PDA

View Full Version : HELP Cài font gì để hết lỗi này vậy ?terminator123
18-06-2012, 10:07 PM
Mình xem bàn cờ trực tuyến thì bị lỗi như hình này ko bít xử lí sau
http://i.imgur.com/lUO4L.jpg

xuan2009
19-06-2012, 08:57 PM
Mình xem bàn cờ trực tuyến thì bị lỗi như hình này ko bít xử lí sau
http://i.imgur.com/lUO4L.jpg

Câu trả lời trong Link
http://www.thanglongkydao.com/huong-dan-chung/6907-huong-dan-flash-cua-dpxq-com.html#post112718
Bạn nên xem kỹ rồi thực hiện sẽ hết. Chúc bạn toại nguyện. CHÀO.