PDA

View Full Version : Hỏi về thế cờ "Lão tốt lập công" ???aircom
15-11-2009, 07:44 PM
Mình có nghe nói tới thế cờ "lão tốt lập công" cực kỳ hiểm hóc mà mất gần 100 năm mới có người giải đúng. Không biết bạn nào có thế cờ đó + lời giải nhỉ? Nếu có thì các bạn post lên diển đàn giúp với. Rất cảm ơn các bạn.

P.S. Mình cũng chưa tìm thấy mà chỉ nghe nói tới thôi. Cũng nghe nói là để giải được thế cờ đó thì phải có nước xuất tướng, chỉ vì nước này mà mãi lâu mới có người giải được.
Một lần nữa xin cảm ơn.~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)