PDA

View Full Version : TADA_Tài chính tháng-5-2012hieulacda44
10-05-2012, 02:43 PM
Chuyển về bảng tổng hợp Trung xóa hộ bài này cho gọn nhé Thanhk

hieulacda44
10-05-2012, 02:44 PM
update đến ngày 10-5-2012

Robetto
10-05-2012, 05:17 PM
Em vẫn chấn thương,xin nghỉ thêm vài trận nữa!!!
Để khỏi chậm quỹ,nhờ Trang tơ đóng giúp anh nhé,khi nào gặp anh gửi Trang sau.thanks em!

hieulacda44
15-05-2012, 01:26 AM
Tình hình quỹ đội đến ngày 14-5-2011 update. Các đồng chí chậm quỹ quá ngày 15 tự giác đem 20k tiền lãi mỗi ngày kèm theo gởi cho anh Trung_Cadan :)

hieulacda44
15-05-2012, 01:29 AM
Em vẫn chấn thương,xin nghỉ thêm vài trận nữa!!!
Để khỏi chậm quỹ,nhờ Trang tơ đóng giúp anh nhé,khi nào gặp anh gửi Trang sau.thanks em!
Nhưng em ơi nó chưa nộp đâu nhé ha ha chuẩn bị 20k tiền lãi/ ngày đê :)

hieulacda44
23-05-2012, 03:17 AM
update đến ngày 22-5-2012