PDA

View Full Version : thưsiasia
07-09-2012, 10:51 AM
:chaochao nhở bác nào biết hướng dẫn cho cách up ván cờ lên thăng long kỳ đạo. cám ơn trước.

6789
07-09-2012, 11:21 AM
Bạn tham khảo mấy topic này nhé, chúc thành công.

http://www.thanglongkydao.com/huong-dan-chung/468-huong-dan-cach-upload-1-van-co.html

http://www.thanglongkydao.com/huong-dan-chung/7854-clip-huong-dan-post-ban-co-bang-demo.html

http://www.thanglongkydao.com/huong-dan-chung/1151-up-van-co-mot-cach-nhanh-nhat.html