PDA

View Full Version : Các ván cờ cổtranbinh
02-10-2009, 07:02 PM
Nguyễn Cự tiên thắng Trương Tuân thi đấu tại Tam Quan Bình Định năm1905
FORMAT WXF
GAME
TIME 17""; 15""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. C8+4 P7+1
5. R2+6 E7+5 6. P5+1 H2+3
7. H8+7 R1+1 8. H7+5 R1.4
9. P5+1 R4+2 10. C8.5 A4+5
11. C+.4 H3+2 12. P5+1 R4+2
13. C4.9 C2.1 14. R9.8 H2-3
15. C9-2 C8.9 16. R2+3 H7-8
17. H5+4 R4+1 18. P5+1 E3+5
19. R8+7 H3-4 20. R8+2 H8+7
21. C9.2 C9.8 22. H3+5 H7+6
23. H5+4 R4-4 24. P9+1 C1.3
25. P9+1 P9+1 26. P9.8 C3.1
27. P8.7 C1+7 28. C2.5 C1-7
29. H4+6 C8-1 30. H6+4 C8.6
31. C+.2 }END
Trương Quang Hùng tiên thắng Hoàng Quảng thi đấu tại TP Huế 1905
FORMAT WXF
GAME
TIME 49""; 2:08""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3
5. H8+9 E3+5 6. C8.6 C8+2
7. C6+4 P1+1 8. C6.3 H3+2
9. P3+1 E5+7 10. H3+4 C8-1
11. C3+3 R8.7 12. R2+6 E7-5
13. H4+6 E5-3 14. R2.3 H7-9
15. R3.5 C2.5 16. R9.8 H2+1
17. R5+1 E3+5 18. H6+5 A6+5
19. H5+7 K5.6 20. R8+6 K6+1
21. R8.4 A5+6 22. H7-6 R1+2
23. C5.4 K6-1 24. R4+1 K6.5
25. C4.5 A4+5 26. R4.9 K5.6
27. H6+5 R7+3 28. R9.4 K6.5
29. H5-7 }END
Cả Soạn tiên thắng Vương Nghệ thi đấu tại TP Huế năm 1907
FORMAT WXF
GAME
TIME 21""; 16""
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3
5. P3+1 E3+5 6. C8.6 A4+5
7. C6+4 P7+1 8. P3+1 E5+7
9. R9.8 C2+2 10. R2+6 H7+6
11. C6.7 R1.2 12. H3+4 E7-5
13. R2-3 H6-7 14. H4+3 C8.9
15. R2.3 R8+2 16. R8+4 C9-1
17. P9+1 C9.7 18. C5.3 C7+2
19. C7.3 E7+9 20. R3+1 H7-8
21. C+.9 H3+1 22. P9+1 H1-3
23. P9.8 R2+4 24. R8+1 H3+2
25. R3.8 H2-3 26. R8+3 H3+4
27. H9+8 H4+3 28. H8+7 E9-7
29. H7+9 A5-4 30. R8-4 H3-4
31. H9+7 K5+1 32. C3.9 K5.6
33. P5+1 R8.6 34. A6+5 H8+7
35. R8.2 A6+5 36. C9.4 }END

Buocvedau
03-10-2009, 01:25 AM
2 ván đấu hay lắm

thapthuco93
03-10-2009, 01:41 AM
Cả 2 trận bên tiên áp đảo mạnh quá, thế trận 1 chiều.

Hạo Nam
09-11-2009, 10:56 PM
Công bén quá , sắc sảo =D>

cuongsym
16-11-2009, 12:14 AM
pác cài java nhé