PDA

View Full Version : thét métsieuquaytancong
19-09-2009, 04:57 PM
muốn chơi cờ ở trang này thì làm sao
mấy bác giúp tớ với
thanks!

Congaco_H1R5
19-09-2009, 05:02 PM
Sao bạn không đi dạo 1 vòng diễn đàn xem thử có gì rồi hãy thắc mắc mà vừa vào đã thắc mắc ngay ? Diễn đàn nói rõ điều này rồi mà , đâu có gì để thắc mắc ?