PDA

View Full Version : Giao hữu Việt Nam - Trung Quốc 21/12/2009ldtk
21-12-2009, 10:34 AM
Thời gian suy nghĩ mỗi bên 90 phút.

---
Bàn 1: ĐCĐS Quách Lợi Bình -tiên thắng- QTĐS Hoàng Hải Bình
(đăng sau)

---
Bàn 2: QTĐS Nguyễn Hoàng Lâm -tiên bại- ĐCĐS Đào Hán Minh

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P7+1 C2.3 2. C8.5 C8.5 3. H8+7 H8+7 4. H2+1 R9.8 5. R1.2 H2+1 6. R9.8 P3+1 7. H7+6 R8+4 8. P7+1 R8.3 9. E7+9 C5+4 10. A4+5 R1.2 11. R8+9 H1-2 12. C2.3 E3+5 13. P3+1 P5+1 14. K5.4 R3.4 15. H6+4 C5.2 16. C3+4 C2+3 17. E9-7 A4+5 18. R2+3 C2-5 19. R2.4 H7-9 20. C5.3 P5+1 21. P3+1 H2+4 22. H1+3 H4+5 23. C+.4 H5+3 24. E3+5 H3+4 25. R4-2 R4.5 26. R4+2 R5.4 27. R4-2 C3+2 28. A5+6 P5.4 29. C3.2 C2+2 30. H3+2 R4.5 31. C4.3 E5+7 32. H4+3 E7-5 33. C3.5 K5.4 34. C5+2 A6+5 35. H3+5 K4+1 36. H2+3 H9+7 37. H5-3 R5+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="74">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 37: 6e2/3k5/4e1H2/p7p/2c6/3p5/Pc1hr3P/3AE2C1/5R3/2EA1K3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

Đến đây QTĐS Nguyễn Hoàng Lâm chịu thua.

---
Bàn 3: ĐS Lý Ngải Đông -tiên thắng- ĐCQTĐS Trịnh A Sáng

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 C8.9 4. H8+7 P3+1 5. C8+4 H2+3 6. C8.7 R1.2 7. R9.8 E3+5 8. R8+6 R8+4 9. C7.3 H3+4 10. R8-3 C9-1 11. R1+1 P1+1 12. H7-9 C2+2 13. R1.4 C9.4 14. C5.8 H4-3 15. R4.8 P3+1 16. C8+3 P3+1 17. R+.7 R2+4 18. R8+4 H3+2 19. R7+5 C4+1 20. H9+7 A6+5 21. E3+5 P9+1 22. R7-4 C4.1 23. R7.8 R8.4 24. A4+5 R4.8 25. R8.4 E7+9 26. C3.4 R8+3 27. R4.8 R8-3 28. C4-6 C1.2 29. R8.7 E9-7 30. H3+4 C2.3 31. R7.8 C3.2 32. R8.5 R8.3 33. H7+8 H7+6 34. H8-6 R3.4 35. R5+2 R4+1 36. C4+5 R4.6 37. C4.2 H2+4 38. C2+4 E7+9 39. R5+1 H4+6 40. A5+4 C2+6 41. H6+5 R6-1 42. H5-4 R6+2 43. R5.1 R6.5 44. R1+2 R5.6 45. A6+5 C2-2 46. C2-6 A5-6 47. C2.8 R6.2 48. R1-4 R2.1 49. P1+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="97">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 49: 3aka3/9/9/9/p7R/6P1P/r8/4EA3/4A4/2E1K4 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

Đến đây ĐCQTĐS Trịnh A Sáng chịu thua.

---
Bàn 4: QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh -tiên thắng- ĐS Trịnh Tân Niên
(đăng sau)

duy163
21-12-2009, 10:49 AM
Bàn 1: Quách Lợi Bình (Tiên Thắng) Hoàng Hải Bình


FORMAT WXF
GAME Quach Loi Binh(vs)Hoang Thi Hai Binh
TIME 2:20""; 4:51""
RED Quach Loi Binh;;;
BLACK Hoang Thi Hai Binh;;;
DATE 21-12-2009

START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 H2+4 6. R9.8 H4+3
7. C5+4 A4+5 8. C8.4 P3.2
9. E7+5 H8+7 10. C5.4 R9.8
11. R2+6 P1+1 12. P3+1 R1.4
13. A6+5 C8.9 14. R2+3 H7-8
15. C+.1 C3.2 16. R8.6 R4+9
17. A5-6 H3+4 18. C1-2 H4-3
19. H9+7 H8+7 20. H7+6 P7+1
21. P3+1 E5+7 22. C1.3 E7-5
23. P5+1 H7+8 24. H6-8 H3+2
25. C3.8 C2.1 26. H3+2 C1+4
27. C4.2 H8-6 28. H2+4 C1-1
29. P5+1 H6+8 30. H4+2 H8+6
31. H2+3 K5.4 32. C8.6 E5+7
33. C2+4 H6-7 34. P5+1 H7-6
35. P5.6 K4.5 36. C2.5 E7-5
37. C5-3 C1.2 38. H3-4 C2-4
39. P1+1 H6+7 40. P6+1 C9.6
41. P6+1 C2+3 42. H4+6 }END

Bàn 4: Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Tiên Thắng ) Trịnh Tân Niên

FORMAT WXF
GAME NguyenTran Do Ninh(vs)Trinh Tan Nien
TIME 1:04""; 14""
RED NguyenTran Do Ninh;;;
BLACK Trinh Tan Nien;;;
DATE 21-12-2009

START{
1. P7+1 H8+7 2. P3+1 C8.9
3. H2+1 R9.8 4. R1.2 E3+5
5. E7+5 H2+4 6. H8+7 P3+1
7. P7+1 R8+4 8. C2.3 R8.3
9. R2+8 A6+5 10. A6+5 C2.4
11. H7+8 P1+1 12. R2-5 C9-1
13. C3+4 R3.6 14. R2.3 H7-8
15. P3+1 E5+7 16. R3.2 H8+9
17. C3+1 R6-2 18. C3.6 R6.4
19. R2+5 C9-1 20. R9.6 R4+7
21. A5-6 P1+1 22. P9+1 R1+5
23. H8+6 R1-1 24. H6+4 R1.6
25. C8+4 P9+1 26. H1+3 R6+2
27. C8.9 H4-2 28. H3-2 P5+1
29. R2.4 R6.8 30. H2+4 R8+1
31. H-+3 R8+1 32. A6+5 }END

ldtk
21-12-2009, 11:07 AM
Hic cờ này chắc Lâm tay dài tiêu quá.

HuaNganXuyen
21-12-2009, 11:16 AM
hi hi VN chắc ăn bàn Nguyễn Trần Đỗ Ninh VS pác Trịnh Tân Niên lâu lắm rồi ko chơi mà óanh cũng thường lắm he he :D !

ldtk
21-12-2009, 11:20 AM
Hehe cứ khoảng 2, 3 phút nhớ nhấn refresh 1 lần nha mấy bạn.

HuaNganXuyen
21-12-2009, 11:21 AM
Còn Quách Lệ Bình vs Hoàng Hải Bình lúc này ngang nhau do Lệ Binh của Tầu bây giờ chuyên tâm đi tổ chức giải chứ ko tập trung đánh cờ nữa rồi ;)) .Hy vọng 2 bàn Hoàng Lâm và A Sáng thoai :D !

ldtk
21-12-2009, 11:33 AM
Hehe đến đây cờ Lâm tay dài sáng sủa lại rồi, đánh nhau ác liệt đây.

HuaNganXuyen
21-12-2009, 11:52 AM
sao người đẹp Lệ Bình vẫn chưa đi à bro Tâm :D !

ldtk
21-12-2009, 11:54 AM
Nhấn refresh sẽ thấy mà kha kha.

HuaNganXuyen
21-12-2009, 11:56 AM
Nhấn refresh sẽ thấy mà kha kha.

HI HI các bàn khác đều đi có mỗi bàn người đẹp Lệ Bình là chưa đi sau khi Hải Bình về voi mà ;))

HuaNganXuyen
21-12-2009, 12:02 PM
Trịnh Tân Niên của Vân Nam óanh dở lắm anh em yên tâm sẽ có chiến thắng ;))

ldtk
21-12-2009, 12:05 PM
Đang căng thẳng, các bác đánh rất chậm.

ldtk
21-12-2009, 12:10 PM
Nước 27 Đào Hán Minh có khả năng M4.5 phá Sĩ cũng rất phức tạp, nhưng lại không đi mà đi P3.2.

trung_cadan
21-12-2009, 12:11 PM
Nhân dịp gì đấy Tâm ơi ???

ldtk
21-12-2009, 12:16 PM
@anh Trung: Hàng năm VN và TQ đều tổ chức thi đấu giao lưu, năm này VN sang TQ thì năm sau TQ qua VN. Mấy năm trước đoàn TQ đi đấu ở nhiều nơi (Hà Nội, TPHCM, Bình Định, Vũng Tàu,...) nhưng năm nay có lẽ bận bịu gì đó mà chỉ ghé TPHCM đánh 2 lượt trận.

HuaNganXuyen
21-12-2009, 12:24 PM
Ông Trịnh Tân Niên sao lại ngâm lâu thế cơ à vẫn chưa đi ? ván Lệ Bình vs Hải Bình chắc Lệ Bình thắng đến nơi rồi@};-

boyhnhp
21-12-2009, 12:49 PM
nhìn bàn 2, Nguyễn Hoàng Lâm có cơ thắng nhỉ :D, Đào Hán Minh có vẻ mệt :-t

ặc, em vừa post xong thua liền => :D

duy163
21-12-2009, 01:02 PM
3-1 cho đội bạn

ldtk
21-12-2009, 01:13 PM
Kha kha "cón thầu chén" ghi bàn danh dự :)).

HuaNganXuyen
21-12-2009, 01:20 PM
Kha kha "cón thầu chén" ghi bàn danh dự :)).

kha kha biết ngay( tui đoán trước ván đấu nha\:D/ ) mà ông Trịnh Tân Niên chính là gà béo của Tàu gửi sang cho VN thịt mà bro Tâm nhỉ :)

internazionale
21-12-2009, 02:14 PM
Năm tới giải Phương Trang 2010 mà mời được thêm nhiều các cao thủ hàng đầu TQ nữa thì hay quá !.Năm nay do TQ đang bận đánh giải Kỳ bá lần 2 nên chỉ có mấy người trên sang trong đó đáng chú ý nhất vẫn là DCDS Đào Hán Minh.:D

ongtroicon
21-12-2009, 06:03 PM
Bàn 1: Quách Lợi Bình (Tiên Thắng) Hoàng Hải Bình


FORMAT WXF
GAME Quach Loi Binh(vs)Hoang Thi Hai Binh
TIME 2:20""; 4:51""
RED Quach Loi Binh;;;
BLACK Hoang Thi Hai Binh;;;
DATE 21-12-2009

START{
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 H2+4 6. R9.8 H4+3
7. C5+4 A4+5 8. C8.4 P3.2
9. E7+5 H8+7 10. C5.4 R9.8
11. R2+6 P1+1 12. P3+1 R1.4
13. A6+5 C8.9 14. R2+3 H7-8
15. C+.1 C3.2 16. R8.6 R4+9
17. A5-6 H3+4 18. C1-2 H4-3
19. H9+7 H8+7 20. H7+6 P7+1
21. P3+1 E5+7 22. C1.3 E7-5
23. P5+1 H7+8 24. H6-8 H3+2
25. C3.8 C2.1 26. H3+2 C1+4
27. C4.2 H8-6 28. H2+4 C1-1
29. P5+1 H6+8 30. H4+2 H8+6
31. H2+3 K5.4 32. C8.6 E5+7
33. C2+4 H6-7 34. P5+1 H7-6
35. P5.6 K4.5 36. C2.5 E7-5
37. C5-3 C1.2 38. H3-4 C2-4
39. P1+1 H6+7 40. P6+1 C9.6
41. P6+1 C2+3 42. H4+6 }END

Bàn 4: Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Tiên Thắng ) Trịnh Tân Niên

FORMAT WXF
GAME NguyenTran Do Ninh(vs)Trinh Tan Nien
TIME 1:04""; 14""
RED NguyenTran Do Ninh;;;
BLACK Trinh Tan Nien;;;
DATE 21-12-2009

START{
1. P7+1 H8+7 2. P3+1 C8.9
3. H2+1 R9.8 4. R1.2 E3+5
5. E7+5 H2+4 6. H8+7 P3+1
7. P7+1 R8+4 8. C2.3 R8.3
9. R2+8 A6+5 10. A6+5 C2.4
11. H7+8 P1+1 12. R2-5 C9-1
13. C3+4 R3.6 14. R2.3 H7-8
15. P3+1 E5+7 16. R3.2 H8+9
17. C3+1 R6-2 18. C3.6 R6.4
19. R2+5 C9-1 20. R9.6 R4+7
21. A5-6 P1+1 22. P9+1 R1+5
23. H8+6 R1-1 24. H6+4 R1.6
25. C8+4 P9+1 26. H1+3 R6+2
27. C8.9 H4-2 28. H3-2 P5+1
29. R2.4 R6.8 30. H2+4 R8+1
31. H-+3 R8+1 32. A6+5 }END

Chúc Mừng Anh Đỗ . Cúp điện sáng đến giờ. Mới có lại. :D @};-

viet_tu_kbc
21-12-2009, 10:07 PM
Chưa đánh cũng đã biết kết quả mà. Xem làm gì.

hô hô hô ông bạn này chuyên môn có những comment nghe rất " ngang xương". Nhưng phải công nhận trình độ cờ tướng của ta thua sút Tàu quá nhiều thật.

Honda-Fit
21-12-2009, 10:33 PM
Tàu đưa sang toàn những người đã qua thời phong độ thế mà VN vẫn cứ thua ...nản thật ...

chip
21-12-2009, 10:46 PM
Chưa đánh cũng đã biết kết quả mà. Xem làm gì.

Thằng chó chết này mầy là việt gian hay sao mà hay nói những điều gây hiềm khích. Đọc những bài của mày tao muốn ói. Mày không xem thì đừng có vào đây là được chứ gì!

HuaNganXuyen
21-12-2009, 11:25 PM
Tàu đưa sang toàn những người đã qua thời phong độ thế mà VN vẫn cứ thua ...nản thật ...

bro Honda_fit nói kiểu gì vậy thế GM Đào Hán Minh chắc cũng dễ ăn lắm chăng ? =))

uminhgiaochu
21-12-2009, 11:57 PM
Mấy ổng đánh thiệt, đối công căng thẳng ko ah, 1 số nước mình kiếm hòa toàn bên kia họ đổi biến. Game hay

trung_cadan
22-12-2009, 12:02 AM
Cao thủ Việt Nam đại diện cho cờ tướng Việt , cũng như là những đại diện ưu tú nhất của người chơi cờ Việt ( trong đó có bạn và tôi ) . Thắng thì mừng , thua thì động viên cố gắng , đó là lẽ thường các bác nhỉ :) !!!

BachHieuSanh
22-12-2009, 01:53 AM
Chưa đánh cũng đã biết kết quả mà. Xem làm gì.

Longtrada ,tôi chưa bao giờ góp ý về bạn ,nhưng bạn hay vào nói ngững câu mất cảm tình quá.Khuyên 1 lần cuối nhé ,dừng lại đi và tôi nói thẳng luôn để khỏi mắc công hỏi lại.Nếu vào đây với tính cách hòa đồng thì mọi người rất sẵn lòng ,còn vào phát biểu linh tinh thì khu TânDinh nói chung và đường Trần Quang Khải sẽ vắng bóng bạn đấy.@:1 người biết you rất rõ và cũng ở gần you đó .

Honda-Fit
22-12-2009, 07:24 AM
bro Honda_fit nói kiểu gì vậy thế GM Đào Hán Minh chắc cũng dễ ăn lắm chăng ? =))

Đào Hán Minh lúc xưa còn oai phong chứ bây giờ thì xuống phong độ rồi , xem các giải bên TQ thì Đào bây giờ thua te tua thôi .

Hellomoon
22-12-2009, 10:09 PM
Chưa đánh cũng đã biết kết quả mà. Xem làm gì.

Kể cả thua cũng phải đánh , ai chơi cờ cũng biết thua ko phải là điều gì quá tồi tệ qua những trận thua ta có thể rút ra 1 kinh nghiệm nho nhỏ để lần sau ko bị thua y sì như thế nữa . Ta có thể thua người này nhưng lại thắng người khác . Nguyễn Hoàng Lâm đã từng thắng Liễu Đại Hoa và Trương Cường trong giải phương trang , vậy bro phát biểu sao về chuyện này .


Tàu đưa sang toàn những người đã qua thời phong độ thế mà VN vẫn cứ thua ...nản thật ...

Đào Hán Minh là 1 đặc cấp quốc tế đại sư , do tuổi cũng đã tương đối ,hơn nữa giờ lớp trẻ của Trung Quốc phát triển cực hùng mạnh nên việc Đào Hán Minh ko có được thành tích tốt ở giải TQ là điều dễ hiểu . Nhưng ĐHM nổi tiếng là người có trung cuộc sắc bén của Trung Quốc ( Lữ Khâm cho rằng ĐHM đánh trung cuộc hay hơn tàn cuộc ) , thắng NHL cũng là điều bình thường . Nếu như thả ra đánh độ thì chắc giới chuyên môn sẽ nhận ĐHM chứ chả ai dại gì nhận NHL cả .

cukhoai2009
22-12-2009, 10:17 PM
quân ta chơi cứ nép thế nào ý??????????

trung9th
22-12-2009, 10:19 PM
dạo này thăng long kì đạo lắm rác quá.

xiangqi_newbie
22-12-2009, 10:21 PM
dạo này thăng long kì đạo lắm rác quá.

... hoàn toàn đồng ý với bro trung9th và bổ sung thêm là lắm thằng dở hơi biết bơi nữa =))

viet_tu_kbc
22-12-2009, 10:38 PM
úi giời, ông củ khoai 2009 có cái avatar nhìn dễ sợ.

mecotuong
22-12-2009, 11:11 PM
quân ta chơi cứ nép thế nào ý??????????
avata của bạn này vi phạm nội quy diễn đàn. mong mod xem xét.

pdhien
23-12-2009, 12:28 AM
nhìn sướng không quá, không để ý cờ được ha ha ha

trung_cadan
23-12-2009, 12:50 AM
avata của bạn này vi phạm nội quy diễn đàn. mong mod xem xét.

Sau 24h cukhoai không bỏ avatar sẽ khóa nick !!!

xiangqi_newbie
23-12-2009, 06:53 AM
đã cùng nhau tụ tập ở một chỗ, đành rằgn mỗi người mỗi tính, nhưng đều là bạn bè, sao anh lại gọi bạn là thằng nhể?
anh này nghe chừng học hành cũng nhiều, tiếng anh gõ cứ gọi là nhoay nhoáy - vậy mà anhgọi bạn là thằng, ngày xưa cô giáo ko mắng à?

Kg phải cứ tụ tập lại thì tất cả đều là bạn, trà trộn trong đám đông tất có kẻ ngay người gian, có bậc anh hùng quân tử, nhưng cũng có thằng khùng thằng điên. Chuyện này kg thể vo tròn tổng thể được, phàm đã làm người tất biết phân biệt, chẳng liên quan đến học ít hay học nhiều bạn nhé!

trung_cadan
23-12-2009, 10:58 AM
Em khóa nick chip :) !!!

trung_cadan
23-12-2009, 10:59 AM
Tuy nhiên cũng đề nghị gianggiahuy cẩn trọng hơn trong phát ngôn !!!

xuan2009
23-12-2009, 11:02 AM
Một giãi giao hữu với 4 ván cờ. Cảm ơn các kỳ thủ Trung quốc và Việt nam đã làm nên giãi nhỏ mang tính giao lưu hữu nghị này. Cảm ơn diển đàn và các bạn đã bỏ chút công sức đăng tải các ván cờ cho giới yêu cờ Tướng được thưởng lãm . Mong cái giãi nhỏ này được duy trì và phát triển.
Tại topic này, đến đây có 5 trang thì có tới 3 trang (từ 3-5) chủ yếu cãi lộn với quá nhiều ngôn từ không thuận nghe lắm. Thiết nghĩ ! Chỉ có 5-7 người cải (Tôi không nói đúng sai) nhưng có biết bao người vẫn phải đọc và nghe cái điều chẳng cờ, chẳng hữu nghị chút nào.
Tại sao lại chỉ biết thỏa mãn cái ích kỷ nhỏ nhem mà không tôn trọng mọi người ?
Hãy trả lại không khí trong sạch cho cộng đồng.

ldtk
23-12-2009, 12:18 PM
Trước khi về nước thì đoàn Trung Quốc sẽ đấu thêm một trận giao hữu vào lúc 9g sáng thứ sáu 25/12/2009 tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Các bạn hâm mộ có thể thưởng thức những ván đấu được diễn trên bàn cờ lớn với phần bình luận của thầy Hoàng Đình Hồng và thầy Trần Hoàng Lâm.

HiepKhach_BK
23-12-2009, 12:53 PM
Hon da FIt có quyền đưa ra nhận xét của mình mà
.nếu có gì không phải thì mọi người góp ý
văng tục vậy khác gì phường cá tôm. hon da có nhiều đóng góp cho diễn đàn lắm đó.nói vậy còn ai muốn vào diễn đàn.

HuaNganXuyen
24-12-2009, 09:29 AM
Trước khi về nước thì đoàn Trung Quốc sẽ đấu thêm một trận giao hữu vào lúc 9g sáng thứ sáu 25/12/2009 tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Các bạn hâm mộ có thể thưởng thức những ván đấu được diễn trên bàn cờ lớn với phần bình luận của thầy Hoàng Đình Hồng và thầy Trần Hoàng Lâm.

phải chăng bro Tâm sẽ ko đăng tin trực tuyến nữa à bùn nhỉ/:) ? hay tại do anh em cãi nhau nên LDTK mất hứng roài nếu vậy mong anh em để ý chút cho ...

tttt
24-12-2009, 05:06 PM
mấy nhà báo này dở quá ...chẳng thấy hình ảnh giao lưu gì cả