PDA

View Full Version : Chat box hoạt động !!!trung_cadan
16-06-2009, 01:12 PM
Thể theo yêu cầu của thành viên , mục chat box đã hoạt động , Nếu muốn trao đổi ngắn với nhau hoặc chuyện vãn , mọi người sử dụng nha, chúc vui vẻ !!!

p/s: Phía trên cùng trang web ý :)) !!!

LaoTam™
22-06-2009, 07:37 PM
Thể theo yêu cầu của thành viên , mục chat box đã hoạt động , Nếu muốn trao đổi ngắn với nhau hoặc chuyện vãn , mọi người sử dụng nha, chúc vui vẻ !!!

p/s: Phía trên cùng trang web ý :)) !!!

mấy giờ rồi mà còn dùng chatbox này :-j:-|:-|

trung_cadan
23-06-2009, 12:39 AM
Ý lão tam ra sao ???