PDA

View Full Version : TADA - Thông tin đa chiều !!!trung_cadan
28-07-2012, 09:17 PM
Thông báo 28-07-2012:

Trung nhôm đi lấy lợn về thì lợn để xe nóng quá đã chết , đúng là đen toàn tập mà .

Hoãn toàn bộ kế hoạch liên hoan nhé , khổ thân Ú đã chuẩn bị , hu hu , khổ thân con lợn chết hơi sớm !!!