PDA

View Full Version : Về trang cờ Movesky.netluuhieukhanh
31-10-2009, 01:41 PM
Mình không rõ các kí hiệu phía sau điểm của mỗi nick trên movesky.
Ví dụ 1902(2s), 2450(1k)...
K, S, P, R, D... thể hiện cho cấp bậc, đẳng cấp của mỗi đối thủ
Nhưng K, S, P, R, D nghĩa cụ thể là gì?:-?

uminhgiaochu
23-11-2009, 06:00 PM
Mình không rõ các kí hiệu phía sau điểm của mỗi nick trên movesky.
Ví dụ 1902(2s), 2450(1k)...
K, S, P, R, D... thể hiện cho cấp bậc, đẳng cấp của mỗi đối thủ
Nhưng K, S, P, R, D nghĩa cụ thể là gì?:-?

Cái đó nếu bạn xài font tiếng hoa sẽ thấy nó khác: 1S cờ nhanh ( 1D cờ chậm ) = 1 dan - 1 đẳng amatuer, thấy font tiếng hoa nó ghi là 1 sao; Còn 1P cờ chậm - 1K cờ nhanh thì cứ hiểu nôm na là 1 dan của Pro đi :. đầu tiên bạn sẽ có đẳng cấp là 1R rồi thắng 2 bàn liên tục lên 1 cấp; 9R -1D - 9D thắng 5 bàn liên tục lên 1P thì phải