PDA

View Full Version : Giải vô địch CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 2leanhvu_dn
04-07-2012, 06:10 PM
ĐIỀU LỆ GIẢI CỜ TƯỚNG
CLB SÔNG HÀN KỲ NGHỆ

(Giải được tổ chức tại CLB cờ tướng SÔNG HÀN KỲ NGHỆ
vào ngày 08/07/2012 tại 362 Hà Huy Tập )

I. MỤC ĐÍCH:
Nhằm trao dồi thêm kỹ năng cọ xát của các kỳ thủ yêu cờ tại TPĐN
Giao lưu học hỏi lẫn nhau.....

II. THÀNH PHẦN THAM GIA:
+ Thành viên CLB cờ tướng Sông Hàn Kỳ Nghệ
+ Tất cả các kỳ hữu yêu cờ trong TP Đà Nẵng

III. THỜI GIAN THI ĐẤU:
Sáng 8h ngày 08/07/2012 : Thi đấu 3 ván
Chiều 14h ngày 08/07/2012 : Thi đấu 2 ván

IV.HÌNH THỨC THI ĐẤU:
- Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ
- Để nâng cao tinh thần thi đấu các kỳ thủ phải chơi hết sức mình không được bắt tay hòa, nhường nhau.
+ Mỗi bên có 30 phút để hoàn thành ván cờ

V. LUẬT THI ĐẤU:
Áp dụng luật thi đấu của Ủy ban TDTT ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2004.

VI. XẾP HẠNG:
Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi Hậu, số ván thắng bằng đi Hậu, ván đấu đối kháng và màu quân (nếu gặp nhau), bốc thăm.

VII. KHEN THƯỞNG:
- VĐV xếp hạng từ 1 đến 3 được Cờ và nhận tiền thưởng
- VĐV xếp hạng từ 4 đến 5 được nhận tiền thưởng

VIII. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC:
1. Đóng lệ phí thi đấu: 30.000đ/VĐV cho Ban tổ chức giải.
2. Đăng ký dự giải tại CLB hoặc A Phong: 0905 306 101; A Quốc: 0120 6169370 - 05113 727426

leanhvu_dn
08-07-2012, 08:24 AM
http://no1.upanh.com/b1.s29.d1/856a4ec59990bc9c789090a09d31fdea_46982091.p1110159.jpg

leanhvu_dn
08-07-2012, 02:01 PM
Pairing of round 1 of GIAI CO TUONG CLB SONG HAN KY NGHE LAN 2
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 1
1 LE PHUOC TOAN SHK( 0 ) - CHU T QUANG DAT SHK( 0 ) 1- 11
2 NGUYEN THE ANH SHK( 0 ) - NGUYEN VAN THANH SHK( 0 ) 12- 2
3 TRAN THANH LOI SHK( 0 ) - MINH ANH SHK( 0 ) 3- 13
4 TRH HO QUANG VU SHK( 0 ) - PHAN BAO QUOC SHK( 0 ) 14- 4
5 HUYNH DANG TAI SHK( 0 ) - LE ANH VU SHK( 0 ) 5- 15
6 NGO VIET AN SHK( 0 ) - TRAN HUYNH SI LA SHK( 0 ) 16- 6
7 DAO NGOC DINH SHK( 0 ) - NGUYEN ANH MAN SHK( 0 ) 7- 17
8 NG THANH XUAN SHK( 0 ) - PHAN MINH HIEU SHK( 0 ) 18- 8
9 VO HONG MINH SHK( 0 ) - DUONG VAN TRONG SHK( 0 ) 9- 19
10 KIEU THANH PHONG SHK( 0 ) - DINH NHU NGOC SHK( 0 ) 20- 10

leanhvu_dn
08-07-2012, 02:02 PM
Pairing of round 2 of GIAI CO TUONG CLB SONG HAN KY NGHE LAN 2
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 2
1 TRAN HUYNH SI LA SHK( 1 ) - NGUYEN THE ANH SHK( 1 ) 6- 12
2 DINH NHU NGOC SHK( 1 ) - LE ANH VU SHK( 1 ) 10- 15
3 CHU T QUANG DAT SHK( 1 ) - NGUYEN ANH MAN SHK( 1 ) 11- 17
4 DUONG VAN TRONG SHK( 1 ) - TRAN THANH LOI SHK( 0½) 19- 3
5 PHAN BAO QUOC SHK( 0½) - NG THANH XUAN SHK( 0½) 4- 18
6 PHAN MINH HIEU SHK( 0½) - TRH HO QUANG VU SHK( 0½) 8- 14
7 MINH ANH SHK( 0½) - LE PHUOC TOAN SHK( 0 ) 13- 1
8 NGUYEN VAN THANH SHK( 0 ) - VO HONG MINH SHK( 0 ) 2- 9
9 NGO VIET AN SHK( 0 ) - HUYNH DANG TAI SHK( 0 ) 16- 5
10 KIEU THANH PHONG SHK( 0 ) - DAO NGOC DINH SHK( 0 ) 20- 7

leanhvu_dn
08-07-2012, 02:03 PM
Pairing of round 3 of GIAI CO TUONG CLB SONG HAN KY NGHE LAN 2
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 3
1 LE ANH VU SHK( 2 ) - TRAN HUYNH SI LA SHK( 2 ) 15- 6
2 NGUYEN ANH MAN SHK( 2 ) - PHAN BAO QUOC SHK( 1½) 17- 4
3 TRH HO QUANG VU SHK( 1½) - MINH ANH SHK( 1½) 14- 13
4 TRAN THANH LOI SHK( 1½) - NGUYEN VAN THANH SHK( 1 ) 3- 2
5 NGUYEN THE ANH SHK( 1 ) - DINH NHU NGOC SHK( 1 ) 12- 10
6 DUONG VAN TRONG SHK( 1 ) - CHU T QUANG DAT SHK( 1 ) 19- 11
7 DAO NGOC DINH SHK( 1 ) - NGO VIET AN SHK( 1 ) 7- 16
8 HUYNH DANG TAI SHK( 0 ) - PHAN MINH HIEU SHK( 0½) 5- 8
9 NG THANH XUAN SHK( 0½) - VO HONG MINH SHK( 0 ) 18- 9
10 LE PHUOC TOAN SHK( 0 ) - KIEU THANH PHONG SHK( 0 ) 1- 20

leanhvu_dn
08-07-2012, 02:05 PM
GIẢI CỜ TƯỚNG CLB SÔNG HÀN KỲ NGHỆ LẦN 2
362 HÀ HUY TẬP
Xếp hạng sau ván 2
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 Tổng điểm Hệ số PS Ván thắng Ván Đen Đen thắng Ghi chú
1 15 LÊ ANH VŨ SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 5b1 10b1 6w 2 3 2 2 2
1 17 NGUYỄN ANH MẪN SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 7b1 11b1 4w 2 3 2 2 2
3 6 TRẦN HUỲNH SI LA SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 16b1 12w1 15b 2 3 2 1 1
4 3 TRẦN THANH LỢI SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 13w½ 19b1 2w 1.5 2 1 1 1
4 14 TRỊNH HỒ QUANG VŨ SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 4w½ 8b1 13w 1.5 2 1 1 1
6 4 PHAN BẢO QUỐC SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 14b½ 18w1 17b 1.5 2 1 1 0
6 13 MINH ANH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 3b½ 1w1 14b 1.5 2 1 1 0
8 10 ĐINH NHƯ NGỌC SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 20b1 15w0 12b 1 2 1 1 1
8 11 CHÂU TRẦN QUANG ĐẠT SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 1b1 17w0 19b 1 2 1 1 1
8 19 DƯƠNG VĂN TRỌNG SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 9b1 3w0 11w 1 2 1 1 1
11 12 NGUYỄN THẾ ANH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 2w1 6b0 10w 1 2 1 1 0
12 7 ĐÀO NGỌC ĐÌNH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 17w0 20b1 16w 1 1 1 1 1
13 2 NGUYỄN VĂN THÀNH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 12b0 9w1 3b 1 1 1 1 0
14 16 NGÔ VIẾT ÂN SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 6w0 5w1 7b 1 1 1 0 0
15 8 PHAN MINH HIẾU SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 18b½ 14w0 5b 0.5 1 0 1 0
15 18 NGUYỄN THANH XUÂN SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 8w½ 4b0 9w 0.5 1 0 1 0
17 1 LÊ PHƯỚC TOÀN SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 11w0 13b0 20w 0 0 0 1 0
17 5 HUỲNH ĐĂNG TÀI SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 15w0 16b0 8w 0 0 0 1 0
17 9 VÕ HỒNG MINH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 19w0 2b0 18b 0 0 0 1 0
20 20 KIỀU THANH PHONG SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 10w0 7w0 1b 0 0 0 0 0

leanhvu_dn
08-07-2012, 02:19 PM
Huỳnh Đăng Tài Tiên thua Lê Anh Vũ
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. R2+4 H2+3 5. H8+7 R9.4 6. C8.9 R1.2 7. R9.8 C2+4 8. R2.7 P3+1 9. R7+1 H3+4 10. P3+1 E3+1 11. R7-1 H4+5 12. H3+5 C2.5 13. A6+5 R2+9 14. H7-8 P5+1 15. H8+7 C+-1 16. C5+1 H7+5 17. R7+2 P7+1 18. E3+5 P7+1 19. C9+4 H5+7 20. C5+2 A4+5 21. R7.3 E7+9 22. C9.1 H7-9 23. R3.1 P7.6 24. H7+5 R4+5 25. R1.4 C+.2 26. R4.8 K5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="52">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 26: 3k1a3/4a4/e3c3e/1R7/4C4/1c3p3/P1PrH3P/4E4/4A4/2E1KA3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
:tlmn:tlmn:tlmn:tlmn

leanhvu_dn
08-07-2012, 02:25 PM
Châu Trần Quang Đạt Tiên thua Nguyễn Anh Mẫn
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+9 H3-5 8. C8+4 C9.7 9. C8.5 H5+3 10. C+.9 A6+5 11. R3.7 C2+4 12. R7+1 C2.7 13. C9.5 E3+5 14. H3-5 H7+5 15. C5+4 R1+3 16. C5-2 R1.6 17. E7+5 R8+8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="34">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 17: 3ak1e2/4a1c2/2R1e4/5r2p/6p2/2P1C4/P3P1c1P/H3E4/4H2r1/R2AKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
:nemgach:nemgach:nemgach:nemgach

leanhvu_dn
08-07-2012, 10:03 PM
Pairing of round 4 of GIAI CO TUONG CLB SONG HAN KY NGHE LAN 2
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 4
1 TRAN HUYNH SI LA SHK( 3 ) - TRH HO QUANG VU SHK( 2½) 6- 14
2 NGUYEN ANH MAN SHK( 2½) - TRAN THANH LOI SHK( 2½) 17- 3
3 PHAN BAO QUOC SHK( 2 ) - NGUYEN THE ANH SHK( 2 ) 4- 12
4 CHU T QUANG DAT SHK( 2 ) - DAO NGOC DINH SHK( 2 ) 11- 7
5 PHAN MINH HIEU SHK( 1½) - LE ANH VU SHK( 2 ) 8- 15
6 MINH ANH SHK( 1½) - NG THANH XUAN SHK( 1½) 13- 18
7 DINH NHU NGOC SHK( 1 ) - LE PHUOC TOAN SHK( 1 ) 10- 1
8 NGUYEN VAN THANH SHK( 1 ) - DUONG VAN TRONG SHK( 1 ) 2- 19
9 KIEU THANH PHONG SHK( 0 ) - NGO VIET AN SHK( 1 ) 20- 16
10 VO HONG MINH SHK( 0 ) - HUYNH DANG TAI SHK( 0 ) 9- 5

leanhvu_dn
08-07-2012, 10:15 PM
GIẢI CỜ TƯỚNG CLB SÔNG HÀN KỲ NGHỆ LẦN 2
362 HÀ HUY TẬP
Thứ hạng ván 4...
Hạng Số Tên VĐV Đơn vị 1 2 3 4 5 Tổng điểm Hệ số PS Ván thắng Ván Đen Đen thắng Ghi chú
1 6 TRẦN HUỲNH SI LA SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 16b1 12w1 15b1 14w1 4 10 4 2 2
2 17 NGUYỄN ANH MẪN SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 7b1 11b1 4w½ 3w1 3.5 9 3 2 2
3 15 LÊ ANH VŨ SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 5b1 10b1 6w0 8b1 3 8 3 3 3
4 11 CHÂU TRẦN QUANG ĐẠT SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 1b1 17w0 19b1 7w1 3 7 3 2 2
5 12 NGUYỄN THẾ ANH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 2w1 6b0 10w1 4b1 3 7 3 2 1
6 3 TRẦN THANH LỢI SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 13w½ 19b1 2w1 17b0 2.5 7 2 2 1
6 14 TRỊNH HỒ QUANG VŨ SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 4w½ 8b1 13w1 6b0 2.5 7 2 2 1
8 13 MINH ANH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 3b½ 1w1 14b0 18w1 2.5 6 2 2 0
9 4 PHAN BẢO QUỐC SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 14b½ 18w1 17b½ 12w0 2 6 1 2 0
10 19 DƯƠNG VĂN TRỌNG SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 9b1 3w0 11w0 2b1 2 5 2 2 2
11 7 ĐÀO NGỌC ĐÌNH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 17w0 20b1 16w1 11b0 2 5 2 2 1
12 16 NGÔ VIẾT ÂN SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 6w0 5w1 7b0 20b1 2 4 2 2 1
13 1 LÊ PHƯỚC TOÀN SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 11w0 13b0 20w1 10b1 2 3 2 2 1
14 8 PHAN MINH HIẾU SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 18b½ 14w0 5b1 15w0 1.5 4 1 2 1
16 10 ĐINH NHƯ NGỌC SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 20b1 15w0 12b0 1w0 1 4 1 2 1
17 2 NGUYỄN VĂN THÀNH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 12b0 9w1 3b0 19w0 1 3 1 2 0
18 9 VÕ HỒNG MINH SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 19w0 2b0 18b0 r0 0 0 0 2 0
19 5 HUỲNH ĐĂNG TÀI SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 15w0 16b0 8w0 r0 0 0 0 1 0
19 20 KIỀU THANH PHONG SÔNG HÀN KỲ NGHỆ 10w0 7w0 1b0 16w0 0 0 0 1 0

leanhvu_dn
08-07-2012, 10:17 PM
Pairing of round 5 of GIAI CO TUONG CLB SONG HAN KY NGHE LAN 2
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 5
1 TRAN HUYNH SI LA SHK( 4 ) - NGUYEN ANH MAN SHK( 3½) 6- 17
2 NGUYEN THE ANH SHK( 3 ) - CHU T QUANG DAT SHK( 3 ) 12- 11
3 LE ANH VU SHK( 3 ) - MINH ANH SHK( 2½) 15- 13
4 TRAN THANH LOI SHK( 2½) - TRH HO QUANG VU SHK( 2½) 3- 14
5 NGO VIET AN SHK( 2 ) - PHAN BAO QUOC SHK( 2 ) 16- 4
6 LE PHUOC TOAN SHK( 2 ) - DAO NGOC DINH SHK( 2 ) 1- 7
7 DUONG VAN TRONG SHK( 2 ) - PHAN MINH HIEU SHK( 1½) 19- 8
8 NG THANH XUAN SHK( 1½) - DINH NHU NGOC SHK( 1 ) 18- 10
9 NGUYEN VAN THANH SHK( 1 ) - HUYNH DANG TAI SHK( 0 ) 2- 5
10 VO HONG MINH SHK( 0 ) - KIEU THANH PHONG SHK( 0 ) 9- 20