PDA

View Full Version : Cờ thế 03dinhviethung
17-11-2009, 02:31 PM
Xanh đi trước, thắng thua hay hòa.
http://i616.photobucket.com/albums/tt245/dinhviethung/cothe03.jpg

Congaco_H1R5
17-11-2009, 02:41 PM
Thế cờ rất tinh vi dễ dụ , chưa biết bên nào thắng nhưng chỉ thấy cái bẫy như sau :
1.P4/8 ăn xe chiếu tướng sướng quá , thế nhưng
1...tg.1
2. X3-8 , chà hết 2 xe thì làm ăn gì nữa , nhưng không phải vậy
2... C4.1 , tướng bình 4 hay tấn 1 đều bị pháo chiếu bí cả ...heheheeeeee

vdkyvuong
17-11-2009, 02:44 PM
Bạn này hay đùa thật. cho xanh ăn 1 lúc cả 2 xe của đỏ. Bẫy kinh quá 'g

Congaco_H1R5
17-11-2009, 02:46 PM
Bạn này hay đùa thật. cho xanh ăn 1 lúc cả 2 xe của đỏ rồi hỏi thắng hay hoà. =))

Đã nói như trên rồi , ăn 2 xe xong bội thực rồi chết mà , thấy vậy nhưng không phải vậy đâu bạn ơi .

xuan2009
17-11-2009, 06:32 PM
Xanh đi trước, thắng thua hay hòa.
http://i616.photobucket.com/albums/tt245/dinhviethung/cothe03.jpg

XANH ĐI TRƯỚC VÀ THẮNG NHƯ SAU

1. P4-8 Tg4.1 2. B8-7 Tg4.1 3. X3-6 Tg4-5 4. Bs-4 Tg5-6 * 5. X6/2 T7/5 6. P8-4 Xanh thắng

Nếu:*
4. .. X6/6 5. X6-5 Tg5-4 6. B7-6 X6-8** 7. P8-6 Tg4/1 8. P6/8 Xanh tất thắng

Nếu: **
6. ... Tg4/1 7. X5/3 X6-4 *** 8. B4-5 Tg4/1 9. X5-7 Xanh thắng

Nếu: ***
7. ........ X6-5 8. X5-6 X5-4 9. X6.1 Tg4.1 10. B5.1 Xanh thắng

dinhviethung
18-11-2009, 08:47 AM
XANH ĐI TRƯỚC VÀ THẮNG NHƯ SAU

1. P4-8 Tg4.1 2. B8-7 Tg4.1 3. X3-6 Tg4-5 4. Bs-4 Tg5-6 * 5. X6/2 T7/5 6. P8-4 Xanh thắng

Nếu:*
4. .. X6/6 5. X6-5 Tg5-4 6. B7-6 X6-8** 7. P8-6 Tg4/1 8. P6/8 Xanh tất thắng

Nếu: **
6. ... Tg4/1 7. X5/3 X6-4 *** 8. B4-5 Tg4/1 9. X5-7 Xanh thắng

Nếu: ***
7. ........ X6-5 8. X5-6 X5-4 9. X6.1 Tg4.1 10. B5.1 Xanh thắng
thay nước mình đánh dấu bằng nước : P1-4 được không bạn.

xuan2009
18-11-2009, 10:16 AM
Giãi như trên tại
Nếu:*
4. .. X6/6 5. X6-5 Tg5-4 6. B7-6 X6-8** 7. P8-6 Tg4/1 8. P6/8 Xanh tất thắng
đỏ thay bằng T7/5 xanh tất thua
Vì vẩy.Cách giã trên tôi cho là sai Xin lỗi. Và tôi xin giãi lại như sau:

XANH ĐI TRƯỚC VÀ THẮNG NHƯ SAU

1. P4/8 Tg4.1 2. P4-2 Đến đây Đỏ có 2 cách đối phó đều dẫn đến thua:
A/ X2.1
B/ X2-7
Xét các PA
A- X2.1
2, ……. X2.1
3. B4-5 Tg4.1
4. P2.6 T7/5
5. X3-6 X2-4
6. X6/1 Xanh thắng

B- X2-7
2. ..... X2-7
3. Bt.1 Hiẻn nhiên Xanh sẽ thắng

lamtinh20
18-11-2009, 10:32 AM
Giãi như trên tại
Nếu:*
4. .. X6/6 5. X6-5 Tg5-4 6. B7-6 X6-8** 7. P8-6 Tg4/1 8. P6/8 Xanh tất thắng
đỏ thay bằng T7/5 xanh tất thua
Vì vẩy.Cách giã trên tôi cho là sai Xin lỗi. Và tôi xin giãi lại như sau:

XANH ĐI TRƯỚC VÀ THẮNG NHƯ SAU

1. P4/8 Tg4.1 2. P4-2 Đến đây Đỏ có 2 cách đối phó đều dẫn đến thua:
A/ X2.1
B/ X2-7
Xét các PA
A- X2.1
2, ……. X2.1
3. B4-5 Tg4.1
4. P2.6 T7/5
5. X3-6 X2-4
6. X6/1 Xanh thắng

B- X2-7
2. ..... X2-7
3. Bt.1 Hiẻn nhiên Xanh sẽ thắng
giải cờ thế chỉ cần hòa được đã là may mắn lắm..:D..thắng được thi...%%-

dinhviethung
23-11-2009, 11:07 AM
Thế cờ này mình đưa ra còn thiếu xót. Xin lỗi Bạn "Xuan2009" vì làm mất thời gian của Bạn. Mình sẽ post lại thế cờ và rất mong nhận được sự đóng góp của Bạn.

QuanVu0310
28-02-2010, 02:06 AM
XANH ĐI TRƯỚC VÀ THẮNG NHƯ SAU

1. P4-8 Tg4.1 2. B8-7 Tg4.1 3. X3-6 Tg4-5 4. Bs-4 Tg5-6 * 5. X6/2 T7/5 6. P8-4 Xanh thắng

Nếu:*
4. .. X6/6 5. X6-5 Tg5-4 6. B7-6 X6-8** 7. P8-6 Tg4/1 8. P6/8 Xanh tất thắng

Nếu: **
6. ... Tg4/1 7. X5/3 X6-4 *** 8. B4-5 Tg4/1 9. X5-7 Xanh thắng

Nếu: ***
7. ........ X6-5 8. X5-6 X5-4 9. X6.1 Tg4.1 10. B5.1 Xanh thắng

Senior mà giải cờ thế gà VN 8-x8-x8-x8-x

kamikaze
28-02-2010, 02:17 PM
Xanh đi trước, thắng thua hay hòa.
http://i616.photobucket.com/albums/tt245/dinhviethung/cothe03.jpg

Làm gì khổ vậy, chỉ đi 2 nước thấy xanh chắc chắn win:
P4/8 -> Tg4.1
P4-2 -> hậu đi nước gì cũng dẫn đến mất con xa 2 mà cũng ko thể kết thúc dc tiên, mà tránh mất xa thì mất tướng!
Hình như bàn cờ thế này chưa được trau chuốt kỹ!