 15. R2+5 h7-8
16. K5.4 a6+5 17. P5+1 c5.8 18. C4.6 h2-3
19. C7+1 h8+7 20. P7+1 h3+4 21. P5+1 p5+1
22. P7+1 p5+1 23. R4+1 p7+1 24. R4.3 c2.3
25. R3.6 c3+5 26. H9+7 c8.3 27. H3+2 p5+1
28. H2+3 r4.3 29. E7+9 c+.2 30. H7+9 c2+2
31. K4+1 c3-2 32. H3+1 p5.6 33. R6-2 c2-8
34. R6.4 h7+5 35. H1-3 h5+4 36. R4.2 c2+7
37. R2+6 a5-6 38. R2.4 k5+1 39. K4+1 c3+5
40. C6+1 r3.4 41. R4-1 k5-1 42. C6.5 h4-5
43. R4+1 k5+1 44. H3-5 k5.4 45. H5+7 h5-3
46. H7-8 a4+5 47. R4-1 c2-2 48. C5.6 h3+1
49. H8+9 r4-2 50. H+-8 r4+1 51. K4-1 r4.7
52. H9-8 c3.1 53. A5+6 r7+1 54. K4-1 r7+1
55. K4+1 r7-1 56. K4-1 r7.3 57. R4-5 c1+2
58. H--9 c2+3 59. A6+5 r3+1 60. K4+1 c2-1
61. A5+4 r3.1 62. R4.6 a5+4 63. H8+7 k4.5
64. R6+4 c2.4 65. R6.8 r1-3 66. P1+1 r1.9
67. H7-5 r9+2 68. K4-1 r9-3 69. R8+1 k5-1
70. R8-2 r9-1 71. H5+4 k5.4 72. H4-2 r9.4
73. R8.4 e3+1 74. K4.5 e1+3 75. H2+3 k4+1
76. R4.1Ván 18: Nguyễn Thành Bảo (W) Triệu Quốc Vinh
DATE 15/10/2008
EVENT The world mind sports games ; 2008

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 p7+1
4. R2+6 h2+3 5. H8+7 p3+1 6. R9+1 c2+1
7. R2-2 e3+5 8. P7+1 c8+2 9. R9.6 a4+5
10. R6+7 r1.3 11. H7-5 h3+4 12. C8.7 c2-1
13. R6-2 h7+6 14. P7+1 r3+4 15. R6.9 c2.4
16. C5+4 r8+3 17. C7.6 h4-3 18. R9+3 c4-2
19. C5-2 h6+7 20. C5.7 r3.2 21. C6+1 h7-6
22. H3+4 p7+1 23. R2.3 c8+1 24. H5+3 c8.6
25. H3+4 h3+5 26. A4+5 h5+6 27. R3.4 r8.5
28. C7.5 r2+2 29. C6-1 r2.5 30. C5.9 r-+1
31. R4.6 r-.3 32. R6+4 c4.3 33. E7+5 r5.1
34. C9+4Đến đây, dữ liệu cờ của mình về các ván đấu của Trềnh A Sáng, Mai Thanh Minh, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo với các danh kỳ Trung Quốc đã cạn. Bạn nào có những ván đấu khác của 4 danh thủ này với các kỳ thủ Trung Quốc post thêm lên để anh em học hỏi.
Với những ván đã đưa lên, các bạn để ý với hai danh thủ Hồ Vinh Hoa và Hứa Ngân Xuyên, 4 kỳ thủ Việt Nam chưa có ván thắng nào.
- Với Hồ Vinh Hoa, Trềnh A Sáng và Mai Thanh Minh đều có 01 ván thua khi đi tiên.
- Với Hứa Ngân Xuyên, có một điều ngẫu nhiên là trong các ván nêu trên, khi bốc thăm cả 4 kỳ thủ Việt Nam đều đi hậu khi đối đầu với danh thủ này. Mai Thanh Minh có 01 ván hòa năm 1994, Nguyễn Vũ Quân có 02 ván thua năm 2007, Nguyễn Thành Bảo cũng có 01 ván thua năm 2007. Riêng với Trềnh A Sáng, có 4 lần đối đầu với "Kim cương bất hoại": 01 lần năm 1997, 02 lần năm 2002 và 01 lần năm 2006; với kết quả 4 lần đi hậu khi đối đầu với Hứa Ngân Xuyên, có 03 ván hoà và 01 ván thua, chứng tỏ "Tuý kỳ tiên" khi ở đỉnh cao phong độ, công lực rất cao siêu.

Để kết thúc, xin chúc các danh kỳ đất Việt sẽ có những kết quả tốt đẹp hơn khi đối đầu với các kỳ thủ Trung Quốc trong tương lai.

Ván 16 sao Bảo lại thua Vương Bân được nhỉ. Nước về sỹ lộ mặt tướng chẳng lẻ đẳng cấp như BẢO lại không nhìn thấy.

uminhgiaochu
20-11-2009, 04:27 PM
Trong các ván, đáng sợ nhất là cái ván Mai đại sư đấu với Hứa Ngân xuyên ở nước P6-7. Cho đến tận sau này, Trung quốc mới phát triển cái biến đó lên mức cao hơn ( hình như Triệu Quốc Vinh thắng Ngân Xuyên thì phải - lâu quá không nhớ ). Tiếc là thể lực Mai đại sư kém quá, không duy trì phong độ nổi.

Tuanvivu
20-11-2009, 05:33 PM
Hứa đi tiên là do tính toán của đoàn Trung Quốc .Bởi thực ra tiền hậu với VN và TQ là ngang nhau .Năm 2007 khi đánh giải thế giới VN có Bảo và Quân còn Trung Quốc cử Xuyên và Trí .Năm đó Trung Quốc bố trí Xuyên lãnh án tiên phong còn Trí sẽ nhận trách nhiệm hậu thủ .Bởi theo tính toán của Trung Quốc ,Hứa Ngân Xuyên lúc đó cao hơn Trí sẽ nhận trách nhiệm huy chương Vàng còn Trí lãnh trách nhiệm huy chương bạc .Kết quả Xuyên đi tiên 2 ván với Bảo lẫn Quân đều thắng còn Trí hậu thủ hòa Quân và Bảo .Kết quả ai cũng rõ Xuyên nhất , Trí nhì

Tôi chả hiểu thế nào là tính toán của đoàn Trung Quốc cả . Tình huống giải đó do bốc thăm mà Hồng Chí gặp Quân và Bảo đều đi hậu nên dù hết sức thì cũng ko thắng được Quân và Bảo ,bị tụt lại phía sau . Còn Hứa Ngân Xuyên cũng do bốc thăm mà gặp Quân và Bảo được đi tiên , kết quả là Xuyên tận dụng ưu thế đi tiên và hạ đo ván Quân và Bảo , vượt lên , ko ai đuổi kịp , vậy thôi . Làm gì có chuyện bố trí của đoàn TQ =)) . Chả lẽ TQ bố trí được cả việc bốc thăm ? Có 1 điều thú vị là ván cờ Quân hậu thủ HNX giống y sì ván HNX tiên hòa Hồng Chí trước đó . Nhưng đến đoạn trung cuộc thì hai bên ký biên bản hòa luôn , cái này đúng là do thỏa thuận thật , nhưng đến lúc Quân diễn lại đoạn đó thì HNX đánh tiếp và kết quả là với công phu cờ tàn đỉnh cao , HNX đã chiến thắng ván đó , đúng là công lực của HNX thật khủng khiếp .