PDA

View Full Version : Chúc mừng anh em được nghỉ lễ dài ngàyvoquangman
28-04-2012, 05:51 PM
Chúc anh em câu lạc bộ nghỉ lễ vui vẻ!
Mừng độc lập 30/4 và quốc tế lao động 1/5 kéo dài 4 ngày nhé.


http://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=http://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/VllZWkpb&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0