PDA

View Full Version : Thơ câu cáXích Ba
03-08-2012, 12:51 PM
Hôm nay câu cá cống Xưởng Cưa
Mới móc cái cần gặp trời mưa
Canh chua cá Ngạnh thêm với khế
Vợ đói con thèm hết buổi trưa .
Hôm nay lại ngồi cống xưởng cưa
Giựt qua giựt lại đã đến trưa
Một giỏ cá đầy rung đùi khoái
Ngạnh , đối , hanh , đục ...đã phục chưa ???????

Câu cá thật sự tốn thời gian
Bây giờ danh phận quá gian nan
Thế nên trong tui đời nặng nhẹ
Quảng Bình câu cá khỏi phải bàn

Củng muốn ta về tắm ao ta
Khổ nổi cái ao không héc ta
Nghe nói đi câu cho đở nặng
Nào ngờ thế nhân khổ quá mà

Nếu một đời người một gang tay
Không chín thân ta chẳng dạn dày
Sống luôn hưởng thụ đời vô nghĩa
Ngàn năm vang tiếng thế mới hay
( Văn Tèo bạn Xích Ba )