PDA

View Full Version : [Collection] Songs That Make You CryCXQ
28-04-2012, 11:39 PM
Đây là playlist mình tạo ra, ban đầu chỉ gồm 10 bài. Khi nào rãnh sẽ add thêm vào. Ballad, Country, New Age, Acoutic Rock..tất cả đều có trong đây.
Như đúng như tiêu đề Album, đa số là bản nhạc buồn nên bro nào mà buồn thì mới nghe nha.

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.1.swf?skin=http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/embed/embed.swf&xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kmcGTQguQaDxTZDJtFGLm&autostart=false