PDA

View Full Version : Giải Cở Tướng mừng kỷ niệm 122 năm CT Hồ Chí Minh - Hải Quan TP. Đà Nẵnghitokiribq
19-05-2012, 09:52 AM
Giải Cờ Tướng mừng kỷ niệm 122 năm CT Hồ Chí Minh và ĐH Công đoàn Cục lần thứ 16
Bảng Nam
Thi đấu ngày 19 tháng 5 năm 2012
Round 1

Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 1 Lê Nho Phước DTG 0 0 Lưu Quốc Thắng RR 9
2 10 Nguyễn Trung Sơn VPH 0 0 Nguyễn Hàm DTG 2
3 3 Đặng Hoàng Thành CDN 0 0 Nguyễn Văn Thiệu VPH 11
4 12 Phan Việt Dũng VPH 0 0 Lê Minh Khôi HKL 4
5 5 Lương Phước Lâm SBA 0 0 Nguyễn Chiến Thuật TCC 13
6 14 Lê Đức Lý TCC 0 0 Nguyễn Đức Thành KTS 6
7 7 Trần Hồng Phước KCN 0 0 Hà Duy Nghĩa VPK 15
8 16 Phùng Quyết Thắng TCH 0 0 Nguyễn Hữu Thiềng KCN 8

hitokiribq
19-05-2012, 09:53 AM
Giải Cờ Tướng mừng kỷ niệm 122 năm CT Hồ Chí Minh và ĐH Công đoàn Cục lần thứ 16
Bảng Nam

Round 2

Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 6 Nguyễn Đức Thành KTS 1 1 Lê Nho Phước DTG 1
2 2 Nguyễn Hàm DTG 1 1 Lương Phước Lâm SBA 5
3 8 Nguyễn Hữu Thiềng KCN 1 1 Đặng Hoàng Thành CDN 3
4 4 Lê Minh Khôi HKL 1 1 Hà Duy Nghĩa VPK 15
5 12 Phan Việt Dũng VPH 0 0 Trần Hồng Phước KCN 7
6 9 Lưu Quốc Thắng RR 0 0 Lê Đức Lý TCC 14
7 13 Nguyễn Chiến Thuật TCC 0 0 Nguyễn Trung Sơn VPH 10
8 11 Nguyễn Văn Thiệu VPH 0 0 Phùng Quyết Thắng TCH 16

hitokiribq
19-05-2012, 09:57 AM
http://nm8.upanh.com/b5.s28.d2/2863df4566695f30a3fcd672fbfa3eed_44915978.dsc00767.jpg

hitokiribq
19-05-2012, 10:01 AM
http://nm1.upanh.com/b3.s28.d3/a75590a4dbcce51c2759a0f95698e179_44916071.dsc00721.jpg

shihamoni
19-05-2012, 10:09 AM
Các bạn ơi post biên bản cho mình chiêm ngưỡng tài năng các bạn Hải quan Đà Nẳng với. Bạn hitokiribq là công chức Hải quan Đà Nẳng đúng không? Xin chào làm quen

hitokiribq
19-05-2012, 10:22 AM
Mình là HLV Bộ Môn Cờ TP. Đà Nẵng_ Nếu bạn muốn tập Cờ thì đến 08 Phan Kế Bính - Đà Nẵng nhé

hitokiribq
19-05-2012, 11:05 AM
Giải Cờ Tướng mừng kỷ niệm 122 năm CT Hồ Chí Minh và ĐH Công đoàn Cục lần thứ 16
Thi đấu ngày 19 tháng 5 năm 2012 - Tại 250 Bạch Đằng_TP. Đà Nẵng

Round 3

Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 1 Lê Nho Phước DTG 2 2 Lê Minh Khôi HKL 4
2 3 Đặng Hoàng Thành CDN 2 2 Lương Phước Lâm SBA 5
3 9 Lưu Quốc Thắng RR 1 1 Nguyễn Hàm DTG 2
4 16 Phùng Quyết Thắng TCH 1 1 Nguyễn Đức Thành KTS 6
5 7 Trần Hồng Phước KCN 1 1 Nguyễn Chiến Thuật TCC 13
6 15 Hà Duy Nghĩa VPK 1 1 Nguyễn Hữu Thiềng KCN 8
7 10 Nguyễn Trung Sơn VPH 0 0 Phan Việt Dũng VPH 12
8 14 Lê Đức Lý TCC 0 0 Nguyễn Văn Thiệu VPH 11

hitokiribq
19-05-2012, 11:24 AM
Giải Cờ Tướng mừng kỷ niệm 122 năm CT Hồ Chí Minh và ĐH Công đoàn Cục lần thứ 16
Thi đấu ngày 19 tháng 5 năm 2012 - Tại 250 Bạch Đằng_TP. Đà Nẵng

Round 4

Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 4 Lê Minh Khôi HKL 3 3 Đặng Hoàng Thành CDN 3
2 15 Hà Duy Nghĩa VPK 2 2 Lê Nho Phước DTG 1
3 2 Nguyễn Hàm DTG 2 2 Nguyễn Đức Thành KTS 6
4 5 Lương Phước Lâm SBA 2 2 Trần Hồng Phước KCN 7
5 8 Nguyễn Hữu Thiềng KCN 1 1 Nguyễn Trung Sơn VPH 10
6 13 Nguyễn Chiến Thuật TCC 1 1 Lưu Quốc Thắng RR 9
7 12 Phan Việt Dũng VPH 0 1 Phùng Quyết Thắng TCH 16

leanhvu_dn
19-05-2012, 12:43 PM
Giải này thi đấu mấy ván vậy Q ????????????

hitokiribq
19-05-2012, 03:21 PM
Giải này thi đấu 5 ván thôi Vũ

hitokiribq
19-05-2012, 04:47 PM
Giải Cờ Tướng mừng kỷ niệm 122 năm CT Hồ Chí Minh và ĐH Công đoàn Cục lần thứ 16
Thi đấu ngày 19 tháng 5 năm 2012 - Tại 250 Bạch Đằng_TP. Đà Nẵng

Round 5

Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 3 Đặng Hoàng Thành CDN 4 3 Lê Nho Phước DTG 1
2 6 Nguyễn Đức Thành KTS 3 3 Lê Minh Khôi HKL 4
3 7 Trần Hồng Phước KCN 3 2 Nguyễn Hàm DTG 2
4 16 Phùng Quyết Thắng TCH 2 2 Lương Phước Lâm SBA 5
5 13 Nguyễn Chiến Thuật TCC 2 2 Nguyễn Hữu Thiềng KCN 8
6 10 Nguyễn Trung Sơn VPH 1 2 Hà Duy Nghĩa VPK 15
7 9 Lưu Quốc Thắng RR 1 0 Phan Việt Dũng VPH 12

hitokiribq
19-05-2012, 05:24 PM
Giải Cờ Tướng mừng kỷ niệm 122 năm CT Hồ Chí Minh và ĐH Công đoàn Cục lần thứ 16
Thi đấu ngày 19 tháng 5 năm 2012 - Tại 250 Bạch Đằng_TP. Đà Nẵng

Final Ranking

Rank Name FED 1 2 3 4 5 Pts Fide Win Black B.win
1 Đặng Hoàng Thành CDN 15w1 7b1 9w1 2b1 4w0,5 4,5 14,5 4 2 2
2 Lê Minh Khôi HKL 14b1 6w1 4b1 1w0 5b1 4 13 4 3 3
3 Trần Hồng Phước KCN 6w0 14b1 11w1 9b1 10w1 4 10 4 2 2
4 Lê Nho Phước DTG 12w1 5b1 2w0 6b1 1b0,5 3,5 11,5 3 3 2
5 Nguyễn Đức Thành KTS 16b1 4w0 8b1 10b1 2w0 3 10 3 3 3
6 Hà Duy Nghĩa VPK 3b1 2b0 7w1 4w0 13b1 3 9 3 3 2
7 Nguyễn Hữu Thiềng KCN 8b1 1w0 6b0 13w1 11b1 3 8 3 3 2
8 Phùng Quyết Thắng TCH 7w0 15b1 5w0 14b1 9w1 3 7 3 2 2
9 Lương Phước Lâm SBA 11w1 10b1 1b0 3w0 8b0 2 9 2 3 1
10 Nguyễn Hàm DTG 13b1 9w0 12b1 5w0 3b0 2 8 2 3 2
11 Nguyễn Chiến Thuật TCC 9b0 13w1 3b0 12w1 7w0 2 6 2 2 0
12 Lưu Quốc Thắng RR 4b0 16w1 10w0 11b0 14w1 2 5 2 2 0
13 Nguyễn Trung Sơn VPH 10w0 11b0 14w1 7b0 6w0 1 3 1 2 0
14 Phan Việt Dũng VPH 2w0 3w0 13b0 8w0 12b0 0 0 0 2 0
15 Nguyễn Văn Thiệu VPH 1b0 8w0 16-- --- --- 0 0 0 1 0
16 Lê Đức Lý TCC 5w0 12b0 15-- --- --- 0 0 0 1 0