PDA

View Full Version : Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 3leanhvu_dn
17-06-2012, 04:21 PM
Chiều 15h ngày 17/6/2012 tại CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ diễn ra trận công đài giữa 2 kỳ thủ :
Công Đài : Trịnh Hồ Quang Vũ
Thủ Đài : Trần Huỳnh Si La
Sau khi đả bại đài chủ Nguyễn Anh Mẫn tuần vừa rồi.Liệu lần này anh ấy có thể giữ được ngôi đài chủ của mình lâu dài hay ko ?????
Kình mời quý kỳ hữu gần xa cùng theo dõi.......
Thế trận : Quá Cung Pháo
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.6 R9+1 2. H2+3 E3+5 3. R1.2 R9.4 4. A6+5 H8+9 5. R2+4 P9+1 6. P7+1 R4+3 7. H8+7 H9+8 8. R2.6 R4+1 9. H7+6 H2+3 10. E7+5 A4+5 11. P3+1 C2+3 12. H6+7 C2+1 13. R9.7 R1.4 14. R7+3 C2-6 15. P7+1 C2.3 16. C8+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="31">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 16: 2crkae2/4a4/2h1e2c1/p1H1p1p2/1CP4hp/6P2/P1R1P3P/3CE1H2/4A4/4KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
:loaloa1:loaloa1:loaloa1 Đang thi đấu.........

leanhvu_dn
17-06-2012, 04:30 PM
http://nn4.upanh.com/b3.s26.d2/e313d6f0e4cd26feca10cd8be650384f_46220954.dsc00033.jpg
http://nn7.upanh.com/b3.s26.d2/6251c165b7fb20d906880d5cac455373_46220917.dsc00052.jpg

leanhvu_dn
17-06-2012, 05:25 PM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.6 R9+1 2. H2+3 E3+5 3. R1.2 R9.4 4. A6+5 H8+9 5. R2+4 P9+1 6. P7+1 R4+3 7. H8+7 H9+8 8. R2.6 R4+1 9. H7+6 H2+3 10. E7+5 A4+5 11. P3+1 C2+3 12. H6+7 C2+1 13. R9.7 R1.4 14. R7+3 C2-6 15. P7+1 C2.3 16. C8+3 H8-9 17. C8+2 R4+3 18. H3+4 P5+1 19. H4-6 R4.5 20. C8-1 C8+4 21. C8.5 H3+5 22. R7.8 H5+3 23. H7+9 A5+4 24. H6+7 C8.2 25. H9+7 K5+1 26. H--8 H9+8 27. C6.9 H8+6 28. C9+4 K5.4 29. H8+6 H6-4 30. P9+1 A4-5 31. P9+1 C3.2 32. P9.8 H4-3 33. H6+7 K4-1 34. C9-5 A5+6 35. C9.6 A6+5 36. P8+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="71">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 36: 1c1k2e2/2H1a4/2h1ea3/1PH3p2/4p3p/6P2/4P3P/4E4/3CA4/4KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
Đén đây Si La buôn súng đầu hàng.....
:tlbc:tlbc:tlbc:tlbc
Xin chúc mừng tân đài chủ Trịnh Hồ Quang Vũ
http://nn9.upanh.com/b5.s26.d2/7882b80ab33878aa1dd1b75b3eada7da_46222449.dsc00054.jpg
:lose:lose:lose:lose

leanhvu_dn
17-06-2012, 05:45 PM
Sau trận công đài.Bùi Quốc Khánh đánh đồng loạt giao lưu cùng 6 kỳ thủ thành viên CLB
http://nn6.upanh.com/b3.s1.d4/f807c2dc22765b85e3feb40857778e67_46222466.dsc00074.jpg
http://nn7.upanh.com/b1.s27.d2/dce41c708794ee37030cefaa8d7e9c4d_46222507.dsc00073.jpg

leanhvu_dn
17-06-2012, 06:10 PM
Kết quả Bùi Quốc Khánh thắng cả 6 ván............

qk2009
18-06-2012, 04:21 PM
applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P3+1 C2.5 2. H8+7 H2+3 3. R9.8 P3+1 4. C8.9 C8+4 5. H2+3 C8.7 6. P1+1 H8+7 7. E7+5 R9.8 8. R1.2 R8+6 9. C2.1 R8+3 10. H3-2 R1+1 11. R8+6 H3+4 12. R8.6 H4+3 13. C9+4 R1.8 14. H2+3 R8+6 15. H3-5 C7+2 16. C9+3 C7.9 17. R6.7 R8.9 18. H5+3 H3+5 19. E3+5 C9+1 20. A4+5 R9.7 21. R7+3 R7+2 22. A5-4 R7-4 23. A4+5 R7+4 24. A5-4 R7-5 25. A4+5 C5.6 26. A5+4 R7+5 27. K5+1 R7-1 28. K5-1 C6+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="56">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 28: C1Rakae2/9/6h2/4p1p1p/2p6/8P/P3Pc3/2H1EA3/6r2/3AK3c w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
bùi quốc khánh hậu thắng trần thanh lợi