PDA

View Full Version : Lập thêm mục bình cờskeleton
22-09-2009, 07:31 PM
Các mod xem có thể lập thêm mục bình cờ được không. Các ván cờ hay có thể mình hoặc ai quen các chuyên gia thì nhờ bình luận kỹ càng, phân tích ưu khuyết từng giai đoạn cụ thể cho anh em cùng tham khảo. Bình thường các ván cờ hay mình mang qua nhờ cụ thọ ngồi thẩm và bình luận thấy rất hay và nhớ rất lâu. :)

trung_cadan
22-09-2009, 08:55 PM
Ok , cái này hợp lí !!!

kytoan
20-10-2009, 09:25 PM
Cái này tui đồng ý đó nhe. Phải vậy mới sớm lên chiên dza được chứ.