PDA

View Full Version : Thi đấu tuyển chọn đội tuyển quốc gia 20126789
01-07-2012, 02:51 PM
Hôm nay tại TTHL quốc gia 2 (TPHCM) đã diễn ra giải đấu tuyển chọn đội tuyển quốc gia để chuẩn bị lực lượng cho giải đồng đội Châu Á vào tháng 12 tổ chức tại Philippin do HLV Hoàng Đình Hồng dẫn dắt. Thời gian giải đấu diễn ra từ ngày 01-08/07/2012, sáng từ 8h30, chiều từ 14h30.

Giải sẽ thi đấu với thể thức vòng tròn hai lượt tuyển chọn 4 kì thủ nam và 1 kì thủ nữ.

Bảng nam:

1. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM)
2. Trềnh A Sáng (TPHCM)
3. Đào Quốc Hưng (TPHCM)
4. Nguyễn Thành Bảo (HN)
5.Võ Minh Nhất (BP)
6.Tôn Thất Nhật Tân (ĐN)

Bảng nữ:

1. Ngô Lan Hương (TPHCM)
2.Cao Phương Thanh (TPHCM)
3.Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM)
4.Ngô Thu Hà (BCA)
5.Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA).

Kì thủ Phạm Thu Hà (HN) vì lí do gia đình không thi đấu.


Sáng nay đã diễn ra ván đấu thứ nhất với kết quả như sau:

* Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) - Đào Quốc Hưng (TPHCM) 2-0

* Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) - Nguyễn Thành Bảo (HN) 1-1

* Trềnh A Sáng (TPHCM) - Võ Minh Nhất (BP) 1-1

* Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) - Ngô Lan Hương (TPHCM) 0-2

* Ngô Thu Hà (BCA) - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) 2-0

* Cao Phương Thanh không thi đấu.

Chiều nay nghỉ thi đấu, ngày mai giải đấu sẽ tiếp tục...

newnew
01-07-2012, 04:17 PM
Xem lại các ván đấu:


Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) - Đào Quốc Hưng (TPHCM) 2-0

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8
4. P3+1 P3+1
5. C8.7 P1+1
6. H8+9 H3+2
7. R9+1 E3+5
8. H3+4 R1+3
9. H4+6 C8-1
10. H6+4 C8.6
11. R2+9 H7-8
12. H4+3 A4+5
13. R9.4 H2+1
14. C7-1 C2-1
15. P5+1 R1.4
16. R4+5 H8+9
17. H3-1 E7+9
18. P5+1 E9-7
19. P5+1 R4.2
20. C7.5 C6.8
21. R4-1 K5.4
22. R4.6 C2.4
23. P5+1 E7+5
24. C-.6 R2+5
25. A6+5 P1+1
26. C6+2 R2-1
27. R6-1 P3+1
28. R6.7 C4.3
29. R7.6 K4.5
30. R6.9 }END


Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) - Nguyễn Thành Bảo (HN) 1-1

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. E3+5 H2+3
2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H8+7
4. H8+7 R9+1
5. A4+5 R9.6
6. C8+2 H7+8
7. C2+5 C2.8
8. R9.8 R1.2
9. P3+1 P7+1
10. C8.3 R2+9
11. H7-8 E3+5
12. R1.4 R6+8
13. A5-4 P3+1
14. P7+1 E5+3
15. H8+7 E3-5
16. H7+6 H3+4
17. H6+4 A4+5
18. C3.6 C8.9
19. H4+2 H4-6
20. C6-1 P1+1
21. H2-4 P5+1
22. A4+5 P9+1
23. C6.8 K5.4
24. A5+6 H6-4
25. H4-2 C9-1
26. C8+2 H8-9
27. C8.6 K4.5
28. C6+1 P9+1
29. H2-4 P9+1
30. H4+5 H9+8
31. H3+2 C9+4
32. H2+4 E5+7
33. H5-7 C9-1
34. P5+1 P9.8
35. P5+1 H8+7
36. H4-3 P8.7
}END


Trềnh A Sáng (TPHCM) - Võ Minh Nhất (BP) 1-1

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 C8.5
2. H2+3 R9+1
3. R1.2 H8+7
4. H8+7 R9.4
5. P7+1 H2+3
6. P3+1 R1+1
7. A6+5 R4+5
8. C5.4 R1.6
9. E7+5 P5+1
10. C8+2 R6+5
11. H3+4 R4-3
12. R2+6 C2+1
13. R2+2 P3+1
14. P7+1 R6-1
15. R2.7 H7-5
16. C8.7 C2+3
17. C7+3 H5+3
18. R7-1 C2.9
19. R9.6 R4+6
20. K5.6 P5+1
21. P5+1 R6.5
22. R7+2 A6+5
23. C4.1 C5+5
24. R7.8 C9.3
25. E3+5 R5+2
26. C1.4 R5.3
27. R8-6 E7+5
28. P7.6 P9+1
29. P6+1 P9+1
30. P6.5 P9.8
31. C4+4 C3.8
32. R8.6 E5-3
33. C4-2 R3+2
34. K6+1 R3-1
35. K6+1 C8+2
36. A5-6 R3-3
37. C4.2 R3.7
38. C2-1 }END


Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) - Ngô Lan Hương (TPHCM) 0-2

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 C8.5
2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1
4. R2+6 P3+1
5. C8.7 R9.4
6. H8+9 H2+3
7. R9.8 R1.2
8. A4+5 C2+1
9. R2-2 R4+3
10. R8+4 A4+5
11. R8.6 C5.4
12. C5.6 R4+1
13. R2.6 C4+5
14. A5+6 C2+5
15. H9-7 E3+5
16. H7+5 R2+7
17. C7-1 R2.3
18. A6-5 C2-1
19. H3-4 P7+1
20. R6.8 H7+6
21. R8.4 C2-3
22. P7+1 H6-7
23. P7+1 R3-3
24. R4.8 H3+4
25. P5+1 H7+8
26. R8-1 H8+9
27. E3+1 H9-8
28. H4+2 H8-7
29. H2+4 H7+6
30. P3+1 H6-4
31. P3+1 E5+7
32. H4+2 E7-5
33. H2-3 C2-2
34. H3+4 H-+2
35. R8.6 H4-6
36. R6.5 E5-3
37. P5+1 C2.5
38. C7.9 R3+5
39. R5.8 H2-3
40. R8.7 R3-3
41. H5+7 P5+1
42. C9.7 H3-1
43. C7.9 P5+1
44. H4+5 P5.4
45. K5.4 H1+3
46. H5+7 C5.6
47. K4.5 P4.3
48. H--6 H6+4
49. H6+8 P3+1
50. H8+7 C6+1
51. C9+1 E7+5
52. C9.2 C6.8
53. H+-5 E5+3
54. H5-3 C8.5
55. K5.4 A5+6
56. H3+2 A6+5
57. H2+3 K5.4
58. C2.6 P3.4
59. C6-1 C5.4
60. H7+5 C4-2
61. H3-4 P4.3
62. C6.8 }END


Ngô Thu Hà (BCA) - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) 2-0

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 H2+3
2. H2+3 C8.6
3. R1.2 H8+7
4. C8.6 R1.2
5. H8+7 C2.1
6. P7+1 P7+1
7. H7+6 E7+5
8. R9+2 C1-1
9. R2+6 R9+2
10. H6+5 H3+5
11. C5+4 C1.5
12. C6.5 H7+6
13. R2.4 H6+7
14. R4-3 P7+1
15. P5+1 R9.7
16. P5+1 R2+4
17. C++2 A6+5
18. P5+1 C6+2
19. C5-1 C6.5
20. R4.5 R7+2
21. R9.4 R2+2
22. R4+4 P7.6
23. R4-2 H7-8
24. R4.2 H8-7
25. P5.4 R2.5
26. H3+5 R7+2
27. E3+5 R7.6
28. R2+2 }END

6789
02-07-2012, 01:52 PM
Kết quả thi đấu ván 2:

* Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) - Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) 1-1

* Nguyễn Thành Bảo (HN) - Võ Minh Nhất (BP) 2-0

* Đào Quốc Hưng (TPHCM) - Trềnh A Sáng (TPHCM) 0-2

* Cao Phương Thanh (TPHCM) - Ngô Thu Hà (BCA) 2-0

* Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) - Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) 0-2

Ngô Lan Hương không thi đấu.

hp007hp
02-07-2012, 04:21 PM
Xem lại các ván đấu:


Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) - Đào Quốc Hưng (TPHCM) 2-0

FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8
4. P3+1 P3+1
5. C8.7 P1+1
6. H8+9 H3+2
7. R9+1 E3+5
8. H3+4 R1+3
9. H4+6 C8-1
10. H6+4 C8.6
11. R2+9 H7-8
12. H4+3 A4+5
13. R9.4 H2+1
14. C7-1 C2-1
15. P5+1 R1.4
16. R4+5 H8+9
17. H3-1 E7+9
18. P5+1 E9-7
19. P5+1 R4.2
20. C7.5 C6.8
21. R4-1 K5.4
22. R4.6 C2.4
23. P5+1 E7+5
24. C-.6 R2+5
25. A6+5 P1+1
26. C6+2 R2-1
27. R6-1 P3+1
28. R6.7 C4.3
29. R7.6 K4.5
30. R6.9 }END


Các bác cho em hỏi nước 24 bên hậu không tiến xe mà đi X2/1 có ổn không ạ?

Nguyen Ngoc Tung
02-07-2012, 04:47 PM
Các bác cho em hỏi nước 24 bên hậu không tiến xe mà đi X2/1 có ổn không ạ?

Nếu đi X2/1 thì X6.3 ăn pháo mất quân anh ơi, tướng ko ăn lên được vì pháo lồng:tlmn:tlmn:tlmn

newnew
02-07-2012, 10:59 PM
Xem tiếp ván 2:* Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) - Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) 1-1
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. P7+1 E7+5
2. H8+7 P7+1
3. E3+5 H8+7
4. R9+1 H2+1
5. R9.4 R1+1
6. H7+8 C2.4
7. H2+3 P1+1
8. R4+3 C8-1
9. C2-1 C8.2
10. C8.9 C2-1
}END


* Nguyễn Thành Bảo (HN) - Võ Minh Nhất (BP) 2-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. P7+1 C2.3
2. C2.5 H8+7
3. H2+3 P3+1
4. R1.2 P3+1
5. H8+9 R9.8
6. R2+4 C3-1
7. R9.8 R1+1
8. R2.7 H2+3
9. R7.6 P7+1
10. P3+1 P7+1
11. R6.3 H7+6
12. R3.4 H6-4
13. R4.2 H4+2
14. P9+1 H2+3
15. C8.6 H+-4
16. C6+2 R8+1
17. C5.6 H4-5
18. E3+5 P1+1
19. R8+4 P5+1
20. P9+1 R1+3
21. R8+2 R1+2
22. C+.7 C3+4
23. R2.7 R8.4
24. A4+5 R4.7
25. C6.7 R7+5
26. H3-2 R1-4
27. H2+4 R7+3
28. A5-4 R7-1
29. R8.2 C8.9
30. H4+6 H5+4
31. R7+2 H4-5
32. R7-1 R7.4
33. A4+5 R1.2
34. H6+7 E3+1
35. R7.5 H3+2
36. C7.6 A4+5
37. R2.1 H2+4
38. H9+7 R4.3
39. H-+5 R3.4
40. H7+6 R2.3
}END


* Đào Quốc Hưng (TPHCM) - Trềnh A Sáng (TPHCM) 0-2
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. P7+1 C2.3
2. C2.5 E3+5
3. H2+3 R9+1
4. R1.2 R9.2
5. H8+7 H2+4
6. C8.9 H8+9
7. H7+6 R2+4
8. R2+4 A4+5
9. C9.6 R1+1
10. P1+1 C8.6
11. A6+5 P7+1
12. C6+6 R1.4
13. C5.6 R4.2
14. H6+7 R+-2
15. H7-6 H9+7
16. R2+2 P5+1
17. E7+5 P1+1
18. R2.1 C3.1
19. R1.2 C1+1
20. R9.7 C1+3
21. P3+1 P7+1
22. E5+3 R++6
23. R7.8 R2+8
24. C6-2 C1+3
25. P1+1 H7+6
26. H6-7 R2-6
27. C6+6 H6+7
28. A5+4 H7-6
}END


* Cao Phương Thanh (TPHCM) - Ngô Thu Hà (BCA) 2-0
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. Cr.5 C8.5
2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1
4. H8+7 H2+3
5. P3+1 R9.4
6. P7+1 R4+5
7. E7+9 R1+1
8. H3+4 R4.3
9. R9.7 P3+1
10. R2+5 R1.6
11. C8+2 P3+1
12. C5.4 C5.6
13. H4-5 C6.5
14. H5+7 P3+1
15. A6+5 P3+1
16. R7+2 C5+4
17. C4.5 R6+4
18. C8-3 R6.2
19. C8+6 R2-3
20. R2.7 H7-5
21. R-.6 E3+5
22. R7-2 C5-1
23. R7+1 C5-1
24. R6+6 H5+7
25. R7+2 A6+5
26. E9-7 H3-2
27. R6-4 P7+1
28. P3+1 E5+7
29. R6.3 E7+5
30. R3.2 R2+4
31. R2+3 R2.1
32. R2.3 R1.5
33. C5+3 R5-2
34. R3-1 P9+1
35. R7.5 R5.3
36. R5.7 R3.5
37. R3.1 R5+2
38. R1-1 H2+4
39. R7.9 H4+5
40. R9-2 E5-7
41. P1+1 E7-5
42. R1.4 R5.8
43. P1+1 H5+7
44. R9+2 R8-1
45. R9.3 R8-3
46. A5-6 E7+9
47. A4+5 A5-6
48. K5.4 A4+5
49. R3.8 E9-7
50. R8+3 }END


* Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) - Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) 0-2
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 R9.8
3. P7+1 C8.9
4. H8+7 E3+5
5. P3+1 A4+5
6. H7+6 H2+3
7. C8.6 C2+3
8. H6+7 C2.7
9. H3+4 R1.4
10. C6.7 P7+1
11. R9.8 H7+6
12. R8+7 H6+4
13. H7-6 H3+4
14. R8-4 H4+6
15. H6+5 H6-5
16. C5+4 R8+6
17. P1+1 R4+3
18. C7.5 K5.4
19. A4+5 E5-3
20. P7+1 C9.5
21. C+-1 C5+4
22. C+.6 R4.6
23. C6-3 E7+5
24. R8.6 K4.5
25. C6.8 R8.6
26. E3+1 C7+1
27. C8+7 E3+1
28. P7.6 C7.8
29. R6.7 R-.2
30. C8.9 A5+4
31. R7+6 K5+1
32. R7-1 K5-1
33. R7-1 R2.6
34. R7+2 K5+1
35. R7-1 K5-1
36. R1.3 P7+1
37. R7.8 P7+1
38. R8+1 K5+1
39. R8-1 K5-1
40. P6.5 E1+3
41. R8.3 A4-5
42. C9.8 R-.2
43. R-.4 R2-3
44. R4+3 C8.6
45. R3-2 R2+9
46. R3.9 R2.3
47. R9+3 A5-4
48. R9-5 R3-3
49. P5.6 A6+5
50. R9.2 C5.1
51. C5.9 R3+1
52. C9-2 C1.5
53. A5+6 R3.4
54. R2.5 C5.1
55. R5-1 C1-4
56. P6.5 E5-3
57. P5+1 R4.9
58. A6+5 R9-2
}END

newnew
02-07-2012, 11:11 PM
Xem Ván 3 :


Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) - Nguyễn Thành Bảo (HN) : 1 - 1
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 P7+1
3. P7+1 H2+3
4. H8+7 R9.8
5. C8+2 H7+8
6. H7+6 E3+5
7. R1+1 R8+1
8. R9+1 H8+7
9. C5.7 C8.7
10. R1.2 R1+1
11. E3+5 C2-2
}END


Trềnh A Sáng (TPHCM) - Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) : 0 - 2
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 R9.8
3. P3+1 P3+1
4. R1.2 H2+3
5. H8+9 P1+1
6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5
8. H3+4 A4+5
9. H4+6 P5+1
10. P5+1 C8+4
11. R2+1 H2+1
12. C7.6 C2+2
13. P5+1 C2.4
14. P5.6 C8.5
15. C5.3 R1+3
16. R2+8 H7-8
17. R9.4 R1.5
18. R4+3 P9+1
19. K5+1 H8+9
20. R4.8 A5-4
21. K5.6 A6+5
22. C6.5 C5.8
23. R8.6 H9+8
24. R6-1 H8+6
25. R6.4 R5+2
26. C3.4 R5.4
27. C5.6 C8-4
28. C4+2 C8.6
29. R4.5 R4.6
30. E3+5 R6.4
31. P7+1 P1+1
32. P7+1 E5+3
33. H9+7 C6.4
34. A6+5 H1+3
35. R5+3 P1+1
36. P6+1 C4.8
37. E5-3 C8+1
38. R5.3 C8.4
39. H7+5 C4+4
40. H5-6 E7+5
41. R3.8 R4+1
42. R8-4 H3-4
43. R8+2 P1.2
44. R8.7 P2.3
}END


Võ Minh Nhất (BP) - Đào Quốc Hưng (TPHCM) : 0 - 2
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 R9.8
3. P3+1 P3+1
4. R1.2 H2+3
5. H8+9 P1+1
6. C8.7 H3+2
7. R9+1 E3+5
8. R9.6 C8+4
9. R6+5 P3+1
10. R6.8 H2+4
11. C7+2 C2.3
12. P5+1 C8.5
13. A4+5 R8+9
14. H3-2 A4+5
15. K5.4 C5.1
16. H2+3 H4+5
17. E3+5 P1+1
18. C7+2 P7+1
19. P3+1 E5+7
20. P7+1 E7+5
21. H9+7 R1+4
22. P1+1 H7+6
23. H3+2 H6+7
24. K4.5 E7-9
25. H2+3 E9-7
26. P5+1 H7+9
27. A5+4 H9+7
28. K5+1 P5+1
29. C7.5 R1-4
30. R8.7 C3.4
31. H3-5 P1.2
32. P7+1 P2+1
33. H7+8 C1-1
34. H5+3 C1.3
35. R7.6 R1+8
36. R6-5 C3.5
37. E5+7 H7-5
38. K5+1 R1.4
}END


Ngô Lan Hương (TPHCM) - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) : 2 - 0
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3
4. H8+9 P7+1
5. C8.7 C2+2
6. R2+6 H7+6
7. R2-2 E3+5
8. R9.8 R1.2
9. P7+1 C2+2
10. R2.4 H6-7
11. P3+1 P7+1
12. R4.3 H7+8
13. P9+1 R8+1
14. A6+5 C8.7
15. H3+2 C2-5
16. E3+1 C2.7
17. R3.6 R2+9
18. H9-8 C-.1
19. H8+9 R8.6
20. P7+1 P3+1
21. C7+5 C7.3
22. R6+3 R6.3
23. C5+4 A4+5
24. H2+4 C1+1
25. R6-1 H8-6
26. R6.9 C1-1
27. R9.7 C1+6
28. E7+9 K5.4
29. C5.1 H6+4
30. P9+1 R3.2
31. R7.6 R2.4
32. R6+2 K4+1
33. E1+3 H4+3
34. E9-7 P3+1
35. E3-5 P3.2
36. C1-2 K4-1
37. H4+6 C3.4
38. P5+1 P2+1
39. P5+1 H3+4
40. H6-7 C4+3
41. E5+3 C4+1
42. C1+2 C4.8
43. E3-5 C8-3
44. K5.6 P2.3
45. P1+1 P3+1
46. P1+1 C8+6
47. E5-3 P3+1
48. C1.7 E5+3
49. H7-6 E3-5
50. E7+9 C8-3
51. E9+7 E5+3
52. P9.8 C8.4
53. P8.7 P3+1
54. K6.5 C4.5
55. E7-5 P3.2
56. P1+1 C5.1
57. P7.6 C1+3
58. A5-6 H4-6
59. K5+1 H6-8
60. H6+7 H8-7
61. P1.2 C1-6
62. C7-1 H7+6
63. K5-1 H6+7
64. K5+1 E7+5
65. C7.8 C1.6
66. P2.3 C6+2
67. C8-2 C6.8
68. C8.6 K4.5
69. K5.6 C8+3
70. K6+1 H7-6
71. C6.5 C8-2
72. A6+5 E5+7
73. K6-1 C8-2
74. P3+1 P2.3
75. A5+4 }END


Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) - Cao Phương Thanh (TPHCM) : 2 - 0
FORMAT WXF
GAME
TIME 0"; 0"
RED
BLACK
DATE
START{
1. C2.5 H8+7
2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3
4. P3+1 P3+1
5. H8+9 P1+1
6. C8.7 H3+2
7. H3+4 R1+3
8. R2+6 E3+5
9. R9+1 A4+5
10. R9.6 C8.9
11. R2+3 H7-8
12. H4+3 C9.7
13. E3+1 H2+1
14. C7-1 H8+9
15. H3-4 C7-1
16. R6+3 P1+1
17. H4+5 C2+5
18. C7.2 P3+1
19. R6+1 P3.2
20. C2+5 R1-1
21. C2+1 R1+1
22. C2.3 R1-2
23. H5+7 R1-1
24. R6.4 H9-8
25. R4+3 H8+7
26. C5+5 A5+4
27. C5-3 R1+4
28. R4-1 C2.3
29. H7+8 R1.4
30. R4.3 R4+2
31. R3.5 K5.4
32. R5-1 C7.5
33. A4+5 C5+4
34. P5+1 R4+2
35. K5.4 R4-4
36. R5.8 P9+1
37. E1-3 R4.3
38. H8-9 E7+5
39. R8+3 E5-3
40. E3+5 C3.2
41. R8.9 R3-2
42. P5+1 A6+5
43. P5+1 R3.1
44. R9.7 K4+1
45. R7-3 R1+2
46. P5.6 R1.6
47. K4.5 R6-2
48. P7+1 C2-1
49. H9+7 C2.9
50. H7+5 C9.5
51. H5+7 C5.2
52. R7+2 K4-1
53. R7+1 K4+1
54. H7+5 R6.5
55. P7+1 C2.3
56. R7.9 P2.3
57. R9-5 H1+2
58. R9.7 C3.5
59. R7.8 }ENDNgô Thu Hà (BCA) bye

6789
03-07-2012, 02:27 PM
Kết quả thi đấu ván 4:

* Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) - Trềnh A Sáng (TPHCM) 1-1

* Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) - Võ Minh Nhất (BP) 1-1

* Nguyễn Thành Bảo (HN) - Đào Quốc Hưng (TPHCM) 2-0

* Cao Phương Thanh (TPHCM) - Ngô Lan Hương (TPHCM) 2-0

* Ngô Thu Hà (BCA) - Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) 2-0

lanhdiensu
03-07-2012, 02:30 PM
Chắc tối nay mời a Tân đi nhậu thôi.

6789
03-07-2012, 02:47 PM
Xếp hạng sau 4 ván đấu:

Bảng nam:

1. Nguyễn Thành Bảo (HN): 3 điểm
2. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM): 2,5 điểm
3. Tôn Thất Nhật Tân (ĐN): 2,5 điểm
4. Trềnh A Sáng (TPHCM): 2 điểm
5. Đào Quốc Hưng (TPHCM): 1 điểm
6. Võ Minh Nhất (BP): 1 điểm

Bảng nữ:

1. Ngô Lan Hương (TPHCM): 2 điểm
2. Cao Phương Thanh (TPHCM): 2 điểm
3. Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM): 2 điểm
4. Ngô Thu Hà (BCA) : 2 điểm
5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA): 0 điểm

xuan2009
03-07-2012, 07:09 PM
Kết quả thi đấu ván 4:

Nguyễn Thành Bảo (HN) - Đào Quốc Hưng (TPHCM) 2-0

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=P7x1C2z3C2z5E3x5A6x5H8x7H2x3R9z8R1z2C8x4P3x1C8z7H8x7C3x3H7x6C3z7E3x1R8x9H3y2P7x1H2x4Cxz8C5z3H7x8E7x5C7z6H6x5P7x1E5x3C6y3R9z6H2x1P5x1R1z2C8z5A6x5R6x3C8y1R6z5R2x5H4x2H1y3P5x1H8x6C3y2H3x2P5z4H2x3R5z7H6y4R7z6H4x6H5y4C6x3A5y6H3x2R6y1H2y3R6x1H3x2R6y1H2x3R6z7H3y1R7z9C6z5A4x5C5z3A5x6C3x4Ayx5R2x4C3x1C3y5A5y6C3z1R9z8R2y2C5z8H1y2H2x4C8x1C3z8H2y3H4x6H3x4Cxx7E5y3H6x7C8z1Cyz7H4x6K5x1Cyz3H7x8E7x5C7x8E5y3H8y6K5z6H6y7H6x8P1x1H8y7C8y6E3x5C8z4K6z5C4z5K5z6H7x5H7y9C5x4A5x6H5x3K6x1C5y4H9x8P4x1H8y6K5y1A4x5C5x3H6x7K5z4P9x1H3x2K6y1P4z3C1z4H2y3~~&StartPos=0&RedFirst=True&IsVN=1
Chắc tại đây: C6z5A6x5C5z3 C6z5A4x5C5z3 trong câu lệnh (Đã sửa theo đó)

Nguyễn Hoàng Lâm(TPHCM) = Trềnh A Sáng(TPHCM) 1-1
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z5H8x7P3x1R9z8H2x3C8z9H8x7P3x1C8x4H2x3C8z7R1z2R9z8E7x5R1x1R8x4H3x4C2x4H4x3C9y1C5z3H7y8R8x1R2x3R1z2R8x4R8z2R2z3R2x8C9x5R2y6C9y1R2z1C9y1R1z4R3z4E7x5A4x5C3z2C9z8R4x2R4x1R4z6H3x4P7x1P3x1E5x7C2z3E7y5C8x2A6x5P1x1K5z6C3y3H3x4A5x6H4y6K5x1H6x8C3y2C2z4K5y1K6z5H4y3H7x6C8z1H8y7C3x2H6x7P1x1C4x4P9x1P3x1P9x1P3z4A6x5C4z3C1z4H7y6H3x4C3z2P9z8C2z1P1z2C1y1H4x6C1y3C4z1H6x5H6x4H5y6H4x3K5z6C1x3P4x1P2x1C1x1P8z9C1z3P9z8C3z1P2x1C1y1~~&StartPos=0&RedFirst=True&IsVN=1
Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) - Võ Minh Nhất (BP) 1-1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=P7x1P7x1H8x7H8x7R9x1E3x5E3x5H2x4H2x4R1z3R1z3P3x1P7x1R3x4P3x1P7x1R3x4R9x1H7x6H7x6C8z6H6x4R3z6H4x3C2x4R9z7C2z7R7x7R6z2R3y1R9z8R3x3P9x1C8z9C6z9R3z1C9z7C2z3P1x1A6x5C7x4R1z4C7z8P5x1R2z3R7y3E5x3R4y3C8x3E5y3R8z7E7x5E3y5R4z2C8z9C3x2H4x2C9y1H2x3R2y3H3x2C3y3C9y1C3x8E5y7C9z1R7x7C1x1R7y2R2x6H2x3K5z6R7z4A5x6R4z9R2z5A4x5E5y7R9z1R5z7H3y4C1z5E7x5C5x5A5x6C5z9R1z2E3x5R2y4C9x2R2z5R7x3K5x1R7y1K5y1R7y5~~&StartPos=0&RedFirst=True&IsVN=1
Ngô Thu Hà (BCA) - Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) 2-0

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z5H8x7H2x3R9z8R1z2P3x1P3x1H2x3H8x9P1x1C8z7H3x2R9x1P1x1P9x1R1x5R2x4E7x5R9z4R1x1C7y1H2x3C7z9R1z2H9x7R2z3R4z8C2z1H3x4R3x3H4x6R8x1A4x5R3y4H6x4R3z6C9x5A6x5R2x2H7y6C5x4C8z6H4y5R8x2C5z2C6z9E3x5C9x4R8x5R6x1H5x4H6x7C9y3R6z5H4x3K5z6R8z4A5x6C9z1R5z9C2y4K6x1C2z4K6z5R4z3H7y9E5y7C1y1H3y4H9y7C4z5K5z4H4y6C1x1R3z6~~&StartPos=0&RedFirst=True&IsVN=1
Cao Phương Thanh (TPHCM) - Ngô Lan Hương (TPHCM) 2-0

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2z5C8z5H2x3H8x7R1z2R9x1H8x7R9z4P3x1H2x3P7x1R1x1C8x2R4x5E7x9R4z3R9z7R1z4A6x5C5y1H3x4P3x1C5z3P3x1C8x2H3x4C8z3H7y9R7z6P3z4R6x4R3x1E3x5R3y5R6x1R3z4R2x5C5x5R6x2R4x1R2z6R4x2H4x6C5y2Cxz9C5z8C9z1P5x1P3x1C8x5E5y3A6x5H6x8P5x1C1z5K5z6P3x1E7x5P1x1C8y3C5z4C8z7C3z4P5z6H8y6P6x1Cyz1H9y7C4y1K6z5P9x1E5x7P3z4H7x8P1x1C7y1P1z2C7z5E3x5C5y1P4z5H8y6P5z4H6y8P2x1H8x7P2z3H7x9C1x3P6x1H6x8P6x1P3z2H9y8C1x4C5x2P2x1C5z9K5z6C9x3K6x1C9y6H8y7H8x6P4x1A5x6H7x6C2z4H6x4K5x1H4y2E3x5P2x1K5z4C1y1A4x5P2z3E5x3P3z4E7y5P4z5~~&StartPos=0&RedFirst=True&IsVN=1
CHÀO.

Theo TGCT

dangtrang90
04-07-2012, 01:01 PM
Cập nhật kết quả vòng 5:

Nữ:
1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0-2 Cao Phương Thanh

2. Ngô Lan Hương 2-0 Ngô Thu Hà

Bùi Châu Ý Nhi nghỉ.

Nam:

1. Trềnh A Sáng 2-0 Nguyễn Thành Bảo

2. Võ Minh Nhất 2-0 Nguyễn Hoàng Lâm

3. Đào Quốc Hưng 0-2 Tôn Thất Nhật Tân

dangtrang90
04-07-2012, 01:07 PM
Ván 5: Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0-2 Cao Phương Thanh

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. C8.9 R1.2 9. R9.8 C9.7 10. R3.4 H7+8 11. C5+4 H3+5 12. R4.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="23">

Chiều em post nốt :D. 5 ván luôn.

reporter
04-07-2012, 01:45 PM
Ván 5: Trần Thị Hạnh 0-2 Cao Phương Thanh

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. C8.9 R1.2 9. R9.8 C9.7 10. R3.4 H7+8 11. C5+4 H3+5 12. R4.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="23">

Chiều em post nốt :D. 5 ván luôn.

Ủa em Hạnh Hà Đông bất ngờ được gọi vào tuyển và đánh từ ván 5 hả Trang? Niềm vui bất ngờ quá... :nhaynao

convitchatchan
04-07-2012, 03:11 PM
Ván NTB - DQH biên bản có nhầm ko vậy các anh, nước 34 sao xanh ko chiếu cục lại rẽ páo ra :))

xuan2009
04-07-2012, 05:12 PM
Ván NTB - DQH biên bản có nhầm ko vậy các anh, nước 34 sao xanh ko chiếu cục lại rẽ páo ra :))

Đấy là nước "gài" dành cho tôi vì mãi mê nên không kiểm tra. Đành xin lỗi vậy. Chắc là trước đò bên tiên S4.5. thành thật xin lỗi và sẽ có đính chính.
Mong các bạn thông cảm vì người Việt mình .... CHÀO.

danghocco
04-07-2012, 05:23 PM
Đấy là nước "gài" dành cho tôi vì mãi mê nên không kiểm tra. Đành xin lỗi vậy. Chắc là trước đò bên tiên S4.5. thành thật xin lỗi và sẽ có đính chính.
Mong các bạn thông cảm vì người Việt mình .... CHÀO.

Biết là người ta copy từ website của mình, nếu thấy cần phải nhắc nhở thì gọi hoặc nhắn tin để nói lại cho rõ và đề nghị ghi rõ nguồn là xong. Nếu thấy không có gì nghiêm trọng quá thì bỏ qua. Còn bày đặt sửa sai nước trong biên bản đi để gài nhau như thế thật không hay ho gì! Bác xuan2009 cũng chỉ là muốn phục vụ mọi người yêu cờ thôi mà.

dangtrang90
04-07-2012, 05:25 PM
Đấy là nước "gài" dành cho tôi vì mãi mê nên không kiểm tra. Đành xin lỗi vậy. Chắc là trước đò bên tiên S4.5. thành thật xin lỗi và sẽ có đính chính.
Mong các bạn thông cảm vì người Việt mình .... CHÀO.

Chẳng có gì mà phải đính chính bác à ! :)) Từ hôm sau đệ tử em bận, chỉ post được ảnh chụp biên bản, bác phụ 1 tay dịch ra, post sang diễn đàn cho mọi người coi là chẳng phải lăn tăn gì cả ! :D

Phuongthanh155
04-07-2012, 05:36 PM
Như vậy, sáng nay giải đấu tuyển chọn đội tuyển quốc gia đã kết thúc lượt đi, chiều nay giải đã bắt đầu ván đầu tiên của lượt về. Sau đây em xin post một số hình ảnh của ván đấu sáng nay kèm theo biên bản thi đấu! :)

http://no7.upanh.com/b3.s27.d1/7ce46bd480f2d49cfd0079ff91711c72_46855327.img0241.jpg (http://www.upanh.com/img_0241_upanh/v/bry22j2o8vh.htm)

http://no4.upanh.com/b1.s27.d1/8c5878029ec214ee4c89b549218b0067_46855354.img0242.jpg (http://www.upanh.com/img_0242_upanh/v/4ry89j3ofrl.htm)

http://no3.upanh.com/b1.s27.d2/79cbb9302297374bb2c2096623190a5f_46855383.img0243.jpg (http://www.upanh.com/img_0243_upanh/v/3ry74j6occx.htm)

http://no0.upanh.com/b5.s28.d1/c2954f0d50982daf4919f1957ac75aab_46855440.img0249.jpg (http://www.upanh.com/img_0249_upanh/v/dry9ajbo3hv.htm)

http://no2.upanh.com/b2.s29.d3/05fc6889398218d94d29a8c00989c82f_46855502.img0244.jpg (http://www.upanh.com/img_0244_upanh/v/5ry6fj2o2nv.htm)

http://no7.upanh.com/b2.s1.d4/fbc55cdc19bef7f93f05b0b0e4d12022_46855527.img0245.jpg (http://www.upanh.com/img_0245_upanh/v/1ry39j7o9dt.htm)

http://no1.upanh.com/b3.s26.d2/4c6b9ad62b5baf3732b9e3d085a7260e_46855571.img0246.jpg (http://www.upanh.com/img_0246_upanh/v/fry23jdoaoc.htm)

Phuongthanh155
04-07-2012, 06:13 PM
Ván 5 ( lượt đi - bảng nữ)

Nguyễn Thị Hồng Hạnh - tiên thua - Cao Phương Thanh

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 C9.7 8. R3.4 A4+5 9. C8.9 R1.2 10. R9.8 H7+8 11. C5+4 H3+5 12. R4.5 P7+1 13. P3+1 H8+6 14. H3+4 C7+8 15. A4+5 C2+4 16. P1+1 C7.9 17. H7+6 R8+9 18. A5-4 R8.7 19. C9+4 R7-4 20. A4+5 R7.6 21. H6+7 C2-4 22. R8+5 R6.8 23. P7+1 R8+4 24. A5-4 R2.1 25. R8.9 R1+3 26. R9+1 R8-6 27. A4+5 R8.5 28. R9+3 C2.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="56">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 28: R1e1kae2/4a4/7c1/2H1r3p/2P6/8P/P3P4/9/4A4/2EAK3c w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>


Ngô Lan Hương - tiên thắng - Ngô Thu Hà

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 P1+1 6. R2+6 E3+5 7. P7+1 H3+2 8. P7+1 E5+3 9. C7-1 E3-5 10. H8+7 A4+5 11. H3+4 C8.9 12. R2+3 H7-8 13. C5+4 R1.4 14. C7.3 H8+7 15. C5-1 C9+4 16. C3+5 E7+9 17. E7+5 R4+3 18. A6+5 R4.6 19. H4+6 R6.7 20. C5.8 R7.4 21. H6-4 C9-1 22. P3+1 E9+7 23. C8.5 R4.3 24. R9.8 C2+1 25. H7+8 C9.2 26. R8+4 H7+5 27. R8+1 H5-3 28. R8.9 C2.1 29. C5-1 H3+5 30. R9.8 C1.2 31. C5+1 H5-3 32. R8-1 R3+1 33. P5+1 C2+1 34. H4+3 C2.5 35. H3-5 P9+1 36. R8-1 P9+1 37. H5-7 E5-3 38. P5+1 E7-5 39. R8.2 H3+2 40. P9+1 H2-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="80">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 40: 2e1ka3/4a4/h3e4/9/2r1P4/P1H5p/7R1/4E4/4A4/4KAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

Đến đây thì em không thể phục hồi biên bản được nữa, về cờ tàn thì bên tiên còn xe mã 2 tốt, bên hậu còn xe mã tốt. Có lẽ do không kịp thời gian nên Ngô Thu Hà đã xử lý thiếu chính xác dẫn đến thất bại!

Phuongthanh155
04-07-2012, 06:27 PM
Ván 5 ( lượt đi - bảng nam)

Võ Minh Nhất - tiên thắng - Nguyễn Hoàng Lâm

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 R1+1 8. C8.9 R1.6 9. R3-1 C2.1 10. R3.8 R8+6 11. R8+2 C9+1 12. P3+1 R8.7 13. H7+8 R7-1 14. C5.7 R7.3 15. R9.8 R6+3 16. R-+2 H3-5 17. R++1 C1.2 18. H8+9 C2.6 19. R+.6 C9-1 20. R6-5 H5+6 21. E7+5 E7+5 22. C9-1 C9.3 23. R6+6 K5.4 24. E5+7 C3.7 25. C7+4 C7+6 26. R8.3 R6+5 27. K5+1 H6+8 28. H9+8 K4.5 29. C7.9 C6+5 30. C--1 R6.4 31. C++3 K5+1 32. R3.4 H8+7 33. C+-1 K5-1 34. R4+6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="67">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 34: 2e1ka3/CH3R3/4e1h2/4p3p/9/2E6/P3P1h1P/9/4K4/C2r2E2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

Trềnh A Sáng - tiên thắng - Nguyễn Thành Bảo

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. C8.6 R8+5 8. H8+7 R8.3 9. R9.8 R1.2 10. R8+3 C9.7 11. R3.4 A4+5 12. R4+2 C7.9 13. P5+1 C2.1 14. R8.6 E3+5 15. R4.3 H3-4 16. H7+6 C9+1 17. E7+9 R3.2 18. P5+1 P3+1 19. H6+5 H7+5 20. P5+1 H4+3 21. P5.4 R++1 22. R6+5 R-+1 23. R6.8 R2-5 24. P4+1 R2+2 25. P4+1 R2.5 26. R3+1 H3+4 27. C6-1 H4+6 28. C6.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="55">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 28: 4kaR2/4aP3/c3e3c/p3r3p/2p3p2/5h3/P5P1P/E3C1H2/4C4/3AKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

Phuongthanh155
04-07-2012, 06:33 PM
Bảng nam vòng 5 lượt đi còn một ván Đào Quốc Hưng - Tôn Thất Nhật Tân, mọi người xem bổ sung giúp em nha! :D

http://no1.upanh.com/b3.s1.d4/bc39521ce6d1f6971ac8edfcac6be732_46857781.img0236.jpg (http://www.upanh.com/img_0236_upanh/v/bryefj2e4mh.htm)

http://no9.upanh.com/b6.s27.d1/fea805cdb605ab5dcae74ac976a702f2_46857819.img0237.jpg (http://www.upanh.com/img_0237_upanh/v/fryffj9e2kc.htm)

reporter
04-07-2012, 07:29 PM
Cảm ơn đương kim vô địch nữ quốc gia, tuyển thủ quốc gia kiêm phóng viên chiến trường xinh đẹp của Thăng Long Kỳ Đạo nhé! Chúc em thành công trong giải đấu này!

newnew
04-07-2012, 10:44 PM
đào quốc hưng (hcm) - tôn thất nhật tân (đn) : 0 - 2

format wxf
game
time 30""; 18""
red ;;;
black ;;;
date 06-05-2006

start{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8
3. R1.2 h2+3 4. P7+1 p7+1
5. R2+6 c8.9 6. R2.3 c9-1
7. C8.6 r8+5 8. H8+7 r8.3
9. R9.8 r1.2 10. R8+3 c9.7
11. R3.4 a4+5 12. R4+2 c7.9
13. P5+1 c2.1 14. R8.6 e3+5
15. R4.3 h3-4 16. H7+6 c9+1
17. E7+9 r3.2 18. P5+1 p5+1
19. H6+7 r+-2 20. H7-5 h7+5
21. R6+5 e5+3 22. H5+3 c9.5
23. H++5 e3-5 24. R3.4 h5-3
25. H3+5 r-+1 26. R6-5 r++3
27. R6.8 r2+5 28. H5+7 h4+2
29. A4+5 h2+4 30. K5.4 c1-2
31. H7+6 h3+4 32. R4-3 h++5
33. R4-2 h4+2 34. R4+5 h5-4
35. C5+3 r2.4 36. R4-2 h2-4
37. H6+4 k5.4 38. H4-2 h-+5
39. R4.6 a5+4 40. C6+3 c1+1
41. R6+1 c1.4 42. R6-1 a6+5
43. R6.9 c4.3 44. R9.6 k4.5
45. R6.7 c3.2 46. R7.8 h5-4
47. R8-1 r4.6 48. K4.5 r6-3
49. H2-1 h4+2 50. R8.9 h2+4
51. R9.6 r6.7 52. E3+5 p9+1
53. P3+1 p9+1 54. P3+1 r7.5
55. P1+1 r5+4 56. R6-3 r5-2
57. P3+1 r5.9 }end

dangtrang90
05-07-2012, 12:23 AM
đào quốc hưng (hcm) - tôn thất nhật tân (đn) : 0 - 2

format wxf
game
time 30""; 18""
red ;;;
black ;;;
date 06-05-2006

start{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8
3. R1.2 h2+3 4. P7+1 p7+1
5. R2+6 c8.9 6. R2.3 c9-1
7. C8.6 r8+5 8. H8+7 r8.3
9. R9.8 r1.2 10. R8+3 c9.7
11. R3.4 a4+5 12. R4+2 c7.9
13. P5+1 c2.1 14. R8.6 e3+5
15. R4.3 h3-4 16. H7+6 c9+1
17. E7+9 r3.2 18. P5+1 p5+1
19. H6+7 r+-2 20. H7-5 h7+5
21. R6+5 e5+3 22. H5+3 c9.5
23. H++5 e3-5 24. R3.4 h5-3
25. H3+5 r-+1 26. R6-5 r++3
27. R6.8 r2+5 28. H5+7 h4+2
29. A4+5 h2+4 30. K5.4 c1-2
31. H7+6 h3+4 32. R4-3 h++5
33. R4-2 h4+2 34. R4+5 h5-4
35. C5+3 r2.4 36. R4-2 h2-4
37. H6+4 k5.4 38. H4-2 h-+5
39. R4.6 a5+4 40. C6+3 c1+1
41. R6+1 c1.4 42. R6-1 a6+5
43. R6.9 c4.3 44. R9.6 k4.5
45. R6.7 c3.2 46. R7.8 h5-4
47. R8-1 r4.6 48. K4.5 r6-3
49. H2-1 h4+2 50. R8.9 h2+4
51. R9.6 r6.7 52. E3+5 p9+1
53. P3+1 p9+1 54. P3+1 r7.5
55. P1+1 r5+4 56. R6-3 r5-2
57. P3+1 r5.9 }end

Ván cờ tới đây anh Tân chủ động đánh hòa, tuy nhiên bên tiên là anh Đào Quốc Hưng dìu được 2 chốt sang sát cung tướng, hậu quả là mất hết sỹ tượng bên mình (sau gần 100 nước nữa ), tuy nhiên tới giờ phút quan trọng thì anh Hưng đi xót nước để mất chốt, thua cờ. Ván cờ kết thúc sau chừng 150 nước.

Tin từ phóng viên chiến trường gửi về ! :D

6789
05-07-2012, 12:27 AM
@dangtrang90: Em hỏi "phóng viên" xem kết quả thi đấu ván 6 chiều nay ra sao nhé :suynghi1

dangtrang90
05-07-2012, 12:35 AM
Kết quả thi đấu thì phóng viên không cập được anh à . Do chiều em nó nghỉ đấu, ngồi post xong biên bản rồi lên xem kết quả với lấy biên bản mới đã không còn ai trong phòng thi đấu.

Chỉ cập nhật được kết quả bên nữ:

- Ngô Thu Hà 2-0 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Bùi Châu Ý Nhi 0-2 Ngô Lan Hương

trung_cadan
05-07-2012, 01:35 AM
Xem cái topic này , ngẫm nghĩ kỹ thấy thằng Gà toi được việc phết , hớ hớ :D !!!

dangtrang90
05-07-2012, 11:36 AM
Cập nhật kết quả vòng 7:

Nữ:

- Ngô Thu Hà 0-2 Cao Phương Thanh

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 A4+5 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. R9.6 C8+4 9. R6+7 R1.2 10. C7.6 C2.4 11. R6.9 P3+1 12. P7+1 C4.3 13. R9.6 C3+7 14. A6+5 C3.1 15. H3+4 H2+1 16. H4+6 R2+9 17. A5-6 R2-1 18. A6+5 H1-3 19. R2+2 C8-5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="38">

- Bùi Châu Ý Nhi 2-0 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nam:

- Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) 1-1 Tôn Thất Nhật Tân (ĐN)

- Võ Minh Nhất (BP) 1-1 Nguyễn Thành Bảo (HN)

- Trềnh A Sáng (TPHCM) 2-0 Đào Quốc Hưng (TPHCM)

TCNguyen
05-07-2012, 11:40 AM
ồ ván anh Bảo ưu vậy mà hòa nhỉ :(

anh Tân 7 ván 5 hòa 2 thắng chưa thua ván nào ^^

trung_cadan
05-07-2012, 11:41 AM
Chúc mừng phóng viên chiến trường của TLKD , đánh hay quá cơ , he he !!!

P/s : :duoiga mày có ra Nhân ngay không thì bảo !!!

TCNguyen
05-07-2012, 11:43 AM
Nhìn cái avatar của em Thanh và Trang gà tơ dễ liên tưởng ... quá ;)) hihi ^^

trung_cadan
05-07-2012, 11:45 AM
Liên tưởng cái gì con Nguyên gà kia :D !!!

TCNguyen
05-07-2012, 11:50 AM
Liên tưởng cái gì con gà Nguyên kia :D !!!

:D anh tự hiểu đi chứ =))

trung_cadan
05-07-2012, 11:51 AM
:D anh tự hiểu đi chứ =))

Nhưng mờ mợ Nguyên liên tưởng cái ai cũng biết thì anh mới thắc mắc :venhvao:venhvao:venhvao

TCNguyen
05-07-2012, 11:53 AM
Nhưng mờ mợ Nguyên liên tưởng cái ai cũng biết thì anh mới thắc mắc :venhvao:venhvao:venhvao

vậy ạh =)) há há

giờ iem mới bít :nemgach

6789
05-07-2012, 02:11 PM
Kết quả thi đấu ván 6:

* Võ Minh Nhất (BP) - Trềnh A Sáng (TPHCM) 1-1

* Đào Quốc Hưng (TPHCM) - Nguyễn Hoàng Lâm (BP) 0-2

* Nguyễn Thành Bảo (HN) - Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) 1-1

* Ngô Lan Hương (TPHCM) - Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) 2-0

* Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) - Ngô Thu Hà (BCA) 0-2


Kết quả thi đấu ván 7:

* Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) - Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) 1-1

* Võ Minh Nhất (BP) - Nguyễn Thành Bảo (HN) 1-1

* Trềnh A Sáng (TPHCM) - Đào Quốc Hưng (TPHCM) 2-0

* Ngô Thu Hà (BCA) - Cao Phương Thanh (TPHCM) 0-2

* Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) 2-0

6789
05-07-2012, 02:29 PM
Xếp hạng sau 7 ván đấu:

Bảng nam:

1.Tôn Thất Nhật Tân (ĐN): 4,5 điểm
2. Trềnh A Sáng (TPHCM): 4,5 điểm
3. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM): 4 điểm
4. Nguyễn Thành Bảo (HN): 4 điểm
5. Võ Minh Nhất (BP): 3 điểm
6. Đào Quốc Hưng (TPHCM): 1 điểm


Bảng nữ:

1. Cao Phương Thanh (TPHCM): 4 điểm
2. Ngô Lan Hương (TPHCM): 4 điểm
3. Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM): 3 điểm
4. Ngô Thu Hà (BCA) : 2 điểm
5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA): 0 điểm

themgaidep
05-07-2012, 06:36 PM
Xem cái topic này , ngẫm nghĩ kỹ thấy thằng Gà toi được việc phết , hớ hớ :D !!!

Thằng "anh" này tởm vãi, chơi mấy năm mới "ban" cho em nó một lời khen, ân huệ...:nemgach:nemgach

banghuu
06-07-2012, 09:22 AM
Hình ảnh và ván đấu vòng 7
GIẢI TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA 2012


Ngô Thu Hà Tiên Bại Cao Phương Thanh (Lượt đi 0-1)


http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050778.jpg
Thu Hà thất bại cả 2 trận lượt đi và về

Thế trận Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã Khai Tam Lộ


FORMAT WXF
GAME Ngo Thu Ha(vs)Cao Phuong Thanh
TIME 18"; 0"
RED Ngo Thu Ha;;;
BLACK Cao Phuong Thanh;;;
DATE 05-07-2012

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1
3. R1.2 R9.8 4. P3+1 H2+3
5. C8.7 A4+5 6. H8+9 H3+2
7. R9+1 E3+5 8. R9.6 C8+4
9. R6+7 R1.2 10. C7.6 C2.4
11. R6.9 P3+1 12. P7+1 C4.3
13. R9.6 C3+7 14. A6+5 H2+1
15. H3+4 C3.1 16. H4+6 R2+9
17. A5-6 R2-1 18. A6+5 H1-3
19. R2+2 C8-5 }END

Bùi Châu Ý Nhi Tiên Thắng Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lượt đi 1-0)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050773.jpg
Ý Nhi thắng luôn lượt về giành 2 điểm trận...

Thế trận Ngũ Lục Pháo đối Bình Phong Mã Khai Thất Lộ


FORMAT WXF
GAME Bui Chau Y Nhi(vs)Nguyen Thi Hong Hanh
TIME 1"; 0"
RED Bui Chau Y Nhi;;;
BLACK Nguyen Thi Hong Hanh;;;
DATE 05-07-2012

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. C8.6 R1.2 6. H8+7 C2.1
7. P5+1 A4+5 8. P5+1 E7+5
9. H3+5 P5+1 10. C5+3 C8.9
11. R2.7 H3+5 12. H5+6 R8+5
13. C6.5 R8.5 14. H7+5 R5.4
15. H6+8 R2+2 16. H5+7 R2.3
17. R7.6 R4.5 18. R9+1 C9-1
19. R9.4 C1-1 20. C+.8 R5.4
21. R4.6 R4+3 22. R6-5 R3+2
23. C8-3 C1.3 24. R6+5 C3+4
25. P7+1 R3.5 26. C8-1 R5+1
27. C8+3 R5+1 28. H8-6 R5.2
29. C8+2 R2-2 30. C5+2 }END

Nguyễn Hoàng Lâm Tiên Hòa Tôn Thất Nhật Tân (Lượt đi 0.5-0.5)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050786.jpg
Chia điểm ờ cả 2 lượt đấu , cả Lâm và Tân đều đang có cơ hội đoạt vé...

Thế trận Phi Tượng Cuộc


FORMAT WXF
GAME Nguyen Hoang Lam(vs)Ton That Nhat Tan
TIME 0"; 0"
RED Nguyen Hoang Lam;;;
BLACK Ton That Nhat Tan;;;
DATE 05-07-2012

START{
1. E3+5 P3+1 2. C8.7 H2+1
3. H8+9 R1.2 4. R9.8 E7+5
5. H2+3 P7+1 6. R8+4 C2.4
7. P9+1 H8+7 8. R8.6 A6+5
9. A4+5 R9.6 10. P3+1 H7+6
11. R6.4 P7+1 12. R4.3 R2+3
13. C2.1 P5+1 14. R1.4 C8.7
15. R4+4 R2.8 16. C1-1 C4+2
17. R3.1 P5+1 18. R4.5 H6+7
19. R1.2 R8.4 20. R5.4 R6+5
21. R2.4 }END

Võ Minh Nhất Tiên Hòa Nguyễn Thành Bảo (Lượt đi 0-1)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050782.jpg
Dù rất cố gắng nhưng lượt về Võ Minh Nhất không thể gỡ hòa bàn thua ở lượt đi....

Thế trận Ngũ Cửu Pháo đối Bình Phong Mã Khai Thất Lộ

FORMAT WXF
GAME Vo Minh Nhat(vs)Nguyen Thanh Bao
TIME 1"; 7"
RED Vo Minh Nhat;;;
BLACK Nguyen Thanh Bao;;;
DATE 05-07-2012

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+7 A4+5 8. C8.9 C9.7
9. R3.4 H7+8 10. R9.8 R1.2
11. C5+4 H3+5 12. R4.5 C7+5
13. H3-5 P7+1 14. R8+5 H8+6
15. R5-2 R8+8 16. C9-1 R8-1
17. E3+5 H6+5 18. E7+5 R8.5
19. R5.3 C2.8 20. R8.2 C8.5
21. R3-1 R5.3 22. R2.5 R3.5
23. C9+5 R2+6 24. P7+1 P3+1
25. C9.5 R2.4 26. R5.7 K5.4
27. R7+4 K4+1 28. R7-9 R5-1
29. R3.5 R4.5 30. C5.3 R5.7
31. H5+6 R7.4 }END


Trềnh A Sáng Tiên Thắng Đào Quốc Hưng (Lượt đi 1-0)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050794.jpg
Liên tiếp thất bại , Đào Quốc Hưng không còn hy vọng giành vé....


Thế trận Ngũ Bát Pháo đối Bình Phong Mã Khai Tam Lộ

FORMAT WXF
GAME Trenh A Sang(vs)Dao Quoc Hung
TIME 1"; 3"
RED Trenh A Sang;;;
BLACK Dao Quoc Hung;;;
DATE 05-07-2012

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1
5. H8+9 A4+5 6. R9+1 E3+5
7. C8+4 R1.4 8. C8.3 H3+2
9. P9+1 R4+5 10. R2+4 C8+2
11. P3+1 R4.8 12. H3+2 E5+7
13. R9.6 E7+5 14. C3.9 C2.1
15. R6.8 E7-9 16. R8+3 C1.2
17. C9.8 C8.5 18. C5+3 P5+1
19. H2+3 E9-7 20. P9+1 P3+1
21. R8.7 H2+1 22. R7+3 C2-2
23. C8.9 H1+3 24. R7.8 C2.4
25. C9+3 C4+2 26. R8+2 C4-2
27. R8-7 }END

(Theo TGCT)

TCNguyen
06-07-2012, 09:25 AM
hy vọng hôm nay sẽ sớm được tiếp tục chứng kiến những trận đấu mãn nhãn của vòng 8-9, là 2 vòng đấu có tính chất hết sức quan trọng. :) thanks

dangtrang90
06-07-2012, 09:25 AM
8h30 sáng nay sẽ diễn ra những cặp đấu sau đây:

Nam:

- Nguyễn Thành Bảo (HN) - Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM)

- Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) - Trềnh A Sáng (TPHCM)

- Đào Quốc Hưng (TPHCM) - Võ Minh Nhất (BP)

Nữ:
- Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) - Ngô Lan Hương (TPHCM)

- Cao Phương Thanh (TPHCM) - Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM)

Ngô Thu Hà (BCA) bye

TCNguyen
06-07-2012, 10:55 AM
Đã đánh được 1h 30 phút rồi mà chưa có ván nào nhỉ? Xin hỏi thời gian cho 1 ván đấu là bao nhiêu phút cả nhà?

6789
06-07-2012, 12:31 PM
Kết quả thi đấu ván 8:


* Nguyễn Thành Bảo (HN) - Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) 1-1

* Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) - Trềnh A Sáng (TPHCM) 1-1

* Đào Quốc Hưng (TPHCM) - Võ Minh Nhất (BP) 1-1


* Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA) - Ngô Lan Hương (TPHCM) 0-2

* Cao Phương Thanh (TPHCM) - Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM) 1-1

* Ngô Thu Hà (BCA) bye

6789
06-07-2012, 12:43 PM
Xếp hạng sau 8 ván đấu:

Bảng nam:

1.Tôn Thất Nhật Tân (ĐN): 5 điểm
2. Trềnh A Sáng (TPHCM): 5 điểm
3. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM): 4,5 điểm
4. Nguyễn Thành Bảo (HN): 4,5 điểm
5. Võ Minh Nhất (BP): 3,5 điểm
6. Đào Quốc Hưng (TPHCM): 1,5 điểm


Bảng nữ:

1. Ngô Lan Hương (TPHCM): 5 điểm
2. Cao Phương Thanh (TPHCM): 4,5 điểm
3. Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM): 3,5 điểm
4. Ngô Thu Hà (BCA) : 2 điểm
5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA): 0 điểm

fullEuro
06-07-2012, 01:35 PM
Xếp hạng sau 8 ván đấu:

Bảng nam:

1.Tôn Thất Nhật Tân (ĐN): 5 điểm
2. Trềnh A Sáng (TPHCM): 5 điểm
3. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM): 4,5 điểm
4. Nguyễn Thành Bảo (HN): 4,5 điểm
5. Võ Minh Nhất (BP): 3,5 điểm
6. Đào Quốc Hưng (TPHCM): 1,5 điểm


Bảng nữ:

1. Ngô Lan Hương (TPHCM): 5 điểm
2. Cao Phương Thanh (TPHCM): 4,5 điểm
3. Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM): 3,5 điểm
4. Ngô Thu Hà (BCA) : 2 điểm
5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA): 0 điểm

Một giải đấu thiên thời địa lợi nhân hòa cho liên đoàn tp HCM. Chơi thế này thì tp HCM chơi một mình đi cho xong

banghuu
06-07-2012, 03:19 PM
Hình ảnh và ván đấu vòng 8
GIẢI TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA 2012


Cao Phương Thanh Tiên Hòa Bùi Châu Ý Nhi (Lượt đi 0-1)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050839.jpg
Bùi Châu Ý Nhi đưa HÌNH cờ vào thế bất biến để giành 2 điểm trận...

Thế trận Ngũ Bát Pháo đối Bình Phong Mã Khai Tam Lộ


FORMAT WXF
GAME Cao Phuong Thanh(vs)Bui Chau Y Nhi
TIME 0"; 0"
RED Cao Phuong Thanh;;;
BLACK Bui Chau Y Nhi;;;
DATE 06-07-2012

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3
5. C8+4 E7+5 6. C8.7 R1.2
7. H8+7 C2+2 8. R2+6 P7+1
9. R2.3 R8.7 10. P3+1 C2.7
11. H3+4 C8+3 12. E3+1 C8+4
13. E1-3 C8-4 14. E3+1 C8+4
15. E1-3 }END

Nguyễn Thành Bảo Tiên Hòa Nguyễn Hoàng Lâm (Lượt đi 0.5-0.5)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050825.jpg
Bảo và Lâm chia đều cả điểm trận lẫn điểm ván....

Thế trận Quá Cung Pháo

FORMAT WXF
GAME Nguyen Thanh Bao(vs)Nguyen Hoang Lam
TIME 13"; 5"
RED Nguyen Thanh Bao;;;
BLACK Nguyen Hoang Lam;;;
DATE 06-07-2012

START{
1. C2.6 H8+7 2. P3+1 R9.8
3. H2+3 C8.9 4. H8+7 P3+1
5. C8+4 E7+5 6. E7+5 P7+1
7. P3+1 E5+7 8. R1+1 E7-5
9. R1.4 H2+3 10. C8.7 R8+4
11. R9.8 R1.2 12. R4+3 C2.1
13. R8+9 H3-2 14. A6+5 C1.4
15. P7+1 P3+1 16. R4.7 H2+1
17. C7.8 P1+1 18. C8.9 R8.2
19. R7.8 R2.3 20. R8.7 R3.2
21. H7+8 A6+5 22. C6.8 R2.6
23. R7.2 R6.8 24. R2+1 H7+8
25. C8.9 C9+4 26. C-+3 C9.7
27. H8+6 E5+3 28. C+.1 C4.7
29. C1.3 H8-9 30. C3-2 H1+3
31. P9+1 H3+1 32. P9+1 H9+7
33. C3.7 E3-5 34. H3+1 C--1
35. H1+2 C+-2 36. H6+4 C-.6
37. C7.3 H7+9 38. C3.1 A5+6
39. H4-3 H9-8 40. H2+3 C6.7
41. E3+1 C-.9 42. C1+2 C9+6
43. K5.6 A4+5 44. P9+1 C9+2
45. K6+1 C9-1 46. A5+4 C9.7
47. P9.8 C-.4 48. H-+2 P5+1
49. P8.7 C7-2 50. K6.5 C4.1
51. P7.8 C7.6 52. C1-2 C6+3
53. E5-3 C6.3 54. C1.2 H8-9
55. H2-3 C3-5 56. E3+5 H9+7
57. C2+4 E5+7 58. C2+1 E3+5
59. P8.7 H7+9 60. C2.1 H9-7
61. C1-4 P5+1 62. C1.7 E5+3
63. P5+1 H7+9 64. P7.6 H9+7
65. P6.5 E7-5 66. P+.4 H7+9
67. H--5 H9+8 68. H5+7 C1.2
69. K5.4 }END

Đào Quốc Hưng Tiên Hòa Võ Minh Nhất (Lượt đi 1-0)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050836.jpg
Bị mất điểm trận , cơ hội giành vé của Võ Minh Nhất trở nên hết sức khó khăn.....

Thế trận Phi Tượng Cuộc

FORMAT WXF
GAME Dao QuocHung(vs)Vo Minh Nhat
TIME 3"; 36"
RED Dao QuocHung;;;
BLACK Vo Minh Nhat;;;
DATE 06-07-2012

START{
1. E3+5 H2+3 2. P7+1 C8.5
3. H2+3 H8+7 4. H8+7 R9.8
5. R1.2 R8+4 6. C2.1 R8+5
7. H3-2 R1+1 8. H2+3 P5+1
9. C8.9 P5+1 10. R9.8 C2-1
11. P5+1 C2.5 12. R8+3 C-+4
13. A4+5 R1.8 14. H7+6 H3+5
15. H6+5 H7+5 16. R8.4 R8+5
17. R4+3 H5+4 18. C1+4 C+.3
19. K5.4 C3.2 20. C1-2 C2.9
21. R4+3 K5+1 22. P1+1 R8.7
23. R4-5 H4+2 24. H3-1 H2-3
25. H1-3 C5.1 26. R4+4 K5-1
27. R4+1 K5+1 28. H3+4 P7+1
29. E5+7 C1+4 30. R4-3 E3+1
31. C9.5 C1.6 32. K4.5 R7.9
33. H4-2 R9.8 34. H2-4 R8.7
35. H4+2 R7.8 36. H2-4 H3+1
37. H4+3 H1+3 38. H3+5 H3+5
39. E7-5 R8+3 40. A5-4 C6.9
41. H5+6 R8-7 42. R4.5 E7+5
43. R5.7 P1+1 44. P1+1 K5-1
45. H6+8 R8.6 46. A6+5 E1-3
47. P1.2 P7+1 48. R7.1 C9.8
49. R1.3 P7.8 50. P2+1 R6+6
51. A5+6 C8+3 52. A4+5 K5.6
53. K5.6 P8+1 54. P2+1 C8-7
55. R3.2 C8.7 56. R2-3 R6-5
}END

Kết quả các ván còn lại :

Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ngô Lan Hương - 0 - 1

Tôn Thất Nhật Tân - Trềnh A Sáng - 0.5 -0.5


(Theo TGCT)

TCNguyen
06-07-2012, 04:05 PM
Chiều nay mấy giờ thi đấu nhỉ các anh ??? :)

6789
06-07-2012, 04:37 PM
Đã đánh được 1h 30 phút rồi mà chưa có ván nào nhỉ? Xin hỏi thời gian cho 1 ván đấu là bao nhiêu phút cả nhà?


Chiều nay mấy giờ thi đấu nhỉ các anh ??? :)

Thời gian thi đấu: 60 phút tích lũy 30 giây, sáng từ 8h30, chiều 14h30.

Trần Đỗ Nhật Lâm
06-07-2012, 05:47 PM
Xếp hạng sau 8 ván đấu:

Bảng nam:

1.Tôn Thất Nhật Tân (ĐN): 5 điểm
2. Trềnh A Sáng (TPHCM): 5 điểm
3. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM): 4,5 điểm
4. Nguyễn Thành Bảo (HN): 4,5 điểm
5. Võ Minh Nhất (BP): 3,5 điểm
6. Đào Quốc Hưng (TPHCM): 1,5 điểm


Bảng nữ:

1. Ngô Lan Hương (TPHCM): 5 điểm
2. Cao Phương Thanh (TPHCM): 4,5 điểm
3. Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM): 3,5 điểm
4. Ngô Thu Hà (BCA) : 2 điểm
5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA): 0 điểm

Tính điểm trận trước anh nhé, anh sửa lại cái BXH đi

dangtrang90
06-07-2012, 06:39 PM
Cập nhật kết quả vòng 9, 14h30 ngày 06/07/2012 :

Nam:
1. Võ Minh Nhất 2-0 Tôn Thất Nhật Tân

2. Trềnh A Sáng 1-1 Nguyễn Hoàng Lâm

3. Đào Quốc Hưng 1-1 Nguyễn Thành Bảo

Nữ:

1. Ngô Lan Hương 1-1 Cao Phương Thanh

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. H8+9 P3+1 5. C8.7 H3+2 6. R9+1 E3+5 7. R2+6 A4+5 8. R9.6 R1.2 9. P9+1 P7+1 10. P5+1 C2+1 11. R2-2 C8+2 12. C7-1 R8+3 13. P3+1 P7+1 14. R2.3 C8.7 15. C7.8 R8+3 16. H3+4 R8.5 17. H4-3 C7+3 18. R3-2 H7+8 19. C8+5 H8+6 20. R3.2 R2+3 21. R6.8 R5-1 22. A4+5 R5.1 23. R8+2 H6-4 24. C5.8 R1+1 25. R8.9 H2+1 26. C8.4 H4+6 27. C4+1 P1+1 28. C4.9 P1+1 29. R2+2 P1+1 30. R2.4 P1+1 31. E7+9 R2+3 32. P7+1 R2.9 33. P7+1 R9+3 34. P7.6 R9.7 35. R4-4 R7-5 36. R4+6 R7+5 37. A5-4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="73">
2. Bùi Châu Ý Nhi 1-1 Ngô Thu Hà

Trần Đỗ Nhật Lâm
06-07-2012, 07:23 PM
Bảng xếp hạng sau vòng 9
GIẢI TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA 2012

( TT, Tên , Điểm trận , Điểm ván )

NỮ :
1/ Ngô Lan Hương 4 5.5
2/ Cao Phương Thanh 4 5
3/ Ngô Thu Hà 4 4
4/ Bùi Châu Ý Nhi 4 4
5/ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 0

NAM :
1/ Nguyễn Thành Bảo 6 5.5
2/ Nguyễn Hoàng Lâm 5 5
3/ Tôn Thất Nhật Tân 4 5
4/ Trềnh A Sáng 4 5
5/ Võ Minh Nhất 3 4.5
6/ Đào Quốc Hưng 2 1.5


Ván cuối (trong ngoặc kết quả lượt đi):
Nữ: Hà gặp Hương (0-1)
Thanh gặp Hạnh (1-0)
Nhi nghỉ

Nam: Bảo gặp Sáng (0-1)
Lâm gặp Nhất (0-1)
Tân gặp Hưng (1-0)

dangtrang90
06-07-2012, 07:29 PM
Xếp hạng chuẩn sau 9 ván đấu đây ạ:

Bảng nam:

1. Nguyễn Thành Bảo (HN): 6 điểm (10)
2. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM): 5 điểm (10)
3. Trềnh A Sáng (TPHCM): 4 điểm (11)
4. Tôn Thất Nhật Tân (ĐN): 4 điểm (10)
5. Võ Minh Nhất (BP): 3 điểm (9)
6. Đào Quốc Hưng (TPHCM): 2 điểm (4)


Bảng nữ:

1. Ngô Lan Hương (TPHCM):4 điểm (11)
2. Cao Phương Thanh (TPHCM): 4 điểm (10)
3. Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM): 4 điểm (8)
4. Ngô Thu Hà (BCA) : 4 điểm (7)
5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA): 0 điểm (0)

tungetc
06-07-2012, 07:45 PM
Sao ket' qua sau van' 8 khac' ma` sao sau van' 9 lai khac' han? the nhi?

lycuty
06-07-2012, 08:09 PM
Xếp hạng chuẩn sau 9 ván đấu đây ạ:

Bảng nam:

1. Nguyễn Thành Bảo (HN): 6 điểm (10)
2. Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM): 5 điểm (10)
3. Trềnh A Sáng (TPHCM): 4 điểm (11)
4. Tôn Thất Nhật Tân (ĐN): 4 điểm (10)
5. Võ Minh Nhất (BP): 3 điểm (9)
6. Đào Quốc Hưng (TPHCM): 2 điểm (4)


Bảng nữ:

1. Ngô Lan Hương (TPHCM):4 điểm (11)
2. Cao Phương Thanh (TPHCM): 4 điểm (10)
3. Bùi Châu Ý Nhi (TPHCM): 4 điểm (8)
4. Ngô Thu Hà (BCA) : 4 điểm (7)
5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BCA): 0 điểm (0)

Thế chị Cao Phương Thanh ko đc đi ah :(:

dangtrang90
06-07-2012, 08:15 PM
Thế chị Cao Phương Thanh ko đc đi ah :(:

Còn ván sáng mai nữa mà em ! :)

6789
07-07-2012, 12:03 AM
Mình chưa hiểu xếp hạng sao lại sai? Mình tính theo thang điểm thắng được 1 điểm, hòa được 0,5 điểm mà?? Sai chỗ nào? hay giải này có cách tính khác? :botay

trung_cadan
07-07-2012, 12:21 AM
Giải này tính tổng trận đi về anh .

Ví dụ Cao Phương Thanh 0,5-1,5 Bùi Châu Ý Nhi , Thanh thua trận này 0 điểm ạ !!!

6789
07-07-2012, 12:53 AM
Giải này tính tổng trận đi về anh .

Ví dụ Cao Phương Thanh 0,5-1,5 Bùi Châu Ý Nhi , Thanh thua trận này 0 điểm ạ !!!

Vừa hỏi kĩ lại rùi, chính xác tính điểm như vậy, anh nhầm :buon... Vì thông tin qua điện thoại chỉ hỏi về kết quả chứ không đi sâu cách tính điểm của giải đấu này, thành thật xin lỗi tất cả mọi người :buon

TCNguyen
07-07-2012, 08:25 AM
Ván 9 anh Tân để thua tiếc ghê T_T tưởng cả giải ko thua ván nào thì ngon :D

banghuu
07-07-2012, 09:17 AM
Hình ảnh và ván đấu vòng 9
GIẢI TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIÂ 2012


Ngô Lan Hương Tiên Hòa Cao Phương Thanh (Lượt đi 0-1)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050883.jpg
Với trận hòa này , ngày mai Ngô Lan Hương phải thắng mới đoạt vé....

Thế trận Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã Khai Tam Lộ


FORMAT WXF
GAME Ngô Lan Huong(vs)Cao Phuong Thanh
TIME 1"; 44"
RED Ngô Lan Huong;;;
BLACK Cao Phuong Thanh;;;
DATE 06-07-2012

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. H8+9 P3+1
5. C8.7 H3+2 6. R2+6 E3+5
7. R9+1 A4+5 8. R9.6 P7+1
9. P5+1 R1.2 10. P9+1 C2+1
11. R2-2 C8+2 12. C7-1 R8+3
13. P3+1 P7+1 14. R2.3 C8.7
15. C7.8 R8+3 16. H3+4 R8.5
17. H4-3 C7+3 18. R3-2 H7+8
19. C8+5 H8+6 20. R3.2 R2+3
21. R6.8 R5-1 22. A4+5 R5.1
23. R8+2 H6-4 24. C5.8 R1+1
25. R8.9 H2+1 26. C8.4 H4+6
27. C4+1 P1+1 28. C4.9 P1+1
29. R2+2 P1+1 30. R2.4 P1+1
31. E7+9 R2+3 32. P7+1 R2.9
33. P7+1 R9+3 34. P7.6 R9.7
35. R4-4 R7-5 36. R4+6 R7+5
37. A5-4 }END


Bùi Châu Ý Nhi Tiên Hòa Ngô Thu Hà (Lượt đi 0-1)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050891.jpg
Bị Thu Hà cầm chân và mất điểm trận , Ý Nhi đành rời khỏi cuộc đua....

Thế trận Thuận Pháo Trực Xa đối Hoành Xa


FORMAT WXF
GAME Bùi Châu Ý Nhi(vs)Ngô Thu Hà
TIME 2"; 9"
RED Bùi Châu Ý Nhi;;;
BLACK Ngô Thu Hà;;;
DATE 06-07-2012

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1 4. R2+6 P3+1
5. C8.7 H2+3 6. P7+1 H3+4
7. P7+1 H4+5 8. R2.3 R1.2
9. A4+5 H5+3 10. H8+7 R9.3
11. P7+1 R3+2 12. H7+6 R3+1
13. H6+5 C5+5 14. E7+5 H7+5
15. R3.5 C2.5 16. P3+1 R2+6
17. R5-3 R2-1 18. R9+2 A6+5
19. R9.6 C5.7 20. H3-1 R2.6
21. R6+4 C7.2 22. R6.8 R3-2
23. H1+2 R6+3 24. P9+1 R3.8
25. A5-4 K5.6 26. A6+5 C2.5
27. K5.6 C5+5 28. R5-1 R8+4
29. R8.1 R8.4 30. R5.6 R4.1
31. R1.9 R1+3 32. K6+1 R6.7
33. R9.4 K6.5 34. R4.5 E3+5
35. R5-2 R7-2 36. R5.8 R7.3
37. R6.8 R3.9 38. E3+5 }END


Võ Minh Nhất - Tôn Thất Nhật Tân (Lượt đi 0.5-0.5)

http://i1241.photobucket.com/albums/gg503/guihinh_10062012/P1050901.jpg
Giành chiến thắng , Võ Minh Nhất đã trở lại đường đua ....

Thế trận Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã


FORMAT WXF
GAME Võ Minh Nhat(vs)Tôn That Nhat Tân
TIME 1"; 15"
RED Võ Minh Nhat;;;
BLACK Tôn That Nhat Tân;;;
DATE 06-07-2012

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. H8+9 P3+1
5. R2+4 C8.9 6. R2+5 H7-8
7. C8.7 E3+5 8. R9.8 C2.1
9. P3+1 A4+5 10. H3+4 R1.4
11. H4+5 H3+4 12. P5+1 H4+5
13. C7-1 H5-7 14. A4+5 H7+8
15. H5-4 H++7 16. P5+1 C9+4
17. H4+6 C1+4 18. C7.6 R4.3
19. R8+6 C9+3 20. A5-4 H7-6
21. K5+1 C1-2 22. H9+8 C1+4
23. C6+1 H6-5 24. C5+1 C1-2
25. C5.9 H5+4 26. E7+5 P1+1
27. C9-2 C9-5 28. C9.6 H4-5
29. P5+1 E5+7 30. H6-4 R3.4
31. H8+7 C9+2 32. R8-2 H5+3
33. C6+5 P1+1 34. R8.6 R4.2
35. R6-1 R2+8 36. K5-1 C9+3
37. A4+5 H3+1 38. P5.4 H8+7
39. P4+1 H1+3 40. R6-2 A5+6
41. C6.5 K5+1 42. K5.4 K5.6
43. H4+3 }END


Kết quả các ván còn lại :

Trềnh A Sáng - Nguyễn Hoàng Lâm - 0.5 - 0.5

Đào Quốc Hưng - Nguyễn Thành Bảo - 0.5 - 0.5


(Theo TGCT)

TCNguyen
07-07-2012, 10:28 AM
Có ván 10 cuối cùng chưa nhỉ? ^^ hồi hộp quá :D

dangtrang90
07-07-2012, 10:41 AM
Có ván 10 cuối cùng chưa nhỉ? ^^ hồi hộp quá :D

Bên nữ thì cả Ngô Thu Hà và Nguyễn Thị Hồng Hạnh đều bỏ cuộc, đồng nghĩa với suất đi Châu Á duy nhất, cũng như cơ hội mang về vinh quang cho Việt Nam đã thuộc về Ngô Lan Hương. :(

Còn bên Nam, còn duy nhất bàn Nguyễn Hoàng Lâm - Võ Minh Nhất. 2 bàn còn lại chắc bắt tay hòa sớm rồi ...

trung_cadan
07-07-2012, 11:01 AM
Giải tuyển chọn đội tuyển quốc gia , mà thích bỏ là bỏ , sợ thật đấy !!!

jayjay
07-07-2012, 11:04 AM
Tiếc cho pé Thanh quá,chúc em sẽ thành công trong những giải đấu sau.

TCNguyen
07-07-2012, 01:12 PM
Nguyễn Hoàng Lâm tiên bại Võ Minh nhất và bị loại, bó tay luôn :(

6789
07-07-2012, 01:47 PM
Kết quả thi đấu ván 10

* Nguyễn Thành Bảo (HN) - Trềnh A Sáng (TPHCM) 1-1

* Tôn Thất Nhật Tân (ĐN) - Đào Quốc Hưng (TPHCM) 1-1

* Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) - Võ Minh Nhất (BP) 0-2

Với kết quả này đã xác định được các kỳ thủ đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham dự giải châu Á vào tháng 12 tới tại Philippin:

Nam:

1. Nguyễn Thành Bảo (HN)
2. Trềnh A Sáng (TPHCM)
3. Tôn Thất Nhật Tân (ĐN)
4. Võ Minh Nhất (BP)

Nữ:

- Ngô Lan Hương (TPHCM)

dangtrang90
07-07-2012, 01:59 PM
Nguyễn Hoàng Lâm tiên bại Võ Minh nhất và bị loại, bó tay luôn :(

Xem ván cờ mới thấy anh Nhất chơi thật sự quyết tâm, và trình diễn một ván cờ thật sự xuất sắc !

Nguyễn Hoàng Lâm 0-2 Võ Minh Nhất
1. H8+7 E3+5 2. H2+3 H8+9 3. P3+1 R9+1 4. E7+5 R9.6 5. R1+1 P3+1 6. R9+1 H2+3 7. R1.4 R1+1 8. C8-2 C2+2 9. R4+3 R6+4 10. H3+4 R1.6 11. C2+2 C8.7 12. C8+4 P7+1 13. E3+1 R6+3 14. P7+1 P7+1 15. E1+3 P3+1 16. E5+7 R6.8 17. C2-3 R8+2 18. E3-5 R8.6 19. R9.6 C7+5 20. H7-5 C7.9 21. H5+3 C9+2 22. E5-3 C2.7 23. C2+6 C7+5 24. K5+1 C7-1 25. C8-1 R6+1 26. R6+5 R6.2 27. K5.4 H3+2 28. R6-3 C9.7 29. C2-5 R2+1 30. A4+5 C+-2 31. H4-3 A4+5 32. C8-1 H9+7 33. C8.5 R2-3 34. R6+2 H2-3 35. R6-1 R2-1 36. C5.7 R2.6 37. A5+4 H3+2 38. R6-1 R6+2 39. C2+4 H7+5 40. R6.8 H5+7 41. E7-5 H2+4 42. R8.6 H7-8 43. R6+1 R6.5 44. H3+4 C7-6 45. K4.5 H8+6 46. R6.8 R5.3 47. C7.8 C7.6 48. P9+1 P9+1 49. C8.9 R3.1 50. E5-7 R1.6 51. H4+6 R6+1 52. C9+4 E5-3 53. E7+5 R6+1 54. K5-1 R6+1 55. K5+1 R6.4 56. H6+8 H6+5 57. C9+3 A5-4 58. H8+7 R4-8 59. R8.4 A6+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="118">
( Theo TGCT)

Còn phải nói đến mấy ván đầu, khi mà những đối thủ mạnh gặp nhau đều chấp nhận tỷ số hòa, còn anh Nhất lại nhận phải những kết quả không như ý với mạch trận toàn hòa và thua ...

Tuy nhiên những vòng cuối cho thấy bản lĩnh của anh khi xuất sắc hạ cả Tôn Thất Nhật Tân của Đà Nẵng, rồi đến đương kim vô địch Châu Á Nguyễn Hoàng Lâm để giành chính chiếc vé từ tay anh Lâm .

Chúc mừng đương kim vô địch cờ úp HP 2012 anh Võ Minh Nhất ! :hoa2