PDA

View Full Version : Vũ Thu Phương khoe lưng ong quyến rũnguoiduatin
13-06-2012, 10:11 AM
Cô gái xinh đẹp và đa đoan này muốn làm việc gì cũng nghiêm túc và hiệu quả. Vũ Thu Phương (http://vuthuphuong.chuyenphiem.com)rất mong muốn hình ảnh của mình như cánh phượng hoàng bay trong bầu trời màu xanh, nhẹ nhàng như đi trên một cánh đồng đầy gió và nắng


http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588017.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588018.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588019.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588021.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588022.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588022.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588023.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588024.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588025.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588027.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588030.jpg

nguoiduatin
13-06-2012, 10:11 AM
http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588031.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588032.jpg

http://chuyenphiem.com/wp-content/uploads/2012/06/t588033.jpg