PDA

View Full Version : Fc Tada - Fc Thaco Truong Haithanh_phe
18-06-2012, 01:13 PM
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/17/FvQs.th.jpg
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/17/gpeMj.th.jpg
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/17/ZfrcL.th.jpg
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/17/zOgro.th.jpg
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/18/Ql5ZW.th.jpg
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/18/iqQPG.th.jpg
http://upanhnhanh.net/images/2012/06/18/Fa0yn.th.jpg

BachDienThuSinh
18-06-2012, 01:19 PM
Up lên upanh.com . Chọn cỡ 600*800 , rồi copy link nó dành cho diễn đàn , phang thẳng lên đây Phệ ạ .

Mày gà quá đi !!!

thanh_phe
19-06-2012, 10:05 AM
Làm thế rồi, nhưng bên tao bi chặn không vào được kiểu thế.

trung_cadan
19-06-2012, 10:50 PM
Thành gửi mail ảnh cho tao nhé !!!

thanh_phe
21-06-2012, 07:37 AM
Clip nua nay
20120616 185620 - YouTube (http://youtu.be/tSxJ27VaXy0)
20120616 190158 - YouTube (http://youtu.be/5HXQdPi5P3A)

thanh_phe
21-06-2012, 07:44 AM
http://nn8.upanh.com/b2.s29.d2/c6369a5234a2d60afd2104357393bb8a_46381568.20120616182554.jpg (http://www.upanh.com/20120616_182554_upanh/v/5rj97raf2ja.htm)http://nn1.upanh.com/b6.s26.d2/874e567b405d9336c58b6c902ddb964c_46381571.20120616175802.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175802_upanh/v/brjd7rafajj.htm)http://nn2.upanh.com/b5.s28.d3/714ffdffcf1637f79310071d5b78b9ba_46381572.20120616175810.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175810_upanh/v/2rjbbr1fejg.htm)http://nn4.upanh.com/b6.s27.d1/f693f551ebb9cba63d032104df5271c0_46381574.20120616175815.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175815_upanh/v/0rj86r5f3jl.htm)http://nn5.upanh.com/b5.s27.d2/0221235de02d51593f231b287971e263_46381575.20120616175826.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175826_upanh/v/8rj23rff1jm.htm)http://nn7.upanh.com/b3.s1.d4/319c495901d30abad24ea98002290bf5_46381577.20120616175830.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175830_upanh/v/0rj9fr1f4ad.htm)http://nn8.upanh.com/b2.s26.d1/cb5567a46ce1143b8c0602a0152b04bd_46381578.20120616175839.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175839_upanh/v/erj79r7f8av.htm)http://nn1.upanh.com/b6.s27.d2/d5902c43daf64dacf4e72b77ee3feafe_46381581.20120616175921.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175921_upanh/v/9rj6cr2fbat.htm)http://nn2.upanh.com/b4.s26.d2/2f227ff7e9e58d716ccf3433ff66d26c_46381582.20120616175927.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175927_upanh/v/5rjd8rdf3jw.htm)http://nn7.upanh.com/b5.s27.d2/425885048022882a448cb2dcc0008e90_46381587.20120616175950.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175950_upanh/v/frjf7r3fcab.htm)http://nn9.upanh.com/b2.s29.d4/b85f05393f48bf7ad9a30276b49a06ee_46381589.20120616175957.jpg (http://www.upanh.com/20120616_175957_upanh/v/2rj65r9f3ae.htm)http://nn0.upanh.com/b6.s1.d4/fdb4a1c5b644d4bffaa26ca0aa1c168e_46381590.20120616180001.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180001_upanh/v/frj96r7ffaq.htm)http://nn2.upanh.com/b3.s28.d3/4d44fd324ae6a471d9905789e0326f2a_46381592.20120616180025.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180025_upanh/v/brja2r7f1af.htm)http://nn3.upanh.com/b3.s26.d1/e4d7c56bd071cb1d82fbbe1c22b76a62_46381593.20120616180215.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180215_upanh/v/crjd0r8ffaj.htm)http://nn5.upanh.com/b5.s28.d1/6998ec3807196329e98fb384003b1df6_46381595.20120616180221.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180221_upanh/v/arj74r4f7ay.htm)http://nn7.upanh.com/b6.s26.d2/f3fd753c576022e86e710dc49381ea6c_46381597.20120616180225.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180225_upanh/v/1rj7er0f2am.htm)http://nn0.upanh.com/b5.s1.d4/074ee18e3eb9e3eff9208b82695aaf7d_46381600.20120616180247.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180247_upanh/v/8rj5ar2f5pv.htm)http://nn3.upanh.com/b5.s29.d4/9f289c852f1c6e9a5e3f96ea4d94bb02_46381603.20120616180312.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180312_upanh/v/3rj77r4fdpt.htm)http://nn4.upanh.com/b3.s29.d1/e727c2066fdfcc96750d5ef256dfb35d_46381604.20120616180317.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180317_upanh/v/1rj70r3f9aw.htm)http://nn7.upanh.com/b6.s28.d1/18f8009ca4391151b8c850cf55ac8c95_46381607.20120616180335.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180335_upanh/v/brjc4ref4ap.htm)

thanh_phe
21-06-2012, 07:50 AM
http://nn7.upanh.com/b6.s28.d1/18f8009ca4391151b8c850cf55ac8c95_46381607.20120616180335.jpg (http://www.upanh.com/20120616_180335_upanh/v/brjc4ref4ap.htm)http://nn8.upanh.com/b6.s27.d2/42fdc224b6c39a894409ac85703af302_46381608.20120616181103.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181103_upanh/v/9rj12rdf7pz.htm)http://nn1.upanh.com/b1.s1.d4/a4714cb4fcfe0f00c1d5e06241f52b82_46381611.20120616181110.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181110_upanh/v/0rjacr5fbpe.htm)http://nn3.upanh.com/b6.s26.d1/26c376053b0ed19180e6b97357ac903e_46381613.20120616181129.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181129_upanh/v/drjfar1f7ph.htm)http://nn5.upanh.com/b5.s29.d2/4371a506f176c3990c372b38b1c770f3_46381615.20120616181132.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181132_upanh/v/9rj01r1f2pd.htm)http://nn7.upanh.com/b4.s26.d2/b6c049a0d6aa0687be5b761d68db1935_46381617.20120616181139.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181139_upanh/v/crjdercf9py.htm)http://nn9.upanh.com/b4.s27.d1/674bc152d419a0863071ff946d9923a0_46381619.20120616181147.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181147_upanh/v/crj4br3f4pm.htm)http://nn0.upanh.com/b6.s29.d2/753882d259a46df0e57e0e34d389ca9f_46381620.20120616181210.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181210_upanh/v/8rj53r1f8pk.htm)http://nn3.upanh.com/b2.s1.d4/914378665f0255d334225d9517a0aa5a_46381623.20120616181217.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181217_upanh/v/arj80r3ffpx.htm)http://nn5.upanh.com/b3.s1.d4/1d05592ef14a581972fa08adf2b488d9_46381625.20120616181244.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181244_upanh/v/5rj9dr8f5wt.htm)http://nn7.upanh.com/b2.s1.d4/b4df934b810c9b361663fa3df5517078_46381627.20120616181305.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181305_upanh/v/3rj13r0f1wc.htm)http://nn8.upanh.com/b2.s29.d3/bf3cc4f82858eb584e6ce63c2730848f_46381628.20120616181342.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181342_upanh/v/drjd8ref9pa.htm)http://nn9.upanh.com/b5.s28.d2/ff854b77d6a3d19f3e7f2937ef4b2b49_46381629.20120616181346.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181346_upanh/v/brjadraf0pp.htm)http://nn1.upanh.com/b5.s28.d1/cd49a42e24ad16e138e4140050eb8673_46381631.20120616181355.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181355_upanh/v/brj0fref9pj.htm)http://nn3.upanh.com/b2.s28.d3/a59e006deb64573d1f75af321c18d9a9_46381633.20120616181414.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181414_upanh/v/drje8r4f5yb.htm)http://nn4.upanh.com/b3.s29.d2/fe3917d9cc7253c5f434e704c95b0a59_46381634.20120616181423.jpg (http://www.upanh.com/20120616_181423_upanh/v/2rj73rbfbyu.htm)http://nn6.upanh.com/b5.s28.d1/feb673f3b78869acee98cea5cd60764a_46381636.20120616182505.jpg (http://www.upanh.com/20120616_182505_upanh/v/5rj9ar0fayq.htm)http://nn7.upanh.com/b3.s26.d1/7bd079247c2e0b47635bdd0b1b708c16_46381637.20120616182519.jpg (http://www.upanh.com/20120616_182519_upanh/v/5rjd2r1f8yh.htm)http://nn8.upanh.com/b6.s26.d2/1e847c3dd11b32137b1340374b42b151_46381638.20120616182550.jpg (http://www.upanh.com/20120616_182550_upanh/v/3rj07rdf3yn.htm)

trung_cadan
21-06-2012, 10:05 AM
Clip 1 :

tSxJ27VaXy0&feature

trung_cadan
21-06-2012, 10:09 AM
5HXQdPi5P3A&feature

thanh_phe
21-06-2012, 10:59 AM
Clip thứ 2 có đoạn đối thoại : Thằng Mai Anh lại hút thuốc rồi, thằng này ngày nó hết 3 bao chưa kể thuốc lào anh ơi, vai lúa.