PDA

View Full Version : Hồ Ngọc Hà rạng rỡ trong nắng hènguoiduatin
12-06-2012, 10:35 AM
Hồ Ngọc Hà (http://hongocha.chuyenphiem.com) trong cuộc thi chụp ảnh ‘Hồ Ngọc Hà và những khoảnh khắc'


http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209650.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209652.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209655.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209656.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209657.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209658.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209659.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209660.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209662.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209664.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209668.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209669.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209670.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209671.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209672.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209673.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209674.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t209678.jpg