PDA

View Full Version : Hai Ông Bạn Choảng Nhau!ongtroicon
07-09-2009, 01:54 PM
Hai Ông bạn này. Người trẻ tên Xuân. anh kia tên Dục. Bạn của tại hạ :) . Hai người này đẳng cấp là 5 điểm ở giải tình Lâm Đồng. Lâu lâu cũng hay ghế chỗ tại hạ để tại hạ khảo bài :D . Các kỳ hữu thấy đó! đánh từ lúc trời sáng đến lúc tối trời luôn ^:)^

internazionale
07-09-2009, 02:02 PM
ongtroicon chắc là dân chơi Sài Thành đây,hé hé :D

ongtroicon
07-09-2009, 02:10 PM
Hai Ông bạn này. Người trẻ tên Xuân. anh kia tên Dục. Bạn của tại hạ :) . Hai người này đẳng cấp là 5 điểm ở giải tình Lâm Đồng. Lâu lâu cũng hay ghế chỗ tại hạ để tại hạ khảo bài :D . Các kỳ hữu thấy đó! đánh từ lúc trời sáng đến lúc tối trời luôn ^:)^

Ối còn tấm lúc tối trời chưa thấy. Để tại hạ up lên ngay thôi :bz

VitTapBoi
07-09-2009, 02:11 PM
Hai ông bạn này, người trẻ tên Xuân. anh kia tên Dục. bạn của tại hạ. Hai người này đẳng cấp là 5 điểm ở giải tỉnh Lâm Đồng. Lâu lâu cũng hay ghế chỗ tại hạ để tại hạ khảo bài . Các kỳ hữu thấy đó! đánh từ lúc trời sáng đến lúc tối trời luôn.

koleloi
07-09-2009, 02:35 PM
Hè hè, đánh từ lúc trời sáng đến trời tối thì có gì ghê lắm đâu. Xóm tôi ngoài tôi thì còn mấy bác trung niên. đánh cũng trung bình, nhưng mà ham hơn thế nhiều. Đánh ngoài lề đường từ chiều đến tối mịt lúc quân cờ không thấy rõ mới về nhà, hôm nào cũng thế. Đến tối thì lôi mấy đôi dép ra ngồi hẳn dưới lòng đường tận dụng ánh đèn cao áp mà chơi :)). Nhiều hôm mất điện vẫn thắp nến để đánh là biết rồi đấy :D