PDA

View Full Version : TADA_Tài chính tháng-4-2012hieulacda44
12-04-2012, 01:51 AM
Chuyển về bảng tổng hợp Trung xóa hộ bài này cho gọn nhé Thanhk

dangtrang90
12-04-2012, 01:59 AM
Bác lạc đà Shang làm vụ quỹ này chuẩn đấy! >:)

hieulacda44
12-04-2012, 02:06 AM
Tình hình quỹ đội đến 12-4-2012 update

hieulacda44
14-04-2012, 12:12 AM
Tình hình quỹ đội đến 13-4-2012 update

thanh_phe
14-04-2012, 07:49 AM
Hiếu lạc đà lưu ý những ai chưa đóng tiền bôi màu đỏ in đậm để nhắc nhở.
Cương, Hải hay những ai còn nợ quỹ thì nhanh chóng hoàn thành nốt các em nhé.

hieulacda44
16-04-2012, 12:33 AM
Tình hình quỹ đội đến 15-4-2012 update

trung_cadan
16-04-2012, 01:30 AM
Alex post ảnh của đội đá giải đi em , cám ơn !!!

hieulacda44
20-04-2012, 01:06 AM
Tình hình quỹ đội đến 19-4-2012 update

hieulacda44
28-04-2012, 01:14 AM
Tình hình quỹ đội đến 28-4-2012 update

trung_cadan
28-04-2012, 01:24 AM
Từ tháng 5 năm 2012 :

1985 đến đội già : 300k / tháng

Đội trẻ : Từ 1986 đổ lại : 200k / tháng

Quỹ đóng trước 15 hàng tháng , chậm quỹ ngồi ngoài chớ trách !!!

hieulacda44
10-05-2012, 02:45 PM
Tình hình quỹ đội đến 31-4-2012 update