PDA

View Full Version : Danh thủ Nguyễn Văn Xuân - Vua cờ độ Việt Namhoang8310
02-01-2010, 08:54 PM
Anh em có ai biết tư liệu về danh thủ Nguyễn Văn Xuân xin post bài lên cho anh em xem.minh xin mở hàng bằng ván đấu giửa NVX và thiên tài Trần Quới nha;=D>=D> Nguyễn Văn Xuân tiên thắng Trần QuớiFORMAT WXF
GAME nguyen van xuan(vs)tran quoi
TIME 3"; 8"
RED nguyen van xuan;;;
BLACK tran quoi;;;
DATE 02-01-2010

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3
5. H8+7 C2+4 6. H7+6 C2.7
7. C8.7 R1.2 8. R9+1 R2+5
9. E7+9 C7.1 10. R9.6 P7+1
11. H6+7 R2-3 12. R6+2 C1.2
13. C7.8 C2.3 14. R6.7 R2+5
15. H7+5 E7+5 16. P7+1 P7+1
17. H3-5 A6+5 18. P7+1 H3-2
19. P5+1 R2-2 20. R7.3 H7+6
21. R3.6 R2.5 22. H5+7 R9.7
23. R6.4 H6+8 24. R4.2 H8-6
25. A6+5 P1+1 26. R+.4 R7+4
27. R2+9 E5-7 28. R2-3 E3+5
29. R2.4 R7+5 30. C5+4 H2+4
31. C5.1 R7-2 32. R-+2 R7.3
33. C1+3 E7+9 }END

daicabai
02-01-2010, 09:30 PM
Ván cờ này sao còn nhiều nước nữa mà ??

hoang8310
02-01-2010, 10:34 PM
Ván cờ này sao còn nhiều nước nữa mà ??

các ban ơi.sao mình chỉnh hoài kg được.có ai giúp với

thangtcnb
02-01-2010, 11:16 PM
Anh em có ai biết tư liệu về danh thủ Nguyễn Văn Xuân xin post bài lên cho anh em xem.minh xin mở hàng bằng ván đấu giửa NVX và thiên tài Trần Quới nha;=D>=D> Nguyễn Văn Xuân tiên thắng Trần Quới FORMAT WXF
GAME nguyen van xuan (vs)tran quoi
TIME 2"; 5"
RED nguyen van xuan ;;;
BLACK tran quoi;;;
DATE 02-01-2010

START{
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3
5. H8+7 C2+4 6. H7+6 C2.7
7. C8.7 R1.2 8. R9+1 R2+5
9. E7+9 C7.1 10. R9.6 P7+1
11. H6+7 R2-3 12. R6+2 C1.2
13. C7.8 C2.3 14. R6.7 R2+5
15. H7+5 E7+5 16. P7+1 P7+1
17. H3-5 A6+5 18. P7+1 H3-2
19. P5+1 R2-2 20. R7.3 H7+6
21. R3.6 R2.5 22. H5+7 R9.7
23. R6.4 H6+8 24. R4.2 H8-6
25. A6+5 P1+1 26. R+.4 R7+4
27. R2+9 E5-7 28. R2-3 E3+5
29. R2.4 R7+5 30. C5+4 H2+4
31. C5.1 R7-2 32. R-+2 R7.3
33. R.6 H4+3 34. C1+3 E7+9
35. R6.4

Thử sửa lại nhưng chắc chưa đúng lắm với ván cờ gốc. Do anh sai ở chỗ Post biên bản. Nếu giả sử có 2 con Xe trên 1 đường dọc thì ghi biên bản như thế này. R+-5(Tiền Xe thối 5) hoặc R--5 (Hậu Xe thối 5)chứ không phải là R-5. Anh thử sửa lại xem :)

trung_cadan
03-01-2010, 12:54 AM
Anh Xuân đánh cờ độ đúng là khủng khiếp đấy !!!

hoang8310
03-01-2010, 09:57 AM
Thử sửa lại nhưng chắc chưa đúng lắm với ván cờ gốc. Do anh sai ở chỗ Post biên bản. Nếu giả sử có 2 con Xe trên 1 đường dọc thì ghi biên bản như thế này. R+-5(Tiền Xe thối 5) hoặc R--5 (Hậu Xe thối 5)chứ không phải là R-5. Anh thử sửa lại xem :)

sửa bằng cách nào thắng có thể giúp mình được kg?

the_thien
16-11-2013, 12:43 PM
Danh thủ Nguyễn Văn Xuân mà bạn hoang8310 nói ở trên có phải là người dùng nick xuan2009 ở diễn đàn phải không các bạn?

duthanchi
21-08-2017, 12:14 PM
Danh thủ Nguyễn Văn Xuân đã mất ngày 19/8/2017.

onlylovenh
21-08-2017, 04:25 PM
Danh thủ Nguyễn Văn Xuân đã mất ngày 19/8/2017.

Trước mình hay xem bác ấy đánh cờ độ ở Lữ Gia, thế mà... Buồn