PDA

View Full Version : Giải vô địch đồng đội và cá nhân tỉnh khánh hòathailawer
16-04-2012, 02:50 PM
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 504/SVHTTDL-NVTDTT Khánh Hòa, ngày 15 tháng 4nă m 2012

ĐIỀU LỆ

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI VÀ CÁ NHÂN
TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2012
____________________________________

I . MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU:
1/ Mục đích, ý nghĩa:
- Hoạt động thiết thực để tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; qua đó động viên, cổ vũ phát triển phong trào tập luyện - thi đấu môn Cờ Tướng trong tỉnh;
- Phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng các vận động viên trẻ có triển vọng.
- Chọn vận động viên xuất sắc, tiêu biểu vào đội dự tuyển của tỉnh để tập huấn-tham gia Giải Cờ Tướng Đồng đội toàn quốc được đăng cai tổ chức vào tháng 10/2012 tại Nha Trang, Khánh Hòa.
2/ Yêu cầu:
- Trung tâm VHTT huyện Vạn Ninh-đơn vị đăng cai tổ chức và các đơn vị, cá nhân tham gia Giải phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ và các quy định của Ban Tổ Chức; trong thi đấu nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng” và phấn đấu giành thành tích cao.
- Thực hiện nghiêm túc Luật Thể dục, Thể thao và Luật Cờ Tướng.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1/ Đơn vị dự thi:
- Là đội đại diện của các huyện, thị xã, thành phố (các Trung tâm VH-TT) và các ngành cấp tỉnh (Giáo dục-Đào tạo, Công an, Tỉnh đoàn TNCSHCM…) hoặc cấp TW (các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung cấp; các học viện dân sự, quân sự) đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Mỗi đơn vị được đăng ký: 01 đội nam (dự thi nội dung Đồng đội và Cá nhân) và 01 đội nữ (dự thi nội dung cá nhân).
2/ Vận động viên (VĐV):
2.1- Là nam, nữ; tuổi từ 16 trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc có thời gian tạm trú tại Khánh Hoà ít nhất từ 6 tháng trở lên tính đến ngày tổ chức giải; có đủ sức khỏe để dự thi; nắm vững Luật thi đấu Cờ Tướng và được đơn vị dự thi đăng ký tên trong danh sách chính thức tham gia giải.
2.2- Mỗi VĐV chỉ được phép đăng ký dự thi cho 1 đơn vị;
2.3- VĐV có thể đăng ký theo địa phương nơi thường trú (nếu là lao động tự do) hoặc cơ quan, xí nghiệp, trường… nơi đang công tác, làm việc, học tập (nếu là CNVC, học sinh, sinh viên).
2.4- VĐV thuộc đơn vị này nếu dự thi cho đơn vị khác phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản bằng văn bản. Trường hợp có tranh chấp giữa địa phương (nơi đăng ký thường trú) và cơ quan (nơi đang làm việc) về đăng ký trùng VĐV: Đôi bên phải tự thỏa thuận, nếu thỏa thuận không thành, quyền quyết định thi đấu cho đơn vị nào thuộc về VĐV.
2.5- Nghiêm cấm việc hợp thức hóa hồ sơ để đưa VĐV ngoài tỉnh vào dự thi.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1/ Thời gian tiến hành:
- Giải được tiến hành từ ngày 22/ 5 – 27 / 5 / 2012
- Ngày 22/5: Từ 9 h 00 Họp chuyên môn (BTC, Trưởng đoàn, Huấn luyện viên của các đội).
-Tiến hành Khai mạc Giải lúc 19 h 00 ngày 22/5.
2/ Địa điểm tổ chức họp chuyên môn, khai mạc và thi đấu:
Tại Trung tâm VHTT và Nhà Thi đấu Thể thao huyện Vạn Ninh.
IV. LUẬT, NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU, TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG, TRỌNG TÀI

1/ Luật: Theo Luật Cờ Tướng hiện hành.
2/ Nội dung thi đấu:
Nội dung Đồng đội và Cá nhân thi đấu riêng
(Không lấy thành tích giải cá nhân để xếp hạng giải đồng đội).
2.1-Đồng đội nam: Mỗi đội được đăng ký 4 VĐV (3 chính thức và 1 dự bị).
2.2-Cá nhân nam, cá nhân nữ: Không giới hạn số VĐV của mỗi đội.
3/ Thể thức thi đấu:
BTC chọn thế thức thi đấu cụ thể sau khi các đơn vị đã hoàn tất đăng ký dự thi.
3.1- Nội dung Đồng đội nam:
- Đăng ký bắt buộc 3 VĐV chính thức vào mã số 1,2,3 và VĐV dự bị vào mã số 4 (theo mẫu);
-Trong mỗi ván đấu 3 VĐV chính thức thi đấu ở 3 bàn riêng biệt;
-VĐV dự bị được thay vào đúng chỗ của bất kỳ VĐV chính thức nào (do HLV của đội đó xin thay trước khi tiến hành ván đấu).
- Thời gian thi đấu cho mỗi bên là 60 phút/ 1 ván cờ, không ghi biên bản.
3.2-Nội dung cá nhân nam, nữ:
-Nếu có từ 8 VĐV dự thi trở xuống: Thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm xếp hạng.
-Từ 9 VĐV dự thi trở lên: Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ.
-Thời gian cho mỗi VĐV là 45 phút/ 1 ván cờ, không ghi biên bản.
4/ Tính điểm xếp hạng:
4.1- Đồng đội: Xét xếp hạng theo thứ tự sau: Đội có tổng điểm lớn hơn xếp trên; nếu bằng nhau thì xét lần lượt đến điểm của VĐV ở bàn số 1, của VĐV ở bàn số 2, rồi của VĐV ở bàn số 3.
4.2- Cá nhân: Xét xếp hạng theo trình tự: Điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu gặp nhau); nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm để xác định thứ hạng của các VĐV. Riêng trường hợp 2 VĐV tranh huy chương mà bằng điểm nhau thì xét ván đối kháng trước.
Lưu ý:
-15 phút trước mỗi ván đấu, các đội phải đăng ký VĐV (theo mẫu của BTC) Đến giờ thi đấu, tính từ khi Ban Tổ chức thông báo mời các đội vào sân, đội nào đến chậm sau 15 phút được xem như tự ý bỏ cuộc.
-Bỏ cuộc 02 ván sẽ bị truất quyền thi đấu những trận tiếp theo (nếu còn) và bị xóa bỏ thành tích tham gia giải.
5/ Trọng tài:
Trọng tài điều hành Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:
Các đơn vị dự thi phải nộp đầy đủ hồ sơ khi đến đăng ký. Gồm có:
-Danh danh sách đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
-Giấy cam kết của đơn vị dự thi về sức khỏe của VĐV.
-Giấy photo CMND của từng VĐV (không có CMND không cho dự thi).
-Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú từ 6 tháng trở lên tính đến ngày thi đấu do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp (đối với VĐV tạm trú tại tỉnh Khánh Hòa).
Chú ý:
●VĐV không có đủ hồ sơ theo quy định không được thi đấu.
●Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: Đến 15h00 ngày 16 / 5 / 2012.
●Nơi nhận hồ sơ đăng ký:
Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Khánh Hòa, số 1-3 Ngô Quyền , NhaTrang.
(Phòng Nghiệp vụ Thể Dục Thể Thao-ĐT : 058. 3814375)
(Liên hệ: Ông Nguyễn Đức Sơn-Chuyên viên -ĐT: 0914095639)VI. KINH PHÍ
-BTC lo kinh phí tổ chức Giải và giải thưởng;
-Đơn vị dự thi tự túc kinh phí tham gia Giải.
-Sở chi hỗ trợ: 100.000đ/VĐV x số VĐV dự thi của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

VII. KHIẾU NẠI-GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
-Chỉ có Trưởng đoàn hoặc HLV trưởng được quyền khiếu nại về vi phạm Điều lệ bằng văn bản, kèm phí bảo lãnh 200.000đ. Đơn vị khiếu nại không đúng hoặc đơn vị có vi phạm có trách nhiệm chi trả BTC các khoản chi phí (nếu có) cho công tác xác minh sự việc khiếu nại liên quan.
-Các đội, cá nhân liên quan phải tuân thủ chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại của BTC.

VIII. KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
A-Khen thưởng:
1/ Giải Đồng đội nam:
- Giải Vô địch: Cúp, Cờ, huy chương, tiền thưởng;
- Giải Nhì: Cờ, huy chương, tiền thưởng;

- Giải Ba: Cờ, huy chương, tiền thưởng.
2/ Giải Cá nhân nam, nữ:
- Giải Vô địch: Huy chương, tiền thưởng;
- Giải Nhì: Huy chương, tiền thưởng;
- Giải Ba: Huy chương, tiền thưởng.
- Giải khuyến khích: Tiền thưởng (cho hạng 4 và 5 nam, nữ nếu có từ 10 VĐV trở lên dự thi)

B-Kỷ luật:
-Tất cả mọi người tham gia Giải phải tuân thủ Luật TDTT, Luật Cờ Tướng, Điều lệ này và chấp hành các quy định, quyết định của Ban Tổ chức Giải.
-Sau khi đã xếp lịch thi đấu chính thức, đội và VĐV bỏ cuộc sẽ bị xử lý vi phạm Điều lệ theo mức độ vi phạm từ nhắc nhở, cảnh cáo đến truất quyền tham gia, xóa bỏ thành tích, cấm dự thi các giải sau và gửi thông báo kỷ luật để địa phương hoặc ngành, cơ quan chủ quản được biết.


IX. QUY ĐỊNH KHÁC

1/ Ban Tổ chức Giải chỉ tổ chức thi đấu giải đồng đội và cá nhân nam khi có từ 3 đơn vị đăng ký dự thi trở lên. Riêng giải cá nhân nữ, để khuyến khích phong trào vẫn tổ chức khi có 2 đơn vị đăng ký và có từ 5 VĐV trở lên dự thi
2/ Các VĐV dự thi phải luôn đem theo CMND (bản chính) và giấy xác nhận tạm trú (nếu là tạm trú) để BTC kiểm tra đối chiếu và giải quyết khi có khiếu nại nhân sự.
3/ Trưởng đoàn của đơn vị dự thi có trách nhiệm phổ biến Điều lệ này để HLV, VĐV hiểu rõ và chấp hành.
4/ BTC Giải được quyền sửa đổi, bổ sung các quy định trong Điều lệ này khi cần thiết, bằng thông báo chính thức để các thành viên tham gia giải được biết và cùng thực hiện./.


Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
-Các Phòng VHTT; PHÓ GIÁM ĐỐC
-Các Trung tâm VHTT (tham gia);
-Trung tâm VHTT Vạn Ninh (đơn vị đăng cai);
-Liên đoàn Lao động tỉnh; (đã ký) (ĐÃ KÝ)
-Các bộ phận liên quan (phối hợp);
-Hội Cờ Tướng tỉnh (phối hợp);
-Đơn vị tài trợ (mời);
-Lãnh đạo Sở;
-Lưu : VT, Phòng NVTDTT. Nguyễn Văn Hòa

cuong_dk
16-04-2012, 04:46 PM
Năm 2012 là một năm bận rộn của làng cờ Khánh Hòa. Chúc làng cờ ngày càng phát triển!