PDA

View Full Version : Chiếu cùng lúcldtk
08-10-2009, 06:48 PM
Tối đa 3 quân.
Ủa mà sao bạn lại đăng trong mục Góp Ý ?

GChesss
08-10-2009, 06:55 PM
Cái này khó nhỉ. Sao lại chỉ có 3 vậy bro?

koleloi
08-10-2009, 07:11 PM
Mình nghĩ tối đa là 4 chứ không phải 3 quân đâu.

huyninhgiang
08-10-2009, 08:20 PM
em nghĩ là có tới 5 cơ, nhưng chưa gặp bao giờ :) mới gặp 4

xephaoma
08-10-2009, 11:16 PM
Đây là Tứ chiếu. Ai nghĩ ra được thế Ngũ chiếu nhỉ? :D


http://i602.photobucket.com/albums/tt104/xephaoma01/4nuocchieu.jpg

tieunhulai
08-10-2009, 11:23 PM
Ka ka ka, cờ úp thì sẽ có ngay ngũ chiếu thôi mà.

sibachao
08-10-2009, 11:53 PM
Các bác lắm trò nhể :-o
Đố bác nào sắp được thế cờ "lưỡng thủ lục chiếu" đấy ?? (dùng 6 quân lần lượt chiếu 2 nước liên tiếp đưa vào thế bí)