PDA

View Full Version : TADA- Tổng hợp Tài chính năm 2012hieulacda44
01-07-2012, 06:47 PM
TADA-Tài chính quý IV năm 2012

(Số tiền đội được phép chi tiêu hiện tại: 2000k)

Quỹ đội cần lưu hàng tháng chuẩn bị đóng sân là: 2600k

*Quỹ đội hiện tại còn: 2000k
************************************************************************
Tổng chi quý IV: 17.645k (10.340+4805+2500)

Tổng thu quỹ quý IV-2012: 19.645k (quỹ thu 10.200k; thu sân 3.840k; giải BCA thu: 2.400k; đi QN thu: 1000k; tồn quỹ tháng 9: 2.115k )
********************************************************************
Chi tiêu trong quý IV 2012: 17.645k

Sân: 8.040k (sân không quân quý IV-2012); 400k (vs Bạn Đạt-sân KQ); 1000k (sân HC T10); 900k (sân HC T11)= 10.340k

Nước nôi, trọng tài, linh tinh: 300k (HC -1-10); 900k (phạt giải forum); 90k (KQ-3-10); 140k (KQ-10-10); 100k (KQ-17-10); 280k (BCA-14-10); 130 (BCA-21-10); 200k (HC-1&8-10); 140k (HC-15-10); 140k (KQ-24-10); 160k (BCA-27-10); 230k (11-11); 150k (7-11); 165k (14-11); 130k (21-11); 190k (25-11); 140k (27-11; 130k (5-12); 220k (9-12); 350k (bóng); 230k (19-12); 290k (26-12))=4.805k

Giải: Đóng tiền giải và thế chân 2.500k Giải BCA 2
********************************************************************
Danh sách nợ quỹ đội năm 2012:

Cương 500k(T7+T9+T12); Việt chân bẩn 400k (T11+T12); Hùng Xoăn 300k (T12); Hùng thờn bơn 300k (T11+T12); Hùng new 200k (T12); Tú (450k cũ + T12)

Nợ quỹ nhiều vô khối kể các ông nợ quỹ tự giác nộp cho lãnh đội ngay

********************************************************************

01. Đặng Tiến Hữu.................................:400k (T10+T11)

02. Phạm Văn Thành..............................:1000k (T10+T11+T12) (Thừa 900k)

03. Nguyễn Việt Tuấn............................: 900k (T10+T11+T12) (Còn 950k ứng tiền sân-50k đi Quảng Ninh)

04. Nguyễn Việt Hùng............................: 300k (T10+T11(mua bóng))

05. Nguyễn Văn Chiến...........................: 900k (T10+T11+T12)

06. Đặng Hữu Trang..............................: 600k (T6+T10+T11)

07. Nguyễn Kim Cương...........................:300k (T10+T11 (nợ 100k))

08. Nguyễn Hải Long..............................: 200k (T10)

09. Đỗ Đức Hiếu....................................: 900k (T10+T11+T12)

10. Phạm Thanh Trung............................: 900k (T10+T11+T12)

11. Trần Mai Anh......................................: 900k (T9-T10+T11)

12. Nguyễn Quang Trung.........................: 600k (T10+T11+T12)

13. Nguyễn Khắc Hạnh.............................: 200k (T10)

14. Phan Xuân Hải...................................: (Chấn thương)

15. Trần Phúc Nghĩa ................................: 400k (T10+T11)

16. Nguyễn Tiến Hùng...............................: 200k (T10)

17. Lưu Tuấn Đạt......................................: 200k (T10)

18. Đinh Hoàng Long..................................: 400k (T10-T11)

19. Lê Chí Thành........................................: 200k (T10)

20. Nguyễn Quốc Tú...................................:

21. Tạ Trung Việt........................................: 200k (T10)

22. Lê Trung Hiếu.......................................: 300k ()T10+T11)

23. Nguyễn Mạnh Hùng (New).......................: 200k (T11)

27. Hòa tiền sân 400k (26-9 vs intercom), thắng tiền sân 120k(1-10 vs Famy), thua sân: 300k (3-10), thu sân 120k (8-10 vs Famy), thu sân 300k (24-10), thu sân 400k (7-11), thu sân 400k (14-11); thu sân 350k (21-11); sân 250k (25-11); sân 350k (27-11); sân 450k (5-12); sân 200k (19-12); 300k (26-12) =3.840k

28. Thu thêm tiền đi Quảng Ninh 150k: 1.000k (Hiếu lac đà, Hùng xoăn, Chiến quẩy, Trang tơ, Tuấn Alex, Hiếu Titô, Tú con nợ 50k, (Việt chân bẩn, Nghĩa Ted - Trung cadan thu))

29. Tiền giải BCA2: 2400k (danh sách đóng tiền xem bên topic giải)

************************************************************************
Chốt chi tiêu tháng 9-2012

Tồn quỹ tháng 9: 2.115k (Vẫn nợ Alex 1000k)

Tổng chi tháng 9: 2.230k [(sâc HC: 1000k ; sân Y 500k)+(Thuốc nước, TT, bóng : 730k)]

Tổng quỹ tháng 9: 3.355k (Thu tháng 9: 5.200k, Tồn quỹ tháng 8-2012: -1.845k


01. Đặng Tiến Hữu.................................: 200k (T9)

02. Phạm Văn Thành..............................: (đã đóng từ tháng 7)

03. Nguyễn Việt Tuấn............................: (đã đóng từ tháng 7- hết) (Còn 1000k ứng tiền sân)

04. Nguyễn Việt Hùng............................: 300k(T9)

05. Nguyễn Văn Chiến...........................: 300k(T9)

06. Đặng Hữu Trang..............................: 300k (T9+ giải)

07. Nguyễn Kim Cương...........................:

08. Phạm Tuấn Việt...............................: (Chính thức nghỉ)

09. Đỗ Đức Hiếu....................................: 300k (T9)

10. Phạm Thanh Trung............................: Đã nộp từ tháng 8 (hết)

11. Trần Mai Anh...........................................: 300k

12. Phan Miền Trung ...............................: (Nghỉ về quê sinh sống)

13. Nguyễn Quang Trung.....................................: 200k (T9)

14. Nguyễn Khắc Hạnh..........................................: 200k (T9)

15. Phan Xuân Hải...................................: (Chấn thương)

16. Trịnh Hữu Bính...................................: 300k (T9)

19. Trần Phúc Nghĩa ................................: (Đã nộp từ tháng 8)

20. Nguyễn Tiến Hùng...............................: 200k (T9)

21. Lưu Tuấn Đạt....................................: 200k (T9)

22. Đinh Hoàng Long..................................: 200k (T9)

23. Lê Chí Thành.....................................: 300k (T9)

24. Nguyễn Quốc Tú.................................: 300k (T9)

26. Tạ Trung Việt...............................:

25. Lê Trung Hiếu.....................................: 200k (T9)

26. Hòa tiền sân 400k (5-9), Tiền thế chân TCFC 300k, thắng tiền sân 500k(19-9), Thạch: 200k

************************************************************************
Chốt chi tiêu tháng 8-2012

Tồn quỹ tháng 8: -1.845k

Tổng chi tháng 8: 10.300k [(Sân KQ T8: 7400k; sân HC 500k)+(Thuốc nước, TT, bóng : 2.390k)]

Tổng quỹ tháng 8: 8.455k (Thu tháng 8: 6260k, Tồn quỹ tháng 7-2012: 2.195k )

01. Đặng Tiến Hữu.................................: 300k (T8+ giải)

02. Phạm Văn Thành..............................: +500k (đã đóng từ tháng 7)

03. Nguyễn Việt Tuấn............................: (đã đóng từ tháng 7)

04. Nguyễn Việt Hùng............................: 300k

05. Nguyễn Văn Chiến..........................: 300k

06. Đặng Hữu Trang..............................: 200k

07. Nguyễn Kim Cương...........................: 300k (T6+giải)

08. Phạm Tuấn Việt...............................:

09. Đỗ Đức Hiếu....................................: 300k (Đã đóng)

10. Phạm Thanh Trung............................: 400k +500k + 100k (T7+T8+T9)

11. Mai Anh...........................................: 300k (T8)

12. Phan Miền Trung ...............................: 100k

13. Trung Non........................................:

14. Hạnh Hell..........................................: 400k (T7+8)

15. Phan Xuân Hải...................................: 300k (T8)

16. Trịnh Hữu Bính...................: 300k (T8)

19. Trần Phúc Nghĩa ...................: 200k (T9)

20. Thắng tiền sân 500k (1-8), tiền sân thua 300k (22-8), tiền sân thua 300k (29-8), phạt đi muộn 60k

************************************************************************
Chốt chi tiêu tháng 7-2012

Tồn quỹ tháng 7: 2.195k

Tổng chi tháng 7: 3580k [(Sân T7: 1000k)+(Thuốc nước, bia : 240k+500k+1.500k+200k+140)= 3.580k)]

Tổng thu tháng 7-2012: 5775 (thu 2800k + tồn t6 2975k)

01. Đặng Tiến Hữu.................................: 200k (Đã đóng)

02. Phạm Văn Thành..............................: 600k (T9+T10)

03. Đinh Quang Trung............................:

04. Nguyễn Việt Tuấn............................: 50 + 600k (T8+T9)

05. Nguyễn Việt Hùng............................: 450 (T7+ tiền giải)

06. Nguyễn Văn Chiến..........................: (Chấn thương)

07. Đặng Hữu Trang..............................: 200k (T7)

08. Nguyễn Kim Cương...........................:

09. Phạm Tuấn Việt...............................:

10. Đỗ Đức Hiếu....................................: 300k (Đã đóng)

11. Phạm Thanh Trung............................:

12. Lâm cò............................................: (Đã đóng quỹ và 2 giải trừ vào tiền ứng từ tháng 6)

13. Mai Anh...........................................:

14. Phan Miền Trung ...............................:

15. Trung Non........................................: 400k (T5+T7)

16. Hạnh Hell..........................................:

************************************************************************
Chốt chi tiêu tháng 6-2012

Tồn quỹ tháng 6: 2.975k

Tổng chi tháng 6: 5.270k

Tổng thu tháng 6-2012: 8.245k

Quỹ giải TCFC: 2.195k (950k +chuyển quỹ tháng 5 1.245k)

Quỹ giải Forumbongda: 1.350 (350k +1.000k Lâm cò)

Quỹ tháng 6 thu: 4.700k

01. Đặng Tiến Hữu.................................: 200k (Đã đóng)

02. Phạm Văn Thành..............................: 1000k (T6+T7+T8+Forum)

03. Đinh Quang Trung............................: 300k (Đã đóng T5)

04. Nguyễn Việt Tuấn............................: 300k (Đã đóng)

05. Nguyễn Việt Hùng............................: 300k (Đã đóng)

06. Nguyễn Văn Chiến..........................: 400k (T6+ Forum)

07. Đặng Hữu Trang..............................:

08. Nguyễn Kim Cương...........................: 200k

09. Phạm Tuấn Việt...............................:

10. Đỗ Đức Hiếu....................................: 300k (Đã đóng)

11. Phạm Thanh Trung............................: 300k (Đã đóng)

12. Lâm cò............................................: 300k (Đã đóng)

13. Mai Anh...........................................: 300k (Đã đóng - nợ 50k giải forum)

14. Phan Miền Trung ...............................: 500k (T5+T6+ Forum)

15. Trung Non........................................: 200k (Đã đóng)

16. Hạnh Hell..........................................: 200k (Đã đóng)

************************************************************************

hieulacda44
03-07-2012, 11:13 PM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 04-07-2012
P/S: (1000k của Lâm cò sẽ được trừ vào tiền quỹ các tháng và tiền giải còn nợ); (4000k của Hiếu lạc đà ứng tiền thế chân không tính vào bảng tổng hợp quỹ này chỉ ghi minh họa để anh em biết)

hieulacda44
03-07-2012, 11:17 PM
Đề nghị Trung Cadan nhắc nhở anh em chịu khó lên mạng xem bảng tổng hợp quỹ và xem mình thiếu quỹ đội bao nhiêu để tự giác đóng góp.
Đợt tới thuê thêm sân tôi đề nghị chuyển quỹ đội cho Alex quản lý cả 2 sân cho tiện tôi sẽ tổng hợp và chuyển toàn bộ quỹ còn lại cho Alex đề nghị anh Trung cho ý kiến luôn nhé

trung_cadan
03-07-2012, 11:34 PM
Tuấn alex không làm được đâu anh .

Em và anh em trong đội sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình đối với quỹ đội !!!

trung_cadan
05-07-2012, 07:03 PM
Huynh xem điện cho bên TCFC thu lại tiền thế chân huynh ơi !!!

thanh_phe
09-07-2012, 11:10 AM
Trung nhắn tin cho anh em hôm nay mang tiền đi đóng cho Hiếu nhé.
Anh em ai chưa đóng tiền thì đều biết hết cả rồi, sao cứ để nhắc nhở hoài vậy.

hieulacda44
10-07-2012, 10:03 PM
Hic ai cũng như thành mập thì mình đỡ mỏi mồm

dangtrang90
10-07-2012, 10:07 PM
Mỏi tay chứ sao lại mỏi mồm :cuoihihi . Em gửi xiền vào tài khoản đội trưởng rùi nhé, thứ 5 này bao nhiêu nợ nần với quỹ đội quyết làm sạch hết ! :cut:cut:cut

hieulacda44
10-07-2012, 10:09 PM
Huynh xem điện cho bên TCFC thu lại tiền thế chân huynh ơi !!!
Đang liên hệ rồi hôm trước nó bảo đi công tác chưa về nên để cuối tuần này qua lấy

hieulacda44
10-07-2012, 10:16 PM
Sửa lại tí cho chuẩn híc. Thành mập tinh mắt thế

hieulacda44
10-07-2012, 10:39 PM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 10-07-2012

thanh_phe
15-07-2012, 05:17 PM
Sửa lại tí cho chuẩn híc. Thành mập tinh mắt thế
Chuyên gia soi mói mà lị

hieulacda44
15-07-2012, 10:22 PM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 15-07-2012

trung_cadan
15-07-2012, 10:58 PM
Anh ơi nay tiêu hết 1590 k nhé , hu hu !!!

hieulacda44
15-07-2012, 11:37 PM
quá hạn mức thì phải tự bù thôi biết làm sao bây giờ

trung_cadan
15-07-2012, 11:44 PM
Mời huynh sang xem bình luận nhé , viết chả cảm ơn gì , bảo sao không hứng ...

Em mà viết bài về cờ là 1 rổ cảm ơn nhá !!!

hung-ck75
20-07-2012, 10:50 AM
hiếu ơi tôi đóng tiền giải tcfc và tiền quy cho ông rồi, sao vẫn thấy tên tôi trong danh sách chưa đóng tiền giải thế, làm ơn gạch sổ nhé. HUNG-SOAN

hieulacda44
26-07-2012, 12:49 AM
Tình hình quỹ đội đến ngày 25-7-2012.
PS: Hùng xoăn hôm nộp cho tôi 300k quỹ thôi. Tốt nhất là anh em chịu khó lên xem mình nộp chưa ngay sau hôm nộp tiền, có ý kiến ngay chứ qua tháng tôi không nhớ hết được đâu.
Tháng 7 toàn đội chưa đóng quỹ trừ Thành mập, Lâm và Hiếu đề nghị anh em khẩn trương hoàn thành chứ tiền chi cho đội lúc nào cũng cần mà quỹ đội lúc nào cũng hết thì rất khó khăn. Chưa kể lúc đá giải với đợt tới đóng tiền 2 sân càng khó hơn nữa.
Đề nghị lãnh đội có quy chế dứt khoát về việc này ngay chứ đợt tới khó mà duy trì được cả 2 sân nếu cứ chậm quỹ thế này. Thói quen xấu lây lan rất nhanh

hung-ck75
26-07-2012, 03:39 PM
Hôm thứ 2 mang đi đóng nhưng trời mưa đội mình nghỉ lại lại mang về chán quá hihi sorry nhé, thú7 đi tôi nộp

alex_ferguson
26-07-2012, 03:51 PM
Thứ 7 này AE khẩn trương hoàn thành các khoản quỹ , để sang tuần tập trung nộp tiền sân mới !

alex_ferguson
27-07-2012, 02:27 AM
Hôm nay , alex đã gặp trực tiếp và làm việc với lãnh đội VNAV FC . Chính thức Tada FC có sân vào thứ 4 tuần tới ( 1/8/2012 ) và đá luôn với đối tác do VNAV bắt từ trước . Đề nghị ae trận khai sân đi đông đủ , đúng giờ .

Như vậy , đội mình sẽ còn 10 trận (khả năng đc trừ 1 trận do mưa bão hôn rồi , cái này hết quý họ sẽ trừ) . Tổng chi phí 10 trận là 6.700.000 vnd (ko bao gồm trọng tài) , AE khẩn trương đóng góp để sang tuần bàn giao luôn nhé .

trung_cadan
27-07-2012, 02:32 AM
Tình hình tiền nong gay go quá nhỉ :( !!!

hieulacda44
01-08-2012, 04:02 AM
update 30-7-2012

hieulacda44
01-08-2012, 11:49 PM
update 31-7-2012

trung_cadan
01-08-2012, 11:53 PM
Bạn em tên là Bính anh nhé !!!

alex_ferguson
06-08-2012, 11:42 AM
Tối nay ae tranh thủ hoàn thành quỹ đội để nộp tiền sân .

thanh_phe
06-08-2012, 03:09 PM
Không biết trời có tạnh không ?

hung-ck75
06-08-2012, 03:25 PM
Hôm nay tôi nghỉ nhé, chấn thương ngón chân cái rồi, sáng nay ngủ dậy mới thấy thật sự là đau (Ôi ngón chân cái--vấp ngón chân cái--truyện hay) Anh em cho hỏi, tiền sân mới mỗi đầu người đóng bao nhiêu nhỉ.

trung_cadan
06-08-2012, 03:29 PM
Vẫn 300k 1 người Hùng ơi , nhưng khuyến khích đóng trước 2 tháng để giả tiền sân ( vì sân người ta thu theo quý )

hung-ck75
06-08-2012, 03:30 PM
Hiếu ơi tôi ko biết update tài chính ở đâu mà tìm mãi ko thấy nhỉ, làm ơn chỉ dùm.thanks

trung_cadan
06-08-2012, 03:43 PM
Xem trang 1 Hùng ơi !!!

hung-ck75
06-08-2012, 04:40 PM
Hiếu ơi tôi đóng tiền t7 và tiền giải forumbongda cho ông rồi sao vẫn thấy tên tôi trong danh sách những con nợ 100k thế. làm ơn kiểm tra lại nhé.Thanks

dangtrang90
06-08-2012, 08:47 PM
Hiếu ơi tôi đóng tiền t7 và tiền giải forumbongda cho ông rồi sao vẫn thấy tên tôi trong danh sách những con nợ 100k thế. làm ơn kiểm tra lại nhé.Thanks

Anh Hiếu cẩn thận nhầm lẫn nguy hiểm lém, nhầm của bác Hùng ko có sao, chứ nhầm của em thì chít ! :P

hieulacda44
10-08-2012, 06:56 PM
Tình hình quỹ đội đến 10-8-2012. Do tiền sân Không Quân thu theo quý nên các anh em lớn tuổi có công ăn việc làm ổn định nên đóng đầy đủ theo quý để ứng quỹ giúp đội giai đoạn mới này. Các anh em còn lại cũng nên hoàn thành các khoản nợ và tiền quỹ hàng tháng đúng hạn để duy trì hoạt động của đội cho tốt. Thank All!

hieulacda44
10-08-2012, 06:59 PM
Bắt đầu từ tháng 8 này tôi sẽ lập quỹ đội trên giấy song song với topic này để đối chiếu tránh thắc mắc. Các anh em nộp quỹ sẽ ký trực tiếp vào ô tiền nộp của mình. Riêng những buổi tôi nghỉ anh em nào ứng tiền thì buổi sau báo tôi ngay để vào sổ hoặc hoàn lại. Thank!

hieulacda44
10-08-2012, 07:05 PM
Đề nghị anh Trung theo dõi phần nợ quỹ đội để nhắc nhở anh em. Tôi nhắc nhiều quá mỏi rồi nhé! Thank

hieulacda44
10-08-2012, 07:09 PM
Trường hợp Việt Nhầu đề nghị lấy tiền của Lâm cò ứng cho đội còn 450k để bù vào tiền quỹ do anh Trung Gà nợ tiền của Việt đề nghị anh Trung xem xét. Tuy nhiên anh Trung chú ý là anh Trung gà còn nợ quỹ đội rất nhiều nhé!

BaKjen
10-08-2012, 07:20 PM
Sếp sửa lại tên giúp em : Trịnh Hữu Bính nhé sếp :)

hieulacda44
19-08-2012, 02:29 PM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 19-08-2012. Tiền thu sân thứ 4 15-8-2012 chưa update do tôi nghỉ trận này

trung_cadan
19-08-2012, 02:44 PM
Trường hợp Việt Nhầu đề nghị lấy tiền của Lâm cò ứng cho đội còn 450k để bù vào tiền quỹ do anh Trung Gà nợ tiền của Việt đề nghị anh Trung xem xét. Tuy nhiên anh Trung chú ý là anh Trung gà còn nợ quỹ đội rất nhiều nhé!

Chuyện tiền nong của Lâm thì sẽ giả lại cho nó , còn Trung gà cũng như Việt nhầu phải có trách nhiệm hoàn thành quỹ đội !!!

thanh_phe
19-08-2012, 04:23 PM
Trường hợp Việt Nhầu đề nghị lấy tiền của Lâm cò ứng cho đội còn 450k để bù vào tiền quỹ do anh Trung Gà nợ tiền của Việt đề nghị anh Trung xem xét. Tuy nhiên anh Trung chú ý là anh Trung gà còn nợ quỹ đội rất nhiều nhé!
Tiền nào ra tiền đấy Hiếu ơi, của Lâm cò thì trả lại cho nó ( nhiều hay ít cũng phải trả ). Trung gà nợ tiền của Việt nhầu là chuyện của Trung gà, Việt nhầu phải có trách nhiệm hoàn thành việc đóng quỹ.

thanh_phe
19-08-2012, 04:24 PM
Bắt đầu từ tháng 8 này tôi sẽ lập quỹ đội trên giấy song song với topic này để đối chiếu tránh thắc mắc. Các anh em nộp quỹ sẽ ký trực tiếp vào ô tiền nộp của mình. Riêng những buổi tôi nghỉ anh em nào ứng tiền thì buổi sau báo tôi ngay để vào sổ hoặc hoàn lại. Thank!
Quả này chuẩn đây, hôm thứ 4 tuần rồi mình vừa đóng 5ook cho Tuấn alex nhé, nhớ update giúp mình cái.

hieulacda44
26-08-2012, 11:38 PM
Quả này chuẩn đây, hôm thứ 4 tuần rồi mình vừa đóng 5ook cho Tuấn alex nhé, nhớ update giúp mình cái.
up rồi còn gì con lợn:nemgach

hieulacda44
26-08-2012, 11:59 PM
Tình hình quỹ đội đến 26-8-2012.
@Trung: nhắc nhở Trang tơ, Việt Nhầu Trung nhôm nợ quỹ nhiều rồi đấy nhé

alex_ferguson
01-09-2012, 09:57 PM
Hôm nay 31/8 đá sân Quảng An :
* Thu :
-Nghĩa đóng quỹ + tiền áo = 400k
-Trung nhôm đóng quỹ nửa tháng (tiền thì nhiều đóng cả năm đi em ơi :D) 100k
-Tổng : 500k

* Chi :
-Tiền sân : 300k
-Nước : 160k
-Tổng : 460k

500k - 460k = 40k

hieulacda44
06-09-2012, 12:50 AM
Mềnh xin! Trung chú ý không lạm chi lạm chi nhé. Tiền thu hàng tháng để tích đóng 3 tháng tiền sân đừng nhìn quỹ dương mà chi tiêu đá đấm bừa bãi đến lúc è cổ ra mà thu thêm nhé không ông nào đóng đâu. Sân hoàng cầu hiện còn nợ sân tháng 8 và 9 chưa đóng âm nặng rồi đấy nhé. Chưa kể tiền phạt giải forum chưa tính cũng khá đấy

hieulacda44
06-09-2012, 09:07 PM
Đang tiếp tục cập nhật quỹ tháng 9

Chân Bẩn
07-09-2012, 05:11 PM
Quần Áo hôm nào có vậy ông anh Hiếu

dangtrang90
07-09-2012, 07:09 PM
Quần Áo hôm nào có vậy ông anh Hiếu

Giải mới mặc áo mới, sướng thế còn gì :D !

Chân Bẩn
07-09-2012, 09:10 PM
Giải mới mặc áo mới, sướng thế còn gì :D !

:tlbc nói chuyện với cao cờ hại não lắm:leuleu1

hieulacda44
08-09-2012, 10:07 PM
Quần Áo hôm nào có vậy ông anh Hiếu
Sorry đang bận nên chưa đi đạt được sang topic tiền áo xác nhận mai anh đi làm

hieulacda44
08-09-2012, 10:09 PM
Update quỹ đội đến 8-9-2012.

hieulacda44
02-10-2012, 02:03 AM
Update tình hình tài chính ngày 1-10-2012

Aletico
02-10-2012, 11:31 AM
tiền quỹ T10- và tiền giải e vừa đóng xong, sao ko có tên e là sao >"<

hieulacda44
04-10-2012, 12:14 AM
Sai sót kĩ thuật trong lúc buồn ngủ. Đã update quỹ em nhé. Tiền giải thì đã có tên nhé

hieulacda44
04-10-2012, 12:41 AM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 03-10-2012.

hieulacda44
07-10-2012, 12:04 AM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 06-10-2012.

hieulacda44
07-10-2012, 11:37 PM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 07-10-2012.

hieulacda44
07-10-2012, 11:46 PM
Báo động đỏ quỹ âm quá nặng. Anh Trung chú ý nhắc anh em hoàn thành quỹ tháng 10. Hiện đội vẫn cần đóng tiền sân Hoàng Cầu và chi tiêu trong tháng. Theo tính toán đến nay quỹ đội âm khoảng hơn 8 triệu do vượt chi (gồm hơn 2 triệu âm quỹ hiện nay, hơn 2 triệu nợ anh Trung tiền đi Quảng Ninh, gần 1 triệu của Thành Phệ và gần 1 triệu của Alex). Anh em trong đội quán triệt thời gian tới không đá trận 3 trong tuần. Các anh em nợ quỹ và chưa đóng quỹ khẩn trương đóng ngay. Đấy là tôi chưa tính tiền phải tiêu nước nôi hàng trận. Anh em phải thông cảm nếu cứ chi tiêu bữa bãi đội sẽ vỡ nợ mất sân không ai vá được. Thank all!

hieulacda44
08-10-2012, 12:07 AM
Mấy chú này chưa ngủ chắc đang đánh cờ, lướt wep

Aletico
08-10-2012, 12:15 PM
quỹ âm nhiều quá anh nhỉ ? :)

hieulacda44
09-10-2012, 12:53 AM
quá nhiều ý chứ. đấy chỉ là con số em nhìn thấy. Con số thực gấp 4 lần như thế. Mấy anh già vá quanh mệt hết cả người.

hieulacda44
09-10-2012, 12:59 AM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 08-10-2012.

hieulacda44
10-10-2012, 11:35 PM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 10-10-2012.

hieulacda44
23-10-2012, 10:57 PM
Tình hình quỹ đội update đến ngày 23-10-2012.
Chưa kể sân Hoàng Cầu tháng này còn 1250k chưa đóng

hieulacda44
23-10-2012, 10:59 PM
Anh em cố gắng lên xem tình hình quỹ xem mình còn thiếu bao nhiêu để nộp nhé tôi đỡ phải nhắc rất mệt mỏi. Thank all!

hieulacda44
23-10-2012, 11:02 PM
Trung chú ý quỹ đang âm rất nặng anh cũng chỉ vá víu được phần nào thôi. Điều tiết chi tiêu hợp lý chứ cứ thế này càng ngày quỹ càng âm. Mọi người mỗi người chung tay giúp sức cho đội mới được

trung_cadan
23-10-2012, 11:17 PM
Dạo này không đá sân khách , mai anh in ra giấy tình hình tài chính để em báo anh em đóng nhé !!!

dangtrang90
24-10-2012, 12:23 AM
@ Anh Hiếu: Anh cứ ghi ra giấy, mang ra sân bóng hỏi ai chưa đóng, rồi hỏi tiếp bao giờ đóng là xong ý mà anh :D .

hieulacda44
29-10-2012, 11:36 PM
Update tình hình tài chính ngày 29-10-2012

hieulacda44
29-10-2012, 11:38 PM
Thứ 4 này sẽ đem ra truy quét

hieulacda44
04-11-2012, 12:29 AM
Update tình hình tài chính ngày 3-11-2012
Nợ quỹ: Cương (T&+T9+T10); Việt (T9); Hiếu tito (T10)
Nợ tiền đi Quảng Ninh 150k: Việt, Nghĩa, Hải, Mai anh, Bính, Trung nhôm, Thành phệ, Tú 50k, Hùng (miễn do bị cướp)
Tiền giải: Thành phệ, Hùng xoăn, Việt, Long ếch, Tú còi, Mai anh, Hùng (miễn do chưa đá)

Chân Bẩn
04-11-2012, 01:49 PM
e đag chờ viện trợ của A Thành Phệ hehehe

helldemon
09-11-2012, 10:09 PM
Update tình hình tài chính ngày 3-11-2012
Nợ quỹ: Cương (T&+T9+T10); Việt (T9); Hiếu tito (T10)
Nợ tiền đi Quảng Ninh 150k: Việt, Nghĩa, Hải, Mai anh, Bính, Trung nhôm, Thành phệ, Tú 50k, Hùng (miễn do bị cướp)
Tiền giải: Thành phệ, Hùng xoăn, Việt, Long ếch, Tú còi, Mai anh, Hùng (miễn do chưa đá)

Em cũng không đá huynh ơi:loaloa1

nghiabeck
10-11-2012, 12:51 AM
Em hoàn thành hết tiền nong rồi anh nhá :D

hieulacda44
15-11-2012, 10:33 PM
Update tình hình tài chính ngày 15-11-2012:
Nợ quỹ:....

trung_cadan
16-11-2012, 12:53 AM
Anh Hiếu phải cập nhật thêm ở trang cuối , ở trang đầu trông rối rắm vãi .

Ví dụ :

Quỹ Tháng 11 :

Đã đóng ...

Chưa đóng ...

Nợ quỹ tháng trước ...

Thế mới tiện theo dõi anh ạ !!!

hieulacda44
23-11-2012, 10:08 PM
Update tình hình quỹ đội đến ngày 21-11-2012
************************************************************************************
Nợ quỹ: Cương cứng tháng 7+9+10; Hiếu Tito tháng 10; Tú tháng 10 + giải +50k quảng ninh

Tháng 11 chưa đóng: Hạnh Hell, Trang tơ, Hùng thờn bơn, Hiếu Tito, Việt Chân Bẩn, Mai Anh, Cương cứng

Tiền quảng ninh còn thiếu: Trung nhôm, Bính Bakjen, Thành phệ, Hải Diều Hâu

Tiền giải: Trung non (không đá vẫn phải đóng do chửi bậy bị phạt); Hùng thờn bơn, Hạnh hell, Hiếu tito miễn do không đá

hieulacda44
23-11-2012, 10:17 PM
Ok các men

hieulacda44
02-12-2012, 11:47 PM
Update tình hình quỹ đội đến ngày 1-12-2012
************************************************************************************
Nợ quỹ: Cương cứng 300k; Hiếu Tito tháng 10; Tú tháng 10 + giải +50k quảng ninh

Tháng 11 chưa đóng: Hạnh Hell, Hùng thờn bơn, Hiếu Tito, Việt Chân Bẩn, Mai Anh

Tiền quảng ninh còn thiếu: Trung nhôm, Bính Bakjen, Thành phệ, Hải Diều Hâu

Tiền giải: Trung non (không đá vẫn phải đóng do chửi bậy bị phạt); Hùng thờn bơn, Hạnh hell, Hiếu tito miễn do không đá

hieulacda44
16-12-2012, 05:52 PM
update tình hình quỹ đội đến ngày 5-12-2012
Tháng 12 chưa đồng chí nào nộp quỹ trừ Alex Thành mập đóng 3 tháng liền
Tình hình nợ quỹ vẫn như trên
Báo động Hiếu Tito 2 tháng 10-11 & tháng 12 chưa nộp; Cương còn 300k + T12; Tú còn 450k...
Anh em hoàn tất sớm sắp đến tháng 1 phải nộp hơn 8 triệu sân không quân và sân Hoàng cầu tháng 12 vẫn chưa đóng

hieulacda44
30-12-2012, 12:15 AM
Update tình hình quỹ đội đến hết quý 4 năm 2012

Danh sách đóng tiền tháng 12: Trung cadan 300k T12; Mai Anh 300k (T12); Hiếu lạc đà 300k T12; Hiếu Ti tô 300k T10+T11;Trung non 200k T12; Chiến 300k T12; thu sân 200k ngày 20-12; thu sân 300k ngày 27-12 có trọng tài
.....................................................................................................................................
Danh sách nợ quỹ đội năm 2012:
Cương 500k(T7+T9+T12); Việt chân bẩn 400k (T11+T12); Hùng Xoăn 300k (T12); Hùng thờn bơn 300k (T11+T12); Hùng new 200k (T12); Tú (450k cũ + T12)

hieulacda44
30-12-2012, 12:19 AM
Các thành viên khác trong diện tạm nghỉ hoặc nghỉ hẳn không tính quỹ gồm Đạt lởm; Nghĩa; Hạnh; Thành; Hải Long
Sân nhày 12 tháng 12 tôi nghỉ; đội thua 7-0 thu 200k chắc uống nước hết nên không update nữa

Robetto
30-12-2012, 12:46 AM
Ủa anh Hiếu,tiền quỹ tháng 12 em đóng rồi mà,anh xem lại giúp em nhé!!

hieulacda44
30-12-2012, 01:09 AM
ử để anh xem lại tại không cầm sổ nên up không hết

hieulacda44
30-12-2012, 01:10 AM
cứ không có trong danh sách nợ là được :)

hieulacda44
30-12-2012, 01:47 AM
Update thêm Trung non 200k và Chiến 300k (cái này phải xem lại sổ nhé) khả năng cao là chiến chưa đóng vì đầu tháng này anh nghỉ nhiều nên chưa thu ai. Mới thu tuần vừa rồi thì chiến nghỉ không đi