PDA

View Full Version : Chấp 3 tiênhoangsuri
17-09-2012, 10:42 PM
Có ai biết tài liệu chấp 3 tiên không?Xin chỉ mình với?Nếu đi tiên nê dùng thế gì?Nếu đi hậu dùng thế gì?

quocvantb
28-09-2012, 05:11 PM
Thông thường khi chấp 3 tiên bên hậu dùng thuận pháo để phòng thủ là 1 sai lầm. Đến hình cở này bên đỏ có 2 quân xe mã và 1 con chốt đầu thỏa mái tung hoành. Còn rất nhiều cách phòng thủ khác. Mời các bạn!

http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u514710.swf

quocvantb
28-09-2012, 05:27 PM
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u514714.swf

Đến đây thì thắng bại đã định cho dù là Hồ Vinh Hoa cầm quân xanh

tranque
26-07-2013, 06:13 PM
hay lam rat la hay