PDA

View Full Version : Lấy các ván cờ trên TLKD về xem ofline như thế nàodevil_copt
05-01-2010, 07:19 PM
Mấy bạn cho mình hỏi mấy ván cờ chạy = java applet mà đã post trên này muốn lấy về xem offline thì phải làm sao.

Ai chỉ giúp mình, lỡ trang clubxiangqi mà tiêu thì mấy bài post trên này cũng die nhỉ. :(

Congaco_H1R5
05-01-2010, 07:32 PM
Mấy bạn cho mình hỏi mấy ván cờ chạy = java applet mà đã post trên này muốn lấy về xem offline thì phải làm sao.

Ai chỉ giúp mình, lỡ trang clubxiangqi mà tiêu thì mấy bài post trên này cũng die nhỉ. :(

Trang CXQ và Thăng long kỳ đạo hoàn toàn độc lập với nhau , mặc dù bàn cờ Java 2 bên giống nhau .
Muốn lưu 1 ván cờ từ trang này , đâu tiên máy bạn có cài pần mêm Sao la hoặc 1 phần mềm tương tự , sau đó bấm vào chữ C ở phía bên trai dười bàn cờ trên Thanglongkydao.com , coppy dong Move List và dán vào trong bàn cờ Saola , sua đó bạn lưu ván cờ , khi cần có thể đọc lại ván cờ bằng Saola (hoặc CC W , XB Unicode )

devil_copt
05-01-2010, 10:09 PM
tại trong phần source code mình thấy có cái này <applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class"> nên mình cứ tưởng là của xiangqi.

Để mình làm thử. Rất cảm ơn bạn.


Ủa bạn ơi, CCW dán nước đi ở đâu thế, sao la thì mình thấy và làm dc rồi nhưng mình thích CCW hơn :D