PDA

View Full Version : Đánh cờ ngườithemgaidep
14-06-2009, 10:56 AM
Chàng với thiếp đêm khua trằn trọc
Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người
Hẹn rằng đấu trí mà chơi
Cấm ngoại thủy không ai được biết
Bao tướng sĩ bày ra cho hết
Đễ đôi ta quyết chiến một phen
Quân thiếp trắng quân chàng đen
Hai quân ấy chơi nhau đà đả lửa
Bước mới vào chàng liền nhảy ngựa
Thiếp vội vàng vén phía tượng lên
Hai xe hà chàng gác hai bên
Thiếp sợ bí thiếp liền gảnh sĩ
Chàng lừa thiếp đang khi bất ý
Giục chốt đầu dú dí vô cung
Thiếp còn đang mắc nước xe hồng
Nước Pháo đã nổ đùng ra chiến
Chàng bảo chịu thiếp rằng chẳng chịu
Thua thì thua quyết níu lấy con
Khi vui nước nước non non
Khi buồn lại giở cờ son quân ngà...

Hồ Xuân Hương

cuongsym
09-11-2009, 12:18 AM
giống hệt em........hehe

doccocuukiem
16-11-2009, 12:12 PM
ĐÁNH CỜ NGƯỜI

Giữa đêm khuya đang cơn tỉnh rượu
Trằn trọc gọi hiền phụ dậy chơi
Tưởng rằng chỉ mình biết thôi
Nào ngờ nàng cũng liên hồi chiếu tướng

Nào quân sĩ chàng cứ dương
Quân thiếp nay sẳn phô trương cờ người
Hai quân xáp đánh tơi bời
Quân chàng quân thiếp trắng tươi một màu

Dặn nhau rằng không chơi chiếu đít
Hai ta không sừng sỏ chi nhau
Chàng nhường thiếp đi nước đầu
Thiếp mừng nghinh sĩ lên hầu thủ chắc

Chàng chơi ra trò thật rắn mắc
Tay chỏi ngựa phóng thoắt lên yên
Trên yên nhìn thấy mọi miền
Tay sờ hòn vọng, tay gìm dây cương

Hai xe chàng đã cho lên đường
Nằm chận lạch con mương dẩn vào
Trận tiền quân sĩ xôn xao
Thừa cơ lúc thắng pháo nhào vô luôn

Mấy chục quả đạn pháo chàng tuôn
Tràn nước chảy, cỏ buồn xác xơ
Thất kế thiếp bành tượng chờ
Xe thiếp lạc nước chơ vơ vệ đường

Hai hàng cờ trắng đã theo trương
Cổng thành mở tướng trường vô cung
Quyết tâm chàng đánh tới cùng
Quân đầu trọc vào phòng lục soát

Thiếp đang mơ mẩn ván cờ tàn
Chàng đem lời dụ hàng tuớng sĩ
Dù thiếp trong cơn thế bí
Cũng thuyết chàng cho giữ kỹ hậu cung

Chín tháng trong tù tối mỏi mòn
Giờ thiếp mở lòng son xuất tướng
Được tin chàng thật vui sướng
Và hẹn thiếp cuộc chiến tướng còn sau

Ngày thì đầu tắt lăn quay
Đêm về cùng thiêp mỡ ngay cờ hồng