PDA

View Full Version : TADA - Lịch thi đấu và kết quả năm 2012 ( updating... )trung_cadan
21-03-2012, 05:45 PM
19h30 Thứ 2 ngày 02-01-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 3-5 FC_38 Nghệ Tĩnh

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Mai Anh 1

17h30 thứ 4 ngày 01-02-2012 SVD Không quân ( khai xuân Nhâm Thìn ) : FC_TADA 1-0 FC Bạn A Thảo

Ghi bàn : Trung_cadan 1

14h30 chủ nhật ngày 05-02-2012 SVD Xã Minh Khai - Hưng Yên : FC_TADA 3-3 Tuyển xã Minh Khai

Ghi bàn : Trang mèo 2 , Việt nhầu 1

19h30 thứ 2 ngày 06-02-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 6-3 Xã Đàn FC

Ghi bàn : Trung_cadan 5 , Chiến quẩy 1

19h30 thứ 2 ngày 13-02-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 7-3 FC RanDom

Ghi bàn : Chiến quẩy 3 , trung_cadan 1 , Việt nhầu 2 , Trang mèo 1

17h30 thứ 4 ngày 15-02-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 3-1 Bạn Anh Thảo

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Mai Anh 1

19h30 thứ 2 ngày 20-02-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 5-1 Hương Khê FC

Ghi bàn : CHiến quẩy 2 , Việt nhầu 1 , Mai Anh 1 , Diều hâu 1

17h30 thứ 5 ngày 01-03-2012 SVD Mễ Trì : FC_TADA 11-2 HMT FC

Ghi bàn : Trang tơ 4 , Cương cứng 3 , Trung_cadan 2 , Chiến quẩy 1 , Trung gà 1

19h30 thứ 2 ngày 05-03-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 1-3 UFC

Ghi bàn : Chiến quẩy 1

16h00 thứ 7 ngày 10-03-2012 SVD Quảng An : FC_TADA 4-0 Thủ đô JSC

Ghi bàn : Trung_cadan , Cò lâm , Chiến quẩy , Mai Anh

19h30 thứ 2 ngày 12-03-2011 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 5-1 TTT FC

Ghi bàn : Hiếu lạc đà 2 , Trung_cadan 1 , Mai Anh 1 , Trung nhôm 1

19h00 thứ 4 ngày 14-03-2012 Sân MIC : FC_TADA 7-6 TTT FC

Ghi bàn : Trung_cadan 3 , Hiếu lạc đà 2 , Mai Anh 2

19h30 thứ 2 ngày 19-03-2012 SVD Hoàng Cầu : TADA Già 9-5 TADA trẻ

Ghi bàn : Chả nhớ .

19h00 thứ 3 ngày 20-03-2012 SVD Thủy Lợi : FC_TADA 3-4 Amateur FC

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Chiến quẩy 1 , Trang tơ 1

19h30 thứ 2 ngày 26-03-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 4-0 FC.BDS

Ghi bàn : Trung_cadan1 , Chiến quẩy 1 , Việt nhầu 1 , Cương cứng 1

17h00 thứ 7 ngày 31-03-2012 SVD trường Am : FC_TADA 7-0 Bạn Thành phệ :

Ghi bàn : Trung gà 3 , Việt 1 , Hiếu lạc đà 1 , Cương cứng 1 , Mặt giặc 1

19H00 thứ 2 ngày 02-04-2012 SVD Hoàng Cầu : TADA già 4-4 TADA trẻ

Ghi bàn : Hiếu lạc đà 1 , Việt nhầu 2 , Chiến quẩy 1 ( già ) ; Sồi 4 ( trẻ ) - Trận này không cập nhật danh sách[/i][/b]

16h00 thứ 7 ngày 07-04-2012 SVD Quảng An : FC_TADA 0-1 FC_AIA

Ghi bàn : 0

19h00 thứ 2 ngày 09-04-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 3-1 FC_SV

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Hiếu lạc đà 1 , Mai đen 1

17h30 Thứ 6 13-04-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 9-3 FC Anh EM

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Hiếu lạc đà 1 , Trang tơ 1 , Hữu Vịt 1 , Mario 1 , Mai Anh 1 , Trung gà 1 , Việt nhầu 1

9h00 chủ nhật ngày 15-04-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 0-3 FC_Khoa Trí ( Cúp forumbongda.com )

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 16-04-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-1 FC_thể hình

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Chồi 1

14h15 thứ 7 ngày 21-04-2012 SVD Bộ Công An: FC_TADA 2-2 FC_Khoa Trí ( Lượt về - chung cuộc 3-5 )

Ghi bàn : Chiến quẩy 1 , Việt nhầu 1

19h30 thứ 2 ngày 24-04-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 5-1 FC_Đồng đội

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Alex 1 , Việt nhầu 1 , Chiến quẩy 1 , Thành phệ 1

- 19h00 thứ 5 ngày 26-04-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 2-6 FC Bóng đá

Ghi bàn : Trung_cadan 2

- 19h00 thứ 6 ngày 04-05-2012 SVD Bộ Công An FC_TADA 4-2 FC_ Bóng đá

Ghi bàn : Trang tơ 1 , Trung_cadan 3

19h30 thứ 2 ngày 07-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 0-0 Liên Cơ FC

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 14-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-0 FC BTG

Ghi bàn : Việt nhầu 1 , Sồi 1

19h30 thứ 2 ngày 21-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-2 Không Tên FC

Ghi bàn : Chiến Quẩy 1 , Hiếu lạc đà 1

16h30 thứ 7 ngày 26-05-2012 SVD TCFC : FC_TADA 1-6 FC UFO :

Ghi bàn : Tuấn Alex 1

19h30 thứ 2 ngày 28-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 0-1 FC_Chăn Gối

Ghi bàn : 0

16h30 thứ 7 ngày 02-06-2012 SVD TCFC : FC_TADA 3-0 Az 86 ( Đội bạn bỏ cuộc )

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 04-06-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 1-2 FC_BTG

Ghi bàn : Mai Anh 1

19h30 thứ 7 ngày 09-06-2012 SVD TCFC : FC_TADA 0-0 F8x

Ghi bàn : 0

17h00 thứ 7 ngày 16-06-2012 SVD Trường Am : FC_TADA 3-3 Thaco Trường Hải :

Ghi bàn : Trang tơ 1 , Trung gà 1 , Chiến quẩy 1

16h30 thứ 7 ngày 23-06-2012 SVD Quảng An : FC_TADA 4-2 FC_AIA

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Trang tơ 1 , Việt nhầu 1

-19h30 thứ 2 ngày 25-06-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 10-3 FC ( Phệ hỏi tên hộ tôi )

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Tuấn alex 3 , Trang tơ 2 , Hiếu lạc đà 1 , Trung nhôm 1 , Trung gà 1 , Lâm cò 1

19h00 thứ 3 ngày 03-07-2012 SVD Phạm Hồng Thái : FC_TADA 2-1 197 FC

Ghi bàn : Trung_cadan 2

19h30 thứ 2 ngày 09-07-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 4-1 FC_GaMo

Ghi bàn : trung_cadan 1 , Cương cứng 1 , Trung nhôm 1 , Trang tơ 1

19h00 thứ 5 ngày 12-07-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 6-1 FC_Vitsay and Friends

Ghi bàn : trung_cadan 4 , Thành phệ 1 , Việt nhầu 1

[B]8h30 chủ nhật ngày 15-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 2-1 FC_PK ( VCK 5 forumbongda )

Ghi bàn : Cương cứng 1 , Hiếu lạc đà 1

19h30 thứ 2 ngày 16-07-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 0-0 HC FC

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 5 ngày 19-07-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-5 Core FC :

Ghi bàn : Trung gà 1 , Trang tơ 1 .

17h00 chủ nhật ngày 22-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 1-3 FC_Mai Động( VCK 5 forumbongda )

Ghi bàn : Trung nhôm 1

15h00 chủ nhật ngày 29-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 0-1 Mr_lonely( VCK 5 forumbongda )

Ghi bàn : 0

19h00 thứ 4 ngày 01-08-2012 SVD Không quân : FC_TADA 1-0 FC_Lởm

Ghi bàn : Thành phệ 1

16h45 chủ nhật ngày 05-08-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 0-3 FC_500( VCK 5 forumbongda )

Ghi bàn : 0

19h00 thứ 4 ngày 08-08-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 1-4 VCC FC

Ghi bàn : Thành mobi 1

19h00 thứ 6 ngày 10-08-2012 SVD Trường Am : FC_TADA 2-1 Home_FC

Ghi bàn : Trang tơ 1 , trung_cadan 1

15h45 Thứ 7, ngày 11-08-2012 SVD Bộ Công An: FC_TADA 1-4 DC Diaz( VCK 5 forumbongda )

Ghi bàn: Alex

19h30 Thứ 2, ngày 13/8/2012 SVĐ Hoàng Cầu: FC_TADA 4-6 FC_ Hoàng Cầu

Ghi bàn: Cương cứng, Tú 8x, Nghĩa, Trung Nhôm

19h00 thứ 4 ngày 15-08-2012 FC_TADA 3-1 FC 40

Ghi bàn : trung_cadan 1 , Đạt new 1 , Trung non 1

19h00 thứ 4 ngày 22-08-2012 FC_TADA 1-5 FC_7x :

Ghi bàn : Việt nhầu 1

15h45 thứ 7 ngày 25-08-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 3-1 Netreal ( VCK 5 forumbongda )

Ghi bàn : trung_cadan 1 , Tuấn alex 1 , Chiến quẩy 1

19h-20h30 Thứ 4 ngày 29 tháng 8 sân Không Quân Tada Fc 2-5 Fc 18

Ghi bàn: Mai Anh, Tú còi.

16h30 thứ 7 ngày 01-09-2012 SVD Quảng An FC_TADA 8-2 Thủ đô FC

Ghi bàn : Tú còi 3 , Trung_cadan 2 , Chiến quẩy 1 , Trung nhôm 1 , Hùng thờn bơn 1

19h30 thứ 2 ngày 03-09-2012 SVD Hoàng Cầu : Tập nội bộ

Ghi bàn : Không tính


19h00 thứ 4 ngày 05-09-2012 SVD Không Quân LTT FC_TADA 2-2 Intercom FC

Ghi bàn : trung_cadan 2

15h30 thứ 7 08-09-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 3-1 FCFC ( VCK 5 forumbongda )

Ghi bàn : Chiến quẩy 1 , Trang tơ 1 , Nghĩa tẹt 1 .

19h00 thứ 2 ngày 10-09-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 5-4 FC_ Rảnh rỗi

Ghi bàn : Trung_cadan 3 , Chiến quẩy 1 , Hiếu lạc đà 1

19h00 thứ 4 ngày 12-09-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 5-0 HVNH

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Hiếu lạc đà 1 , Long ếch 1 , Tú còi 1

16h00 thứ 6 ngày 04-09-2012 SVD Thủy Lợi FC_TADA 6-1 CAP_Thái Thịnh :

Ghi bàn : trung_cadan 3 , Trang tơ 2 , Diều hâu 1

15h30 chủ nhật ngày 06-09-2012 SVD Cỏ nhân tạo Hạ Long : FC_TADA 3-3 FC_87 HL

Ghi bàn : Thành phệ 1 , Tuấn alex 1 , Việt chân bẩn 1 .

19h30 thứ 2 ngày 18-09-2012 SVD Đại Học Y FC_TADA 2-3 F8x

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Tú còi 1

19h00 thứ 4 ngày 19-09-2012 SVD Không Quân FC_TADA 3-2 FC_7x

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Hiếu lạc đà 1 , Long ếch 1

19h00 thứ 4 ngày 27-09-2012 SVD Không Quân - Lê Trọng Tấn : FC_TADA 1-1 Intercom

Ghi bàn : Trung_cadan 1

19h00 thứ 2 ngày 01-10-2012 SVD Hoàng Cầu FC_TADA 4-2 FC_FaMi

Ghi bàn : Thờn bơn 2 , Chiến quẩy 1 , Trung_cadan 1

19h00 thứ 4 ngày 03-10-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 0-3 S_FC

Ghi bàn : 0

16h00 thứ 7 ngày 06-10-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 1-3 FC_Bạn Đạt

Ghi bàn : Nghĩa tẹt 1

9h00 chủ nhật ngày 14-10-2012 SVD BCA : FC_TADA 1-0 Mã Đồng Hân ( Giải BCA lần 2 )

Ghi bàn : Tú con

19h00 thứ 4 ngày 17-10-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 2-1 FC_7x ( Hiệp 1 )

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Đạt lởm 1

19h00 thứ 4 ngày 17-10-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 0-4 FC_Mỹ Hào ( Hiệp 2)

Ghi bàn : 0

15h30 thứ 7 ngày 20-10-2012 SVD BCA : FC_TADA 2-1 ASSA FC ( Giải BCA lần 2 )

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Tú con 1

19h30 thứ 2 ngày 23-10-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 3-1 AOI FC

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Tuấn Alex 1

19h00 ngày 24/10/2012 SVD Không quân : FC_TADA 4-0 FC UC40

Ghi bàn : Trung_cadan 3 , Thành phệ 1

15h30 chủ thứ 7 ngày 27/10/2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 2-3 SV 2012

Ghi bàn : Trang tơ 1 , Tú còi 1


19h30 thứ 2/29/10/2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 6-6 FC 38V

Ghi bàn : Trung_cadan 3 , Hiếu lạc đà 2 , Mai Anh 1

19h00 ngày 31/10/2012 SVD Không Quân : FC_TADA 3-2 FC_Sơn Tây

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Mai đen 1 , Trang tơ 1

9h30 chủ nhật ngày 04-11-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 0-1 FC_Trần Phú

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 05-11-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 4-1 FC FAMI

Ghi bàn : Trang tơ 2 , Trung non 1 , Trung_cadan 1

19h00 thứ 4 ngày 07-11-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 3-3 FC_Gia Đình

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Hùng bột 1 , Long nát 1

19h00 thứ 4 ngày 14-11-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 4-2 FC_AOI

Ghi bàn : Trung_cadan1 , Trang tơ 1 , Chiến quẩy 1 , Hùng bột 1

19h30 thứ 4 ngày 21/11/2012 SVD Không Quân : FC_TADA 3-3 FC 17

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Hùng bột 1

19h30 thứ 2 ngày 26-11-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 7-2 FC_T&T :

Ghi bàn : Hiếu lạc đà 3 , Trang tơ 1 , Hùng thờn bơn 1 , Trung_cadan 1 , Cương cứng 1

Thứ 2 19h30 ngày 03-12-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 7-7 Sviet_FC

Ghi bàn : Hùng thờn bơn 3 , Trung_cadan 1 , Hùng bột 1 , Trang tơ 1 , Chiến quẩy 1

Thứ 4 19h00 ngày 05-12-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 3-2 SFC :

Ghi bàn : Hùng bột 2 , Trung_cadan 1
Danh sách ghi bàn 2012 :

1- Trung_cadan : 78

2- Trang tơ : 24

3- Chiến quẩy : 22

4- Hiếu lạc đà : 18

5- Việt nhầu : 14

6- Mai đen : 13

7- Tuấn Alex :10

8- Tú con 10

9- Cương cứng : 8

10- Trung gà : 7

11- Trung nhôm: 5

12- Hùng thờn bơn 7

13- Nghĩa tẹt 3

14- Thành phệ 3

15 - Trang mèo : 3

16 - Long nát 3

17- Hùng bột 6

18 - Diều hâu 2

19 - Trung non 2

20- Hữu Vịt 1

21- Chân bẩn 1

22- Đạt lởm 1


Đá 83 trận , thắng 44 ,hoà 15 , thua 24

Ghi 240 bàn , lọt lưới 158 bàn

dangtrang90
21-03-2012, 09:25 PM
Các bác thành viên diễn đàn ai có đội giao lưu với TADA 1 trận cho vui nào !! :D

ali_hanoi
22-03-2012, 03:03 AM
Mục tiêu 100 bàn mùa 2012 của Trung cadan có vẻ sẽ thành hiện thực !!!

alex_ferguson
22-03-2012, 10:46 AM
Hix ! 3 tháng nữa mới đc ra chơi bóng , nhìn AE đá thèm quá đi mất

dangtrang90
22-03-2012, 10:59 AM
Hix ! 3 tháng nữa mới đc ra chơi bóng , nhìn AE đá thèm quá đi mất

Anh nói 3 tháng nữa mới đá được từ cách đây 1 tháng, như vậy là chỉ còn 2 tháng nữa thôi chứ nhỉ :-/ :D !

thanh_phe
23-03-2012, 11:32 PM
Toàn bàn rùa

alex_ferguson
24-03-2012, 12:38 AM
Toàn bàn rùa

Nghe quen quen :D

trung_cadan
26-03-2012, 11:14 PM
19h30 thứ 2 ngày 26-03-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 4-0 FC.BDS

Ghi bàn : Trung_cadan1 , Chiến quẩy 1 , Việt nhầu 1 , Cương cứng 1

trung_cadan
26-03-2012, 11:16 PM
Tuần này đá sân cỏ nhân tạo trường Ams lúc 17h00 thứ 7 ngày 30-03-2012 :

Thành phệ cầm tay 1 , Tuấn alex - Chiến quẩy - Trang tơ - Trung_cadan đi Hải Phòng , đội vắng anh em nhớ đi đầy đủ !!!

alex_ferguson
27-03-2012, 01:17 AM
19h30 thứ 2 ngày 26-03-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 4-0 FC.BDS

Ghi bàn : Trung_cadan1 , Chiến quẩy 1 , Việt nhầu 1 , Cương cứng 1

Lẽ ra phải làm giống bọn bóng đá số , có cả assis nữa mới chuẩn :D

Robetto
27-03-2012, 01:31 AM
Lẽ ra phải làm giống bọn bóng đá số , có cả assis nữa mới chuẩn :D

Em ủng hộ ý kiến của anh alex!!!:-*

bsx
27-03-2012, 02:49 AM
Giao cho Alex vói Robetto làm thôi :))

trung_cadan
27-03-2012, 03:58 AM
Chuẩn , ông Alex hôm nay ăn ass , mà ông Robetto cũng hay ăn , hô hô .

Nhưng điểm tổng sắp thì sợ tôi hơi bị cao , anh em nó đố kỵ :)) !!!

minh_phuong554
27-03-2012, 09:53 PM
ca minh van ghi ban đều như vắt chanh ấy nhẩy????

trung_cadan
08-04-2012, 09:21 PM
17h00 thứ 7 ngày 31-03-2012 SVD trường Am : FC_TADA 7-0 Bạn Thành phệ :

Ghi bàn : Trung gà 3 , Việt 1 , Hiếu lạc đà 1 , Cương cứng 1 , Mặt giặc 1

19H00 thứ 2 ngày 02-04-2012 SVD Hoàng Cầu : TADA già 4-4 TADA trẻ

Ghi bàn : Hiếu lạc đà 1 , Việt nhầu 2 , Chiến quẩy 1 ( già ) ; Sồi 4 ( trẻ ) - Trận này không cập nhật danh sách

16h00 thứ 7 ngày 07-04-2012 SVD Quảng An : FC_TADA 0-1 FC_AIA

Ghi bàn : 0

hieulacda44
10-04-2012, 12:51 AM
Chẳng thấy em nào :(

trung_cadan
10-04-2012, 12:54 AM
Đầy ra đây còn gì nữa , huynh post chuẩn danh sách ghi bàn trận 7-0 với lại lập cái danh sách áo sống + quỹ đi !!!

trung_cadan
10-04-2012, 12:55 AM
19h00 thứ 2 ngày 09-04-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 3-1 FC_SV

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Hiếu lạc đà 1 , Mai đen 1

thanh_phe
10-04-2012, 07:30 AM
Đầy ra đây còn gì nữa , huynh post chuẩn danh sách ghi bàn trận 7-0 với lại lập cái danh sách áo sống + quỹ đi !!!
Hiếu lạc đà làm lại vụ quỹ + kỷ luật đi. Phải gò bọn trẻ lại khuôn khổ chứ dạo này bọn nó hư quá.

dangtrang90
10-04-2012, 07:47 AM
Chẳng thấy em nào :(

Anh cứ làm chuẩn đi rồi sẽ có cách cho đầy đủ các em vào ! :P

minh_phuong554
12-04-2012, 09:56 PM
phải thiết quân luật với mấy ông sao trẻ đại ca ah, mấy ông sao này lởm lắm, toàn là hoang tưởng thui, cầm đầu e đoán chắc lại là thằng trung gà ấy mà!!!!1 Chém cho chết, chém nhiệt và chém gió heeeee.....

trung_cadan
13-04-2012, 09:50 PM
17h30 Thứ 6 13-04-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 9-3 FC Anh EM

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Hiếu lạc đà 1 , Trang tơ 1 , Hữu Vịt 1 , Mario 1 , Mai Anh 1 , Trung gà 1 , Việt nhầu 1

trung_cadan
17-04-2012, 12:43 AM
9h00 chủ nhật ngày 15-04-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 0-3 FC_Khoa Trí ( Cúp forumbongda.com )

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 16-04-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-1 FC_thể hình

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Chồi 1

trung_cadan
20-04-2012, 01:00 AM
2h15 chiều thứ 7 tuần này TADA đá lượt về gặp Khoa Trí .

Mọi người có mặt ở sân lúc 1h45 , ai muốn đi sớm 12h30 có mặt tại cafe Nhân chém gió rồi lên đường !!!

trung_cadan
22-04-2012, 01:09 AM
14h15 thứ 7 ngày 21-04-2012 SVD Bộ Công An: FC_TADA 2-2 FC_Khoa Trí ( Lượt về - chung cuộc 2-5 )

Ghi bàn : Chiến quẩy 1 , Việt nhầu 1

trung_cadan
24-04-2012, 12:35 AM
19h30 thứ 2 ngày 24-04-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 5-1 FC_Đồng đội

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Alex 1 , Việt nhầu 1 , Chiến quẩy 1 , Thành phệ 1

trung_cadan
26-04-2012, 04:52 PM
thứ 2 ngày 07 tháng 05 năm 2012 sân Hoàng Cầutừ 19h30 đến 21h
FC TADA vs Liên Cơ FC: .
Người liên hệ: Khanhmin (lượt đi)

thứ 7 ngày 26 tháng 05 năm 2012 sân cỏ Thành Lâm VTC (sau The Manor đi ngõ 54 Phạm Hùng - đg Đình Thôn vào) từ 17h30 đến 19h
Liên Cơ FC vs FC TADA: .
Người liên hệ: Khanhmin (lượt về)

trung_cadan
26-04-2012, 10:56 PM
- 19h00 thứ 5 ngày 26-04-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 2-6 FC Bóng đá

Ghi bàn : Trung_cadan 2

Tường thuật ngắn :

--------------------------- Hữu vịt --------------------------

- Cò Lâm --------------- Thành Phệ -----------------Mai đen --

--------------Chiến quẩy -----------Cương cứng --------------

---------------------------Sồi --------------------------------

Dự bị : Trung_cadan , Trang tơ , Hạnh heo , Trung gà , Việt nhầu

Vắng có phép : Hùng xoăn , Hiếu lạc đà , Trung non , Tuấn alex

Không phép : Hải diều hâu ( 20k )

Trước 1 đối thủ mạnh , TADA thi đấu khá căng trong những phút đầu tiên , hôm nay Sồi đá lúc đầu không hoàn thành nhiệm vụ khi lười tranh chấp bóng , thất vọng lớn nhất là Cương cứng khi có lỗi lớn trong 2 bàn thua của đội ( mất bóng giữa sân ) .

Việt nhầu đá khá sáng tạo nhưng cũng bán 1 quả , thêm Hạnh heo chuyền thẳng vào tiền đạo đối phương , tổng cộng đội thua 4 quả vô duyên .

Điểm cao nhất đội hôm nay là Thành phệ , Chiến quẩy và Mai đen , trung_cadan thiếu sắc bén khi chỉ ghi được 2 bàn và hôn cọc lẫn xà ngang 2 quả .

Điểm yếu nhất của TADA gần đây là tuyến giữa , đề nghị anh em cố gắng lấy lại phong độ ngay .

Đá phòng ngự khu vực và phản công nhanh , anh em nhớ kỹ trong đầu !!!

trung_cadan
01-05-2012, 07:58 PM
19h00 thứ 6 ngày 04-05-2012 SVD BCA : FC_TADA vs FC_Bongda

Quyết phục thù nhé , lượt đi thua 2-6 đấy :) !!!

trung_cadan
04-05-2012, 11:56 PM
19h00 thứ 6 ngày 04-05-2012 SVD Bộ Công An FC_TADA 4-2 FC_ Bóng đá

Ghi bàn : Trang tơ 1 , Trung_cadan 3

----------------------- Hữu Vịt ------------------------

-- Lâm cò -----------Thành phệ -------------Trang tơ --

------------Mai Anh --------------Cương cứng ----------

----------------------Hiếu lạc đà ------------------------

Dự bị : trung_cadan , Trung non , Tuấn alex , Hạnh hell , Việt nhầu , Trung gà

Nghỉ không phép : Hùng xoăn , Hải diều hâu

Nghỉ có phép : Chiến quẩy , Chồi

Trước 1 đối thủ mạnh , lại buộc phải trả món nợ đã vay tuần trước , FC_TADA bình tĩnh phòng thủ chặt trước đội bạn , hôm nay toàn đội thi đấu cực tốt , Cương cứng và Mai Anh hợp thành gọng kìm thép ở khu trung tuyến , trong khi Trang tơ và Lâm cò đá quá hay trong thế trận phòng ngự . Thành phệ chơi khá chắc chắn khi đã có điều chỉnh cực tốt về mặt chiến thuật .

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1 , ngay sau đó hàng loạt hảo thủ được tăng cường , Tuấn alex phòng thủ chưa tốt nhưng công cực tốt và mềm mại , Việt nhầu thể lực đã lên nên thường xuyên có những quả chọc khe kinh điển . Trung gà chơi hăng hái và cày nát cánh trái của đối phương .

TADA quay trở lại với những pha phản công cực sắc và đã thành công !!!

Hữu vị , Hạnh hell bắt tốt và tập trung , trong khi Trung_cadan thể hiện bản năng sát thủ khi hoàn thành cú hattrick để TADA lội ngược dòng trước đối thủ , pha đánh đầu điểm dừng trên không quả là kinh điển khiến anh hơi nói nhiều trong phần bình luận này :)) .

Trang tơ xuất sắc gỡ 1-1 cho đội nhà sau 1 pha phối hợp như đá tập , nói chung hôm nay toàn đội thi đấu quá hay và nỗ lực .

Nhắc Hải diều hâu và Hùng xoăn chú ý về vấn đề kỷ luật , thứ 2 này chúng ta sẽ đá với Liên Cơ FC , sẽ là 1 trận hay đây .

Man off the Match hôm nay chính là con hàng Mai đen , he he !!!

Xin chào và hẹn gặp lại .

trung_cadan
04-05-2012, 11:56 PM
19h00 thứ 6 ngày 04-05-2012 SVD Bộ Công An FC_TADA 4-2 FC_ Bóng đá

Ghi bàn : Trang tơ 1 , Trung_cadan 3

----------------------- Hữu Vịt ------------------------

-- Lâm cò -----------Thành phệ -------------Trang tơ --

------------Mai Anh --------------Cương cứng ----------

----------------------Hiếu lạc đà ------------------------

Dự bị : trung_cadan , Trung non , Tuấn alex , Hạnh hell , Việt nhầu , Trung gà

Nghỉ không phép : Hùng xoăn , Hải diều hâu

Nghỉ có phép : Chiến quẩy , Chồi

Trước 1 đối thủ mạnh , lại buộc phải trả món nợ đã vay tuần trước , FC_TADA bình tĩnh phòng thủ chặt trước đội bạn , hôm nay toàn đội thi đấu cực tốt , Cương cứng và Mai Anh hợp thành gọng kìm thép ở khu trung tuyến , trong khi Trang tơ và Lâm cò đá quá hay trong thế trận phòng ngự . Thành phệ chơi khá chắc chắn khi đã có điều chỉnh cực tốt về mặt chiến thuật .

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1 , ngay sau đó hàng loạt hảo thủ được tăng cường , Tuấn alex phòng thủ chưa tốt nhưng công cực tốt và mềm mại , Việt nhầu thể lực đã lên nên thường xuyên có những quả chọc khe kinh điển . Trung gà chơi hăng hái và cày nát cánh trái của đối phương .

TADA quay trở lại với những pha phản công cực sắc và đã thành công !!!

Hữu vịt , Hạnh hell bắt tốt và tập trung , trong khi Trung_cadan thể hiện bản năng sát thủ khi hoàn thành cú hattrick để TADA lội ngược dòng trước đối thủ , pha đánh đầu điểm dừng trên không quả là kinh điển khiến anh hơi nói nhiều trong phần bình luận này :)) .

Trang tơ xuất sắc gỡ 1-1 cho đội nhà sau 1 pha phối hợp như đá tập , nói chung hôm nay toàn đội thi đấu quá hay và nỗ lực .

Hôm nay căng thẳng nên Trung non được đá hơi ít , trận tới huynh bù cho đệ nhé !!!

Nhắc Hải diều hâu và Hùng xoăn chú ý về vấn đề kỷ luật , thứ 2 này chúng ta sẽ đá với Liên Cơ FC , sẽ là 1 trận hay đây .

Man off the Match hôm nay chính là con hàng Mai đen , he he !!!

Xin chào và hẹn gặp lại .

dangtrang90
05-05-2012, 12:29 AM
Man off the Match phải là anh mình chứ nhỉ ;)) .

trung_cadan
05-05-2012, 01:57 AM
Man off the Match phải là anh mình chứ nhỉ ;)) .

Tao dạo này mắc bệnh khiêm tốn , có lẽ chả phải khen nhiều , gạt mình ra nâng anh em lên cho chúng nó khoái , đá lại hay hơn nữa , chả chuẩn à ??? hô hô !!!

alo
05-05-2012, 09:36 AM
Man off the Match phải là anh mình chứ nhỉ ;)) .

Câu này là hắn chê đó hihi.:D

helldemon
05-05-2012, 01:44 PM
Tao dạo này mắc bệnh khiêm tốn , có lẽ chả phải khen nhiều , gạt mình ra nâng anh em lên cho chúng nó khoái , đá lại hay hơn nữa , chả chuẩn à ??? hô hô !!!

Kiểm điểm Trung gà. Theo voi rít bã mĩa.
Mấy quả ngon không chuyền cho ai chỉ chực chực chuyền cho Anh Trung lấy lòng

BachDienThuSinh
07-05-2012, 11:02 PM
19h30 thứ 2 ngày 07-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 0-0 Liên Cơ FC

Ghi bàn : 0

long nhí
12-05-2012, 02:18 AM
Đã quá lâu rồi a Trung ơi ! hôm nào tái hiện lại cái derby Hoàng cầu cái a nhỉ ?

trung_cadan
12-05-2012, 02:20 AM
Đá thôi em , có gì liên lạc nha !!!

trung_cadan
14-05-2012, 11:03 PM
19h30 thứ 2 ngày 14-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-0 FC BTG

Ghi bàn : Việt nhầu 1 , Sồi 1

Bình luận ngắn :

Đội hình xuất phát :

----------------------------Hạnh Hell ----------------------------

----Trung non -----------Hùng xoăn ----------------Lâm cò ----

--------------Mai đen ------------------Việt nhầu ---------------

---------------------------Sồi ------------------------------------

Dự bị : Trung_cadan , Tuấn alex , Hiếu lạc đà , Trung gà , Hữu Vịt

Nghỉ có phép : Gà toi , Chiến quẩy , Trung nhôm , Thành phệ , Cương cứng

Không phép : Hải diều hâu

Với đôi cánh thiên thần được tung ra hôm nay , Hùng xoăn đã có 1 ngày thi đấu tuyệt vời khi vừa đá vừa phải bảo dưỡng mệt nghỉ :D , rất may hôm nay đội bạn đá có vẻ lởm và toàn đội hoàn thành nhiêm vụ kiếm được 250k tiền sân nước =)) .

Trận đấu chỉ có 1 số pha đáng chú ý , cả đội đá như ăn cơm nguội trời nóng , Trung gà vừa lên biên vừa mặc cả ra vào với Lâm cò ( Thằng Trung gà giờ hồn , tao không và chưa bao giờ định trao chức đội trưởng cho mày đâu nghe chửa :-w ) .

Sát thủ đội trưởng hôm nay thể hiện phong độ : Con nai vàng ngơ ngác , đạp trên lá vàng khô , hô hô . Vô hại hoàn toàn với khung thành đối phương .

Tuần này tạm chưa có lịch sân khách , tôi sẽ thông báo sau đến anh em , riêng việc hoàn thành quỹ thì anh em chú ý , lãi ngày là 20k 1 ngày nếu 15 không đóng tiền nghe chửa ???

trung_cadan
11-06-2012, 10:58 PM
19h30 thứ 2 ngày 28-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 0-1 FC_Chăn Gối

Ghi bàn : 0

16h30 thứ 7 ngày 02-06-2012 SVD TCFC : FC_TADA 3-0 Az 86 ( Đội bạn bỏ cuộc )

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 04-06-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 1-2 FC_BTG

Ghi bàn : Mai Anh 1

19h30 thứ 7 ngày 09-06-2012 SVD TCFC : FC_TADA 0-0 F8x


Dạo này tịt lâu kinh !!!

trung_cadan
12-06-2012, 12:31 PM
thứ 4 ngày 27 tháng 06 năm 2012 sân cỏ Thành Lâm VTC (sau The Manor đi ngõ 54 Phạm Hùng - đg Đình Thôn vào) từ 19h đến 20h30
Liên Cơ FC vs FC TADA : .
Người liên hệ: Trung cà đẫn - 01663369999. (lượt về)

thanh_phe
12-06-2012, 12:33 PM
Thứ 7 tuần này sân trường Am, đội Thaco Trường Hải rủ đá lại nhé

trung_cadan
12-06-2012, 12:43 PM
Thế á , mày cứ chốt thôi , tao đá H2 nhé !!!

thanh_phe
12-06-2012, 01:11 PM
Ok, báo anh em đi đầy đủ

trung_cadan
12-06-2012, 01:15 PM
Bạn phải báo giờ nữa chứ , sân nào , mấy giờ , đội nào .

Chán bạn già ghê !!!

thanh_phe
12-06-2012, 05:55 PM
Thứ 7, ngày 16/06/2012 gặp Fc Thaco Truong Hai sân trường Am đường Trần Duy Hưng

trung_cadan
12-06-2012, 11:59 PM
Mấy giờ hả con gà :(( !!!

thanh_phe
13-06-2012, 11:02 AM
17h bóng lăn nhé

BachDienThuSinh
16-06-2012, 11:19 PM
17h00 thứ 7 ngày 16-06-2012 SVD Trường Am : FC_TADA 3-3 Thaco Trường Hải :

Ghi bàn : Trang tơ 1 , Trung gà 1 , Chiến quẩy 1

trung_cadan
23-06-2012, 10:56 PM
16h30 thứ 7 ngày 23-06-2012 SVD Quảng An : FC_TADA 4-2 FC_AIA

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Trang tơ 1 , Việt nhầu 1

thanh_phe
25-06-2012, 10:57 AM
Đề nghị mấy anh đội trẻ nhà mình lần sau được phân công quay Clip thi quay cho nghiêm túc nhé

trung_cadan
25-06-2012, 11:23 PM
-19h30 thứ 2 ngày 25-06-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 10-3 FC ( Phệ hỏi tên hộ tôi )

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Tuấn alex 3 , Trang tơ 2 , Hiếu lạc đà 1 , Trung nhôm 1 , Trung gà 1 , Lâm cò 1

thanh_phe
26-06-2012, 12:35 PM
Lâu lắm mới thấy Huyền ú cùng một số chị em ra sân cổ vũ cho đội bóng, anh em nhà ta đá sung thật.

trung_cadan
26-06-2012, 12:42 PM
19h00 thứ 5 ngày 28-06-2012 SVD ...... ( gần cty DAC - quên tên rồi ) FC_TADA vs TCFC

19h00 thứ 2 ngày 02-07-12012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA vs FC BANTRANG

Sân nhà áo vàng - khách áo đỏ , cứ thế mà làm anh em nhé !!!

thanh_phe
27-06-2012, 01:01 PM
19h00 thứ 5 ngày 28-06-2012 SVD ...... ( gần cty DAC - quên tên rồi ) FC_TADA vs TCFC

19h00 thứ 2 ngày 02-07-12012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA vs FC BANTRANG

Sân nhà áo vàng - khách áo đỏ , cứ thế mà làm anh em nhé !!!

Hình như là sân PVI, nằm trên đường Trần Thái Tông. Yêu cầu Hạnh hell vào xác nhận lại nhé.

helldemon
27-06-2012, 03:54 PM
Sân đó là Sân PVV Trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài
Nay là đường Trần Thái Tông
Đi gần tới bục binh, sân năm phía bên tay phải đường theo chiều từ cầu giấy đi xuống.
Đội bóng tên là B&B FC. Thời gian là 19 giờ ngày 28 tháng 5 tức thứ 5 này mai

helldemon
27-06-2012, 03:58 PM
Hội Chelsea - Bản đồ sân bóng PVV - Ban do san bong PVV (http://hoi.noi.vn/Hoi_Chelsea/postdetails/308/577/7182119/1/2011/7/19/ban-do-san-bong-pvv-)
bản đồ sân đính kèm

trung_cadan
03-07-2012, 11:53 PM
19h00 thứ 3 ngày 03-07-2012 SVD Phạm Hồng Thái : FC_TADA 2-1 197 FC

Ghi bàn : Trung_cadan 2

Đội hình xuất phát :

------------------------Hạnh hell-------------------

--Hiếu lạc đà ---------Hùng xoăn ------------Trang tơ --

-------------Tuấn alex -------------Trung nhôm ---------

-----------------------Trung_cadan ----------------------

Dự bị : Trung gà , Thành phệ , Việt nhầu , Chiến quẩy , Cò lâm

1 trận đấu rất hay của toàn đội , 197 FC có lực lượng rất mạnh lại thi đấu trên sân nhà đã tấn công phủ đầu TADA ngay , không ngần ngại toàn đội tập trung trong phòng ngự và luôn có những pha trả đũa thích đáng . Hôm nay rất nhiều người chơi tốt , phòng ngự chặt chẽ và tấn công toàn tuyến .

Điểm sáng là Hạnh hell với phong độ tuyệt vời , anh đã cùng xà ngang và cột dọc cứu thua cho TADA nhiều lần :D .

Hơi buồn là Chiến quẩy chấn thương vai quá nặng .

Trung_cadan bằng 2 pha xỉa bóng tinh tế đã đánh bại thủ môn rất xuất sắc bên phía 197 FC .

Hôm nay thiếu vắng Cương cứng , Mai đen và Diều hâu , nhưng TADA vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình .

Cám ơn mọi người !!!

trung_cadan
09-07-2012, 11:13 PM
19h30 thứ 2 ngày 09-07-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 4-1 FC_GaMo

Ghi bàn : trung_cadan 1 , Cương cứng 1 , Trung nhôm 1 , Trang tơ 1

trung_cadan
09-07-2012, 11:15 PM
Thứ 5 này 6h45 toàn đội có mặt tại sân Bộ Công An đá với đội Dũng Friends nhé !!!

trung_cadan
12-07-2012, 10:23 PM
19h00 thứ 5 ngày 12-07-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 6-1 FC_Vitsay and Friends

Ghi bàn : trung_cadan 4 , Thành phệ 1 , Việt nhầu 1

dangtrang90
12-07-2012, 10:27 PM
19h00 thứ 5 ngày 12-07-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 5-1 FC_Vitsay and Friends

Ghi bàn : trung_cadan 4 , Thành phệ 1

1 Bàn của anh Việt nhầu nữa anh ơi ! :D

trung_cadan
12-07-2012, 10:29 PM
ok , để anh sửa , thế là 6-1 !!!

helldemon
13-07-2012, 12:15 PM
Súc tích anh nhỉ.
Chẳng thấy có phóng sự đâu

trung_cadan
15-07-2012, 11:28 PM
8h30 chủ nhật ngày 15-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 2-1 FC_PK ( VCK forumbongda )

Ghi bàn : Cương cứng 1 , Hiếu lạc đà 1

hieulacda44
15-07-2012, 11:49 PM
8h30 chủ nhật ngày 15-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 2-1 FC_PK ( VCK forumbongda )

Ghi bàn : Cương cứng 1 , Hiếu lạc đà 1

PS Sau khi họp phiên điều trần BTC quyết định tính bàn thắng của HLĐ cho anh Trung Cadan :loaloa1

hieulacda44
15-07-2012, 11:51 PM
May mà thằng Trung nhắc là phải đi giầy son không mà thay giày chưa chắc hôm nay son thế

trung_cadan
15-07-2012, 11:51 PM
Lắm chuyện , xem bình luận đi !!! bàn này đội tính cho anh !!!

hieulacda44
15-07-2012, 11:53 PM
Bình luận chỗ nào thế

trung_cadan
15-07-2012, 11:59 PM
Đọc cho kỹ vào :

http://www.thanglongkydao.com/lich-thi-dau-va-ket-qua/17542-tada-voi-vong-chung-ket-forumbongda-6.html

trung_cadan
16-07-2012, 11:49 PM
19h30 thứ 2 ngày 16-07-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 0-0 HC FC

Ghi bàn : 0

trung_cadan
20-07-2012, 01:49 AM
19h30 thứ 5 ngày 19-07-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-5 Core FC :

Ghi bàn : Trung gà 1 , Trang tơ 1 .

Trận này do mỏi mệt nên TADA chơi rất chùng , Cò Lâm cùng Hữu vịt mắc sai lầm trong 3 bàn thua đầu tiên , việc đội bạn chiến thắng cũng là điều dễ hiểu khi TADA chủ trương chơi hết sức nhẹ nhàng .

Thế nhưng chấn thương không đáng có lại thuộc về Alex và Trung_cadan

alex_ferguson
31-07-2012, 05:17 PM
Ngày mai , thứ 4 - 19h bóng lăn - sân không quân đg Lê Trọng Tấn - Tada Fc vs FC Lởm (nghe thì có vẻ ngon , ko biết thế nào :)) )
@AE đi đúng giờ nhé ! Áo vàng

alex_ferguson
01-08-2012, 12:45 AM
Lên phát cho AE biết nào !!!

thanh_phe
01-08-2012, 09:26 AM
Tối nay mưa cũng đá

hung-ck75
01-08-2012, 10:00 AM
Ngày đầu khai sân mong toàn đội đi đầy đủ, tinh thần máu lửa,đoàn kết một lòng,tiến tới thành công xây dựng TADA một khối vững bền (trích lời của gió...) See you 19h today

thanh_phe
01-08-2012, 10:15 AM
Quả này máu đây

helldemon
01-08-2012, 02:25 PM
Quả này máu đây

nghe có vẻ máu anh nhỉ:venhvao

hung-ck75
01-08-2012, 05:11 PM
nghe có vẻ máu anh nhỉ:venhvao

Thế có ai đã xem phim(sự thật về máu?) tôi đến sân thì biết:chaochao

dibui
01-08-2012, 10:41 PM
Tada dạo này sinh hoạt điều độ quá nhỉ.

trung_cadan
01-08-2012, 11:49 PM
17h00 chủ nhật ngày 22-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 1-3 FC_Mai Động

Ghi bàn : Trung nhôm 1

15h00 chủ nhật ngày 29-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 0-1 Mr_lonely

Ghi bàn : 0

19h00 thứ 4 ngày 01-08-2012 SVD Không quân : FC_TADA 1-0 FC_Lởm

Ghi bàn : Thành phệ 1

thanh_phe
02-08-2012, 09:29 AM
Sau khi kết thúc trận đấu, đội bạn cãi nhau vì để thua bàn thắng vào phút chót mình co nghe lỏm được câu : Đành rằng ông ý khéo nhưng đằng này ông ý đíu khéo gì cả, cay đíu chịu được.

dangtrang90
02-08-2012, 12:57 PM
Bàn thắng của anh Thanh_phe cũng dị đíu chịu được anh nhỉ ? :cuoihihi

thanh_phe
02-08-2012, 01:56 PM
Bàn thắng của anh Thanh_phe cũng dị đíu chịu được anh nhỉ ? :cuoihihi
Công nhận dị vãi

dibui
02-08-2012, 03:03 PM
Chúc mừng trung vệ Thanh_phe ghi bàn

hung-ck75
03-08-2012, 02:51 PM
Tuần này ko biết đá thú7 hay là chủ nhật nhỉ, đã có thông tin chưa mọi người ơi. Chủ nhật tôi lại bận rồi(chán quá),về quê vợ giỗ đầu ông ngoại vợ. hi vọng đá vào thứ 7.

trung_cadan
03-08-2012, 02:54 PM
Đá chủ nhật Hùng nhé , 4h00 .

4 trận đá giải ông chưa tham gia trận nào nhé !!!

trung_cadan
03-08-2012, 02:55 PM
Tất cả thông tin về giải này ở đây Hùng ơi :

http://www.thanglongkydao.com/lich-thi-dau-va-ket-qua/17542-tada-voi-vong-chung-ket-forumbongda-11.html

hung-ck75
03-08-2012, 05:43 PM
Chủ nhật sẽ à cố gắng về Hà nội trước 16h.Tôi thấy đã có nổi lên môt chân sút mới rồi haha...Thành ơi lọ lái nhé..

helldemon
03-08-2012, 07:02 PM
Sau khi kết thúc trận đấu, đội bạn cãi nhau vì để thua bàn thắng vào phút chót mình co nghe lỏm được câu : Đành rằng ông ý khéo nhưng đằng này ông ý đíu khéo gì cả, cay đíu chịu được.

Anh mình cũng khéo phết đấy chứ. Khéo đánh người :nemgach

alex_ferguson
06-08-2012, 11:39 AM
Thứ 4 này bên đối tác có một số thành viên bận nên ko chơi đc . Ae lưu ý bắt đối sớm !

trung_cadan
08-08-2012, 01:21 AM
Ngày mai anh em TADA đi đủ , chia đôi đá rồi họp đội , có mấy thành viên mới đấy nhé .

Mang đủ 2 màu áo vàng và đỏ đi !!!

19h00 sân cỏ nhân tạo Không quân - Lê Trọng Tấn !!!

abuu161
08-08-2012, 01:30 AM
Không biết đá có được tham gia ko sư huynh ơi :D

trung_cadan
08-08-2012, 01:33 AM
Không biết đá có được tham gia ko sư huynh ơi :D


Mang giày ra sân thử việc khẩn trương !!!

hung-ck75
08-08-2012, 10:12 AM
Tôi vẫn đau <vấp ngón chân cái> cố gắng có mặt để cổ vũ động viên anh em thôi...chán quá,chán quá

trung_cadan
08-08-2012, 03:35 PM
Tôi vẫn đau <vấp ngón chân cái> cố gắng có mặt để cổ vũ động viên anh em thôi...chán quá,chán quá

Đau ra sân làm trọng tài bạn ơi !!!

Robetto
08-08-2012, 04:55 PM
Em xin nghỉ hết tuần này nhé,tuần này em ko thể ra khỏi nhà.Cuối tuần sau đội đá giải,em ra sân cổ vũ!!

hung-ck75
09-08-2012, 03:14 PM
Đi còn ko xong làm sao mà làm trọng tài đc, tình hình này tôi phải nghỉ hết tuần này, nếu tiến triển tốt thì tuần sau vào sân ko thì phải hết tuần sau [buồn.....quá]. Cuối tuần này ra sân cổ vũ và xem anh em đội mình đá thôi, KO biết thứ 7 hay là CN nhỉ.

trung_cadan
10-08-2012, 06:43 PM
Tối nay 6h45 sân trường Am FC_TADA vs HoMe_FC

Áo vàng anh em nhé , gấp quá sorry anh em !!!

trung_cadan
10-08-2012, 11:31 PM
16h45 chủ nhật ngày 05-08-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 0-3 FC_500

Ghi bàn : 0

19h00 thứ 4 ngày 08-08-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 1-4 VCC FC

Ghi bàn : Thành mobi 1

19h00 thứ 6 ngày 10-08-2012 SVD Trường Am : FC_TADA 2-1 Home_FC

Ghi bàn : Trang tơ 1 , trung_cadan 1

hung-ck75
14-08-2012, 04:47 PM
Mọi người ơi, ngày mai đội mình mặc áo mầu gì thế. Chân thương ko đáng có của tôi gần như đã hoàn toàn bình phục có thể lâm trận vào ngày mai [nhớ quá.....nhớ quá].Không biết đội minh mai có đối chưa, tôi đang có đối [ngon và mềm] muốn đá đấy, làm ơn báo ngay nhé.

trung_cadan
14-08-2012, 04:49 PM
Mọi người ơi, ngày mai đội mình mặc áo mầu gì thế. Chân thương ko đáng có của tôi gần như đã hoàn toàn bình phục có thể lâm trận vào ngày mai [nhớ quá.....nhớ quá].Không biết đội minh mai có đối chưa, tôi đang có đối [ngon và mềm] muốn đá đấy, làm ơn báo ngay nhé.

Mai đá áo đỏ thôi. Có đối rồi bạn nhé !

hung-ck75
14-08-2012, 05:01 PM
ok. thanks, thế tôi hẹn đối này tuần sau nhé. Đối nay mình đá rồi [sân BCA] mình thắng 7-1,7-2 gì đấy, chúng nó muốn đòi nợ

trung_cadan
14-08-2012, 06:03 PM
Mai gặp Inter com , trận sau mình cũng có đối rồi Hùng ơi , FC 7x !!!

dangtrang90
14-08-2012, 08:51 PM
19h30 Thứ 2, ngày 13/8/2012 SVĐ Hoàng Cầu: FC_TADA 4-6 FC_ Hoàng Cầu

Ghi bàn: Cương cứng, Tuấn 8x, Nghĩa, Trung Nhôm

nghiabeck
15-08-2012, 12:27 AM
bàn thắng đầu tiên cho đội :D

dangtrang90
15-08-2012, 12:43 AM
Đội mình gần đây "mầu đỏ" hơi nhiều ! :( ...

trung_cadan
16-08-2012, 01:11 AM
19h00 thứ 4 ngày 15-08-2012 FC_TADA 3-1 FC 40

Ghi bàn : trung_cadan 1 , Đạt new 1 , Trung non 1

trung_cadan
16-08-2012, 01:56 AM
Chết tôi rồi , sửa bài đúng lúc mất điện , mất hết dữ liệu rồi !!!

trung_cadan
16-08-2012, 01:58 AM
Móc bên forum , thiếu quá nhiều :

19h30 Thứ 2 ngày 02-01-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 3-5 FC_38 Nghệ Tĩnh

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Mai Anh 1

17h30 thứ 4 ngày 01-02-2012 SVD Không quân ( khai xuân Nhâm Thìn ) : FC_TADA 1-0 FC Bạn A Thảo

Ghi bàn : Trung_cadan 1

14h30 chủ nhật ngày 05-02-2012 SVD Xã Minh Khai - Hưng Yên : FC_TADA 3-3 Tuyển xã Minh Khai

Ghi bàn : Trang mèo 2 , Việt nhầu 1

19h30 thứ 2 ngày 06-02-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 6-3 Xã Đàn FC

Ghi bàn : Trung_cadan 5 , Chiến quẩy 1

19h30 thứ 2 ngày 13-02-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 7-3 FC RanDom

Ghi bàn : Chiến quẩy 3 , trung_cadan 1 , Việt nhầu 2 , Trang mèo 1

17h30 thứ 4 ngày 15-02-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 3-1 Bạn Anh Thảo

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Mai Anh 1

19h30 thứ 2 ngày 20-02-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 5-1 Hương Khê FC

Ghi bàn : CHiến quẩy 2 , Việt nhầu 1 , Mai Anh 1 , Diều hâu 1

17h30 thứ 5 ngày 01-03-2012 SVD Mễ Trì : FC_TADA 11-2 HMT FC

Ghi bàn : Trang tơ 4 , Cương cứng 3 , Trung_cadan 2 , Chiến quẩy 1 , Trung gà 1

19h30 thứ 2 ngày 05-03-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 1-3 UFC

Ghi bàn : Chiến quẩy 1

16h00 thứ 7 ngày 10-03-2012 SVD Quảng An : FC_TADA 4-0 Thủ đô JSC

Ghi bàn : Trung_cadan , Cò lâm , Chiến quẩy , Mai Anh

19h30 thứ 2 ngày 12-03-2011 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 5-1 TTT FC

Ghi bàn : Hiếu lạc đà 2 , Trung_cadan 1 , Mai Anh 1 , Trung nhôm 1

19h00 thứ 4 ngày 14-03-2012 Sân MIC : FC_TADA 7-6 TTT FC

Ghi bàn : Trung_cadan 3 , Hiếu lạc đà 2 , Mai Anh 2

19h30 thứ 2 ngày 19-03-2012 SVD Hoàng Cầu : TADA Già 9-5 TADA trẻ

Ghi bàn : Chả nhớ .

19h00 thứ 3 ngày 20-03-2012 SVD Thủy Lợi : FC_TADA 3-4 Amateur FC

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Chiến quẩy 1 , Trang tơ 1

19h30 thứ 2 ngày 26-03-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 4-0 FC.BDS

Ghi bàn : Trung_cadan1 , Chiến quẩy 1 , Việt nhầu 1 , Cương cứng 1

17h00 thứ 7 ngày 31-03-2012 SVD trường Am : FC_TADA 7-0 Bạn Thành phệ :

Ghi bàn : Trung gà 3 , Việt 1 , Hiếu lạc đà 1 , Cương cứng 1 , Mặt giặc 1

19H00 thứ 2 ngày 02-04-2012 SVD Hoàng Cầu : TADA già 4-4 TADA trẻ

Ghi bàn : Hiếu lạc đà 1 , Việt nhầu 2 , Chiến quẩy 1 ( già ) ; Sồi 4 ( trẻ ) - Trận này không cập nhật danh sách[/I][/B]

16h00 thứ 7 ngày 07-04-2012 SVD Quảng An : FC_TADA 0-1 FC_AIA

Ghi bàn : 0

19h00 thứ 2 ngày 09-04-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 3-1 FC_SV

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Hiếu lạc đà 1 , Mai đen 1

17h30 Thứ 6 13-04-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 9-3 FC Anh EM

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Hiếu lạc đà 1 , Trang tơ 1 , Hữu Vịt 1 , Mario 1 , Mai Anh 1 , Trung gà 1 , Việt nhầu 1

9h00 chủ nhật ngày 15-04-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 0-3 FC_Khoa Trí ( Cúp forumbongda.com )

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 16-04-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-1 FC_thể hình

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Chồi 1

14h15 thứ 7 ngày 21-04-2012 SVD Bộ Công An: FC_TADA 2-2 FC_Khoa Trí ( Lượt về - chung cuộc 3-5 )

Ghi bàn : Chiến quẩy 1 , Việt nhầu 1

19h30 thứ 2 ngày 24-04-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 5-1 FC_Đồng đội

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Alex 1 , Việt nhầu 1 , Chiến quẩy 1 , Thành phệ 1

- 19h00 thứ 5 ngày 26-04-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 2-6 FC Bóng đá

Ghi bàn : Trung_cadan 2

- 19h00 thứ 6 ngày 04-05-2012 SVD Bộ Công An FC_TADA 4-2 FC_ Bóng đá

Ghi bàn : Trang tơ 1 , Trung_cadan 3

19h30 thứ 2 ngày 07-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 0-0 Liên Cơ FC

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 14-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-0 FC BTG

Ghi bàn : Việt nhầu 1 , Sồi 1

19h30 thứ 2 ngày 21-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-2 Không Tên FC

Ghi bàn : Chiến Quẩy 1 , Hiếu lạc đà 1

16h30 thứ 7 ngày 26-05-2012 SVD TCFC : FC_TADA 1-6 FC UFO :

Ghi bàn : Tuấn Alex 1

19h30 thứ 2 ngày 28-05-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 0-1 FC_Chăn Gối

Ghi bàn : 0

16h30 thứ 7 ngày 02-06-2012 SVD TCFC : FC_TADA 3-0 Az 86 ( Đội bạn bỏ cuộc )

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 04-06-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 1-2 FC_BTG

Ghi bàn : Mai Anh 1

19h30 thứ 7 ngày 09-06-2012 SVD TCFC : FC_TADA 0-0 F8x

Ghi bàn : 0

17h00 thứ 7 ngày 16-06-2012 SVD Trường Am : FC_TADA 3-3 Thaco Trường Hải :

Ghi bàn : Trang tơ 1 , Trung gà 1 , Chiến quẩy 1

16h30 thứ 7 ngày 23-06-2012 SVD Quảng An : FC_TADA 4-2 FC_AIA

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Trang tơ 1 , Việt nhầu 1

-19h30 thứ 2 ngày 25-06-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 10-3 FC ( Phệ hỏi tên hộ tôi )

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Tuấn alex 3 , Trang tơ 2 , Hiếu lạc đà 1 , Trung nhôm 1 , Trung gà 1 , Lâm cò 1

19h00 thứ 3 ngày 03-07-2012 SVD Phạm Hồng Thái : FC_TADA 2-1 197 FC

Ghi bàn : Trung_cadan 2

19h30 thứ 2 ngày 09-07-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 4-1 FC_GaMo

Ghi bàn : trung_cadan 1 , Cương cứng 1 , Trung nhôm 1 , Trang tơ 1

Danh sách ghi bàn 2012 :

1- Trung_cadan : 36

2- Chiến quẩy : 15

3- Trang tơ : 12

4- Việt nhầu : 11

5- Mai đen : 10

6- Hiếu lạc đà : 9

7- Trung gà : 7

8- Cương cứng : 6

9- Tuấn Alex 5

10 - Trang mèo : 3

11- Trung nhôm 3

12 - Cò Lâm 2

13- Sồi 2

14 - Mặt giặc 1

15- Hữu Vịt 1

16- Mario 1

17- Thành phệ 1

18 - Diều hâu 1

Đá 38 trận , thắng 22 ,hoà 7 , thua 9

Ghi 121 bàn , lọt lưới 67 bàn

trung_cadan
16-08-2012, 02:01 AM
Trang cop cái này update lại trang đầu và tổng hơp thêm các trận từ tháng 7 đến bây giờ em nhé !!!

Trung_non1610
17-08-2012, 11:40 PM
e có 1 bàn roài keke

dangtrang90
18-08-2012, 02:10 AM
@ Anh Trung:Em đã sửa lại, nhưng vẫn thiếu quá nhiều anh ah. Cái này nên hỏi admin kỹ thuật sir 2324 xem có khắc phục được không anh ơi !... :(

trung_cadan
19-08-2012, 02:39 AM
Trang soát đi , có đầy đủ dữ liệu đấy !!!

Monster_1100S
19-08-2012, 04:50 AM
e có 1 bàn roài keke

Chúc mừng em . Công nhận bàn của em thằng nào chuyền tốt thật =)

dangtrang90
19-08-2012, 07:31 AM
Chết tôi rồi , sửa bài đúng lúc mất điện , mất hết dữ liệu rồi !!!

Đã cập nhật đến hết trận 15/8 rồi anh nhé ! :D

dangtrang90
19-08-2012, 07:43 AM
19h00 thứ 5 ngày 12-07-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 6-1 FC_Vitsay and Friends

Ghi bàn : trung_cadan 4 , Thành phệ 1 , Việt nhầu 1

8h30 chủ nhật ngày 15-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 2-1 FC_PK ( VCK forumbongda )

Ghi bàn : Cương cứng 1 , Hiếu lạc đà 1

19h30 thứ 2 ngày 16-07-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 0-0 HC FC

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 5 ngày 19-07-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 2-5 Core FC :

Ghi bàn : Trung gà 1 , Trang tơ 1 .

17h00 chủ nhật ngày 22-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 1-3 FC_Mai Động

Ghi bàn : Trung nhôm 1

15h00 chủ nhật ngày 29-07-2012 SVD BCA : FC_TADA 0-1 Mr_lonely

Ghi bàn : 0

19h00 thứ 4 ngày 01-08-2012 SVD Không quân : FC_TADA 1-0 FC_Lởm

Ghi bàn : Thành phệ 1

16h45 chủ nhật ngày 05-08-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 0-3 FC_500

Ghi bàn : 0

19h00 thứ 4 ngày 08-08-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 1-4 VCC FC

Ghi bàn : Thành mobi 1

19h00 thứ 6 ngày 10-08-2012 SVD Trường Am : FC_TADA 2-1 Home_FC

Ghi bàn : Trang tơ 1 , trung_cadan 1

19h30 Thứ 2, ngày 13/8/2012 SVĐ Hoàng Cầu: FC_TADA 4-6 FC_ Hoàng Cầu

Ghi bàn: Cương cứng, Tú 8x, Nghĩa, Trung Nhôm

19h00 thứ 4 ngày 15-08-2012 FC_TADA 3-1 FC 40

Ghi bàn : trung_cadan 1 , Đạt new 1 , Trung non 1

Danh sách nhả đạn:

Trung_cadan: 6
Trang tơ: 2
Việt nhầu: 1
Trung non: 1
Thành Phệ: 1
Đạt new: 1
Tú 8x: 1
Trung nhôm: 2
Thành mobi: 1
Cương cứng: 1
Hiếu lạc đà: 1
Nghĩa:1
Thành tích tháng 7 +8:
Thắng:4, Hòa:1, Thua: 6
Bàn thắng:19, Bàn thua: 25

Thành tích hơi đáng báo động :(( .

nghiabeck
23-08-2012, 03:40 AM
Hi vọng tháng 9 khá khẩm hơn :D

alex_ferguson
23-08-2012, 02:17 PM
Mình có mấy bàn mà chả hiểu đâu ? :D

trung_cadan
23-08-2012, 03:23 PM
Thiếu trận thua Diaz 1-4 , Tuấn alex ghi 1 bàn .

19h00 thứ 4 ngày 22-08-2012 FC_TADA 1-5 FC_7x :

Ghi bàn : Việt nhầu 1

Trận này mưa to ra đông nên tháo khoán làm quen anh em , thắng thua không quan trọng !!!

Chân Bẩn
23-08-2012, 10:45 PM
e có ý kiến up lịch cụ thể hàng tháng để tiền theo dõi luôn...

dangtrang90
24-08-2012, 09:09 PM
@ Anh Trung: Em đã update 2 trận thiếu rồi anh nhé ! :)

nghiabeck
24-08-2012, 09:35 PM
Anh ơi e có ý kiến 1 tháng làm 1 topic hoặc 1 quý chứ làm topic 1 năm như này nhìn hơi rối mắt :D và làm 1 tháng hoặc 1 quý thì ae sẽ có nhiều lần phấn đấu hơn . Hì

trung_cadan
24-08-2012, 09:41 PM
Sẽ có topic riêng cho 1 tháng , cái này là tổng hợp năm , đội mình đá từ giờ đến già để thế sau dễ lưu giữ :D !!!

trung_cadan
25-08-2012, 10:20 PM
15h45 thứ 7 ngày 25-08-2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 3-1 Netreal ( VCK 5 forumbongda )

Ghi bàn : trung_cadan 1 , Tuấn alex 1 , Chiến quẩy 1

alex_ferguson
27-08-2012, 11:23 AM
Lịch thi đấu các trận tiếp theo :
29/8 sân Không Quân 19h-20h30 Tada Fc vs Fc 18
5/9 sân Không Quân 19h-20h30 Tada Fc vs Fc Intercom

nghiabeck
28-08-2012, 10:03 AM
Cuối tuần này dịp 2/9 có đá giải không anh ?

alex_ferguson
28-08-2012, 11:37 AM
Cuối tuần này dịp 2/9 có đá giải không anh ?

Thứ 7 này nghỉ đá giải nhé ! Thay vào đó chúng ta sẽ hành quân lên sân Quang An

trung_cadan
28-08-2012, 03:17 PM
15h45 thứ 7 ngày 01-09-2012 SVD Quảng An : FC_TADA vs Thủ Đô FC

Quyết giết anh em nhé :D !!!

nghiabeck
28-08-2012, 09:09 PM
Sân Quảng An là ở đâu vậy anh ?

trung_cadan
28-08-2012, 09:15 PM
Chỗ ngay đường rẽ vào phủ Tây Hồ Nghĩa ơi !!!

trung_cadan
28-08-2012, 09:16 PM
19h30 thứ 2 ngày 27-08-2012 SVD Hoàng Cầu : TADA trẻ 3-5 TADA già .

Ghi bàn : 1 loạt , trận này chả tính toán gì vào kết quả chung hết , he he !!!

nghiabeck
28-08-2012, 10:46 PM
Anh Trung cho đội hình 2 đội đi :D

nghiabeck
28-08-2012, 10:46 PM
Chỗ ngay đường rẽ vào phủ Tây Hồ Nghĩa ơi !!!

em chưa đến sân đấy bao giờ. Nhưng chắc sẽ mò ra . hehe

huyenmapu
29-08-2012, 12:42 AM
em chưa đến sân đấy bao giờ. Nhưng chắc sẽ mò ra . hehe

Nếu đã từng đèo bạn gái ra đường Hàn xẻng chơi thể nào cũng nhìn thấy nó nằm bên tay phải ý mờ.

trung_cadan
29-08-2012, 02:19 AM
ĐỘi hình trận đấu tập hôm qua :

TADA 1 :

------------------------- Hiếu Tito-------------------------

---Hùng Modric -----------Trung_cadan-----------Việt chân bẩn --

---------------Tú còi -------------------Đạt lởm-----------------

--------------------------Tuân già --------------------------------

Dự bị : Việt cận


vs
-----------Thành phệ ---------------------Hiếu lạc đà ----------

--------------------------Cương cứng --------------------------

--------Tuấn Alex --------Mai đen ------------------Trang tơ-----

--------------------------Hạnh hell------------------------------

Dự bị : Trung non

Tỷ số là 5-3 nghiêng về TADA 2 , nói chung TADA 1 có tí nhường nhịn đồng đội không thì cũng hay ra phết :)) .

trung_cadan
29-08-2012, 02:22 AM
Nghỉ có phép :

- Trung nhôm , Hải diều hâu , Thạch rau câu , Hùng xoăn , Long ỉn , Nghĩa tẹt , Hữu vịt .

Không phép :

- Thành mobi , Việt nhầu , Bá Kiến , Chiến quẩy ( Mỗi bé 20 k vào thứ 4 nhé )

alex_ferguson
29-08-2012, 02:26 AM
Đội hình 2 nhìn ngon nhở ! Toàn hàng chất lượng iso , nhẽ ra phải chấp 1 đứt :venhvao

Aletico
29-08-2012, 09:21 AM
chào ngày mới cả nhà ! :D

helldemon
29-08-2012, 09:46 AM
Đội hình 2 nhìn ngon nhở ! Toàn hàng chất lượng iso , nhẽ ra phải chấp 1 đứt :venhvao

Hiệp 2 đội họ có ông tiền đạo đá may mắn phết anh nhỉ.
:venhvao

helldemon
29-08-2012, 09:51 AM
Thứ 7 đá xong liên hoan mùng 2 tháng chín đi anh ơi

trung_cadan
29-08-2012, 10:49 AM
Tối nay áo đỏ , thứ 7 áo vàng anh em nhé , anh Hiếu và Cương , Alex nhớ mang theo áo tập cho đội !!!

nghiabeck
30-08-2012, 11:25 AM
Anh ơi sân Quảng An là sân cỏ hay sân đất vậy ạ ?

thanh_phe
30-08-2012, 12:23 PM
Anh ơi sân Quảng An là sân cỏ hay sân đất vậy ạ ?
Sân cỏ em nhé

dangtrang90
30-08-2012, 01:12 PM
19h-20h30 Thứ 4 ngày 29 tháng 8 sân Không Quân Tada Fc 2-5 Fc 18

Ghi bàn: Mai Anh, Tú còi .

trung_cadan
30-08-2012, 01:15 PM
Trận này 2-5 , Mai Anh ghi bàn mở tỷ số , Tú còi chứ không phải Tú 8x !!!

trung_cadan
01-09-2012, 09:32 PM
16h30 thứ 7 ngày 01-09-2012 SVD Quảng An FC_TADA 8-2 Thủ đô FC

Ghi bàn : Tú còi 3 , Trung_cadan 2 , Chiến quẩy 1 , Trung nhôm 1 , Hùng thờn bơn 1

Đội hình xuất phát :

--------------------Hạnh hell----------------------

-- Hùng thờn bơn --Trung_cadan---------Hùng xoăn--

----------Tú còi -----------------Mai đen -----------

-------------------Trung nhôm-----------------------

Dự bị : Thành phệ , Trang tơ , Nghĩa tẹt , Chiến quẩy

Khán giả : Tuấn alex , Huyền Ú , Thờn bơn cái :D .

Nghỉ không phép : Việt nhầu , Việt chân bẩn , Tuân già , Thạch rau câu , Hiếu tito .

Nghỉ có phép : Thành mobi , Hải diều hâu , Hiếu lạc đà , Cương cứng , Trung nhôm , Hữu vịt , Đạt lởm .

1 trận đấu rất hay của TADA , phong độ cao của các chân sút đã đem lại thắng lợi lớn cho đội nhà , chúc mừng !!!

nghiabeck
01-09-2012, 09:45 PM
Nhìn anh em ghi bàn thèm quá :D

Rye
01-09-2012, 09:47 PM
Hùng " thờn bơn " huhuuuuuuuuuuuuuuu

nghiabeck
01-09-2012, 09:50 PM
Hùng " thờn bơn " huhuuuuuuuuuuuuuuu

Sao anh Trung lại gọi e thế hả Hùng :))

alex_ferguson
01-09-2012, 09:51 PM
Hùng " thờn bơn " huhuuuuuuuuuuuuuuu
Tên đẹp đấy em !!! Nhất mày

Rye
01-09-2012, 10:25 PM
Omg . So hottttttttt

Rye
01-09-2012, 10:28 PM
Sao anh Trung lại gọi e thế hả Hùng :))

em không biết :buon . Hình như là cá , mà anh ý tả là nó dài dài , be bé và gầy gầy :huhu

Rye
01-09-2012, 10:31 PM
16h30 thứ 7 ngày 01-09-2012 SVD Quảng An FC_TADA 8-2 Thủ đô FC

Ghi bàn : Tú còi 3 , Trung_cadan 2 , Chiến quẩy 1 , Trung nhôm 1 , Hùng thờn bơn 1


Khán giả : Tuấn alex , Huyền Ú , Thờn bơn cái :D
" thờn bơn cái " :huhu . Nó là vịt mà a ơi :buon

Aletico
04-09-2012, 10:42 AM
chào ngày mới cả nhà ! Chúc cả nhà tuần mới tốt lành...
Anh ơi làm cái thread tán gẫu cho a e thảo luận, chém gió, góp ý đi anh ơi...

trung_cadan
04-09-2012, 10:55 AM
chào ngày mới cả nhà ! Chúc cả nhà tuần mới tốt lành...
Anh ơi làm cái thread tán gẫu cho a e thảo luận, chém gió, góp ý đi anh ơi...

Xin mời :

http://www.thanglongkydao.com/gioi-thieu-ve-cau-lac-bo/22798-tada-chem-gio-tao-bao.html#post250690

trung_cadan
26-10-2012, 01:18 AM
Tháng 10 đây , anh em kiểm tra xem đúng không nhé :

19h00 thứ 2 ngày 01-10-2012 SVD Hoàng Cầu FC_TADA 4-2 FC_FaMi

Ghi bàn : Thờn bơn 2 , Chiến quẩy 1 , Trung_cadan 1

19h00 thứ 4 ngày 03-10-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 0-3 S_FC

Ghi bàn 0 :

16h00 thứ 7 ngày 06-10-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 1-3 FC_Bạn Đạt

Ghi bàn : Nghĩa tẹt 1

9h00 chủ nhật ngày 14-10-2012 SVD BCA : FC_TADA 1-0 Mã Đồng Hân ( Giải BCA lần 2 )

Ghi bàn : Tú con

19h00 thứ 4 ngày 17-10-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 2-1 FC_7x ( Hiệp 1 )

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Đạt lởm 1

15h30 thứ 7 ngày 20-10-2012 SVD BCA : FC_TADA 2-1 ASSA FC ( Giải BCA lần 2 )

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Tú con 1

19h00 thứ 4 ngày 17-10-2012 SVD Không Quân : FC_TADA 0-4 FC_Mỹ Hào ( Hiệp 2)

Ghi bàn : 0

19h30 thứ 2 ngày 23-10-2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 3-1 AOI FC

Ghi bàn : Trung_cadan 2 , Tuấn Alex 1

19h00 ngày 24/10/2012 SVD Không quân : FC_TADA 4-0 FC UC40

Ghi bàn : Trung_cadan 3 , Thành phệ 1

trung_cadan
29-10-2012, 11:35 PM
15h30 chủ thứ 7 ngày 27/10/2012 SVD Bộ Công An : FC_TADA 2-3 SV 2012

Ghi bàn : Trang tơ 1 , Tú còi 1

Ass : Tuấn Alex

19h30 thứ 2/29/10/2012 SVD Hoàng Cầu : FC_TADA 6-6 FC 38V

Ghi bàn : Trung_cadan 3 , Hiếu lạc đà 2 , Mai Anh 1

Ass : Tuấn alex 1 , Trang tơ 2 , Nghĩa tẹt 1 . Long ếch , Chân bẩn

19h00 ngày 31/10/2012 SVD Không Quân : FC_TADA 3-2 FC_Sơn Tây

Ghi bàn : Trung_cadan 1 , Mai đen 1 , Trang tơ 1

dangtrang90
29-10-2012, 11:51 PM
2 Ass kia là của anh Long new với anh Chân bẩn anh ah :D .

trung_cadan
15-11-2012, 01:07 AM
Danh sách ghi bàn 2012 :

1- Trung_cadan : 73

2- Trang tơ : 22

3- Chiến quẩy : 21

4- Hiếu lạc đà : 15

5- Việt nhầu : 14

6- Mai đen : 13

7- Tuấn Alex :10

8- Tú con 10

9- Trung gà : 7

10- Cương cứng : 7

11- Trung nhôm: 5

12- Nghĩa tẹt 3

13- Thành phệ 3

14- Hùng thờn bơn 3

15 - Trang mèo : 3

16 - Long nát 3

17 - Diều hâu 2

18 - Trung non 2

19- Hùng bột 2

20- Hữu Vịt 1

21- Chân bẩn 1

22- Đạt lởm 1

Đang update ...

hieulacda44
15-02-2013, 08:33 PM
Chưa update nốt thành tích tháng 12 và tháng 1