PDA

View Full Version : Những ván cờ cổ xưaVuvietlien
18-03-2012, 01:48 PM
Ván cờ giữa Trần Danh Phới và Trương Trọng Bình năm 1917
1. C2.5 c2.5 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 c8.6
4. R2+8 r1+1 5. C8+6 c5-1 6. R2-1 c6.7
7. C8-1 c5+1 8. C8.5 e7+5 9. H8+7 c7+4
10. P7+1 c7+3 11. A4+5 c7.9 12. R9.8 h8+6
13. R2+1 h6+4 14. C5+4 a6+5 15. R8+7 r1+1
16. R8.9 e3+1 17. H7+6 p3+1 18. H6+7 e1-3
19. E7+5 p3+1 20. E5+7 h4+5 21. H7-5 h3+5
22. H5+3 h5+7 23. A5+4 r9.6 24. A6+5 r6+2
25. R2-6 e5-7 26. E7-5 r6.7 27. H-+4 e3+5
28. R2+4 r7.6 29. H4+6 r6+2 30. H6+8 r6.3
31. H3+2 r3-2 32. R2.3 r3.2 33. H8-6 r2+7
34. A5-6 c9.4 35. A4-5 c4-3 36. A5-6 c4.9
37. H6+4 r2-5 38. H4+3 k5.6 39. H3-5

Vuvietlien
18-03-2012, 02:17 PM
DƯƠNG KHÚC VŨ và TRƯƠNG TRỌNG BÌNH năm 1917
C8.5 c8.5 2. H8+7 h8+7 3. H2+3 r9.8
4. R9.8 c2.4 5. A6+5 h2+3 6. R8+5 a6+5
7. P1+1 e3+1 8. R8.4 p3+1 9. P1+1 p9+1
10. R1+5 e7+9 11. P3+1 p7+1 12. R4+1 c4+1
13. R4+2 p7+1 14. R4.3 r8+2 15. R3.4 p7+1
16. C2.1 p7+1 17. C1+5 r8.9 18. R1.3 c4-2
19. R4-4 p7.8 20. P7+1 p3+1 21. R4.7 r1.3
22. R7+2 c4+1 23. H7+8 h3-1 24. R7.9 r3+9
25. A5-6 r3-4 26. H8+7 c5+4 27. C5+4 c4.5
28. C5-1 c+.3 29. H7+5 r3.5 30. A6+5 c3.5
31. E3+5 c5-2 32. H5+3 k5.6 33. R9.4 a5+6
34. H3-1 c5+3 35. A5+6 c5.7 36. A4+5 a4+5
37. R3+2 r5.8 38. R3+2 k6+1 39. R3-1 k6-1
40. R3.5 r8-3 41. H1-2 h1+3 42. R5-3 e1-3
43. H2-4 c7-6 44. R4.7 h3-5 45. R5.3 c7-1
46. H4+5 k6.5 47. R3+3 c7.6 48. H5+6 p8.9
49. R3.4 p9+1 50. R7+1 k5.4 51. R4-1 r8+7
52. A5-4 k4+1 53. R4+2 h5+4 54. R4-1 k4-1
55. R7.6

war_genius
19-03-2012, 01:11 AM
mấy ván này đánh buồn cười thật :))

cuonglengoc1981
10-03-2013, 10:28 AM
danh kem qua

Viết bài có dấu tiếng Việt bạn nhé!

daitayduong
20-03-2013, 12:03 AM
ván đầu tiên ở nước 23 tiên chõi sĩ lên cũng là nước hay,còn ván sau cần xem lại nhiều quá

pearlmickey
20-03-2013, 12:30 PM
Luật cờ tướng 100 năm trước khác quá!

Vạn Lí
13-04-2013, 05:58 AM
Luật vẫn thế chứ có khác gì đâu nhỉ? Chỉ có trình độ bây giờ tiến bộ hơn thôi mà.