PDA

View Full Version : Cùng nghiên cứu thế cờ!o0mrlap0o
17-11-2009, 10:37 AM
Chào các bác. Hôm nọ em có sưu tập được một thế cờ. Trong sách có ghi tên là "Tô Tần phong tướng". Em đi mãi toàn thấy bên Hậu thắng nên em nghĩ đây là môt thế cờ chưa hoàn chỉnh, các bác cho ý kiến nhé.http://C:\Documents and Settings\sinhvien\My Documents\My Pictures\New Folder

koleloi
17-11-2009, 11:21 AM
Theo em biết thì thế cờ ấy như sau:

http://farm3.static.flickr.com/2556/4111345582_bd002b61d0_o.jpg

Theo sách thì hòa, em cũng chưa thấy có chỗ nào sai lầm trong lời giải. Bác thử đưa ra lời giải của bác xem.

tapdanhco83
17-11-2009, 11:27 AM
Theo em biết thì thế cờ ấy như sau:

http://farm3.static.flickr.com/2556/4111345582_bd002b61d0_o.jpg

Theo sách thì hòa, em cũng chưa thấy có chỗ nào sai lầm trong lời giải. Bác thử đưa ra lời giải của bác xem.

Nếu là thế cờ này thì em nghĩ bên tiên sẽ thắng chứ bác. Em đi như sau:
P3.9, X6-7, P2.9, X7-8, X1-6, tiên thắng.

koleloi
17-11-2009, 11:37 AM
Tức là không phải thế trên à. Bác giải như thế sai rồi. Nước 2. P2.9 hậu sẽ tiến xe bắt tốt. Đỏ sang xe X1-6, B3-4; X6.2, X 7-4 đen thắng :D

nguoivodanh_
17-11-2009, 11:43 AM
Nếu là thế cờ này thì em nghĩ bên tiên sẽ thắng chứ bác. Em đi như sau:
P3.9, X6-7, P2.9, X7-8, X1-6, tiên thắng.

Dễ vậy thì ai chẳng phá được, lưu ý còn con tốt đá ra che mặt xe và con pháo găm ko cho xe chuyển động nữa.

aircom
17-11-2009, 11:44 AM
Nếu là thế cờ này thì em nghĩ bên tiên sẽ thắng chứ bác. Em đi như sau:
P3.9, X6-7, P2.9, X7-8, X1-6, tiên thắng.

Bạn ơi tiên thua, ko đỡ được .
1.P3.9, X6-7
2. P2.9, X7.6
3. X1-6, C3-4
4.X6.2, X7-4
Đỏ hết thuốc chữa mà

tapdanhco83
17-11-2009, 12:17 PM
Mấy bác nói em mới thấy con pháo đen ở biên, vậy mà sáng giờ cứ lớ ngớ tưởng con chốt, bậy quá mấy bác ạ.

lamtinh20
17-11-2009, 02:06 PM
Mấy bác nói em mới thấy con pháo đen ở biên, vậy mà sáng giờ cứ lớ ngớ tưởng con chốt, bậy quá mấy bác ạ.

hay nhất là nước thứ 2 đó em.P2.3...:-c:-c

xuan2009
17-11-2009, 05:00 PM
Theo em biết thì thế cờ ấy như sau:


Theo sách thì hòa, em cũng chưa thấy có chỗ nào sai lầm trong lời giải. Bác thử đưa ra lời giải của bác xem.

Tôi đã thử mà chỉ thấy đỏ thua, Nhưng nghĩ bạn nói sách nói Hòa nên chờ. Sách có khi cũng sai, nhưng ít lắm. Cứ để mọi người đưa các cách đánh. Tôi chờ đợi.

vdkyvuong
17-11-2009, 06:07 PM
Nếu nước thứ 2 đỏ không đi xe 2 tiến 9 mà đi xe 2 bình 4 thì sao? Chắc xanh hết đường đỡ '2

Đại khái như sau:
1.P3.9 X6-7
2.P2-4!!! (Xanh nên đi thế nào, mong các bác chỉ giáo giúp).
Em nghĩ là đỏ vẫn thắng.

Nước P2.3 của lamtinh20 còn ác hơn nữa. Bác nào ủng hộ bên xanh thì giải dùm.

xuan2009
17-11-2009, 06:54 PM
Nếu nước thứ 2 đỏ không đi xe 2 tiến 9 mà đi xe 2 bình 4 thì sao? Chắc xanh hết đường đỡ '2

Đại khái như sau:
1.P3.9 X6-7
2.P2-4!!! (Xanh nên đi thế nào, mong các bác chỉ giáo giúp).
Em nghĩ là đỏ vẫn thắng.

Nước P2.3 của lamtinh20 còn ác hơn nữa. Bác nào ủng hộ bên xanh thì giải dùm.

Xanh sẽ đi tiếp X7-6 ...rồi đỏ thua Còn nếu
1.P3.9 X6-7
2.P2.3 B6-5 ...Rồi kiểu gì xanh thắng dù đỏ có X1.8 hay B5-4

gái xấu cũng có 1 cái...
17-11-2009, 07:38 PM
Em thử đi
1. C3+9 R6.7
2. C2+3
Sau đó không biết thế nào nữa.
Xanh đi 2 ... R7.6 hay P6+1 hoặc là P3.4 đều không được.

xuan2009
17-11-2009, 08:50 PM
Em thử đi
1. C3+9 R6.7
2. C2+3
Sau đó không biết thế nào nữa.
Xanh đi 2 ... R7.6 hay P6+1 hoặc là P3.4 đều không được.

tôi dịch ra kiểu vn ai cũng hiểu
1. P3.9 X6.7
2. P2.3
Sau đó không biết thế nào nữa.
Xanh đi 2 ... X7.6 hay B6.1 hoặc là B3-4 đều không được.

Tướng: K--->Tg
Sĩ: A ------> S
Tượng: E --> T
Mã: H -----> M
Xe: R -----> X
Pháo: C ---> P
Chốt: P .....>
Tấn: + ----> .
Bình: . ----. -
Thoái: - -> /
VN đi
Bạn đi như trên người ta đáp lại bằng
2, ...B6-5 như bạn là P6.5 Mời bạn đi tiếp. Viết ký hiệu VN nhiều người biết hơn

Haiha
19-11-2009, 05:20 PM
Xin bác xuan09 chỉ dùm thế cờ này
""Xanh sẽ đi tiếp X7-6 ...rồi đỏ thua Còn nếu
1.P3.9 X6-7
2.P2.3 B6-5 ...Rồi kiểu gì xanh thắng dù đỏ có X1.8 hay B5-4 ""
chưa hiểu kết quả thế cờ này.

o0mrlap0o
19-11-2009, 05:32 PM
Theo em biết thì thế cờ ấy như sau:

http://farm3.static.flickr.com/2556/4111345582_bd002b61d0_o.jpg

Theo sách thì hòa, em cũng chưa thấy có chỗ nào sai lầm trong lời giải. Bác thử đưa ra lời giải của bác xem.
chào các bác, lâu lâu rùi em mới ra mạng nên mới có dịp vào đây đàm đạo cùng các bác. Thế cờ này bác koleloi post gần giống rùi, thế cờ mà em biết thì con tượng ở lộ 7 nằm ở dưới cơ. Nhưng chắc ko có gì thay đổi cho lắm.
Em xin trình bày như sau(Ván cờ có con tượng lộ 7 nằm ở dưới:
http://i823.photobucket.com/albums/zz153/o0mrlap0o/Totanphongtuong.jpg
1) P3.9 X6-7
2) P2.3 B6-5
3) X1.8 P1/6
4) V5.3 B3-4
5) B9-8 X7-6
6) X1-4 X6.1
7) B5-4 ......
http://i823.photobucket.com/albums/zz153/o0mrlap0o/Totanphongtuong2.jpg
Đến đây đen có hai cách đi như sau:
Cách 1:
7) ..... T4.1
8) P2.5 T4.1
9) P2/4 B5.1
10)P2/1 P1.5
11)P2-5 P1-7 (hòa)
Cách 2:
7).... T4-5.
Lúc này nếu Pháo đỏ tấn bắt tốt, thoái bắt tốt, thoái về tận cùng hay đi con tốt ở lộ 8 em thấy cũng thua. Thử diễn biến như sau:
8) P2.1 B5.1
9) P2/1 P1.6!!!
10) V7.9 B5.1
11) V3/5 B4-5.( Đỏ thua).
Em chỉ trình bày đến đây thôi, còn các biến khác các bác thử tìm hiểu nhé. Chủ yếu chúng ta xét cái biến 7) ... T4-5. Hix, đầu óc em ngu muội nên chưa tìm được cách đánh cho đỏ hòa. Bác nào tìm ra đường đi cho đỏ hòa thì post lên cho ae ta tham khảo nhé..

xuan2009
20-11-2009, 12:17 PM
Xin bác xuan09 chỉ dùm thế cờ này
""Xanh sẽ đi tiếp X7-6 ...rồi đỏ thua Còn nếu
1.P3.9 X6-7
2.P2.3 B6-5 ...Rồi kiểu gì xanh thắng dù đỏ có X1.8 hay B5-4 ""
chưa hiểu kết quả thế cờ này.

Xem bài của o0mrlap0o tôi cũng đánh vậy và chỉ thấy Xanh thắng chưa tìm được cách Hòa nên chờ đợi

o0mrlap0o
20-11-2009, 12:24 PM
Thì em thấy trong sách người ta chỉ xét cái biến 7) ..... T4.1 mà không xét biến
7).... T4-5. Em đi thử thì xanh toàn thắng nên không biết có bác nào tìm được cách hòa không. Không biết có bác nào có cao kiến chỉ giùm ae với!

akinh87
20-11-2009, 08:37 PM
theo em the nay do nen di P3.9 ben den binh xe an phao; sau do do len phao nhu lamtinh20 noi roi binh chot 9 vao la thang.

xuan2009
20-11-2009, 09:29 PM
theo em the nay do nen di P3.9 ben den binh xe an phao; sau do do len phao nhu lamtinh20 noi roi binh chot 9 vao la thang.

Những gi bạn muốm có đầy đủ từ nước 1--7 trong bài giãi của o0mrlap0o
. Nhưng vẫn có thắng đâu. bạn thể hiện nước đi đi

buisontung93
21-11-2009, 04:05 PM
th eny hoa vi phao an xe chieu xe an ra , cam phao chieu len xe ,sang xe chieu de tot vao , an tot chieu de xe vao

buisontung93
21-11-2009, 04:09 PM
hòa, vì đánh xe chiếu ,xe sẽ ăn sang, cắm pháo chiếu xe đánh lên tốt
sang xe chiếu tốt bình vào
đánh tốt chiếu ,vao xe bịp
không ăn lên tốt được vì có con pháo

chungcoima
22-11-2009, 05:36 PM
thay cac bac binh luan hay lam

chungcoima
22-11-2009, 05:36 PM
manh ho ko so the co kho/chi so ko tien de danh do

lu_kham87
12-12-2009, 10:43 AM
p2.9 x6-7
p3.9 x7.6
x1-6 c3-4
x6.2 x7-4
toi day la tien thua tuyet doi roi.dung ko ong ban

lu_kham87
12-12-2009, 10:45 AM
cho toi loi giai

lu_kham87
12-12-2009, 10:48 AM
p2.9 x6-7
p3.9 x7.6
x1-6 c3-4
x6.2 x7-4
toi day la tien thua tuyet doi roi.dung ko ong ban.sao ko hoi am j het

lu_kham87
12-12-2009, 10:54 AM
lam on giai cho e van nay.thanks.....

lu_kham87
12-12-2009, 11:08 AM
t5pom lai van nay ai thang.

lu_kham87
12-12-2009, 11:09 AM
dien dan lon.sao ko tra loi nguoi dum nguoi ta het zj

thuy_uyen
12-12-2009, 11:18 AM
cho em loi giai chinh xac van nay di may anh

thuy_uyen
12-12-2009, 11:35 AM
xanh thang dung ko

thuy_uyen
12-12-2009, 11:45 AM
giai cho e van nay

lu_kham87
12-12-2009, 06:48 PM
cho e loi giai van nay

lu_kham87
12-12-2009, 06:51 PM
p3.9 x6-7
p2.3 c6-5
x1-6 c3-4
x6.2 c5-4
den danh la do thua rui.dung ko ban

xuan2009
12-12-2009, 07:06 PM
cho e loi giai van nay

Bạn tham khảo #15 bên trang 2. thế này nghe nói sách thí nói Hòa nhưng bạn o0mrlap0o vá tôi cũng thấy Hậu thắng. bạn o0mrlap0o có đưa cách giãi và rất mong ai có lời giãi hòa đưa ra cách giãi

S B
12-12-2009, 07:32 PM
Có rất nhiều người viết bài không có dấu
Theo quy định thì các mod xóa thẳng tay sao các mod ngồi im lặng vậy nhỉ

gaoilaga
12-12-2009, 10:18 PM
Nếu nước thứ 2 đỏ không đi xe 2 tiến 9 mà đi xe 2 bình 4 thì sao? Chắc xanh hết đường đỡ '2

Đại khái như sau:
1.P3.9 X6-7
2.P2-4!!! (Xanh nên đi thế nào, mong các bác chỉ giáo giúp).
Em nghĩ là đỏ vẫn thắng.

Nước P2.3 của lamtinh20 còn ác hơn nữa. Bác nào ủng hộ bên xanh thì giải dùm.

p2.3 thi ac j chu, p2.3 va p2-4 nhu nhau ben xanh van x7-6 nhu thuong. do danh kieu j danh tiep di, ko thi xanh dam chot chieu bi p do co an duoc dau, an thi van thua thu nghi ma xem. :@)

TrinhThanhMinh
12-12-2009, 11:21 PM
p2.3 thi ac j chu, p2.3 va p2-4 nhu nhau ben xanh van x7-6 nhu thuong. do danh kieu j danh tiep di, ko thi xanh dam chot chieu bi p do co an duoc dau, an thi van thua thu nghi ma xem. :@)

Không được đâu bác, vì nếu xanh đi 2) .... X7-6. thì đỏ sẽ: 3)X1-6 1-0. Xanh thua dễ luôn. :D
Theo em, cần nghiên cứu kỹ cách giải của bác o0mrlap0o, vì cách này tương đối hợp lý.

quencaloive
02-01-2010, 11:43 PM
do thua the nay , sack gi sai , co tap chi nguoi choi co noi the nay do thua roi

monkeydj
10-01-2010, 02:44 AM
mình thấy bài giải của bạn tapdanhco83 đúng rồi
nếu đỏ đi P2.9 rồi xanh đi X7.6 ăn tốt thì đỏ tiếp tục X1-6, B3-4, X6.2 lúc này đỏ đag chiếu xanh mà, chứ đâu phải xanh chiếu đâu, có con tượng giữa xe và tướg chắn rồi

xuan2009
10-01-2010, 09:35 AM
mình thấy bài giải của bạn tapdanhco83 đúng rồi
nếu đỏ đi P2.9 rồi xanh đi X7.6 ăn tốt thì đỏ tiếp tục X1-6, B3-4, X6.2 lúc này đỏ đag chiếu xanh mà, chứ đâu phải xanh chiếu đâu, có con tượng giữa xe và tướg chắn rồi

Hãy xem cho kỹ. Tôi tiếp bạn nhé:
sau khi Tiên (Đỏ) X1-6 Xanh B3-4 Đỏ X6.2 Xanh X7-4 Đến đây Tiên (Đỏ) thua

monkeydj
10-01-2010, 04:03 PM
Hãy xem cho kỹ. Tôi tiếp bạn nhé:
sau khi Tiên (Đỏ) X1-6 Xanh B3-4 Đỏ X6.2 Xanh X7-4 Đến đây Tiên (Đỏ) thua

à đúng rồi, mình đánh bị nhầm nước nên cứ tưởng... :(
chậc, hôm qua giờ nhìn cờ toàn bị nhầm nước không b-(

kebactinh89vn
26-01-2010, 09:54 AM
Pháo 2.3 thì không ổn
Khi C3-4 thì coi như xong

chimbe84
04-02-2010, 03:31 PM
bên đỏ thắng mình đi như vậy không biết đúng không.
1.p3.9, X7-6
2.P2.9, X6-8
3.X1-6,C3-4
4.X6.2 tiên thắng

suphuqn
27-09-2012, 10:05 AM
Xe bay qua chốt à

comchien895
27-09-2012, 12:39 PM
Thanks mọi người. Bài viết hay. Tham gia chơi Kiếm Thế Private ủng hộ mình tại bach kiem . com nhé

suphuqn
28-09-2012, 09:30 PM
Theo tôi thì đỏ không thể thắng.
1. Đỏ P3.9 ăn xe, Đen X6-7 ăn pháo
2. Đỏ buộc phải vào P2-4 đỡ nước chốt đen chiếu bí (nếu đỏ đi P2.9 thì đen đi X7.6 ăn chốt đỏ, xe đỏ bình 6 chiếu thì bị C3-4, nếu ăn chốt chiếu thì bị X7-4, xe đỏ bị khóa bởi con pháo)
3. Đen X7-6, đến đay đỏ không có lựa chọn, đen chỉ cần C6.1 chiếu buộc đỏ P4.3 ăn chốt
4. Đen X6.6 ăn pháo chiếu hết cờ

Bigbang
08-10-2012, 01:23 AM
1.p3.9, X6-7
2.P2.3, X7-6 (hoặc C6.1 thì P2-4)
giờ xe đỏ đi X1-6 hoặc khi xe đen lên thì X1.9. Và ta có thêm tốt 9-8 khi tốt đen chắn mặt xe chiếu tướng
tiên thắng, các bác góp ý.

suphuqn
09-10-2012, 06:43 PM
1.p3.9, X6-7
2.P2.3, X7-6 (hoặc C6.1 thì P2-4)
giờ xe đỏ đi X1-6 hoặc khi xe đen lên thì X1.9. Và ta có thêm tốt 9-8 khi tốt đen chắn mặt xe chiếu tướng
tiên thắng, các bác góp ý.
Theo tôi, đỏ tiên, thua.
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u518274.swf
Thấy các Bác bình luận nhiều về thế này, chưa thật sự ngã ngũ. Quả thật, tham gia bàn luận cờ thế có nhiều cái vui, lúc đầu giải thắng, sau lại hòa, sau lại thua. Tôi cũng vậy, nhiều lúc suy nghĩ lại cho kỹ, có chút thời gian đầu tư thì mới thấy cái hay của nó.
Riêng thế này tôi giải như hình trên. Tôi lý giải thêm như sau:
1. P3.9 ăn xe chiếu, X6-7 ăn pháo.
2. P2.3 giữ nước chốt dí xuống chiếu bí, lúc này đen phải đi B6-5 đỡ nước xe đỏ bình 6 chiếu bí (đen B6-5, X1-6, B3-4, X6.2, đen B5-4, xe đỏ bị khóa)
3.đỏ X1.8 để đỡ nước xe đen X7-6 chiếu bí.
4. X1-4, X6.1 (ở biến này, nếu đen rút pháo về hăm ăn xe đỏ thì đỏ đi B9-8 hăm chiếu hết cờ, đen không đỡ được)
5. B5-4, P1/1
6. P2/3 (pháo đỏ không thể ăn pháo đen được, vì như vậy chốt 5 đen sẽ xuống chiếu hết) đen sẽ đi B5.1
7 Các nước sau cùng, đen sẽ ăn chốt 3, chốt 9, đỏ bị khóa cờ nên thua.
Chúc các Bác vui vẻ, hạnh phúc, nếu sai ở điểm nào, các Bác cho ý kiến để học hỏi.

fuliver123
09-10-2012, 06:57 PM
Bạn tham khảo #15 bên trang 2. thế này nghe nói sách thí nói Hòa nhưng bạn o0mrlap0o vá tôi cũng thấy Hậu thắng. bạn o0mrlap0o có đưa cách giãi và rất mong ai có lời giãi hòa đưa ra cách giãi

Kết quả của thế cờ là đỏ thua bác à, như vậy thì ko thể có lời giải hòa thế này được đâu,Theo tôi, đỏ tiên, thua.
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u518274.swf
Thấy các Bác bình luận nhiều về thế này, chưa thật sự ngã ngũ. Quả thật, tham gia bàn luận cờ thế có nhiều cái vui, lúc đầu giải thắng, sau lại hòa, sau lại thua. Tôi cũng vậy, nhiều lúc suy nghĩ lại cho kỹ, có chút thời gian đầu tư thì mới thấy cái hay của nó.
Riêng thế này tôi giải như hình trên. Tôi lý giải thêm như sau:
1. P3.9 ăn xe chiếu, X6-7 ăn pháo.
2. P2.3 giữ nước chốt dí xuống chiếu bí, lúc này đen phải đi B6-5 đỡ nước xe đỏ bình 6 chiếu bí (đen B6-5, X1-6, B3-4, X6.2, đen B5-4, xe đỏ bị khóa)
3.đỏ X1.8 để đỡ nước xe đen X7-6 chiếu bí.
4. X1-4, X6.1 (ở biến này, nếu đen rút pháo về hăm ăn xe đỏ thì đỏ đi B9-8 hăm chiếu hết cờ, đen không đỡ được)
5. B5-4, P1/1
6. P2/3 (pháo đỏ không thể ăn pháo đen được, vì như vậy chốt 5 đen sẽ xuống chiếu hết) đen sẽ đi B5.1
7 Các nước sau cùng, đen sẽ ăn chốt 3, chốt 9, đỏ bị khóa cờ nên thua.
Chúc các Bác vui vẻ, hạnh phúc, nếu sai ở điểm nào, các Bác cho ý kiến để học hỏi.

Biến chính của bạn nếu nước 7 tiên đi P2.3 thì thế này hòa, bạn đi nhầm ở điểm tấn tốt đen:

Đáp án đỏ tiên thua:

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u518286.swf

xuan2009
09-10-2012, 07:55 PM
Kết quả của thế cờ là đỏ thua bác à, như vậy thì ko thể có lời giải hòa thế này được đâu,
Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tôi nói thế này Hòa. Luôn khẳng định HẬU thắng như bạn o0mrlap0o.
Chúc bạn khỏe. CHÀO

liem1983
18-10-2012, 11:25 PM
ông giải vậy sai rùi p2-4 thì c6.1 pháo đỏ tiến 3 xe đen7 bình 6 đỏ hết thuốc chữa

Fas bk
19-10-2012, 12:10 PM
Xin bác xuan09 chỉ dùm thế cờ này
""Xanh sẽ đi tiếp X7-6 ...rồi đỏ thua Còn nếu
1.P3.9 X6-7
2.P2.3 B6-5 ...Rồi kiểu gì xanh thắng dù đỏ có X1.8 hay B5-4 ""
chưa hiểu kết quả thế cờ này.

mình cũng thắc mắc ở biến B5-4. bác nào giải tiếp bên xanh với

fuliver123
19-10-2012, 12:35 PM
mình cũng thắc mắc ở biến B5-4. bác nào giải tiếp bên xanh với

Nếu Đỏ đi B5-4 thì bên đen tấn xe 2 nước, lúc này bên đỏ thua vì ko thể đỡ được nước xe bình vào lộ 6 chiếu bí

coup2012
20-10-2012, 05:25 PM
thế cờ này đỏ thua mà...
nếu nước thứ 2 đỏ di P2-4 thì xanh sẽ đi C6-5