PDA

View Full Version : các bác chỉ dùm em trung pháo xe tuần hà đối bình phong mãljmacsau
04-05-2012, 10:36 AM
em mới chơi bình phong mã, ván đầu khi đối phương quá hà xa thất trận lập tức họ đề phòng cạm bẫy không quá hà xa nữa ma tuân hà xa, rất chắc chắn. vô lượng thọ phật mong các bác chỉ giáo dùm em